สร้างการประชุมหรือการนัดหมายใน Outlook for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Outlook การประชุมเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้อื่น และอาจรวมถึงทรัพยากรต่างๆ เช่น ห้องประชุม ในการจัดกำหนดการประชุมใน Outlook คุณจะต้องสร้างคำเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งไปให้ผู้อื่น การตอบกลับคำเชิญเข้าร่วมประชุมของคุณจะปรากฏอยู่ในกล่องขาเข้าของคุณ

การนัดหมายใน Outlook เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเชิญผู้อื่นหรือการสงวนทรัพยากร

การสร้างการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  คลิก ปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุม

  ตัวเลือก การประชุม ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถดับเบิลคลิกระยะเวลาในมุมมองแบบวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้ ระบบจะใส่วันที่และเวลาที่คุณเลือกลงในหน้าต่างการนัดหมายใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อต้องการแปลงการนัดหมายเป็นการประชุม ให้คลิก เชิญ บนแท็บ การนัดหมาย

 3. ในการส่งคำเชิญจากบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้นของคุณ ให้คลิกบัญชีในเมนูป็อปอัพ จาก เหนือกล่อง ถึง

 4. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรที่จะรวมไว้ในการประชุม

 5. ในกล่อง เรื่อง ให้ใส่คำอธิบายของการประชุม

 6. ถ้าคุณทราบข้อมูลของห้องประชุม ให้พิมพ์ลงในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าไม่เช่นนั้นให้คลิกปุ่ม ตัวค้นหาห้อง ใน Ribbon (ดู ค้นหาห้องประชุม เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ตัวค้นหาห้อง)

  Ribbon ของ Outlook ที่เน้นปุ่ม ตัวค้นหาห้อง ไว้

 7. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก โซนเวลา

  ตัวเลือก โซนเวลา ถูกเน้นไว้บนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  เพิ่มสิ่งที่แนบมาในการประชุม

  ในเมนู การประชุม ให้คลิก สิ่งที่แนบมา จากนั้นคลิก เพิ่ม

  ทำให้การประชุมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

  ตัวเลือก กิจวัตร ถูกเน้นบนแท็บ ผู้จัดการประชุม

  ดูว่ามีผู้ถูกเชิญหรือไม่ (เฉพาะบัญชี Exchange)

  บนแท็บ ผู้จัดการประชุม ให้คลิก การกำหนดตารางเวลา

  ไอคอน จัดกำหนดการ จะแสดงบนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  การคลิกปุ่ม การกำหนดตารางเวลา จะแสดงบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ ที่ด้านล่างของคำเชิญ ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกบัญชี Exchange ของคุณในเมนูป็อปอัพ จาก ที่ด้านบนของคำเชิญแล้ว

 8. เมื่อคุณทำคำเชิญเสร็จแล้ว ให้คลิก ส่ง บนแท็บ ผู้จัดการประชุม

  กลุ่มการส่ง

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การประชุมใหม่จะเปิดใช้ฟีเจอร์ ร้องขอการตอบกลับ ไว้แล้ว ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange การตอบกลับจากผู้ร่วมประชุมจะถูกลงรายการไว้ในขณะที่คุณเปิดการประชุมจากปฏิทินและดูข้อมูลของ ระบบจัดการกำหนดการ

  • ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange สถานะที่คุณเลือกไว้สำหรับเหตุการณ์จะส่งผลต่อลักษณะที่เหตุการณ์นั้นปรากฏต่อผู้อื่นในขณะที่ดูปฏิทินของคุณ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนสถานะ Outlook จะแสดงสถานะของคุณเป็น "ไม่ว่าง" ในช่วงที่เหตุการณ์ดำเนินอยู่ ในการเลือกสถานะเป็น "ว่าง" หรือ "ไม่อยู่ที่สำนักงาน" ให้คลิกเมนู แสดงเป็น บนแท็บ ผู้จัดการประชุม

สร้างการนัดหมาย

 1. ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน

  คลิก ปฏิทิน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การนัดหมาย

  ตัวเลือก การนัดหมาย ถูกเน้นบนแท็บ หน้าแรก

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการนัดหมายในปฏิทินได้โดยดับเบิลคลิกที่ระยะเวลาในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน ระบบจะใส่วันที่และเวลาในส่วนที่คุณเลือกลงในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 3. ใส่ เรื่อง และ ตำแหน่งที่ตั้ง แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการ

  ให้ทำสิ่งนี้

  แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก โซนเวลา

  ตัวเลือก โซนเวลา ถูกเน้นไว้บนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

  ทำให้การนัดหมายเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

  ตัวเลือก กิจวัตร ถูกเน้นบนแท็บ ผู้จัดการประชุม

  เปลี่ยนการนัดหมายเป็นการประชุมด้วยการเชิญผู้อื่นเข้าร่วม

  บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

  ไอคอนการเชิญจะแสดงบนแท็บ ตัวจัดระเบียบการประชุม

 4. บนแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก บันทึก และ ปิด

สร้างการประชุม

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน ปุ่มมุมมอง ปฏิทิน

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การประชุม

  แท็บ หน้าแรกปฏิทิน กลุ่ม 1

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถดับเบิลคลิกระยะเวลาในมุมมองแบบวัน สัปดาห์ หรือเดือนได้ ระบบจะใส่วันที่และเวลาที่คุณเลือกลงในหน้าต่างการนัดหมายใหม่โดยอัตโนมัติ จากนั้นเมื่อต้องการแปลงการนัดหมายเป็นการประชุม ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

