สร้างการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint

สร้างการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการทันสมัยเมื่อSharePoint เอกสารของคุณหรือรายการบนไซต์ของคุณเปลี่ยน คุณสามารถสร้างการแจ้งเตือน การแจ้งเตือนอาจถูกส่งไปยังทีมของคุณผ่านทางอีเมลหรือข้อความ (SMS), โดยขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบของคุณได้ตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ถ้าไซต์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครใช้งาน Office 365 การแจ้งเตือนจะเปิดใช้งานเมื่อมีการสร้างไซต์ของคุณก่อน ถ้าไซต์ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการปรับใช้SharePoint ภายในองค์กรแบบว่า องค์กรของคุณจัดการการแจ้งเตือนและอีเมลบนแยกต่างหาก

ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องกำหนดอีเมลขาออกในSharePoint การดูแลจากศูนย์กลางก่อนที่คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนเป็นข้อความอีเมล ในทำนองเดียวกัน ก่อนที่คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนเป็นข้อความ ผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าบริการ SMS/MMS ในการดูแลจากศูนย์กลาง

อีกวิธีหนึ่งของการแจ้งเตือนการรับคือการ ใช้ตัวดึงข้อมูล RSS สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูสร้าง หรือการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS

อัปเด 20 ธันวาคม 2016 ขอบคุณต่อลูกค้าคำติชม

คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับรายการ ไลบรารี โฟลเดอร์ ไฟล์ หรือข้อมูลในรายการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงในไลบรารี โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนเหลือของไลบรารี

รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงรายการในSharePoint Online

คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่แฟ้ม ลิงก์ หรือมีเปลี่ยนโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสารSharePoint Online ขึ้นอยู่กับรายการ (ไฟล์ โฟลเดอร์ ลิงก์), คุณอาจเห็นตัวเลือกที่แตกต่างกันเมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือน

 1. เปิดไลบรารีเอกสารและโฮเวอร์เหนือไฟล์ ลิงก์ หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการได้รับการแจ้งเตือน คลิ กเครื่องหมาย

  เอกสารที่ถูกเน้น ด้วยสีเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือกล่องกาเครื่องหมาย
 2. คลิกที่จุดไข่ปลา (...) ทางด้านขวาของชื่อรายการ แล้ว คลิ กแจ้งเตือนฉัน

  เมนูไข่ปลากับการแจ้งเตือนฉันถูกเน้น
 3. ในการแจ้งเตือนฉันเมื่อเปลี่ยนรายการ กล่องโต้ตอบ เลือก และเปลี่ยนตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับการตั้งค่าและคำอธิบาย ดูตัวเลือกการแจ้งเตือนด้านล่าง

 4. คลิกตกลง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไลบรารีเอกสารในSharePoint Online

คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่แฟ้ม ลิงก์ หรือโฟลเดอร์ที่มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับรายการ (ไฟล์ โฟลเดอร์ ลิงก์), มีตัวเลือกการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันสองสาม

 1. เปิดไลบรารีเอกสารSharePoint Online และให้แน่ใจว่า ไม่มีรายการที่ถูกเลือก

 2. คลิกที่จุดไข่ปลา (...) บนแถบเครื่องมือที่ด้านบนของหน้าแล้ว คลิ กแจ้งเตือนฉัน

  เมนูไข่ปลากับการแจ้งเตือนฉันถูกเน้น (สำหรับไลบรารีทั้งหมด)
 3. ในการแจ้งเตือนฉันเมื่อเปลี่ยนรายการ กล่องโต้ตอบ เปลี่ยน หรือเติมในตัวเลือกที่คุณต้องการ สำหรับการตั้งค่าและคำอธิบาย ดูตัวเลือกการแจ้งเตือนด้านล่าง

 4. คลิกตกลง เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ยกเลิกการแจ้งเตือนในSharePoint Online

 1. เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือนของคุณจากหน้าบนไซต์ คลิกที่จุดไข่ปลา (...) บรรทัดบนสุด แล้ว คลิ กจัดการการแจ้งเตือนของฉัน

