สร้างกล่องรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

กล่องรายการ cascading ช่วยให้ผู้ใช้กรอกฟอร์มได้เร็วขึ้น และช่วยให้แน่ใจว่า ผู้ใช้ใส่ข้อมูลอย่างถูกต้อง บทความนี้อธิบายวิธีการสร้าง และใส่กล่องรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใน Microsoft Office InfoPath คุณสามารถสร้างรายการ ด้วยข้อมูลที่ใช้ค่าจากฟอร์ม ค่าจากเอกสาร Extensible Markup Language (XML) ภายนอก หรือค่าจาก Microsoft Office Access ฐานข้อมูล

ในบทความนี้

กล่องรายการ cascading คืออะไร

ขั้นตอนที่ 1: แทรกกล่องรายการแบบเรียงซ้อน

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ข้อมูล

กล่องรายการ cascading คืออะไร

กล่องรายการเกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นกล่องรายการที่ มีตัวเลือกที่เปลี่ยนแปลงโดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ที่เลือกในกล่องรายการอื่น ตัวอย่าง ถ้าผู้ใช้คลิกCondiments ในกล่องประเภท ที่แสดงในภาพประกอบต่อไปนี้ กล่องผลิตภัณฑ์ จะแสดงรายการของ condiments

ตัวอย่างกล่องรายการที่เกี่ยวข้อง

ส่วนต่อไปนี้แสดงวิธีเพื่อออกแบบเทมเพลตฟอร์มกับรายการสองกล่อง ที่กล่องรายการที่สองจะถูกกรองโดยยึดตามค่าตัวเลือกผู้ใช้ออกจากกล่องรายการแรก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าในกล่องรายการแรก ตัวกรองถูกนำไปใช้กับกล่องสองรายการ ซึ่งเปลี่ยนค่าโดยอัตโนมัติ

การพิจารณาความเข้ากันได้

สามารถใช้ตัวกรองเฉพาะในเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบเพื่อกรอกใน InfoPath ไม่มีตัวกรองในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 1: แทรกกล่องรายการแบบเรียงซ้อน

เมื่อต้องการสร้างกล่องรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด คุณต้องแทรกกล่องรายการที่สองในแม่แบบของฟอร์ม

หมายเหตุ: เมื่อคุณแทรกกล่องรายการเกี่ยวข้องทั้งหมดในแม่แบบของฟอร์ม มั่นใจว่า กล่องสองรายการที่ไม่ได้อยู่ในส่วนการทำซ้ำ หรือตารางเสริมแถว เท่านั้น

 1. ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ตัวควบคุม ให้คลิก ตัวควบคุมเพิ่มเติม ในเมนู แทรก หรือกด ALT+I, C

 2. ภายใต้แทรกตัวควบคุม ในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม คลิกกล่องรายการแบบหล่นลง เมื่อผู้ใช้กรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตของคุณฟอร์ม ส่วนที่เลือกในกล่องรายการแบบหล่นลงนี้จะกำหนดตัวเลือกที่มีอยู่ในกล่องรายการที่สอง

 3. คลิกกล่องรายการ แม่แบบฟอร์มของคุณควรประกอบด้วยกล่องรายการแบบหล่นลงและกล่องรายการมาตรฐานเดี๋ยวนี้

  กล่องรายการดรอปดาวน์และกล่องรายการในฟอร์ม

 4. คลิกสองครั้งที่กล่องรายการแบบหล่นลงที่คุณแทรกลงในเทมเพลตของคุณฟอร์มในขั้นตอนที่ 2

 5. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการแบบหล่นลง คลิกแท็บข้อมูล

 6. ในกล่องชื่อเขตข้อมูล พิมพ์listBox1แล้ว คลิ กตกลง

 7. คลิกสองครั้งที่กล่องรายการที่คุณแทรกลงในเทมเพลตของคุณฟอร์มในขั้นตอนที่ 3

 8. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการ คลิกแท็บข้อมูล

 9. ในกล่องชื่อเขตข้อมูล พิมพ์listBox2Cascadeแล้ว คลิ กตกลง

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนที่ 2: ใส่ข้อมูล

หลังจากที่คุณได้แทรกกล่องรายการในแม่แบบของฟอร์ม คุณต้องใส่ข้อมูลที่พวกเขาจะแสดง จาก นั้นคุณต้องใช้การตัวกรอง เพื่อให้ตัวเลือกในกล่องรายการที่สองตามส่วนที่เลือกของผู้ใช้ในกล่องรายการแรก

