สร้างกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สร้างกราฟิก SmartArt เมื่อต้องการได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายทำให้ภาพข้อมูลของคุณ คุณสามารถเลือกจากเค้าโครงต่าง ๆ มากมาย การสื่อสารข้อความหรือความคิดของคุณได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถสร้างกราฟิก SmartArt ในExcel, Outlook, PowerPoint และWord และสามารถใช้ตลอดทั้งOffice

สำหรับภาพรวมของกราฟิก SmartArt รวมถึงข้อควรพิจารณาสำหรับการเลือกกราฟิกที่ดีที่สุดและชนิดเค้าโครงเพื่อแสดงข้อมูลของคุณ หรือสื่อแบบแนวคิด ดูเลือกกราฟิก SmartArt

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  SmartArt บนแท็บแทรก

 2. ในกล่องโต้ตอบ เลือกกราฟิก SmartArt ให้คลิกชนิดและเค้าโครงที่คุณต้องการ

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ ให้คลิกตัวควบคุมลูกศรทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ เช่น ชื่อเรื่อง ไว้ที่ตำแหน่งใกล้กับกราฟิก SmartArt หรือทางด้านบนของกราฟิก SmartArt บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ข้อความ ให้คลิก กล่องข้อความ เพื่อแทรก กล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการให้แสดงเฉพาะข้อความในกล่องข้อความของคุณ ให้คลิกขวาที่กล่องข้อความ คลิก จัดรูปแบบรูปร่าง หรือ จัดรูปแบบกล่องข้อความ แล้วตั้งค่ากล่องข้อความให้ไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเข้าไป

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก เพิ่มรูปร่าง

  ปุ่มเพิ่มรูปร่างในกลุ่มสร้างกราฟิก

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างจากบานหน้าต่าง ข้อความ ให้คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณไปไว้ก่อนหรือหลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง แล้วกด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างออกจากกราฟิก SmartArt ของคุณ ให้คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการลบ แล้วกด DELETE เมื่อต้องการลบกราฟิก SmartArt ทั้งหมดของคุณ ให้คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt แล้วกด DELETE

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เช่น คำบรรยายภาพหรือเส้น ให้ดู เพิ่มรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถนำชุดรูปแบบสีที่นำมาจาก สีของธีม ไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก เปลี่ยนสี

  ปุ่มเปลี่ยนสีบนแท็บออกแบบเครื่องมือ SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็น เครื่องมือ SmartArt หรือแท็บ ออกแบบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว คุณอาจต้องดับเบิลคลิกกราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บ ออกแบบ

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้กับกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt คือการผสมผสานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ เช่น สไตล์เส้น ยกนูน หรือสามมิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างลักษณะที่ไม่ซ้ำใครและมีการออกแบบอย่างมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สไตล์ SmartArt ให้คลิก สไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูสไตล์ SmartArt เพิ่มเติม ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม

แทรกการกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ภาพประกอบ ให้คลิก SmartArt

  แทรก SmartArt จาก ribbon

 2. ในเมนูของชนิดที่ปรากฏ ชี้ที่คุณต้องการ จากนั้น เลือกเค้าโครงให้พิมพ์

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คลิกตัวควบคุมลูกศรทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ เช่นชื่อเรื่อง ในการกำหนดตำแหน่งที่กปิดเพื่อ หรือด้านบนของของคุณกราฟิก SmartArt บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อ ความ คลิกกล่องข้อความ เมื่อต้องการแทรกแบบกล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการเฉพาะข้อความในกล่องข้อความของคุณไปปรากฏ คลิกขวาที่กล่องข้อความของคุณ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง หรือกล่องข้อความรูป นั้นแล้ว ตั้งค่ากล่องข้อความมีไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องที่คุณต้องทั้งหมด

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเมื่อต้องการ

 2. คลิกรูปร่างที่มีอยู่ซึ่งอยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่มากที่สุด

 3. บนแท็บออกแบบ SmartArt ในกลุ่มสร้างกราฟิก คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเพิ่มรูปร่าง

  การเพิ่มรูปร่างไปยังกราฟิก SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบ SmartArt ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ SmartArt

 4. เลือกทำอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างในระหว่างการใช้บานหน้าต่างข้อความ คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณก่อน หรือ หลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง นั้นแล้ว กด ENTER

 • เมื่อต้องการลบรูปร่างจากกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE เมื่อต้องการลบของคุณทั้งกราฟิก SmartArt คลิกเส้นขอบของคุณกราฟิก SmartArt นั้นแล้ว กด DELETE

 • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เช่น คำบรรยายภาพหรือเส้น ให้ดู เพิ่มรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถนำไปใช้ชุดรูปแบบสีที่ได้รับมาจากสีของธีม กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บออกแบบ SmartArt ในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิกเปลี่ยนสี

  เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บออกแบบ SmartArt ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt คุณอาจต้องดับเบิลคลิกที่กราฟิก SmartArt เพื่อเปิดแท็บออกแบบ SmartArt

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้ในกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เช่นเส้น สไตล์ ยกนูน หรือสาม มิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเมื่อต้องการสร้างไม่ซ้ำกัน และการออกแบบมาอย่างมืออาชีพ ดู

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บออกแบบ SmartArt ในกลุ่มสไตล์ SmartArt คลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมสไตล์ SmartArt คลิกปุ่มเพิ่มเติม

  คลิกที่ลูกศรชี้ลงเพื่อดูตัวเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

แทรกการกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนเมนูแทรก เลือกกราฟิก SmartArt

 2. บนแท็บSmartArt ของ ribbon ในกลุ่มแทรกกราฟิก SmartArt เลือกชนิดของกราฟิกที่ คุณต้อง (รายการกระบวนการ และอื่น ๆ), นั้นแล้ว เลือกเค้าโครง

 3. ใส่ข้อความโดยเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ

  • คัดลอกข้อความจากตำแหน่งที่ตั้งหรือโปรแกรมอื่น คลิก [ข้อความ] ในบานหน้าต่าง ข้อความ แล้ววางข้อความของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้ามองไม่เห็นบานหน้าต่างข้อความ คลิกตัวควบคุมตัวแก้ไขทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt

   • เมื่อต้องการเพิ่มข้อความ เช่นชื่อเรื่อง ในการกำหนดตำแหน่งที่กปิดเพื่อ หรือด้านบนของของคุณกราฟิก SmartArt บนแท็บแทรก ในกลุ่มข้อ ความ คลิกกล่องข้อความ เมื่อต้องการแทรกแบบกล่องข้อความ ถ้าคุณต้องการเฉพาะข้อความในกล่องข้อความของคุณไปปรากฏ คลิกขวาที่กล่องข้อความของคุณ คลิกจัดรูปแบบรูปร่าง หรือกล่องข้อความรูป นั้นแล้ว ตั้งค่ากล่องข้อความมีไม่มีสีพื้นหลังและไม่มีเส้นขอบ

  • คลิกในกล่องในกราฟิก SmartArt แล้ว พิมพ์ข้อความของคุณ สำหรับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ตัวเลือกนี้หลังจากที่คุณเพิ่มกล่องที่คุณต้องทั้งหมด

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างอื่นเมื่อต้องการ

 2. ตัวควบคุมคลิกเดียวรูปร่างที่มีอยู่ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่างใหม่

 3. บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่เพิ่มรูปร่าง จากนั้น เลือกตัวเลือกแทรกที่คุณต้อง:

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างหลังรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างหลังจาก

  • เมื่อต้องการแทรกรูปร่างก่อนรูปร่างที่เลือก ให้คลิก เพิ่มรูปร่างก่อน

  หมายเหตุ: 

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่างในระหว่างการใช้บานหน้าต่างข้อความ คลิกรูปร่างที่มีอยู่ ย้ายเคอร์เซอร์ของคุณก่อน หรือ หลังข้อความที่คุณต้องการเพิ่มรูปร่าง นั้นแล้ว กด ENTER

  • เมื่อต้องการลบรูปร่างจากกราฟิก SmartArt ของคุณ คลิกที่รูปร่างที่คุณต้องการลบ นั้นแล้ว กด DELETE เมื่อต้องการลบของคุณทั้งกราฟิก SmartArt คลิกเส้นขอบของคุณกราฟิก SmartArt นั้นแล้ว กด DELETE

  • เมื่อต้องการเพิ่มรูปร่าง เช่น คำบรรยายภาพหรือเส้น ให้ดู เพิ่มรูปร่าง

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถนำไปใช้ชุดรูปแบบสีที่ได้รับมาจากสีของธีม กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บSmartArt ในกลุ่มสไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสี

 3. คลิกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

นำสไตล์ SmartArt ไปใช้ในกราฟิก SmartArt

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ต่าง ๆ เช่นเส้น สไตล์ ยกนูน หรือสาม มิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเมื่อต้องการสร้างไม่ซ้ำกัน และการออกแบบมาอย่างมืออาชีพ ดู

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บนแท็บSmartArt ในกลุ่มสไตล์กราฟิก SmartArt คลิกสไตล์ SmartArt ที่คุณต้องการ

