ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
สร้างการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint

สร้างการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในไฟล์หรือโฟลเดอร์ใน SharePoint

เมื่อต้องการอัปเดตอยู่เสมอเมื่อเอกสารหรือรายการที่ SharePoint ของคุณบนไซต์เปลี่ยนแปลงให้สร้างการแจ้งเตือน คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับรายการไลบรารีโฟลเดอร์ไฟล์หรือรายการ ตัวอย่างเช่นคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับโฟลเดอร์ที่ระบุในไลบรารีได้โดยไม่ได้รับการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในส่วนที่เหลือของไลบรารี

อีกวิธีหนึ่งในการรับการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการไฟล์หรือรายการคือการใช้ Power อัตโนมัติกับตัวเชื่อมต่อ SharePoint

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการใน SharePoint Online

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ลิงก์หรือโฟลเดอร์ในไลบรารีเอกสาร SharePoint Online ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายการ (ไฟล์โฟลเดอร์ลิงก์) คุณอาจเห็นตัวเลือกที่แตกต่างกันเมื่อคุณตั้งค่าการแจ้งเตือน

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารี

 2. เลือกไฟล์ลิงก์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือน

 3. จากรายการตัวเลือกสำหรับรายการหรือไลบรารีให้เลือก... (ไข่ปลา) แล้วเลือกแจ้งเตือนฉัน

 4. ในกล่องโต้ตอบแจ้งเตือนฉันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการให้เลือกและเปลี่ยนตัวเลือกที่คุณต้องการ 

 5. เมื่อต้องการบันทึกให้เลือกตกลง

รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในไลบรารีเอกสารใน SharePoint Online

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีและตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการเลือกรายการ

 2. จากรายการตัวเลือกสำหรับรายการหรือไลบรารีให้เลือก... (ไข่ปลา) แล้วเลือกแจ้งเตือนฉัน

 3. ในกล่องโต้ตอบแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการให้เปลี่ยนหรือกรอกตัวเลือกที่คุณต้องการ

 4. เลือก ตกลง

ยกเลิกการแจ้งเตือนใน SharePoint Online

 1. เมื่อต้องการดูการแจ้งเตือนของคุณจากหน้าบนไซต์จากรายการตัวเลือกสำหรับรายการหรือไลบรารีให้เลือก... (จุดไข่ปลา) จากนั้นเลือกจัดการการแจ้งเตือนของฉัน

  ปุ่มจัดการการแจ้งเตือนของ SharePoint Online ที่ถูกเน้น
 2. เลือกการแจ้งเตือนที่คุณต้องการลบ

 3. เลือกลบการแจ้งเตือนที่เลือก

  ตัวจัดการการแจ้งเตือนของฉันที่มีลบการแจ้งเตือนที่เลือกถูกเน้น
 4. เมื่อต้องการลบให้เลือกตกลง

ดูการอัปเดตที่ไม่มีการแจ้งเตือนทางอีเมล

ถ้าคุณไม่ต้องการรับอีเมลแต่ยังต้องการเก็บไว้ด้านบนของการเปลี่ยนแปลงในไลบรารีเอกสารของคุณให้ดูที่กิจกรรมไฟล์ในไลบรารีเอกสาร

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นข้อความอีเมลผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ต้องกำหนดค่าอีเมลที่ส่งออกใน SharePoint การดูแลจากศูนย์กลาง ในทำนองเดียวกันก่อนที่คุณจะสามารถรับการแจ้งเตือนในรูปแบบข้อความผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์ต้องเปิดใช้งานการตั้งค่าบริการ SMS/MMS ในการดูแลจากศูนย์กลาง

ตั้งค่าการแจ้งเตือนใน SharePoint Server ๒๐๑๙, ๒๐๑๖, ๒๐๑๓หรือ๒๐๑๐

 1. ไปที่ไลบรารี SharePoint หรือรายการที่คุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน ถ้าคุณกำลังดูที่มุมมองของรายการหรือไลบรารีบนหน้าอื่นคุณอาจต้องเลือกชื่อของรายการหรือไลบรารีก่อน ตัวอย่างเช่นเมื่อต้องการไปที่ไลบรารีเอกสารคุณอาจต้องเลือกเอกสารก่อน

