สร้างความสัมพันธ์กราฟิก

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำสำคัญของ   ความสัมพันธ์มีการเคลื่อนไหว ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์สไตล์ จัดเรียงความสัมพันธ์

กราฟิกสัมพันธ์แสดงกลุ่มและวิธีที่มีความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่ง มีกี่ SmartArt เค้าโครงอื่นที่คุณสามารถใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถสร้างไดอะแกรมเวนน์เพื่อแสดงความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างกลุ่ม เมื่อต้องการแสดงรายละเอียดของกลุ่มแต่ละวิธีประกอบขึ้นทั้งหมด คุณไม่สามารถสร้างรายการรัศมี

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการสร้างความสัมพันธ์กราฟิก คุณสามารถใช้วิธีการอธิบายไว้ในบทความนี้เพื่อสร้าง หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ กราฟิก SmartArt ลองใช้เค้าโครงที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คุณต้องการ

รูปเค้าโครงของกรวย
กรวยไดอะแกรม หนึ่งหลายความสัมพันธ์ของเค้าโครง ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อแสดงว่าส่วนผสานทั้งหมด ตัวอย่าง คุณสามารถใช้แผนภูมิกรวยเพื่อแสดงวิธีผสานนักเรียนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมโรงเรียนกลางแตกต่างกันเป็นประชากรมัธยมหนึ่ง

คุณสามารถสร้างกรวย และรวมไว้ในเวิร์กชีต ข้อความอีเมล งานนำเสนอ หรือเอกสารของคุณ โดยใช้กราฟิก SmartArt ใน Excel, PowerPoint หรือ Word

คุณต้องการทำสิ่งใด

สร้างความสัมพันธ์กราฟิก

เพิ่ม หรือลบรูปร่างในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

ย้ายรูปร่างในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

เปลี่ยนสีของกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

ทำให้เคลื่อนไหวกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

สร้างความสัมพันธ์กราฟิก

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  ริบบิ้นของกลุ่มภาพประกอบ

 2. ในแกลเลอรีเลือกกราฟิก SmartArt คลิกความสัมพันธ์ แล้ว ดับเบิลคลิกที่เค้าโครงที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความในรูปร่าง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่างข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุม

   ตัวควบคุมบานหน้าต่างข้อความ

  • คลิกรูปร่างในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มรูปร่างทั้งหมดที่ต้องการแล้ว

ด้านบนของหน้า

เพิ่ม หรือลบรูปร่างในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

เพิ่มกล่อง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างลงไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรภายใต้ เพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกตามหลัง ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างที่ระดับเดียวกันกับรูปร่างที่ถูกเลือก แต่แทรกไว้ข้างหน้า ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

ลบรูปร่าง

เมื่อต้องการลบรูปร่าง คลิกเส้นขอบของรูปร่างคุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE

 • เมื่อคุณต้องการเพิ่มกล่องในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ ทดลองเพิ่มรูปร่างก่อน หรือหลัง จากรูปร่างที่เลือกไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการสำหรับรูปร่างใหม่ ได้อย่างง่ายเมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด SmartArt ทั่วไป

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่างข้อความ ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ที่ระดับรูปร่าง ให้วางเคอร์เซอร์ไว้ที่ส่วนท้ายของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่

  2. กด ENTER แล้วพิมพ์ข้อความที่ต้องการในรูปร่างใหม่ของคุณ

ด้านบนของหน้า

ย้ายรูปร่างในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

 • เมื่อต้องการย้ายรูปร่าง คลิกที่รูปร่าง และลากไปยังตำแหน่งใหม่

 • เมื่อต้องการย้ายรูปร่างที กด CTRL ค้างไว้ขณะที่คุณกดแป้นลูกศรบนคีย์บอร์ดของคุณ

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนสีของกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

เพิ่มดู designer คุณภาพอย่างรวดเร็ว และโปแลนด์กราฟิก SmartArt ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนสีหรือนำสไตล์ SmartArtกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ คุณยังสามารถเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเรืองแสง ขอบนุ่ม หรือเอฟเฟ็กต์สามมิติ

คุณสามารถนำการผสมสีที่ได้รับมาจากสีของธีม กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ เพื่อที่ว่าเมื่อเปลี่ยนธีมของคุณ กราฟิก SmartArt ของคุณจะอัปเดสีเช่น

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีสีที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

  เปลี่ยนสี

 3. ให้คลิกการผสมสีที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: เมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรูปขนาดย่อ คุณจะได้เห็นว่าสีมีผลต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไร

เปลี่ยนสีเส้นหรือสไตล์ของเส้นขอบรูปร่าง

 1. ในกราฟิก SmartArt คลิกขวาเส้นขอบของรูปร่างคุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. เมื่อต้องการเปลี่ยนสีของเส้นขอบของรูปร่าง คลิกสีเส้น คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ของเส้นขอบของรูปร่าง คลิกสไตล์เส้น จากนั้น เลือกสไตล์เส้นที่คุณต้องการ

เปลี่ยนสีพื้นหลังของรูปร่างในกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

 1. คลิกขวาเส้นขอบของรูปร่าง แล้ว คลิ กจัดรูปแบบรูปร่าง

 2. คลิกบานหน้าต่าง การเติม แล้วคลิก สีเติมแบบทึบ

 3. คลิกสี ชุดแบบสี 'สีของชุดรูปแบบ' และ 'สีมาตรฐาน' นั้นแล้ว คลิกสีที่คุณต้องการ

 4. เมื่อต้องการระบุว่าคุณสามารถมองผ่านสีพื้นหลังได้มากเท่าใด ให้เลื่อนแถบเลื่อน ความโปร่งใส หรือใส่ตัวเลขในกล่องถัดจากแถบเลื่อน คุณสามารถปรับเปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสได้ตั้งแต่ 0% (ทึบที่สุด ซึ่งเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น) ถึง 100% (โปร่งใสที่สุด)

ด้านบนของหน้า

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

ลักษณะ SmartArt คือการรวมกันของหลายลักษณะพิเศษ เช่น ลักษณะเส้น ยกนูน หรือ สามมิติ ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและที่ได้รับการออกแบบอย่างมืออาชีพได้

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่มีลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ลักษณะ SmartArt ให้คลิกลักษณะ SmartArt ที่คุณต้องการ

  แถบเครื่องมือ SmartArt - รายการบล็อกแนวตั้ง

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

ด้านบนของหน้า

ทำให้เคลื่อนไหวกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณ

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerPoint คุณสามารถทำให้เคลื่อนไหวกราฟิกความสัมพันธ์ของคุณเพื่อเน้นแต่ละรูปร่าง

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่มภาพเคลื่อนไหว คลิกเคลื่อนไหว

 3. คลิกลักษณะภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้อง และภายใต้ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์คลิกทีละหนึ่ง. ใน PowerPoint 2007 คลิกตามสาขาทีละหนึ่งหรือตามระดับทีละหนึ่ง

  ทำให้เคลื่อนไหว - ทีละหนึ่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกราฟิกความสัมพันธ์ที่มีภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับภาพนิ่งอื่น ภาพเคลื่อนไหวที่ถูกคัดลอกมา

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×