สร้างการเพิ่มลงในปฏิทินที่มีการเชื่อมโยงในข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Outlook เมื่อคุณต้องการเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมหรือเหตุการณ์ คุณมักจะส่งการเรียกประชุม ผู้รับสามารถยอมรับการร้องขอแล้ว และรายการถูกเพิ่มลงในปฏิทินของบุคคล นั้น

วิธีการอื่นที่ทำงานได้อย่างแพร่หลายมากขึ้นกับ Outlook และโปรแกรมปฏิทินอื่นๆ ได้ สิ่งที่แนบมาปฏิทิน (iCalendar) อินเทอร์เน็ตหรือลิงก์ไปยังไฟล์ iCalendar สามารถถูกเพิ่มลงในเนื้อหาข้อความ เมื่อผู้รับเปิดสิ่งที่แนบมา หรือคลิกที่ลิงก์ เหตุการณ์จะถูกเพิ่มไปยังโปรแกรมปฏิทินของบุคคล นั้น ลิงก์อาจเป็นข้อความหรือรูปภาพเช่นปุ่ม

ข้อความตัวอย่างที่มีสิ่งที่แนบมาและปุ่ม ของ iCalendar

หมายเหตุ: ไม่เหมือนกับ Outlook ประชุม เมื่อใช้สิ่งที่แนบมา iCalendar และลิงก์ที่คุณไม่ได้รับการยืนยันเมื่อมีคนยอมรับ หรือปฏิเสธ

ขั้นตอนที่ 1: สร้างการนัดหมาย

ถ้าคุณได้สร้างการนัดหมายบนปฏิทินของคุณ ข้ามไปยังส่วนถัดไปขั้นตอนที่ 2: ส่งสิ่งที่แนบมา iCalendar

 1. ในปฏิทิน บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มใหม่ คลิกการนัดหมายใหม่

 2. ในกล่องชื่อเรื่อง และสถาน พิมพ์ข้อมูลชื่อเรื่องและสถาน

 3. ใส่เวลาเริ่มต้น และเวลาสิ้นสุด

 4. บนแท็บ การนัดหมาย ในกลุ่ม การกระทำ ให้คลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ส่งสิ่งที่แนบมา iCalendar

 1. บนปฏิทินของคุณ คลิกการนัดหมาย

 2. บนแท็บการนัดหมาย ในกลุ่มการกระทำ คลิกลูกศรลงบนคำสั่งไปข้างหน้า

คำสั่ง ส่งต่อเป็น iCalendar บน Ribbon

 1. คลิกส่งต่อเป็น iCalendar

ในหน้าต่างข้อความใหม่ปรากฏขึ้น และแนบ iCalendar

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 3: เพิ่มลิงก์ลงในเนื้อความของข้อความ

ลิงก์อาจเป็นข้อความหรือรูปภาพที่คุณเลือก

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

เพิ่มการเชื่อมโยงข้อความลงในเนื้อหาข้อความ

 1. ในหน้าต่างการนัดหมายที่เปิด คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา.ics iCalendar นั้นแล้ว คลิกบันทึกเป็น

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งว่า ทั้งหมดของผู้รับของคุณสามารถเข้าถึงได้

ตัวอย่างเช่น ภายในองค์กร คุณสามารถเลือกตำแหน่งบนเครือข่ายที่แชร์ สถานการณ์สมมติทั่วไปคือการ บันทึกไฟล์.ics iCalendar ไปยังเว็บไซต์ โปรดจำไว้ เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้รับสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง

 1. คลิก บันทึก

 2. คลิกในเนื้อความของข้อความอีเมล

 3. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 4. ในกล่องข้อความจะแสดง พิมพ์ข้อความที่คุณจะปรากฏเป็นลิงก์

 5. ในกล่องอยู่ ใส่ตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์.ics iCalendar ถ้าคุณบันทึกไว้ไปยังเว็บไซต์ ใส่อยู่เว็บหรือ URL สำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

 6. คลิก ตกลง

 7. ทำให้ข้อความคุณทำเป็นปกติ รวมถึงการเพิ่มผู้รับ จากนั้น คลิกส่ง

เพิ่มการเชื่อมโยงรูปลงในเนื้อหาข้อความ

 1. ในหน้าต่างการนัดหมายที่เปิด คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา.ics iCalendar นั้นแล้ว คลิกบันทึกเป็น

 2. เลือกตำแหน่งที่ตั้งว่า ทั้งหมดของผู้รับของคุณสามารถเข้าถึงได้

 3. ตัวอย่างเช่น ภายในองค์กร คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่ตั้งบนเครือข่ายที่แชร์ สถานการณ์สมมติทั่วไปคือการ บันทึกไฟล์.ics iCalendar ไปยังเว็บไซต์ โปรดจำไว้ เมื่อเลือกตำแหน่งที่จะบันทึกไฟล์เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้รับสามารถเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้ง

 4. คลิก บันทึก

 5. คลิกในเนื้อความของข้อความอีเมล

 6. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก รูปภาพ

 7. คลิกรูปภาพคุณต้องการแทรก แล้ว คลิ กแทรก

 8. คลิกรูปที่แทรกไว้

 9. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การเชื่อมโยง ให้คลิก การเชื่อมโยงหลายมิติ

 10. ในกล่องอยู่ ใส่ตำแหน่งที่คุณบันทึกไฟล์.ics ถ้าคุณบันทึกไว้ไปยังเว็บไซต์ ใส่อยู่เว็บหรือ URL สำหรับตำแหน่งที่ตั้ง

 11. คลิก ตกลง

 12. ทำให้ข้อความคุณทำเป็นปกติ รวมถึงการเพิ่มผู้รับ จากนั้น คลิกส่ง

ตัวอย่างรูปปุ่ม

คุณสามารถบันทึกรูปปุ่มตัวอย่างเหล่านี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และจากนั้น ใช้ได้เมื่อการแทรกการเชื่อมโยง iCalendar

 1. คลิกขวารูป แล้ว คลิ กบันทึกรูปภาพเป็น

หมายเหตุ: ชื่อคำสั่งอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเว็บเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ

ปุ่ม เพิ่มลงใน Outlook ปุ่ม เพิ่มลงในปฏิทิน

 1. เลือกตำแหน่งที่ตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น คลิ กบันทึก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×