  SharePoint Online จัดการการแจ้งเตือนปุ่มถูกเน้น

  หมายเหตุ: จากรายการหรือไลบรารีเอกสาร คลิกไลบรารี หรือรายการ (แทนที่เป็นหน้า ) เพื่อค้นหาปุ่มแจ้งเตือนฉัน ชื่อแน่นอนของแท็บแตกต่างกันถ้าคุณอยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจง เช่นรายการงานหรือรายการปฏิทิน ตัวอย่างเช่น รายการปฏิทินมีแท็บเหตุการณ์ และปฏิทิน ที่คุณสามารถค้นหาการแจ้งเตือนฉัน ปุ่ม

 2. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างชื่อของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการลบ

 3. คลิกลบการแจ้งเตือนที่เลือก แล้ว คลิ กตกลง

  ตัวจัดการการแจ้งเตือนของฉัน ด้วยการลบการแจ้งเตือนที่ถูกเน้นที่เลือก
 4. คลิก ตกลง

ดูการอัปเด โดยไม่มีข้อความอีเมลหรือข้อความแจ้งเตือน

ถ้าคุณจะแทนที่จะไม่ได้รับอีเมลหรือข้อความ แต่ยังคง ต้องการควบคุมการเปลี่ยนแปลงในไลบรารีเอกสารของคุณ โปรดดูที่กิจกรรมไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

ตั้งค่าการแจ้งเตือนในSharePoint 2016, 2013 หรือ 2010

 1. ไปไลบรารีSharePoint หรือรายการที่คุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน ถ้าคุณกำลังมองที่มุมมองของรายการหรือไลบรารีบนหน้าอื่น คุณอาจต้องคลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีแรก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องคลิกเอกสาร ก่อนเพื่อไปยังไลบรารีเอกสาร

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับรายการหรือไลบรารีทั้งหมดคลิกไลบรารี หรือรายการ แล้ว คลิกการแจ้งเตือนฉัน แล้ว คลิกการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนไลบรารีนี้

   แท็บไลบรารี ด้วยการตั้งค่าแจ้งเตือนบนไลบรารีนี้ถูกเน้น
  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเอกสารเลือกเอกสาร และคลิกไฟล์ หรือเอกสาร จาก นั้นคลิกการแจ้งเตือนฉัน แล้ว คลิกการตั้งค่าการแจ้งเตือนเอกสารนี้

   ในแท็บไฟล์ กับตั้งแจ้งเตือนเอกสารนี้ถูกเน้น
  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนข้อมูลในรายการเลือกรายการ และคลิกแท็บรายการ จาก นั้นคลิกการแจ้งเตือนฉัน แล้วคลิกการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนรายการนี้

   การแจ้งเตือนชุด 2016 SharePoint บนรายการที่มีรายการที่เลือก
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแจ้งเตือน สำหรับการตั้งค่าและคำอธิบาย ดูตัวเลือกการแจ้งเตือนด้านล่าง

หมายเหตุ: ชื่อของแท็บและปุ่มต่าง ๆ ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 แน่นอนแตกต่างกันถ้าคุณอยู่ในไลบรารีเฉพาะ หรือ รายการ ไลบรารีรูปภาพเช่น รายการงาน หรือรายการปฏิทิน ตัวอย่างเช่น รายการปฏิทินมีแท็บเหตุการณ์ และปฏิทิน ที่คุณสามารถค้นหาการแจ้งเตือนฉัน

ผู้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนให้นั้นอาจได้รับข้อความอีเมลที่ยืนยันว่าคุณได้สร้างการแจ้งเตือนขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ข้อความอีเมลแจ้งเตือนอาจมีลิงก์ไปยังการรายการหรือไลบรารี การตั้งค่าการแจ้งเตือน ชื่อของผู้ที่สร้างการแจ้งเตือน มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่ และข้อมูลและคำสั่งอื่นๆ

