สร้างกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สร้างกราฟิก SmartArt เพื่อนำเสนอข้อมูลของคุณด้วยภาพอย่างรวดเร็วและง่ายดาย คุณสามารถเลือกได้จากเค้าโครงที่แตกต่างกันจำนวนมาก เพื่อแสดงข้อความหรือความคิดของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ กราฟิก SmartArt สามารถสร้างขึ้นได้ใน Excel, Outlook, PowerPoint และ Word และสามารถใช้ได้ในทุกโปรแกรม Office

สำหรับภาพรวมของกราฟิก SmartArt รวมถึงการพิจารณาเลือกชนิดกราฟิกและเค้าโครงที่ดีที่สุดสำหรับการแสดงข้อมูลหรือสื่อแนวคิดของคุณ ให้ดู เลือกกราฟิก SmartArt

ในบทความนี้

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

เพิ่ม หรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เปลี่ยนสีกราฟิก SmartArt ทั้งชุด

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กราฟิก SmartArt

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  SmartArt บนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุมลูกศรทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ เช่น ชื่อเรื่อง ไว้ที่ตำแหน่งใกล้กับกราฟิก SmartArt หรือทางด้านบนของกราฟิก SmartArt บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ เพื่อแทรก กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้แสดงเฉพาะข้อความในกล่องข้อความของคุณ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเข้าไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  ปุ่มเพิ่มรูปร่างในกลุ่มสร้างกราฟิก

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างออกจากกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณ ให้คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เช่น คำบรรยายภาพหรือเส้น ให้ดู เพิ่มรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถนำชุดรูปแบบสีที่นำมาจาก สีของธีม ไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่มเปลี่ยนสีบนแท็บออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt คือการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและมีการออกแบบอย่างมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

เคล็ดลับ   

 • เมื่อต้องการปรับขนาดทั้งกราฟิก SmartArt ให้คลิกที่เส้นขอบกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้วลากจุดจับสำหรับปรับขนาดเข้าหรือออกจนกว่ากราฟิก SmartArt ของคุณจะมีขนาดตามที่ต้องการ

 • ถ้าคุณมีข้อความบนสไลด์ PowerPoint อยู่แล้ว คุณสามารถแปลงข้อความของสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt ได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×