ส่วนนี้อธิบายวิธีการเชื่อมต่อกล่องรายการไปยังข้อมูล โดยใช้วิธีทั่วไปสาม: เพิ่มข้อมูลลงในฟอร์มเอง การเชื่อมต่อกับฟอร์มเอกสาร XML ที่มีอยู่ที่ประกอบด้วยข้อมูล หรือฟอร์มการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่ประกอบด้วยข้อมูล เมื่อต้องการเสร็จสิ้นการสร้างกล่องรายการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของคุณ คลิกวิธีที่คุณต้องการใช้ในรายการต่อไปนี้

เชื่อมต่อกับข้อมูลในฟอร์ม

เชื่อมต่อกับเอกสาร XML ภายนอก

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

เชื่อมต่อกับข้อมูลในฟอร์ม

ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการสร้างกล่องรายการที่ มีข้อมูลจากฟอร์ม เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณต้องก่อนกำหนดค่าเขตข้อมูลในเทมเพลตฟอร์เพื่อให้คุณสามารถใส่ชื่อของประเภทและชุดของผลิตภัณฑ์สำหรับแต่ละประเภท

กำหนดค่าเขตข้อมูลในเทมเพลตฟอร์ม

 1. ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกแหล่งข้อมูล บนเมนูมุมมอง

 2. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวากลุ่มmyFields แล้ว คลิ กเพิ่ม

 3. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์CategoriesAndProducts

 4. ในรายการชนิด คลิกลุ่ม

 5. เลือกกล่องกาเครื่องหมายRepeating แล้ว คลิ กตกลง

 6. ในบานหน้าต่างงานแหล่งข้อมูล คลิกขวากลุ่มCategoriesAndProducts

 7. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ประเภทแล้ว คลิ กตกลง เขตข้อมูลนี้จะประกอบด้วยชื่อของประเภทสำหรับกล่องรายการแรก

 8. คลิกขวากลุ่มCategoriesAndProducts แล้ว คลิ กเพิ่ม

 9. ในกล่องชื่อ ในกล่องโต้ตอบเพิ่มเขตข้อมูลหรือกลุ่ม พิมพ์ผลิตภัณฑ์

 10. เลือกกล่องกาเครื่องหมายRepeating แล้ว คลิ กตกลง เขตข้อมูลนี้จะประกอบด้วยชื่อของผลิตภัณฑ์สำหรับกล่องรายการที่สอง

เนื่องจากกล่องรายการนี้ถูกเติม ด้วยข้อมูลจากฟอร์ม จะต้องเพิ่มข้อมูลลงในฟอร์ม เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว คุณจะต้องสร้างค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ และประเภท

เคล็ดลับ

คุณยังสามารถสร้างกล่องรายการที่แสดงค่าที่ผู้ใช้พิมพ์ในรูปแบบด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ กำหนดความสัมพันธ์กล่องรายการกับเขตข้อมูลที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมในฟอร์ม เมื่อผู้ใช้ใส่ค่าลงในตัวควบคุม เปลี่ยนแปลงตัวเลือกในกล่องรายการ

สร้างค่าเริ่มต้น

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิค่าเริ่มต้น

 2. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขค่าเริ่มต้น ในกลุ่มCategoriesAndProducts เลือกเขตข้อมูลประเภท (ไม่ได้ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย), จากนั้น ในกล่องค่าเริ่มต้น พิมพ์อาหารทะเล

 3. เลือกเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ (ไม่ได้ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย), จากนั้น ในกล่องค่าเริ่มต้น พิมพ์รูปปูเนื้อสัตว์

 4. คลิกขวาเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้ว คลิ กเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นที่ด้านบน ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่สองสำหรับอาหารทะเลเป็นค่าเริ่มต้น

 5. คลิกขวาที่ตัวอย่างที่สองของเขตข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์ (ไม่ได้ยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย), จากนั้น ในกล่องค่าเริ่มต้น พิมพ์Salmon

