สร้างกั้นหน้าลอยใน PowerPoint Online

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กั้นหน้าลอยเยื้องบรรทัดแรกแต่ทุกบรรทัดในย่อหน้า ในPowerPoint Online คุณสามารถสร้างกั้นหน้าลอย โดยการแทรกกล่องข้อความที่แยกต่างหากสอง ต่อไปนี้เป็นวิธี:

กล่องข้อความสองกล่องประกอบเป็นกั้นหน้าลอย

 1. บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก จัดแนวข้อความชิดซ้าย

  จัดแนวข้อความชิดซ้าย
 3. คลิกที่ขอบของกล่องข้อความจนกว่าคุณจะเห็นลูกศรแบบสี่หัว จากนั้นให้ย้ายลูกศรดังกล่าวไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้เป็นขอบซ้ายของกั้นหน้าลอย

  คลิกที่ขอบของกล่องข้อความจนกว่าคุณจะเห็นลูกศรสี่หัว

 4. พิมพ์ข้อความประโยคแรกของคุณในกล่องข้อความ

 5. เมื่อต้องการแทรกกล่องข้อความที่สองสำหรับส่วนที่เยื้องของย่อหน้า บนแท็บ แทรก ให้คลิก กล่องข้อความ

 6. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก จัดแนวข้อความชิดซ้าย

 7. คลิกที่ขอบของกล่องข้อความที่สองจนกระทั่งคุณเห็นลูกศรแบบสี่หัว แล้ววางลูกศรนั้นใต้กล่องข้อความแรกในตำแหน่งที่เยื้องกัน ดังนี้

  จัดแนวกล่องข้อความที่สองใต้กล่องข้อความแรก

 8. พิมพ์เพื่อสร้างข้อความส่วนที่เหลือของย่อหน้า

  ตัวอย่างของกั้นหน้าลอย

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×