 3. ในการส่งคำเชิญจากบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีเริ่มต้นของคุณ ให้คลิกบัญชีในเมนูป็อปอัพ จาก

 4. ในกล่อง ถึง ให้ใส่ชื่อของบุคคลหรือทรัพยากรที่จะรวมไว้ในการประชุม

  เมื่อต้องการค้นหาผู้ติดต่อเพิ่มเติม ทางด้านขวาของกล่อง ถึง ให้คลิก เปิดการค้นหาที่ติดต่อ

 5. ในกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้พิมพ์คำอธิบายหรือตำแหน่งที่ตั้ง

  เคล็ดลับ: 

  • เมื่อต้องการเลือกจากรายการห้องที่ใช้เมื่อเร็วๆ นี้ ให้คลิก ห้องที่ใช้ล่าสุด ที่ด้านขวาของกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง

  • ถ้าคุณมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange เมื่อต้องการค้นหาห้องในไดเรกทอรีขององค์กรของคุณ ที่ด้านขวาของกล่อง ตำแหน่งที่ตั้ง ให้คลิก เปิดการค้นหาที่ติดต่อ

 6. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

ในแท็บ การประชุบ ให้คลิก โซนเวลา

แท็บ การประชุม กลุ่ม 5

เพิ่มสิ่งที่แนบมาในการประชุม

ในเมนู การประชุม ให้คลิก สิ่งที่แนบมา จากนั้นคลิก เพิ่ม

ทำให้การประชุมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

ในแท็บ การประชุม ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบกิจวัตร

แท็บ การประชุม กลุ่ม 5

ดูว่ามีผู้ถูกเชิญหรือไม่ (เฉพาะบัญชี Exchange)

ในแท็บ การประชุม ให้คลิก การจัดกำหนดการ

แท็บ การประชุม, จัดกำหนดการ

ปุ่ม การจัดกำหนดการ จะแสดงบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ ที่ด้านล่างของคำเชิญ ถ้าคุณไม่เห็นข้อมูลว่าง/ไม่ว่างในบานหน้าต่าง ระบบจัดการกำหนดการ โปรดตรวจสอบว่าได้เลือกบัญชี Exchange ของคุณในเมนูป็อปอัพ จาก ที่ด้านบนของคำเชิญแล้ว

 1. เมื่อคุณทำคำเชิญเสร็จแล้ว ในแท็บ การประชุม ให้คลิก ส่ง

  กลุ่มการส่ง

  หมายเหตุ: 

  • ตามค่าเริ่มต้นแล้ว การประชุมใหม่จะเปิดใช้ฟีเจอร์ ร้องขอการตอบกลับ ไว้แล้ว ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange การตอบกลับจากผู้ร่วมประชุมจะถูกลงรายการไว้ เมื่อคุณเปิดการประชุมจากปฏิทินและดูข้อมูลของ ระบบจัดการกำหนดการ

  • ถ้าคุณมีบัญชี Microsoft Exchange สถานะที่คุณเลือกไว้สำหรับเหตุการณ์จะส่งผลต่อลักษณะที่ปรากฏของเหตุการณ์นั้นต่อผู้อื่นในขณะที่ดูปฏิทินของคุณ ถ้าคุณไม่เปลี่ยนสถานะ Outlook จะแสดงสถานะของคุณเป็น "ไม่ว่าง" ในช่วงที่เหตุการณ์ดำเนินอยู่ เมื่ต้องการเลือกสถานะ เช่น “ว่าง” หรือ “ไม่อยู่ที่สำนักงาน” ในแท็บ การประชุม ให้คลิกเมนูป็อปอัพ สถานะ

สร้างการนัดหมาย

 1. ที่ด้านล่างของ บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก ปฏิทิน ปุ่มมุมมอง ปฏิทิน

 2. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การนัดหมาย

  แท็บ หน้าแรกปฏิทิน กลุ่ม 1

  เคล็ดลับ: นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างการนัดหมายในปฏิทินได้โดยดับเบิลคลิกที่ระยะเวลาในมุมมองวัน สัปดาห์ หรือเดือน ระบบจะใส่วันที่และเวลาในส่วนที่คุณเลือกลงในหน้าต่างเหตุการณ์ใหม่โดยอัตโนมัติ

 3. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ จากนั้นทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ

ให้ทำสิ่งนี้

แสดงเมนู โซนเวลา สำหรับเหตุการณ์

ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก โซนเวลา

แท็บ การนัดหมาย กลุ่ม 4

ทำให้การนัดหมายเกิดขึ้นเป็นกิจวัตร

ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก กิจวัตร จากนั้นเลือกรูปแบบของกิจวัตร

แท็บ การนัดหมาย กลุ่ม 4

เปลี่ยนการนัดหมายเป็นการประชุมด้วยการเชิญผู้อื่นเข้าร่วม

ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก เชิญ

แท็บ การนัดหมาย คำเชิญ

 1. ในแท็บ การนัดหมาย ให้คลิก บันทึก และ ปิด

  แท็บ การนัดหมาย, บันทึกแล้วปิด

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×