 6. คลิกขวากลุ่มCategoriesAndProducts แล้ว คลิ กเพิ่ม CategoriesAndProducts อื่นที่ด้านล่าง ซึ่งช่วยให้คุณเพิ่มประเภทที่สองเป็นค่าเริ่มต้น

 7. ใช้ขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อระบุค่าเริ่มต้นสำหรับอินสแตนซ์ที่สองของเขตข้อมูลประเภท และผลิตภัณฑ์Dairy, Cheddar และถ้วยช็อกโกแลต ตามลำดับ

 8. คลิก ตกลง

หลังจากที่คุณได้ใส่ค่าเริ่มต้นสำหรับเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ และประเภท คุณสามารถเชื่อมต่อกล่องรายการแรกไปยังข้อมูลที่คุณเพิ่งใส่

กล่องรายการแรกการเชื่อมต่อกับข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่กล่องรายการแบบหล่นลงที่คุณแทรกไว้ก่อนหน้านี้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการแบบหล่นลง ภายใต้กล่องรายการ คลิกค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

 4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่อง รายการ

 5. ในเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มใน กล่องโต้ตอบ ในกลุ่มCategoriesAndProducts คลิกเขตข้อมูลCategory นั้นแล้ว คลิกตกลง สองครั้ง

ตอนนี้ คุณต้องเชื่อมต่อรายการกล่องที่สองไปยังข้อมูล ในขณะนี้การเชื่อมต่อข้อมูล คุณจะต้องการนำตัวกรองลงในกล่องรายการที่สอง ตัวกรองนี้จะสร้างกล่องรายการที่สองกับผลิตภัณฑ์เหมาะสม โดยยึดตามประเภทที่เลือกในกล่องรายการแรก ตัวกรองเปรียบเทียบค่าที่เลือกในรายการกล่องแรก (เขตข้อมูล listBox1) กับรายการของประเภทที่บันทึกไว้ในฟอร์ม (เขตข้อมูลประเภท)

กล่องรายการที่สองการเชื่อมต่อกับข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่กล่องรายการมาตรฐานที่คุณแทรกไว้ก่อนหน้านี้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการ ภายใต้กล่องรายการ คลิกค้นหาค่าในแหล่งข้อมูลของฟอร์ม

 4. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่อง รายการ

 5. ในเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มใน กล่องโต้ตอบ ในกลุ่มCategoriesAndProducts คลิกเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้ว คลิ กกรองข้อมูล

 6. ในกล่องโต้ตอบ กรองข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม

 7. ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในกล่องแรก

 8. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกlistBox1 นั้นแล้ว คลิกตกลง

 9. ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในกล่องสาม

 10. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกเขตข้อมูลCategory นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดทั้งหมด

หลังจากที่คุณมีกล่องรายการที่สองได้เชื่อมต่อกับข้อมูล และใช้ตัวกรอง คุณก็พร้อมที่จะทดสอบกล่องรายการเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาทำงานอย่างถูกต้อง

ทดสอบกล่องรายการ

 1. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 2. ในกล่องรายการแบบหล่นลง คลิกอาหารทะเล กล่องรายการมาตรฐานควรแสดงในบรรทัดว่างไว้เนื้อสัตว์ปู และSalmon

  หมายเหตุ: บรรทัดว่างไว้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ยกเลิกเลือกตัวเลือกของพวกเขาจากกล่องรายการ

ถ้ากล่องรายการไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจทานตัวกรองสำหรับกล่องรายการที่สองเพื่อให้แน่ใจว่า จะเปรียบเทียบเขตข้อมูลlistBox1 กับเขตข้อมูลCategory

ส่วนบน

เชื่อมต่อกับเอกสาร XML ภายนอก

ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเอกสาร XML ที่ประกอบด้วยค่าผลิตภัณฑ์และประเภท เอกสาร XML จะเป็นแหล่งข้อมูลสำรองของคุณ เมื่อต้องการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณจำเป็น เพื่อสร้างเอกสาร XML การเชื่อมโยงกับกล่องรายการในเทมเพลตฟอร์กับเอกสาร XML แล้ว นำตัวกรองลงในกล่องรายการที่สองเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงรายการของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมโยงฟอร์มกับแหล่งข้อมูลรอง คุณต้องสร้างเอกสาร XML

