สร้างการคาดการณ์ใน Excel สำหรับ Windows

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณมีข้อมูลที่ยึดตามเวลาในอดีต คุณสามารถใช้เพื่อสร้างการคาดการณ์ เมื่อคุณสร้างการคาดการณ์ Excel สร้างเวิร์กชีตใหม่ที่ประกอบด้วยตารางทั้งสองของค่าในอดีต และทำนายและแผนภูมิที่แสดงข้อมูลนี้ การคาดการณ์สามารถช่วยคุณทำนายสิ่งต่าง ๆ เช่นยอดขายในอนาคต ความต้องการคง หรือแนวโน้มผู้บริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการคำนวณการพยากรณ์ และตัวเลือกที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถพบได้ที่ด้านล่างของบทความนี้

ส่วนหนึ่งของสเปรดชีตแสดงตารางของตัวเลขที่ถูกพยากรณ์และแผนภูมิที่ถูกพยากรณ์

สร้างการพยากรณ์

 1. ให้ใส่ชุดข้อมูลสองชุดที่สอดคล้องกันในเวิร์กชีต

  • ชุดข้อมูลที่มีรายการวันที่หรือเวลาสำหรับไทม์ไลน์

  • ชุดข้อมูลที่มีค่าที่สอดคล้องกัน

   ค่าเหล่านี้จะถูกทำนายสำหรับวันที่ในอนาคต

  หมายเหตุ: ไทม์ไลน์จำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่สอดคล้องกันระหว่างจุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลารายเดือนที่มีค่าในวันที่ 1 ของทุกเดือน ช่วงเวลารายปี หรือช่วงเวลาที่เป็นตัวเลข ถ้าชุดข้อมูลไทม์ไลน์ของคุณขาดจุดข้อมูลไปสูงสุด 30% หรือมีหลายจำนวนที่มีการประทับเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นไร การพยากรณ์จะยังคงเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การสรุปข้อมูลก่อนที่คุณจะสร้างการพยากรณ์จะทำให้ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 2. เลือกชุดข้อมูลทั้งสองชุด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกเซลล์ในชุดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งของคุณ Excel จะเลือกข้อมูลที่เหลือโดยอัตโนมัติ

 3. บนแท็บข้อมูล ในกลุ่มการคาดการณ์ คลิกการคาดการณ์แผ่นงาน

  ปุ่ม แผ่นงานการพยากรณ์ บนแท็บ ข้อมูล

 4. ในกล่องสร้างแผ่นงานการคาดการณ์ เลือกแผนภูมิเส้นหรือแผนภูมิคอลัมน์สำหรับการแสดงภาพการคาดการณ์

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ สร้างเวิร์กชีตการพยากรณ์ ที่มีตัวเลือกถูกย่อเอาไว้

 5. ในกล่อง จุดสิ้นสุดการพยากรณ์ ให้เลือกวันที่สิ้นสุด แล้วคลิก สร้าง

  Excel สร้างเวิร์กชีตใหม่ที่ประกอบด้วยตารางทั้งสองของค่าในอดีต และทำนายและแผนภูมิที่แสดงข้อมูลนี้

  คุณจะพบแผ่นงานใหม่เพียงไปทางซ้าย ("ด้านหน้า") แผ่นงานที่คุณใส่ชุดข้อมูล

ปรับแต่งการพยากรณ์ของคุณ

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูงใด ๆ ของคุณคาดการณ์ คลิกตัวเลือก

คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกต่าง ๆ ในตารางต่อไปนี้

ตัวเลือกการคาดการณ์

คำอธิบาย

เริ่มการคาดการณ์

เลือกวันที่สำหรับการคาดการณ์เพื่อเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกวันที่ก่อนสิ้นสุดข้อมูลในอดีต เฉพาะข้อมูลก่อนวันเริ่มต้นจะใช้ในการคาดเดา (นี้คือบางครั้งเรียกว่า "hindcasting")

เคล็ดลับ: 

 • เริ่มต้นการพยากรณ์ของคุณก่อนจุดสุดท้ายในอดีตช่วยให้คุณเข้าใจความแม่นยำคาดเดา ตามที่คุณสามารถเปรียบเทียบชุดคาดการณ์กับข้อมูลจริง อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณเริ่มการคาดการณ์เกินไปก่อน forecast สร้างจะไม่จำเป็นต้องแสดงการคาดการณ์คุณก็จะใช้ข้อมูลในอดีตทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลของคุณในอดีตทั้งหมดให้การคาดเดายิ่งขึ้น

 • ถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนไปตามเวลา ขอแนะนำให้เริ่มต้นการพยากรณ์ก่อนจุดในอดีตจุดสุดท้าย

