สร้างการนำสไตล์ตัวเลขใน Word 2016 for Mac

คุณสามารถสร้างสไตล์ตัวเลขใหม่สำหรับรายการลำดับเลข โดยการกำหนดลักษณะ สี และขนาดของตัวเลข เมื่อคุณกำหนด เหล่านั้นคุณสามารถบันทึกการตั้งค่าเหล่านั้นเป็นสไตล์ และใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีก

 1. เลือกข้อความหรือรายการลำดับเลขที่คุณต้องการเปลี่ยน

 2. บนแบบ Home แท็บ คลิกลูกศรอยู่ถัดจาก ลำดับเลข, แล้ว คลิก กำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่

  บนแท็บหน้าแรก ไอคอนลำดับเลขและกำหนดรูปแบบตัวเลขใหม่จะถูกเน้น

 3. เมื่อต้องการผนวกลำดับเลข ด้วยเส้นประ วงเล็บ หรือค่าอื่น ใส่ในแบบ ใส่จัดรูปแบบตัวเลข เขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น พิมพ์ (1) ถ้าคุณต้องการสไตล์ตัวเลข ด้วยวงเล็บ

  กำหนดรายการลำดับเลขกล่องโต้ตอบ

 4. เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดฟอนต์ สไตล์ และสี คลิ ฟอนต์, และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการบน ฟอนต์ และ ขั้นสูง แท็บ:

  • บนแบบ ฟอนต์ แท็บ เปลี่ยนฟอนต์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ สไตล์ ขนาด สี สไตล์ ขีดเส้นใต้สี และเอฟเฟ็กต์

  • บน ขั้นสูง แท็บ เปลี่ยนฟอนต์ของสัญลักษณ์แสดงหัวข้ออักขระเว้นระยะห่าง และขั้นสูงพิมพ์ลักษณะการทำงาน

 5. เมื่อต้องการเปลี่ยนสไตล์ ให้คลิกลูกศรถัดจาก สไตล์ตัวเลข, และเลือกตัวเลข อักษร หรือรูปแบบตามลำดับเวลาชนิดอื่น

 6. ภายใต้ เริ่มที่, ใส่ตัวเลขที่คุณต้องการเริ่มต้นรายการด้วย ค่าเริ่มต้นคือ 1

 7. เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดแนวตัวเลข ภายใต้ ตำแหน่งตัวเลข, คลิ ซ้าย, กึ่งกลาง, หรือ ขวา ใน จัดชิดที่, ระบุค่าสำหรับตำแหน่งที่จะเริ่มการจัดแนว (ตัวอย่าง ตำแหน่ง 0.5")

 8. ภายใต้ ตำแหน่งของข้อความ, ในแบบ เยื้องที่ กล่อง เลือกที่คุณต้องการเยื้องข้อความ ถ้าคุณต้องการเพิ่มแท็บหยุด ใส่ตำแหน่งของแท็บใน เพิ่มแท็บหยุดที่

 9. คลิก ตกลง บันทึกสไตล์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×