สร้างเอกสาร XML

 1. เริ่ม Notepad หรือแก้ไขข้อความอื่น

 2. คัดลอก และวางข้อมูลแบบ XML ต่อไปนี้ลงในตัวแก้ไขข้อความ:

  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ListBoxData>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Seafood</Categories>
  <Products>
  <Product>Crab meat</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Salmon</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  <CategoriesAndProducts>
  <Categories>Dairy</Categories>
  <Products>
  <Product>Chocolate milk</Product>
  </Products>
  <Products>
  <Product>Cheddar</Product>
  </Products>
  </CategoriesAndProducts>
  </ListBoxData>
 3. บันทึกไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นlistBoxData.xml

หลังจากที่คุณได้สร้างเอกสาร XML คุณสามารถเชื่อมต่อกับเทมเพลตฟอร์ม ดำเนินการนี้จะสร้างแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ

เชื่อมต่อเอกสาร XML กับเทมเพลตฟอร์ม

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก รับข้อมูล จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเอกสาร XML แล้ว คลิ กถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเรียกดู เลือกlistBoxData.xml ไฟล์ที่คุณบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น คลิ

 6. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกรวมข้อมูลที่เป็นไฟล์ทรัพยากรในแม่แบบฟอร์มหรือส่วนเทมเพลต นั้นแล้ว คลิกถัดไป

 7. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ พิมพ์listBoxDataXMLFile

 8. เลือกกล่องกาเครื่องหมายดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์มโดยอัตโนมัติ รับรองว่า ข้อมูลในกล่องรายการจะพร้อมใช้งานทุกครั้งที่ฟอร์มเปิดอยู่ แทนที่จะต้องการให้ผู้ใช้แบบสอบถามสำหรับไฟล์นั้น

 9. คลิก เสร็จสิ้น

 10. ในกล่องโต้ตอบ การเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก ปิด

ตอนนี้ คุณพร้อมที่จะเชื่อมต่อกล่องรายการแรกในเทมเพลตฟอร์มไปยังข้อมูลในเอกสาร XML

กล่องรายการแรกการเชื่อมต่อกับข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่กล่องรายการแบบหล่นลงที่คุณแทรกไว้ก่อนหน้านี้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการแบบหล่นลง ใต้กล่องข้อมูลรายการ คลิกค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

 4. ในกล่องแหล่งข้อมูล คลิกlistBoxDataXMLFile

 5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่อง รายการ

 6. ในเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มใน กล่องโต้ตอบ ในกลุ่มCategoriesAndProducts คลิกเขตข้อมูลประเภท

  หมายเหตุ: พื้นหลังสีเหลืองในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หมายความว่า คุณกำลังทำงานกับแหล่งข้อมูลที่สำรองไว้

 7. คลิก ตกลง สองครั้ง

ตอนนี้ คุณจะมีการเชื่อมต่อรายการกล่องที่สองลงในเอกสาร XML ในขณะทำการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณต้องนำตัวกรองไปยังรายการกล่องที่สอง ตัวกรองนี้จะสร้างกล่องรายการที่สองกับผลิตภัณฑ์เหมาะสม โดยยึดตามประเภทที่เลือกในกล่องรายการแรก ตัวกรองเปรียบเทียบค่าที่เลือกในรายการกล่องแรก (เขตข้อมูล listBox1) กับรายการของประเภทที่บันทึกไว้ในฟอร์ม (เขตข้อมูลประเภท)

กล่องรายการที่สองการเชื่อมต่อกับข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่กล่องรายการมาตรฐานที่คุณแทรกไว้ก่อนหน้านี้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการ ภายใต้กล่องรายการ คลิกค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

 4. ในกล่องแหล่งข้อมูล คลิกlistBoxDataXMLFile

 5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่อง รายการ

 6. ในเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มใน กล่องโต้ตอบ ในกลุ่มCategoriesAndProducts ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ แล้ว คลิ กเขตข้อมูลผลิตภัณฑ์