ยกเลิกการแจ้งเตือนในSharePoint 2016, 2013 หรือ 2010

 1. ไปไลบรารีSharePoint หรือรายการที่คุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน ถ้าคุณกำลังมองที่มุมมองของรายการหรือไลบรารีบนหน้าอื่น คุณอาจต้องคลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีแรก ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องคลิกเอกสาร ก่อนเพื่อไปยังไลบรารีเอกสาร

 2. คลิกไลบรารี หรือรายการ คลิกการแจ้งเตือนฉัน แล้ว คลิ กจัดการการแจ้งเตือนของฉัน

  ปุ่มจัด 2016 SharePoint แจ้งเตือนที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: จากรายการหรือไลบรารีเอกสาร คลิกไลบรารี หรือรายการ (แทนที่เป็นหน้า ) เพื่อค้นหาปุ่มแจ้งเตือนฉัน ชื่อแน่นอนของแท็บแตกต่างกันถ้าคุณอยู่ในรายการที่เฉพาะเจาะจง เช่นรายการงานหรือรายการปฏิทิน ตัวอย่างเช่น รายการปฏิทินมีแท็บเหตุการณ์ และปฏิทิน ที่คุณสามารถค้นหาการแจ้งเตือนฉัน ปุ่ม

 3. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างชื่อของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการลบ

 4. คลิกลบการแจ้งเตือนที่เลือก แล้ว คลิ กตกลง

  ตัวจัดการการแจ้งเตือนของฉัน ด้วยการลบการแจ้งเตือนที่ถูกเน้นที่เลือก
 5. คลิก ตกลง

สร้างการแจ้งเตือนใน SharePoint 2007

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนรายการหรือไลบรารีบนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกการแจ้งเตือนฉัน

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนรายการหรือเอกสารชี้ไปรายการที่คุณต้องการสร้างคลิกการแจ้งเตือน ลูกศรที่ปรากฏ แล้ว คลิ กการแจ้งเตือนฉัน

   SharePoint 2007 แบบดรอปดาวน์กับการแจ้งเตือนฉันถูกเน้น

   ในมุมมองบาง เช่นมุมมองของรายการในปฏิทิน คุณอาจต้องคลิกรายการ แล้ว คลิ กแจ้งเตือนฉัน

 3. บนหน้าการแจ้งเตือนใหม่ เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการแจ้งเตือน สำหรับการตั้งค่าและคำอธิบาย ดูตัวเลือกการแจ้งเตือนด้านล่าง

  หน้าตัวเลือกการแจ้งเตือน SharePoint 2007
 4. คลิก ตกลง

ขึ้นอยู่กับวิธีไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณถูกตั้งค่า บุคคลคุณสร้างการแจ้งเตือนสำหรับอาจได้รับข้อความอีเมลที่มียืนยันว่า คุณสร้างการแจ้งเตือน ข้อความอีเมลการแจ้งเตือนอาจมีลิงก์ไปยังรายการ หรือไลบรารี การตั้งค่าการแจ้งเตือน ชื่อของบุคคลที่สร้างการแจ้งเตือน มุม มองอุปกรณ์เคลื่อน และข้อมูลอื่น ๆ และคำสั่ง

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการแจ้งเตือนในSharePoint 2007

 1. ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้เปิดอยู่ ให้คลิกชื่อรายการหรือไลบรารีนั้นใน เปิดใช้ด่วน

  ถ้าชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณปรากฏ คลิกมุมมองทั้งหมดเนื้อหาไซต์ นั้นแล้ว คลิกชื่อของรายการหรือไลบรารีของคุณ

 2. บนการกระทำใน เมนู รูปเมนู คลิกแจ้งเตือนฉัน

 3. บนหน้าการแจ้งเตือนใหม่ คลิกดูการแจ้งเตือนของฉันที่มีอยู่บนไซต์นี้

  หน้าตัวเลือกการแจ้งเตือน SharePoint 2007
 4. คลิกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างชื่อของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการลบ

 5. คลิกลบการแจ้งเตือนที่เลือก แล้ว คลิ กตกลง

  ตัวจัดการการแจ้งเตือนของฉัน ด้วยการลบการแจ้งเตือนที่ถูกเน้นที่เลือก
 6. คลิก ตกลง

ตัวเลือกการแจ้งเตือน

ในการแจ้งเตือนฉันเมื่อเปลี่ยนรายการ กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานสำหรับการแจ้งเตือนบนรายการ ไฟล์ การเชื่อมโยง (ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุน) หรือโฟลเดอร์

หมายเหตุ: ตั้งค่าบางอย่างอาจจะพร้อมใช้งานสำหรับการแจ้งเตือนชนิดหรือรุ่นSharePoint ทั้งหมด

 • ชื่อเรื่องการแจ้งเตือน    นี่คือหัวเรื่องสำหรับข้อความอีเมลหรือข้อความ ล่วงหน้านั้นจะถูกเติม ด้วยชื่อของไลบรารีเอกสารและชื่อรายการ แต่คุณสามารถเปลี่ยน

 • ส่งการแจ้งเตือนเมื่อต้องการ    นี่คือชื่อผู้ใช้หรืออีเมลที่คุณต้องส่งการแจ้งเตือน เมื่อต้องการใส่มากกว่าหนึ่ง แยกอยู่ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค

 • วิธีการส่ง    เลือกอีเมลหรือข้อความสำหรับการแจ้งเตือน สำหรับข้อความ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ และทำเครื่องหมายในกล่อง URL ของรายการที่ถูกส่ง ถ้าคุณต้องการให้ SMS และจะเป็นสีเทา พูดคุยกับSharePoint ผู้ดูแลระบบของคุณหรือแผนก IT

 • เปลี่ยนชนิด    เลือกที่จะได้รับการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมด เมื่อรายการใหม่จะถูกเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยน และลบรายการที่มีอยู่ ไม่มีการแจ้งเตือนจะถูกส่งเมื่อรายการถูกลบออกจากมุมมอง

 • ส่งการแจ้งเตือนสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้    ซึ่งช่วยให้คุณเลือกชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถเลือกได้ เมื่อบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไฟล์ ลิงก์ หรือโฟลเดอร์ หรือ เมื่อผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไฟล์ ลิงก์ หรือโฟลเดอร์ที่คุณสร้าง หรือปรับเปลี่ยนล่าสุด

 • เมื่อการส่งการแจ้งเตือน    ระบุวิธีที่คุณได้รับการแจ้งเตือน คุณสามารถได้รับแจ้งให้ทราบทันทีเมื่อเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น หรือรายวัน หรือรายสัปดาห์สรุป สำหรับข้อมูลสรุปรายวัน คุณสามารถตั้งค่าเวลาของวันเมื่อต้องการส่ง คุณสามารถตั้งค่าวันและเวลาเมื่อต้องการส่งการแจ้งเตือนรายสัปดาห์ ตามค่าเริ่มต้นจะส่งการแจ้งให้ทราบทันที แต่ถ้าไซต์ของคุณใช้งานอยู่ หรือคุณไม่จำเป็นต้องทราบทันที คุณอาจต้องการเลือกสรุปรายสัปดาห์ หรือรายวัน

รายการของการตั้งค่าตัวเลือกการแจ้งเตือน

กำหนดค่าอีเมลหรือบริการ SMS

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าอีเมลส่งออก หรือบริการ SMS ดูกำหนดการขาออกอีเมลสำหรับ SharePointหรือกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือใน SharePoint

โปรดบอกเราเกี่ยวกับข้อคิดเห็นของคุณ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่ โปรดแจ้งให้เราทราบที่ด้านล่างของหน้านี้ ถ้าบทความนี้ไม่เป็นประโยชน์ โปรดแจ้งให้เราทราบว่ามีอะไรที่สับสนหรือหายไป โปรดใส่เวอร์ชันของ SharePoint, ระบบปฏิบัติการ และเบราว์เซอร์ของคุณ เราจะใช้คำติชมของคุณเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง เพิ่มข้อมูล และอัปเดตบทความนี้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×