ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างการประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook for Mac

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การสร้างการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  แถบด้านข้างปุ่ม ด้วยปุ่มปฏิทินที่ถูกเน้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุม

  ตัวเลือก การประชุม ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

 3. เมื่อต้องการส่งการเชิญจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ได้ใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณเริ่มต้น เลือกบัญชีผู้ใช้จากรายการจาก

 4. ในกล่องถึง ใส่ชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรการรวมไว้สำหรับการประชุม เลือกชื่อใดก็ตามเมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลนั้น รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่งที่ตั้งของ office และอื่น ๆ

  บัตรข้อมูลที่ติดต่อในปฏิทิน Outlook

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้ใส่คำอธิบายของการประชุม

 6. ถ้าคุณทราบว่าการประชุมห้องข้อมูล พิมพ์ในกล่องตำแหน่งที่ตั้ง คลิกที่ปุ่มค้นหาห้อง ใน ribbon มิฉะนั้น (ให้ดูที่ค้นหาห้องประชุมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาห้อง)

  Ribbon ของ Outlook ที่เน้นปุ่ม ตัวค้นหาห้อง ไว้

 7. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ แล้ว เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก โซนเวลา

  ตัวเลือก โซนเวลา ถูกเน้นไว้บนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  เพิ่มสิ่งที่แนบมาในการประชุม

  บนเมนูการประชุม คลิกสิ่งที่แนบมา >เพิ่ม

  ทำให้การประชุมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

  ตัวเลือก กิจวัตร ถูกเน้นบนแท็บ ผู้จัดการประชุม

  ดูว่ามีผู้ถูกเชิญหรือไม่ (เฉพาะบัญชี Exchange)

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก การกำหนดตารางเวลา

  ไอคอน จัดกำหนดการ จะแสดงบนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  คลิกที่ปุ่มจัดกำหนดการ แสดงบานหน้าต่างผู้ช่วยจัดกำหนดการ ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลสถานะว่าง/ไม่ว่างในบานหน้าต่างผู้ช่วยจัดกำหนดการ ทำให้แน่ใจว่า บัญชีผู้ใช้ Exchange ของคุณไว้ในเขตข้อมูลจาก ที่ด้านบนสุดของการเชิญ

 8. คลิก ส่ง

สร้างการนัดหมาย

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  แถบด้านข้างปุ่ม ด้วยปุ่มปฏิทินที่ถูกเน้น

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การนัดหมาย

  ตัวเลือก การนัดหมาย ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการนัดหมายในปฏิทินได้โดยดับเบิลคลิกที่ระยะเวลาในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน ระบบจะใส่วันที่และเวลาในส่วนที่คุณเลือกลงในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 3. ใส่ เรื่อง และ ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก โซนเวลา

  ตัวเลือก โซนเวลา ถูกเน้นไว้บนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  ทำให้การนัดหมายเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

  ตัวเลือก กิจวัตร ถูกเน้นบนแท็บ ผู้จัดการประชุม

  เปลี่ยนการนัดหมายเป็นการประชุมด้วยการเชิญผู้อื่นเข้าร่วม

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

  ไอคอนการเชิญจะแสดงบนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

 4. บนแท็บการนัดหมาย คลิกบันทึก และปิด

สร้างการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปฏิทิน ปุ่มมุมมอง ปฏิทิน  

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุม

  แท็บ หน้าแรกปฏิทิน กลุ่ม 1

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถดับเบิลคลิกระยะเวลาในมุมมองแบบวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้ ระบบจะใส่วันที่และเวลาที่คุณเลือกลงในหน้าต่างการนัดหมายใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อต้องการแปลงการนัดหมายเป็นการประชุม ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

 3. ในการส่งคำเชิญจากบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้นของคุณ ให้คลิกบัญชีในเมนูป็อปอัพ จาก

 4. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรที่จะรวมไว้ในการประชุม

  เมื่อต้องการค้นหาผู้ติดต่อเพิ่มเติม ทางด้านขวาของกล่อง ถึง ให้คลิก เปิดการค้นหาที่ติดต่อ

 5. ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์คำอธิบายหรือตำแหน่งที่ตั้ง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกจากรายการของห้องที่ใช้ล่าสุด คลิ ห้องที่ใช้ล่าสุด ทางด้านขวาของกล่องตำแหน่งที่ตั้ง

  • ถ้าคุณมีการบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange การค้นหาห้องในไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ ทางด้านขวาของกล่องตำแหน่งที่ตั้ง คลิก เปิดการค้นหาที่ติดต่อ

 6. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

ในแท็บ การประชุบ ให้คลิก โซนเวลา

แท็บ การประชุม กลุ่ม 5

เพิ่มสิ่งที่แนบมาในการประชุม

ในเมนู การประชุม ให้คลิก สิ่งที่แนบมา จากนั้นคลิก เพิ่ม

ทำให้การประชุมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

ในแท็บ การประชุม ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบกิจวัตร

แท็บ การประชุม กลุ่ม 5

ดูว่ามีผู้ถูกเชิญหรือไม่ (เฉพาะบัญชี Exchange)

ในแท็บ การประชุม ให้คลิก การจัดกำหนดการ

แท็บ การประชุม, จัดกำหนดการ

ปุ่ม การจัดกำหนดการ จะแสดงบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ ที่ด้านล่างของคำเชิญ ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกบัญชี Exchange ของคุณในเมนูป็อปอัพ จาก ที่ด้านบนของคำเชิญแล้ว

 1. เมื่อคุณทำคำเชิญเสร็จแล้ว ในแท็บ การประชุม ให้คลิก ส่ง

  กลุ่มการส่ง

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การประชุมใหม่จะเปิดใช้ฟีเจอร์ ร้องขอการตอบกลับ ไว้แล้ว ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange การตอบกลับจากผู้ร่วมประชุมจะถูกลงรายการไว้ เมื่อคุณเปิดการประชุมจากปฏิทินและดูข้อมูลของ ระบบจัดการกำหนดการ

  • ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange สถานะที่คุณเลือกไว้สำหรับเหตุการณ์จะส่งผลต่อลักษณะที่ปรากฏของเหตุการณ์นั้นต่อผู้อื่นในขณะที่ดูปฏิทินของคุณ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนสถานะ Outlook จะแสดงสถานะของคุณเป็น "ไม่ว่าง" ในช่วงที่เหตุการณ์ดำเนินอยู่ เมื่ต้องการเลือกสถานะ เช่น “ว่าง” หรือ “ไม่อยู่ที่สำนักงาน” ในแท็บ การประชุม ให้คลิกเมนูป็อปอัพ สถานะ

สร้างการนัดหมาย

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง คลิกปฏิทิน ปุ่มมุมมอง ปฏิทิน  

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การนัดหมาย

  แท็บ หน้าแรกปฏิทิน กลุ่ม 1

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการนัดหมายในปฏิทินได้โดยดับเบิลคลิกที่ระยะเวลาในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน ระบบจะใส่วันที่และเวลาในส่วนที่คุณเลือกลงในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 3. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก โซนเวลา

แท็บ การนัดหมาย กลุ่ม 4

ทำให้การนัดหมายเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

แท็บ การนัดหมาย กลุ่ม 4

เปลี่ยนการนัดหมายเป็นการประชุมด้วยการเชิญผู้อื่นเข้าร่วม

ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

แท็บ การนัดหมาย คำเชิญ

 1. ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก บันทึก และ ปิด

  แท็บ การนัดหมาย, บันทึกแล้วปิด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×