 7. คลิก กรองข้อมูล

 8. ในกล่องโต้ตอบ กรองข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม

 9. ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในกล่องแรก

 10. ในกล่องแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มคลิกหลัก

 11. คลิกlistBox1 นั้นแล้ว คลิกตกลง

 12. ในกล่องโต้ตอบเงื่อนไขตัวกรองที่ระบุ คลิกเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ในกล่องสาม

 13. ในกล่องแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มคลิกlistBoxDataXMLFile (รอง), แล้ว คลิ กประเภท

 14. คลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบที่เปิดอยู่ทั้งหมด

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อรายการกล่องที่สองลงในเอกสารของ XML และใช้ตัวกรอง คุณก็พร้อมที่จะทดสอบกล่องรายการเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาทำงานอย่างถูกต้อง

ทดสอบกล่องรายการ

 1. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 2. ในกล่องรายการแบบหล่นลง คลิกอาหารทะเล กล่องรายการมาตรฐานควรแสดงเฉพาะบรรทัดว่างไว้ เนื้อสัตว์ปู และ Salmon

  หมายเหตุ: บรรทัดว่างไว้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ยกเลิกเลือกตัวเลือกของพวกเขาจากกล่องรายการ

ถ้ากล่องรายการไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจทานตัวกรองสำหรับกล่องรายการที่สองเพื่อให้แน่ใจว่า จะเปรียบเทียบเขตข้อมูลlistBox1 กับเขตข้อมูลCategory

ส่วนบน

การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล

ในส่วนนี้ คุณจะเรียนรู้วิธีการสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลกับตารางสองตารางในฐานข้อมูล Access เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณกำหนดกล่องรายการในแม่แบบฟอร์มความสัมพันธ์กับฐานข้อมูล นั้นแล้ว นำตัวกรองลงในกล่องรายการที่สองเพื่อให้รายการที่แสดงในสองรายการกล่องการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมโดยยึดตามค่าที่เลือกในกล่องรายการแรก ตัวอย่างนี้ เราจะถือว่า ฐานข้อมูล Access ที่ประกอบด้วยตารางสองตารางที่ชื่อผลิตภัณฑ์และประเภท และมีสองตารางที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคน โดย CategoryID เขตข้อมูล ซึ่งใช้ในแต่ละตาราง

ตารางประเภท   

ID ประเภท

CategoryName

1

อาหารทะเล

2

ผลิตภัณฑ์นม

ตารางผลิตภัณฑ์   

หมายเลขผลิตภัณฑ์

ID ประเภท

ProductName

1

1

เนื้อสัตว์ปู

2

1

Salmon

3

2

ถ้วยช็อกโกแลต

4

2

Cheddar

เทมเพลตฟอร์การเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูล

ก่อน คุณต้องสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเทมเพลตฟอร์มและตารางในฐานข้อมูล เนื่องจากคุณเท่านั้นไม่แสดงข้อมูลจากฐานข้อมูล แทนที่จะปรับเปลี่ยนโดยตรง ฐานข้อมูล Access จะเป็นแหล่งข้อมูลรองเทมเพลตฟอร์

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก การเชื่อมต่อข้อมูล

 2. ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล คลิกเพิ่ม

 3. ในตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อข้อมูล ให้คลิก รับข้อมูล จากนั้นให้คลิก ถัดไป

 4. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง ให้คลิก ฐานข้อมูล (เฉพาะ Microsoft SQL Server หรือ Microsoft Office Access เท่านั้น) แล้วคลิก ถัดไป

 5. บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง คลิกเลือกฐานข้อมูล แล้ว เรียกดู และดับเบิลคลิกที่ฐานข้อมูล Access บนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกตาราง คลิกตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในรายการแรก (ในตัวอย่างนี้ ตารางประเภท), แล้ว คลิ กตกลง ระบุตารางเป็นตารางหลักสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 7. ในตัวช่วยสร้าง คลิกเพิ่มตาราง

 8. ในกล่องโต้ตอบเพิ่มตารางหรือแบบสอบถาม คลิกตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในรายการสอง (ในตัวอย่างนี้ ตารางผลิตภัณฑ์), จากนั้น คลิ กถัดไป

