สร้างการพยากรณ์ใน Excel 2016 สำหรับ Windows

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีข้อมูลที่ยึดตามเวลาในอดีต คุณสามารถใช้เพื่อสร้างการคาดการณ์ เมื่อคุณสร้างการคาดการณ์ Excel สร้างเวิร์กชีตใหม่ที่ประกอบด้วยตารางทั้งสองของค่าในอดีต และทำนายและแผนภูมิที่แสดงข้อมูลนี้ การคาดการณ์สามารถช่วยคุณทำนายสิ่งต่าง ๆ เช่นยอดขายในอนาคต ความต้องการคง หรือแนวโน้มผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการคำนวณการพยากรณ์ และตัวเลือกที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถพบได้ที่ด้านล่างของบทความนี้

ส่วนหนึ่งของสเปรดชีตแสดงตารางของตัวเลขที่ถูกพยากรณ์และแผนภูมิที่ถูกพยากรณ์

สร้างการพยากรณ์

 1. ให้ใส่ชุดข้อมูลสองชุดที่สอดคล้องกันในเวิร์กชีต

  • ชุดข้อมูลที่มีรายการวันที่หรือเวลาสำหรับไทม์ไลน์

  • ชุดข้อมูลที่มีค่าที่สอดคล้องกัน

   ค่าเหล่านี้จะถูกทำนายสำหรับวันที่ในอนาคต

  หมายเหตุ: ไทม์ไลน์จำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่สอดคล้องกันระหว่างจุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลารายเดือนที่มีค่าในวันที่ 1 ของทุกเดือน ช่วงเวลารายปี หรือช่วงเวลาที่เป็นตัวเลข ถ้าชุดข้อมูลไทม์ไลน์ของคุณขาดจุดข้อมูลไปสูงสุด 30% หรือมีหลายจำนวนที่มีการประทับเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นไร การพยากรณ์จะยังคงเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การสรุปข้อมูลก่อนที่คุณจะสร้างการพยากรณ์จะทำให้ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 2. เลือกชุดข้อมูลทั้งสองชุด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกเซลล์ในชุดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งของคุณ Excel จะเลือกข้อมูลที่เหลือโดยอัตโนมัติ

 3. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการคาดการณ์ คลิกการคาดการณ์แผ่นงาน

  ปุ่ม แผ่นงานการพยากรณ์ บนแท็บ ข้อมูล

 4. ในกล่องสร้างแผ่นงานการคาดการณ์ เลือกแผนภูมิเส้นหรือแผนภูมิคอลัมน์สำหรับการแสดงภาพการคาดการณ์

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ สร้างเวิร์กชีตการพยากรณ์ ที่มีตัวเลือกถูกย่อเอาไว้

 5. ในกล่อง จุดสิ้นสุดการพยากรณ์ ให้เลือกวันที่สิ้นสุด แล้วคลิก สร้าง

  Excel สร้างเวิร์กชีตใหม่ที่ประกอบด้วยตารางทั้งสองของค่าในอดีต และทำนายและแผนภูมิที่แสดงข้อมูลนี้

  คุณจะพบแผ่นงานใหม่เพียงไปทางซ้าย ("ด้านหน้า") แผ่นงานที่คุณใส่ชุดข้อมูล

ปรับแต่งการพยากรณ์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูงใด ๆ ของคุณคาดการณ์ คลิกตัวเลือก

คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ในตารางต่อไปนี้

ตัวเลือกการคาดการณ์

คำอธิบาย

เริ่มการคาดการณ์

เลือกวันที่สำหรับการคาดการณ์เพื่อเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกวันที่ก่อนสิ้นสุดข้อมูลในอดีต เฉพาะข้อมูลก่อนวันเริ่มต้นจะใช้ในการคาดเดา (นี้คือบางครั้งเรียกว่า "hindcasting")

เคล็ดลับ: 

 • การเริ่มต้นการพยากรณ์ของคุณก่อนจุดในอดีตจุดสุดท้ายจะทำให้คุณได้รับการทำนายที่ถูกต้องแม่นยำ เนื่องจากคุณสามารถเปรียบเทียบชุดข้อมูลที่พยากรณ์กับข้อมูลจริงได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเริ่มต้นการพยากรณ์เร็วเกินไป การพยากรณ์ที่สร้างขึ้นใช่ว่าจะแสดงการพยากรณ์ที่คุณจะได้รับเมื่อใช้ข้อมูลในอดีตทั้งหมด การใช้ข้อมูลในอดีตของคุณทั้งหมดจะให้การทำนายที่ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

 • ถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนไปตามเวลา ขอแนะนำให้เริ่มต้นการพยากรณ์ก่อนจุดในอดีตจุดสุดท้าย

