ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

สร้างการคาดการณ์ใน Excel สำหรับ Windows

ถ้าคุณมีข้อมูลที่ใช้เวลาในอดีตคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการสร้างการคาดการณ์ได้ เมื่อคุณสร้างการคาดการณ์ Excel จะสร้างเวิร์กชีตใหม่ที่มีทั้งตารางของค่าทางประวัติศาสตร์และค่าที่คาดการณ์และแผนภูมิที่แสดงข้อมูลนี้ การคาดการณ์จะช่วยให้คุณทำนายสิ่งต่างๆเช่นยอดขายความต้องการของสินค้าคงคลังหรือแนวโน้มของผู้บริโภคในอนาคต

ข้อมูลเกี่ยวกับ วิธีการคำนวณการพยากรณ์ และตัวเลือกที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสามารถพบได้ที่ด้านล่างของบทความนี้

ส่วนหนึ่งของสเปรดชีตแสดงตารางของตัวเลขที่ถูกพยากรณ์และแผนภูมิที่ถูกพยากรณ์

สร้างการพยากรณ์

 1. ให้ใส่ชุดข้อมูลสองชุดที่สอดคล้องกันในเวิร์กชีต

  • ชุดข้อมูลที่มีรายการวันที่หรือเวลาสำหรับไทม์ไลน์

  • ชุดข้อมูลที่มีค่าที่สอดคล้องกัน

   ค่าเหล่านี้จะถูกทำนายสำหรับวันที่ในอนาคต

  หมายเหตุ: ไทม์ไลน์จำเป็นต้องมีช่วงเวลาที่สอดคล้องกันระหว่างจุดข้อมูล ตัวอย่างเช่น ช่วงเวลารายเดือนที่มีค่าในวันที่ 1 ของทุกเดือน ช่วงเวลารายปี หรือช่วงเวลาที่เป็นตัวเลข ถ้าชุดข้อมูลไทม์ไลน์ของคุณขาดจุดข้อมูลไปสูงสุด 30% หรือมีหลายจำนวนที่มีการประทับเวลาเดียวกันก็ไม่เป็นไร การพยากรณ์จะยังคงเป็นไปอย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม การสรุปข้อมูลก่อนที่คุณจะสร้างการพยากรณ์จะทำให้ได้ผลลัพธ์การพยากรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น

 2. เลือกชุดข้อมูลทั้งสองชุด

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณเลือกเซลล์ในชุดข้อมูลชุดใดชุดหนึ่งของคุณ Excel จะเลือกข้อมูลที่เหลือโดยอัตโนมัติ

 3. บนแท็บข้อมูลในกลุ่มการคาดการณ์ให้คลิกแผ่นงานการคาดการณ์

  ปุ่ม แผ่นงานการพยากรณ์ บนแท็บ ข้อมูล

 4. ในกล่องสร้างแผ่นงานการคาดการณ์ให้เลือกแผนภูมิเส้นหรือแผนภูมิคอลัมน์สำหรับการแสดงผลของการคาดการณ์

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ สร้างเวิร์กชีตการพยากรณ์ ที่มีตัวเลือกถูกย่อเอาไว้

 5. ในกล่อง จุดสิ้นสุดการพยากรณ์ ให้เลือกวันที่สิ้นสุด แล้วคลิก สร้าง

  Excel จะสร้างเวิร์กชีตใหม่ที่มีทั้งตารางของค่าทางประวัติศาสตร์และค่าที่คาดการณ์และแผนภูมิที่แสดงข้อมูลนี้

  คุณจะพบเวิร์กชีตใหม่ทางด้านซ้าย ("อยู่ด้านหน้า") แผ่นงานที่คุณใส่ชุดข้อมูล

กำหนดการคาดการณ์ของคุณเอง

ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูงใดๆสำหรับการคาดการณ์ของคุณให้คลิกตัวเลือก

คุณจะพบข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละตัวเลือกในตารางต่อไปนี้

ตัวเลือกการคาดการณ์

คำอธิบาย

เริ่มต้นการคาดการณ์

เลือกวันที่สำหรับการคาดการณ์ที่จะเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกวันที่ก่อนจุดสิ้นสุดของข้อมูลทางประวัติศาสตร์เฉพาะข้อมูลก่อนที่จะใช้วันที่เริ่มต้นในการคาดการณ์ (ซึ่งในบางครั้งจะเรียกว่า "hindcast")

เคล็ดลับ: 

 • การเริ่มต้นการพยากรณ์ของคุณก่อนที่จุดทางประวัติศาสตร์สุดท้ายจะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบชุดข้อมูลที่คาดการณ์ไว้กับข้อมูลจริงได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณเริ่มต้นการพยากรณ์จนเกินไปการคาดการณ์ที่สร้างขึ้นจะไม่จำเป็นต้องแสดงการคาดการณ์ที่คุณจะได้รับการใช้ข้อมูลทั้งหมดในอดีต การใช้ข้อมูลในอดีตทั้งหมดของคุณจะช่วยให้คุณคาดเดาได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

 • ถ้าข้อมูลของคุณเปลี่ยนไปตามเวลา ขอแนะนำให้เริ่มต้นการพยากรณ์ก่อนจุดในอดีตจุดสุดท้าย