 9. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขความสัมพันธ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เขตข้อมูลที่เชื่อมต่อนั้นถูกต้อง ในตัวอย่างนี้ ตารางเกี่ยวข้องกัน ด้วยเขตข้อมูล CategoryID

  เคล็ดลับ: ถ้าเขตข้อมูลเชื่อมต่อ ไม่ถูกเลือกเขตข้อมูล จากนั้น คลิลบความสัมพันธ์ แล้ว คลิกเพิ่มความสัมพันธ์ เลือกเขตข้อมูลถูกต้อง จากนั้น คลิตกลง

 10. คลิก เสร็จสิ้น

  หมายเหตุ: ในตัวอย่างนี้ ตารางประเภทมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง-ต่อกลุ่มลงในตารางผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายความ ว่า สำหรับทุกประเภทหนึ่ง สามารถมีผลิตภัณฑ์มากมาย ในฐานข้อมูล โดยปกติแล้วมีสร้างความสัมพันธ์ชนิดนี้ โดยใช้เขตข้อมูลคีย์ ในกรณีนี้ เขตข้อมูลคีย์ CategoryID ทำให้การเข้าถึงชุดถูกต้องของผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยงกับประเภทเหมาะสม

 11. ในตัวช่วยสร้าง ตรวจทานโครงสร้างแหล่งข้อมูล คุณควรเห็นตารางสองตารางที่เชื่อมต่อกับแต่ละคน: ตารางหลักและรองตาราง เมื่อต้องการดูแต่ละเขตข้อมูลในตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงคอลัมน์ของตาราง เมื่อเสร็จสิ้นตรวจทานโครงสร้างข้อมูล คลิกถัดไป

 12. ล้างกล่องกาเครื่องหมาย จัดเก็บสำเนาของข้อมูลในแม่แบบฟอร์ม แล้วคลิก ถัดไป

 13. ในกล่องใส่ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ บนหน้าถัดไปของตัวช่วยสร้าง พิมพ์ชื่อสำหรับการเชื่อมต่อข้อมูล

 14. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวดึงข้อมูลเมื่อเปิดฟอร์มโดยอัตโนมัติ

 15. คลิกเสร็จสิ้น แล้ว คลิ กปิด ในกล่องโต้ตอบการเชื่อมต่อข้อมูล

กล่องรายการแรกการเชื่อมต่อกับข้อมูล

หลังจากที่คุณสร้างการเชื่อมต่อข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลรอง คุณสามารถเชื่อมต่อกล่องรายการแรกในเทมเพลตฟอร์มไปยังตารางในฐานข้อมูล

 1. ในเทมเพลตฟอร์ คลิกสองครั้งที่กล่องรายการแบบหล่นลงที่คุณแทรกก่อนหน้านี้

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการแบบหล่นลง ใต้กล่องข้อมูลรายการ คลิกค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

 4. ในกล่องแหล่งข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น

 5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่อง รายการ

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม คลิกที่ชื่อของตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในรายการดรอปดาวน์ (ในตัวอย่างนี้d:Categories ), แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: พื้นหลังสีเหลืองในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม หมายความว่า คุณกำลังทำงานกับแหล่งข้อมูลที่สำรองไว้

 7. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องค่า

 8. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเขตข้อมูลเชื่อมต่อ (ในตัวอย่างนี้: CategoryID ) ถูกเลือก จากนั้น คลิกตกลง นี่คือค่าที่จะถูกบันทึกเมื่อผู้ใช้ทำให้ส่วนที่เลือกในกล่องรายการ

 9. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องชื่อที่ใช้แสดง

 10. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกชื่อของเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในรายการดรอปดาวน์ (ในตัวอย่างนี้: CategoryName )

 11. คลิก ตกลง สองครั้ง

กล่องรายการที่สองการเชื่อมต่อกับข้อมูล

ตอนนี้ คุณจะมีการเชื่อมต่อรายการกล่องที่สองไปยังฐานข้อมูล ในขณะทำการเชื่อมต่อข้อมูลนี้ คุณต้องนำตัวกรองไปยังรายการกล่องที่สอง ตัวกรองนี้จะเติมกล่องรายสอง มีค่าที่เหมาะสม โดยยึดตามค่าที่เลือกในกล่องรายการแรก