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับทั้งไลบรารีหรือรายการให้เลือกไลบรารีหรือรายการจากนั้นเลือกแจ้งเตือนฉันแล้วเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนบนไลบรารีนี้

   แท็บไลบรารีที่มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนไลบรารีนี้ถูกเน้น
  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเอกสารให้เลือกเอกสารเลือกไฟล์หรือเอกสารเลือกแจ้งเตือนฉันแล้วเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนบนเอกสารนี้

   ในแท็บไฟล์ที่มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนบนเอกสารนี้ถูกเน้น
  • เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนในรายการให้เลือกรายการแล้วเลือกแท็บรายการเลือกแจ้งเตือนฉันแล้วเลือกตั้งค่าการแจ้งเตือนบนรายการนี้

   SharePoint ๒๐๑๖ตั้งค่าการแจ้งเตือนบนรายการที่มีการเลือกรายการ
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการสำหรับการแจ้งเตือน 

หมายเหตุ: ชื่อที่แน่นอนของแท็บและปุ่มในขั้นตอนที่1และ2จะแตกต่างกันออกไปถ้าคุณอยู่ในไลบรารีหรือรายการเฉพาะเช่นไลบรารีรูปภาพรายการงานหรือรายการปฏิทิน ตัวอย่างเช่นรายการปฏิทินมีเหตุการณ์และแท็บปฏิทินที่คุณสามารถค้นหาการแจ้งเตือนฉัน

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าไซต์และเซิร์ฟเวอร์ของคุณผู้ใช้ที่คุณสร้างการแจ้งเตือนอาจได้รับข้อความอีเมลที่ยืนยันว่าคุณได้สร้างการแจ้งเตือน อีเมลการแจ้งเตือนอาจมีลิงก์ไปยังรายการหรือไลบรารีการตั้งค่าการแจ้งเตือนชื่อของผู้ใช้ที่สร้างการแจ้งเตือนมุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่และข้อมูลและคำสั่งอื่นๆ

ยกเลิกการแจ้งเตือนใน SharePoint ๒๐๑๖, ๒๐๑๓หรือ๒๐๑๐

 1. ไปที่ไลบรารี SharePoint หรือรายการที่คุณต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน ถ้าคุณกำลังดูที่มุมมองของรายการหรือไลบรารีบนหน้าอื่นคุณอาจต้องเลือกชื่อของรายการหรือไลบรารีก่อน ตัวอย่างเช่นคุณอาจต้องเลือกเอกสารก่อนที่จะไปยังไลบรารีเอกสาร

 2. เลือกไลบรารีหรือรายการเลือกแจ้งเตือนฉันแล้วเลือกจัดการการแจ้งเตือนของฉัน

  ปุ่มการแจ้งเตือนของ SharePoint ๒๐๑๖จัดการที่ถูกเน้น

  หมายเหตุ: ชื่อที่แน่นอนของแท็บจะแตกต่างกันออกไปถ้าคุณอยู่ในรายการเฉพาะเช่นรายการงานหรือรายการปฏิทิน ตัวอย่างเช่นรายการปฏิทินมีเหตุการณ์และแท็บปฏิทินที่คุณสามารถค้นหาการแจ้งเตือนฉัน

 3. ข้างๆชื่อของการแจ้งเตือนที่คุณต้องการลบให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

 4. เลือกลบการแจ้งเตือนที่เลือกแล้วเลือกตกลง

  ตัวจัดการการแจ้งเตือนของฉันที่มีลบการแจ้งเตือนที่เลือกถูกเน้น
 5. เลือก ตกลง

การกำหนดค่าอีเมลหรือบริการ SMS

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่าอีเมลขาออกหรือบริการ SMS ให้ดูที่กำหนดค่าอีเมลขาออกสำหรับฟาร์ม Sharepoint serverหรือกำหนดค่าบัญชีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ (SharePoint Server ๒๐๑๐)

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×