ช่วงความเชื่อมั่น

เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่วงความเชื่อมั่นเพื่อแสดงหรือซ่อน ช่วงความเชื่อมั่นคือช่วงที่อยู่รอบๆค่าที่คาดการณ์ไว้แต่ละค่า๙๕ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากค่าที่คาดไว้ในอนาคตโดยยึดตามการคาดการณ์ (ด้วยการแจกแจงปกติ) ช่วงความเชื่อมั่นจะช่วยให้คุณเข้าใจความถูกต้องของการคาดเดาได้ ช่วงเวลาที่มีขนาดเล็กกว่าจะมีความเชื่อมั่นในการคาดเดาสำหรับจุดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ระดับเริ่มต้นของความมั่นใจ๙๕% สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้ลูกศรขึ้นหรือลง

โดยสาร

โดยสารเป็นตัวเลขสำหรับความยาว (จำนวนจุด) ของรูปแบบตามฤดูกาลและจะถูกตรวจพบโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่นในรอบยอดขายรายปีที่มีแต่ละจุดที่แสดงเป็นเดือนโดยสารคือ12 คุณสามารถแทนที่การตรวจหาอัตโนมัติได้โดยการเลือกตั้งค่าด้วยตนเองแล้วเลือกตัวเลข

หมายเหตุ: เมื่อตั้งค่าการเปลี่ยนตามเวลาด้วยตนเอง ให้หลีกเลี่ยงค่าที่น้อยกว่า 2 รอบข้อมูลในอดีต ถ้าน้อยกว่า 2 รอบ Excel จะไม่สามารถระบุคอมโพเนนต์ที่เปลี่ยนตามเวลาได้ และเมื่อการเปลี่ยนตามเวลาไม่มีนัยสำคัญเพียงพอให้อัลกอริทึมตรวจหา การทำนายจะแปลงกลับไปเป็นแนวโน้มแบบเส้นตรง

ช่วงไทม์ไลน์

เปลี่ยนช่วงที่ใช้สำหรับไทม์ไลน์ของคุณที่นี่ ช่วงนี้จำเป็นต้องตรงกับช่วงค่า

ช่วงค่า

เปลี่ยนช่วงที่ใช้สำหรับชุดค่าของคุณที่นี่ ช่วงนี้จำเป็นต้องเหมือนกันกับช่วงของไทม์ไลน์

เติมจุดที่หายไปโดยใช้

เมื่อต้องการจัดการกับจุดที่ขาดหายไป Excel ใช้การคำนวณซึ่งหมายความว่าจุดที่หายไปจะเสร็จสมบูรณ์เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของจุดใกล้เคียงของจุดยาวที่น้อยกว่า 30% ของจุดที่หายไป เมื่อต้องการรักษาจุดที่หายไปเป็นเลขศูนย์แทนให้คลิกเลขศูนย์ในรายการ

การรวมรายการที่ซ้ำกันโดยใช้

เมื่อข้อมูลของคุณมีค่าหลายค่าที่มีการประทับเวลาเดียวกัน Excel จะเป็นค่าเฉลี่ย เมื่อต้องการใช้วิธีการคำนวณอื่นเช่นมัธยฐานหรือCountให้เลือกการคำนวณที่คุณต้องการจากรายการ

รวมสถิติการคาดการณ์

เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณต้องการข้อมูลทางสถิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคาดการณ์ที่รวมอยู่ในเวิร์กชีตใหม่ การทำเช่นนี้จะเพิ่มตารางของสถิติที่สร้างขึ้นโดยใช้การคาดการณ์ FORECAST.ETS . ฟังก์ชันสถิติและประกอบด้วยหน่วยวัดเช่นค่าสัมประสิทธิ์ที่ปรับให้เรียบ (แอลฟา, Beta, แกมมา) และเมตริกข้อผิดพลาด (MASE, SMAPE, RMSE)

สูตรที่ใช้ในข้อมูลการพยากรณ์

เมื่อคุณใช้สูตรในการสร้างการพยากรณ์ สูตรจะส่งกลับตารางที่มีข้อมูลในอดีตและข้อมูลที่ทำนาย และแผนภูมิ การพยากรณ์จะทำนายค่าในอนาคตโดยใช้ข้อมูลที่ยึดตามเวลาที่มีอยู่ของคุณ และเวอร์ชัน AAA ของอัลกอริทึม Exponential Smoothing (ETS)

ตารางสามารถมีคอลัมน์ต่อไปนี้ โดยที่มีสามคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่ได้จากการคำนวณ

 • คอลัมน์เวลาในอดีต (ชุดข้อมูลที่ยึดตามเวลาของคุณ)

 • คอลัมน์ค่าในอดีต (ชุดข้อมูลของค่าที่สอดคล้องกันของคุณ)

 • คอลัมน์ค่าที่พยากรณ์ (คำนวณโดยใช้ FORECAST.ETS)

 • สองคอลัมน์ที่แสดงช่วงความเชื่อมั่น (จากการคำนวณโดยใช้การคาดการณ์ FORECAST.ETS . FORECAST.ETS.CONFINT) คอลัมน์เหล่านี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อมีการเลือกช่วงความเชื่อมั่นในส่วนตัวเลือกของกล่อง

ดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กตัวอย่าง

คลิกลิงก์นี้เพื่อดาวน์โหลดเวิร์กบุ๊กด้วยตัวอย่างฟังก์ชัน FORECAST.ETS ของ Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community ขอความช่วยเหลือใน Answers community หรือแนะนำฟีเจอร์ใหม่หรือการปรับปรุงบน Excel User Voiceได้เสมอ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

การพยากรณ์ฟังก์ชัน

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×