 1. ในเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่กล่องรายการมาตรฐาน

 2. คลิกแท็บ ข้อมูล

 3. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการ ภายใต้กล่องรายการ คลิกค้นหาค่าจากแหล่งข้อมูลภายนอก

 4. ในกล่องแหล่งข้อมูล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกการเชื่อมต่อข้อมูลที่คุณสร้างขึ้น

 5. คลิก เลือก XPath รูปปุ่ม ที่อยู่ถัดจากกล่อง รายการ

 6. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ขยายกลุ่มหลัก (ในตัวอย่างนี้d:Categories ), แล้ว คลิ กกลุ่มรองที่สอดคล้องกับตารางที่ประกอบด้วยข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องรายการ cascading (ในตัวอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ )

 7. คลิก กรองข้อมูล

 8. ในกล่องโต้ตอบ กรองข้อมูล ให้คลิก เพิ่ม

 9. ในกล่องโต้ตอบระบุตัวกรองเงื่อนไข ในกล่องแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เลือกเขตข้อมูลที่เชื่อมต่อจากตารางสอง (ในตัวอย่างนี้ผลิตภัณฑ์ ),

  สิ่งสำคัญ: ถ้าเขตข้อมูลการเชื่อมต่อมีชื่อเดียวกันในทั้งสองตาราง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเลือกรายการที่ถูกต้อง เขตข้อมูลจากแต่ละตารางจะถูกเรียงลำดับร่วมกันในรายการ ดังนั้น คุณสามารถใช้ชื่อเขตข้อมูลข้างเคียงเพื่อตรวจสอบที่ถูกต้อง ในตัวอย่างนี้ เราเลือกเขตข้อมูล CategoryID ที่ปรากฏขึ้นกับเขตข้อมูลอื่น ๆ จากตารางผลิตภัณฑ์

 10. ในกล่องที่สาม ให้คลิก เลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม

 11. ในกล่องแหล่งข้อมูล ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่มคลิกหลัก คลิกเขตข้อมูลlistBox1 นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตอนนี้คุณได้กำหนดค่าตัวกรองที่เปรียบเทียบค่าที่เลือกในกล่องรายการแบบหล่นลง (เขตข้อมูล listBox1) กับรายการของค่าในกล่องรายการมาตรฐาน

 12. คลิกตกลง สามครั้งเพื่อกลับไปยังกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของกล่องรายการ

 13. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องค่า

 14. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม เลือกค่าที่คุณต้องการบันทึกเมื่อผู้ใช้ทำให้ส่วนที่เลือกในกล่องรายการ ในตัวอย่างนี้ เราต้องการบันทึกเขตข้อมูลหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในภายหลัง ดังนั้น เราเลือก: ProductID จัดกลุ่ม จากนั้น คลิกตกลง

 15. คลิกเลือก XPath รูปปุ่ม ถัดจากกล่องชื่อที่ใช้แสดง

 16. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูลหรือกลุ่ม ให้คลิกชื่อของเขตข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงในกล่องรายการ (ในตัวอย่างนี้: ProductName )

 17. คลิก ตกลง สองครั้ง

ทดสอบกล่องรายการ

หลังจากที่คุณมีกล่องรายการที่สองการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และใช้ตัวกรอง คุณก็พร้อมที่จะทดสอบกล่องรายการเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาทำงานอย่างถูกต้อง

 1. เมื่อต้องการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของคุณ ให้คลิก แสดงตัวอย่าง บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน หรือกด CTRL+SHIFT+B

 2. เลือกค่าในกล่องรายการแบบหล่นลง กล่องรายการมาตรฐานควรแสดงค่าที่เหมาะสมจากตารางรอง โดยขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลเชื่อมต่อที่คุณเลือก

เคล็ดลับ: ถ้ากล่องรายการไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ตรวจทานตัวกรองสำหรับกล่องรายการที่สองเพื่อให้แน่ใจว่า จะเปรียบเทียบเขตข้อมูลlistBox1 กับเขตข้อมูลCategoryID

ส่วนบน

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×