  เมื่อต้องการดูเพิ่มเติมสไตล์ SmartArt คลิกปุ่มเพิ่มเติม

  คลิกที่ลูกศรชี้ลงเพื่อดูตัวเลือกสไตล์ของกราฟิก SmartArt เพิ่มเติม

คุณสามารถเพิ่ม และแก้ไขกราฟิก SmartArt ในPowerPoint Online

แทรกกราฟิก SmartArt และเพิ่มข้อความ

 1. บนแท็บแทรก เลือกSmartArt

  บนแท็บแทรก เลือก SmartArt

 2. บนเมนูดรอปดาวน์ เลือกเค้าโครงที่คุณต้องการ

  กราฟิกจะถูกแทรกบนสไลด์ของคุณ ตัวแก้ไขข้อความปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของกราฟิก แต่ละรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อในตัวแก้ไขที่สอดคล้องกับหนึ่งรายการในกราฟิก

  เพิ่มข้อความลงในกราฟิก SmartArt ในตัวแก้ไขข้อความที่ด้านซ้าย
 3. เมื่อต้องการใส่ข้อความ คลิกถัดจากสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ในตัวแก้ไขข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ หรือวางข้อความที่คุณได้คัดลอกจากอื่น

เพิ่มหรือลบรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เพิ่มรูปร่างในตัวแก้ไขข้อความด้วยการกดแป้น Enter เพื่อเพิ่มรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่อื่น

คุณสามารถลบรูปร่างในตัวแก้ไขข้อความโดยแยกเหนือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่คุณต้องการเอาออก

เปลี่ยนสีของกราฟิก SmartArt ทั้งหมด

คุณสามารถใช้ชุดรูปแบบสี (ซึ่งจะได้รับจากของงานนำเสนอสีของธีม ) กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บน Ribbon ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เลือกเปลี่ยนสี

  ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เลือกเปลี่ยนสีเพื่อเปิดแกลเลอรีสี

 3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกชุดรูปแบบสีที่คุณต้องการ

นำสไตล์ SmartArt เป็นกราฟิก

สไตล์ SmartArt เป็นการรวมเอฟเฟ็กต์ เช่นสไตล์เส้น ยกนูน หรือสาม มิติ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อสร้างมีลักษณะแบบมืออาชีพ

 1. คลิกกราฟิก SmartArt ของคุณ

 2. บน Ribbon ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เลือกสไตล์

  ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เลือกเพิ่มเติมสไตล์ลูกศรเพื่อเปิดแกลเลอรีสไตล์ SmartArt

 3. บนเมนูที่ปรากฏขึ้น เลือกสไตล์คุณต้องการ

  ชี้เมาส์ของคุณที่ตัวเลือกใด ๆ เพื่อดูชื่อคำอธิบายสำหรับตัวเลือก

ย้อนกลับลำดับของรูปร่างในกราฟิก

ตามค่าเริ่มต้น รูปร่างในกราฟิกจะเรียงลำดับจากซ้ายไปขวา (หรือตามเข็ม นาฬิกา ถ้ากราฟิกเป็นแบบวงกลม)

เมื่อต้องการย้อนกลับลำดับของรูปร่าง:

 1. เลือกกราฟิก

 2. บน Ribbon ภายใต้เครื่องมือ SmartArt เลือกขวาไปซ้าย

เปลี่ยนระดับรายการของรายการ

บานหน้าต่างข้อความที่ใช้ได้เช่นเค้าร่างหรือรายการหัวข้อย่อยที่แมปข้อมูลไปยังกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรงอีกด้วย แต่ละกราฟิก SmartArt กำหนดแยกต่างหากแมประหว่างสัญลักษณ์ในตัวแก้ไขข้อความและชุดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt

เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดในบานหน้าต่างข้อความ เลือกเส้นที่คุณต้องการเยื้อง และภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บออกแบบ คลิกลดระดับ

เมื่อต้องการลดระดับรายการ เลือกรายการที่คุณต้องการ เยื้อง แล้วคลิกเลื่อนระดับ (หรือกด Shift + Tab)

เคล็ดลับ

 • เมื่อต้องการปรับขนาดของคุณทั้งกราฟิก SmartArt คลิกเส้นขอบของกราฟิก SmartArt ของคุณ แล้ว ลากจุดจับสำหรับปรับขนาด หรือขยายจนกระทั่งกราฟิก SmartArt ของคุณมีขนาดที่คุณต้องการ

 • ในPowerPoint บน Windows หรือ macOS ถ้าคุณมีข้อความบนสไลด์ แล้วคุณสามารถแปลงข้อความสไลด์เป็นกราฟิก SmartArt

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×