ช่วงความเชื่อมั่น

เลือก หรือยกเลิกเลือกช่วงความเชื่อมั่น เพื่อแสดง หรือซ่อนวัตถุนั้น ช่วงความเชื่อมั่นเป็นช่วงล้อมรอบค่าแต่ละทำนาย ซึ่ง 95% ของจุดในอนาคตจะคาดว่าจะอยู่ โดยยึดตามการคาดการณ์ (พร้อมกับการแจกแจงปกติ) ช่วงความเชื่อมั่นสามารถช่วยให้คุณทราบความแม่นยำของการคาดเดาได้ ช่วงมีขนาดเล็กบ่งชี้ความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมในการคาดเดาสำหรับจุดที่ระบุ ระดับเริ่มต้นของความน่าเชื่อถือ 95% คุณสามารถเปลี่ยนใช้ขึ้น หรือลูกศรลง

Seasonality

Seasonality เป็นตัวเลขสำหรับความยาว (จำนวนจุด) ของรูปแบบตามฤดูกาลปี และตรวจพบว่ามีโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง ในแบบรายปีรอบการขาย กับแต่ละจุดที่แสดงถึงเดือน seasonality ที่มี 12 คุณสามารถแทนการตรวจหาอัตโนมัติ ด้วยการเลือกตั้งด้วยตนเอง แล้วเลือกตัวเลข

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าการเปลี่ยนตามเวลาด้วยตนเอง ให้หลีกเลี่ยงค่าที่น้อยกว่า 2 รอบข้อมูลในอดีต ถ้าน้อยกว่า 2 รอบ Excel จะไม่สามารถระบุคอมโพเนนต์ที่เปลี่ยนตามเวลาได้ และเมื่อการเปลี่ยนตามเวลาไม่มีนัยสำคัญเพียงพอให้อัลกอริทึมตรวจหา การทำนายจะแปลงกลับไปเป็นแนวโน้มแบบเส้นตรง

ช่วงของไทม์ไลน์

เปลี่ยนช่วงที่ใช้สำหรับไทม์ไลน์ของคุณต่อไปนี้ ช่วงนี้จำเป็นต้องตรงกับช่วงของค่า

ช่วงของค่า

เปลี่ยนช่วงที่ใช้สำหรับชุดของค่าต่อไปนี้ ช่วงนี้จำเป็นต้องมีค่าเหมือนกับช่วงของไทม์ไลน์

เติมข้อมูลโดยใช้จุดหายไป

จัดการกับจุดหายไป Excel ใช้แทรกข้อความ หมายความ ว่า จะเติมจุดหายไปเป็นค่าเฉลี่ยตามน้ำหนักของจุดที่ใกล้เคียงตราบใดที่น้อยกว่า 30% ของคะแนนหายไป เมื่อต้องการเก็บชี้หายไปเป็นเลขศูนย์แทน คลิเลขศูนย์ ในรายการ

ใช้รวมซ้ำกัน

เมื่อข้อมูลของคุณประกอบด้วยหลายค่าที่ มีการประทับเวลาเดียวกัน Excel จะหาค่าเฉลี่ยค่า เมื่อต้องการใช้วิธีคำนวณอื่น เช่นMedian เลือกการคำนวณจากรายการ

รวมสถิติการคาดการณ์

กล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์รวมอยู่ในแผ่นงานใหม่ การทำเช่นนี้เพิ่มสารบัญสถิติที่สร้างขึ้นโดยใช้FORECAST ETS สถิติเกี่ยวกับฟังก์ชัน และมีการวัด เช่นสัมประสิทธิ์ smoothing (Gamma Alpha, Beta ), และข้อผิดพลาดการประเมิน (MASE, SMAPE, MAE, RMSE)

สูตรที่ใช้ในข้อมูลการพยากรณ์

เมื่อคุณใช้สูตรในการสร้างการพยากรณ์ สูตรจะส่งกลับตารางที่มีข้อมูลในอดีตและข้อมูลที่ทำนาย และแผนภูมิ การพยากรณ์จะทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ข้อมูลที่ยึดตามเวลาที่มีอยู่ของคุณ และเวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

ตารางสามารถมีคอลัมน์ต่อไปนี้ โดยที่มีสามคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่ได้จากการคำนวณ

 • คอลัมน์เวลาในอดีต (ชุดข้อมูลที่ยึดตามเวลาของคุณ)

 • คอลัมน์ค่าในอดีต (ชุดข้อมูลของค่าที่สอดคล้องกันของคุณ)

 • คอลัมน์ค่าที่พยากรณ์ (คำนวณโดยใช้ FORECAST.ETS)

 • คอลัมน์สองคอลัมน์ที่แสดงช่วงความเชื่อมั่น (คำนวณโดยใช้ FORECAST.ETS.CONFINT) คอลัมน์เหล่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการเลือกกล่อง ช่วงความเชื่อมั่น ในส่วน ตัวเลือก

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง

นี้ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กที่ มีการคาดการณ์ Excel ตัวอย่างทำงาน ETS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชันคาดการณ์

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×