สร้างการเชื่อมโยงที่เรียกง่ายจากข้อความใน Microsoft OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใดก็ ตามที่คุณพิมพ์ URL ใน Microsoft OneNote นั้นจะถูกแปลงเป็นลิงก์ที่ผู้อ่านอื่น ๆ ของสมุดบันทึกหรือคุณสามารถแตะเพื่อเปิด โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถสร้างลิงก์ looking ง่ายเพิ่มเติมจากข้อความที่มีอยู่ในบันทึกย่อของคุณสามารถไปที่ผู้อ่านข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องบันทึกย่อของคุณ

iPad

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในส่วนใด ๆ ของบันทึกย่อของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

  2. แตะที่แทรก >ลิงก์

  3. บนหน้าจอแทรกไฮเปอร์ลิงก์ พิมพ์ URL ไปยังเว็บไซต์ปลายทางลงในกล่องที่อยู่ แล้ว แตะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

iPhone

ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. ในส่วนใด ๆ ของบันทึกย่อของคุณเป็นลายลักษณ์อักษร เลือกข้อความที่คุณต้องการแปลงเป็นไฮเปอร์ลิงก์

  2. บนแถบเมนู ที่ปรากฏเหนือคีย์บอร์ด ปัดนิ้วไปทางด้านซ้าย จากนั้น แตะไอคอนลิงก์ ที่ปรากฏที่ส่วนท้ายด้านขวาสุดของไอคอน

  3. บนหน้าจอแทรกไฮเปอร์ลิงก์ พิมพ์ URL ไปยังเว็บไซต์ปลายทางลงในกล่องที่อยู่ แล้ว แตะเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×