สร้างการตัดตกสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Bleedคือเล็กการซ้อนทับของพื้นที่พิมพ์เลยขอบหน้าที่พิมพ์ที่ถูกใช้เพื่อให้แน่ใจว่า ขยายพื้นที่พิมพ์ไปทางขอบของกระดาษ

ใช่ Publisher และเครื่องพิมพ์ที่บ้านส่วนใหญ่จะตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการพิมพ์ด้วยการตัดตก อย่างไรก็ตาม จากนี้คุณยังสามารถสร้างเอฟเฟ็กต์ของการตัดตก โดยการเปลี่ยนขนาดกระดาษ ให้กราฟิก แล้วด้วยตนเองตัดแต่งหน้า หรือส่งไฟล์ไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ ตัวเลือกทั้งสองจะอธิบายไว้ด้านล่าง

พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่บ้าน และ trim

เมื่อต้องการติดตั้งสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์เสร็จหน้าที่คุณต้อง สร้างเอฟเฟ็กต์การตัดตกบนเครื่องพิมพ์ home

 1. บนแท็บออกแบบหน้า คลิกขนาด แล้ว คลิ กตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า เลือกขนาดคุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ใส่การเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องความกว้าง และความสูง และทำให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าของสิ่งพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

  กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. วางวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้เกินขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

  วัตถุมีขนาดใหญ่กว่าหน้า

  1วัตถุ

  2หน้าสิ่งพิมพ์

 4. คลิกไฟล์ >พิมพ์ คลิกเมนูเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์ จากนั้น คลิกตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง

  เลือกการตั้งค่าการพิมพ์ขั้นสูง

 5. บนแท็บเครื่องหมายและตัดตก ภายใต้เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายครอบตัด

 6. ภายใต้การตัดตก เลือกทั้งอนุญาตให้มีการตัดตก และBleed เครื่องหมาย

 7. พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า คุณต้องใช้ขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่เพื่ออนุญาตให้มีการตัดตกและเครื่องหมายการตัดตกของคุณ

 8. ตัดแต่งกระดาษกำหนดขนาดของสิ่งพิมพ์ โดยใช้เครื่องหมายครอบตัดเป็นเส้นบอกแนวของคุณ

  ตัดแต่งกระดาษให้พอดี

ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ สร้างผลของการตัดตกใน Publisher เมื่อต้องการส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ ย้ายวัตถุหรือรูปภาพของคุณไปขอบของหน้า และส่งกลับกระดาษไปเป็นขนาดเดิมก่อนที่จะส่งแฟ้มของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

 1. บนแท็บออกแบบหน้า คลิกขนาด แล้ว คลิ กตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า ใส่ความกว้างใหม่และความสูงที่มีขนาดใหญ่เล็กน้อยกว่าขนาดหน้ากระดาษที่มีการเยื้องของเอกสารของคุณ

  ตัวอย่าง สำหรับเอกสารที่มีขนาด 8.5 " x 11" ใส่ความกว้างของ 8.75 "และมีความสูงของ 11.25"

 3. วางวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อที่จะขยายเพียงไปที่ขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

 4. เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษของคุณเมื่อต้องการกำหนดขนาดเดิม เช่น 8.5″ x 11″ เมื่อพิมพ์ออกมาอย่างมืออาชีพ กราฟิกใด ๆ สัมผัสขอบจะขยายนอกเหนือจากหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ

พิมพ์บนเครื่องพิมพ์ที่บ้าน และ trim

เมื่อต้องการติดตั้งสิ่งพิมพ์ของคุณเมื่อต้องการพิมพ์บนแผ่นกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์เสร็จหน้าที่คุณต้อง สร้างเอฟเฟ็กต์การตัดตกบนเครื่องพิมพ์ home

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า เลือกขนาดคุณต้องการ เมื่อต้องการสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง ใส่การเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องความกว้าง และความสูง และทำให้แน่ใจว่าได้เลือกขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่กว่าขนาดหน้าของสิ่งพิมพ์เสร็จสมบูรณ์

 3. วางวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อให้เกินขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

  วัตถุมีขนาดใหญ่กว่าหน้า

  1วัตถุ

  2หน้าสิ่งพิมพ์

 4. บนเมนูไฟล์ คลิกพิมพ์ คลิกแท็บรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ แล้ว คลิ กตั้งค่าเครื่องพิมพ์ขั้นสูง

 5. บนหน้าการตั้งค่า แท็บ ภายใต้เครื่องหมายของเครื่องพิมพ์ เลือกกล่องกาเครื่องหมายครอบตัด

 6. ภายใต้การตัดตก เลือกทั้งอนุญาตให้มีการตัดตก และBleed เครื่องหมาย

 7. พิมพ์สิ่งพิมพ์ของคุณ

  หมายเหตุ: โปรดจำไว้ว่า คุณต้องใช้ขนาดกระดาษที่มีขนาดใหญ่เพื่ออนุญาตให้มีการตัดตกและเครื่องหมายการตัดตกของคุณ

 8. ตัดแต่งกระดาษกำหนดขนาดของสิ่งพิมพ์ โดยใช้เครื่องหมายครอบตัดเป็นเส้นบอกแนวของคุณ

  ตัดแต่งกระดาษให้พอดี

ส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ

เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดกระดาษ สร้างผลของการตัดตกใน Publisher เมื่อต้องการส่งไปยังเครื่องพิมพ์แบบมืออาชีพ ย้ายวัตถุหรือรูปภาพของคุณไปขอบของหน้า และส่งกลับกระดาษไปเป็นขนาดเดิมก่อนที่จะส่งแฟ้มของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 2. ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ ภายใต้หน้า ใส่ความกว้างใหม่และความสูงที่มีขนาดใหญ่เล็กน้อยกว่าขนาดหน้ากระดาษที่มีการเยื้องของเอกสารของคุณ

  ตัวอย่าง สำหรับเอกสารที่มีขนาด 8.5 " x 11" ใส่ความกว้างของ 8.75 "และมีความสูงของ 11.25"

 3. วางวัตถุหรือกราฟิกของคุณเพื่อที่จะขยายเพียงไปที่ขอบของหน้าสิ่งพิมพ์

 4. เปลี่ยนขนาดหน้ากระดาษของคุณเมื่อต้องการกำหนดขนาดเดิม เช่น 8.5″ x 11″ เมื่อพิมพ์ออกมาอย่างมืออาชีพ กราฟิกใด ๆ สัมผัสขอบจะขยายนอกเหนือจากหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×