ช่วงความเชื่อมั่น

เลือก หรือยกเลิกเลือกช่วงความเชื่อมั่น เพื่อแสดง หรือซ่อนวัตถุนั้น ช่วงความเชื่อมั่นเป็นช่วงล้อมรอบค่าแต่ละทำนาย ซึ่ง 95% ของจุดในอนาคตจะคาดว่าจะอยู่ โดยยึดตามการคาดการณ์ (พร้อมกับการแจกแจงปกติ) ช่วงความเชื่อมั่นสามารถช่วยให้คุณทราบความแม่นยำของการคาดเดาได้ ช่วงมีขนาดเล็กบ่งชี้ความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมในการคาดเดาสำหรับจุดที่ระบุ ระดับเริ่มต้นของความน่าเชื่อถือ 95% คุณสามารถเปลี่ยนใช้ขึ้น หรือลูกศรลง

Seasonality

Seasonality เป็นตัวเลขสำหรับความยาว (จำนวนจุด) ของรูปแบบตามฤดูกาลปี และตรวจพบว่ามีโดยอัตโนมัติ ตัวอย่าง ในแบบรายปีรอบการขาย กับแต่ละจุดที่แสดงถึงเดือน seasonality ที่มี 12 คุณสามารถแทนการตรวจหาอัตโนมัติ ด้วยการเลือกตั้งด้วยตนเอง แล้วเลือกตัวเลข

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าการเปลี่ยนตามเวลาด้วยตนเอง ให้หลีกเลี่ยงค่าที่น้อยกว่า 2 รอบข้อมูลในอดีต ถ้าน้อยกว่า 2 รอบ Excel จะไม่สามารถระบุคอมโพเนนต์ที่เปลี่ยนตามเวลาได้ และเมื่อการเปลี่ยนตามเวลาไม่มีนัยสำคัญเพียงพอให้อัลกอริทึมตรวจหา การทำนายจะแปลงกลับไปเป็นแนวโน้มแบบเส้นตรง

ช่วงของไทม์ไลน์

เปลี่ยนช่วงที่ใช้สำหรับไทม์ไลน์ของคุณต่อไปนี้ ช่วงนี้จำเป็นต้องตรงกับช่วงของค่า

ช่วงของค่า

เปลี่ยนช่วงที่ใช้สำหรับชุดของค่าต่อไปนี้ ช่วงนี้จำเป็นต้องมีค่าเหมือนกับช่วงของไทม์ไลน์

เติมข้อมูลโดยใช้จุดหายไป

จัดการกับจุดหายไป Excel ใช้แทรกข้อความ หมายความ ว่า จะเติมจุดหายไปเป็นค่าเฉลี่ยตามน้ำหนักของจุดที่ใกล้เคียงตราบใดที่น้อยกว่า 30% ของคะแนนหายไป เมื่อต้องการเก็บชี้หายไปเป็นเลขศูนย์แทน คลิเลขศูนย์ ในรายการ

ใช้รวมซ้ำกัน

เมื่อข้อมูลของคุณประกอบด้วยหลายค่าที่ มีการประทับเวลาเดียวกัน Excel จะหาค่าเฉลี่ยค่า เมื่อต้องการใช้วิธีคำนวณอื่น เช่นMedian เลือกการคำนวณจากรายการ

รวมสถิติการคาดการณ์

กล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการให้ข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์รวมอยู่ในแผ่นงานใหม่ การทำเช่นนี้เพิ่มสารบัญสถิติที่สร้างขึ้นโดยใช้FORECAST ETS สถิติเกี่ยวกับฟังก์ชัน และมีการวัด เช่นสัมประสิทธิ์ smoothing (Gamma Alpha, Beta ), และข้อผิดพลาดการประเมิน (MASE, SMAPE, MAE, RMSE)

สูตรที่ใช้ในข้อมูลการพยากรณ์

เมื่อคุณใช้สูตรในการสร้างการพยากรณ์ สูตรจะส่งกลับตารางที่มีข้อมูลในอดีตและข้อมูลที่ทำนาย และแผนภูมิ การพยากรณ์จะทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ข้อมูลที่ยึดตามเวลาที่มีอยู่ของคุณ และเวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

ตารางสามารถมีคอลัมน์ต่อไปนี้ โดยที่มีสามคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่ได้จากการคำนวณ

 • คอลัมน์เวลาในอดีต (ชุดข้อมูลที่ยึดตามเวลาของคุณ)

 • คอลัมน์ค่าในอดีต (ชุดข้อมูลของค่าที่สอดคล้องกันของคุณ)

 • คอลัมน์ค่าที่พยากรณ์ (คำนวณโดยใช้ FORECAST.ETS)

 • สองคอลัมน์ที่แสดงถึงช่วง confidence (จากคำนวณโดยใช้คาดการณ์ ETS CONFINT) คอลัมน์เหล่านี้ปรากฏก็ต่อเมื่อช่วงความเชื่อมั่น ถูกเลือกในส่วนตัวเลือก ของกล่อง...

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง

คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กที่ มีการคาดการณ์ Excel ตัวอย่างของฟังก์ชัน ETS

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การพยากรณ์ฟังก์ชัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×