สร้างกฎใน Outlook 2016 for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อกล่องขาเข้าของคุณเริ่มเต็ม คุณอาจกำลังมองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อจัดการกับอีเมลเหล่านั้น กฏสามารถช่วยคุณจัดเรียงจดหมายทั้งหมด และช่วยให้คุณได้รับจดหมายที่สำคัญก่อนเป็นอันดับแรก Outlook for Mac 2016 สามารถเรียกใช้กฏกับข้อความที่กำลังเข้าและออกได้โดยอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่คุณกำหนด

กฎคือการกระทำที่จะดำเนินการโดยอัตโนมัติบนข้อความขาเข้าขาออก โดยยึดตามเงื่อนไขที่คุณระบุ คุณสามารถสร้างกฎเพื่อช่วยคุณจัดให้เป็นระเบียบอยู่เสมอได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎเพื่อจัดเก็บข้อความลงในโฟลเดอร์ หรือกำหนดข้อความเป็นประเภทโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คลิก expanders (>) เมื่อต้องการดูเนื้อหาสำหรับแต่ละส่วนหัวที่ด้านล่าง

คุณสามารถสร้างกฎที่ย้ายข้อความทั้งหมดจาก [name], ไปยังโฟลเดอร์ที่เรียกว่า "จดหมายจาก [name]" ถ้าคุณได้รับข้อความจากติดต่อกลุ่ม (หรือที่เรียกว่ารายชื่อการแจกจ่าย), โดยอัตโนมัติสามารถย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่เฉพาะเจาะจงเช่นนั้น

 1. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์เพื่อรองรับข้อความอีเมลที่ถูกส่งโดยกฏ ให้เลือกกล่องจดหมายราก ในแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก โฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2

 2. ในรายการข้อความ ให้คลิกข้อความอีเมลจากผู้ส่งหรือผู้รับที่คุณต้องการสร้างกฎ

 3. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก กฏ จากนั้นคลิก ย้ายข้อความจาก (ชื่อผู้ส่ง) หรือ ย้ายข้อความไปยัง (ชื่อผู้รับ)

  กฎ: ย้ายข้อความ...

 4. ในกล่องค้นหาโฟลเดอร์ ให้เริ่มพิมพ์ชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความไป

 5. เมื่อโฟลเดอร์ที่คุณต้องการปรากฏ ให้คลิกชื่อโฟลเดอร์ คลิก เลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  ค้นหาและเลือกโฟลเดอร์

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณมี บัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange ที่มีการจัดการโดย Microsoft Exchange Server 2010 หรือใหม่กว่า กฎจะถูกบันทึกบนเซิร์ฟเวอร์โดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณได้สร้างกฎหลาย Outlook เรียกใช้กฎในลำดับที่ระบุไว้ในหน้าต่างกฎ

เมื่อคุณสร้างกฏจากข้อความที่มีอยู่ ผู้ส่ง ผู้รับ และหัวข้อ จะถูกสร้างล่วงหน้าโดยอัตโนมัติในคำแนะนำกฎ

 1. เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์เพื่อรองรับข้อความอีเมลที่ถูกส่งโดยกฏ ให้เลือกกล่องจดหมายราก ในแท็บ จัดระเบียบ ให้คลิก โฟลเดอร์ใหม่ พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ แล้วกด Enter

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณสร้างโฟลเดอร์ไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอนที่ 2

 2. ในรายการข้อความ ให้คลิกข้อความที่คุณต้องการสร้างกฎ

 3. ในแท็บ หน้าแรก ให้คลิก กฏ จากนั้นคลิก สร้างกฏ

 4. ภายใต้ เมื่อข้อความใหม่มาถึง แก้ไขเกณฑ์ให้เหมาะสมตามที่คุณต้องการ

  สร้างกฏจากข้อความอีเมลที่มีอยู่

  เมื่อต้องการลบเงื่อนไข ให้คลิก ปุ่ม เอาเกณฑ์การค้นหาออก เมื่อต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิก ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การค้นหา

 5. ภายใต้ทำดังนี้ เลือกสิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นเมื่อคุณส่ง หรือรับอีเมล ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณได้รับอีเมลจากบุคคล เลือกย้ายไปยังโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการให้ข้อความอีเมลจะย้ายไป คลิ กโฟลเดอร์ที่เลือก ในกล่องค้นหา ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นสำหรับกฎนี้ คลิกเลือก นั้นแล้ว คลิกตกลง

ใช้กระบวนงานนี้เพื่อสร้างกฎแบบกำหนดเองสำหรับบัญชีผู้ใช้ IMAP หรือ POP บาง IMAP และ POP ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรวม: Gmail, yahoo!, AOL และ Hotmail/Outlook.com

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมี ดูค้นหาสิ่งพิมพ์ของคุณมีบัญชีผู้ใช้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกฎ กล่อง ภายใต้กฎสำหรับไคลเอ็นต์ คลิกชนิดบัญชีผู้ใช้

 3. ที่ด้านล่างของกล่อง กฏ ให้คลิก เพิ่ม เพิ่ม

 4. ในกล่อง ชื่อกฏ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับกฏ

  ตั้งชื่อให้กฎ

 5. ภายใต้เมื่อได้รับข้อความใหม่ คลิกลูกศรในกล่องแรกเพื่อเปิดรายการ นั้นแล้ว เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการระบุ

  คลิกเครื่องหมายบั้งเพื่อเปิดรายการ

 6. ภายใต้เมื่อได้รับข้อความใหม่ ต่อไปเพื่อย้ายจากซ้ายไปขวา คลิกลูกศร และเลือกเงื่อนไขของกฎของคุณ

  • เมื่อต้องการลบเงื่อนไข ให้คลิก ปุ่ม เอาเกณฑ์การค้นหาออก

  • เมื่อต้องการเพิ่มเงื่อนไข ให้คลิก ปุ่ม เพิ่มเกณฑ์การค้นหา

 7. ภายใต้ทำดังนี้ ระบุการกระทำที่คุณต้องการให้กฎดำเนินการ

 8. คลิก ตกลง

ใช้กระบวนงานนี้ถ้าบัญชีผู้ใช้ของคุณทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ Exchange

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ทราบชนิดของบัญชีผู้ใช้ที่คุณมี ดูค้นหาสิ่งพิมพ์ของคุณมีบัญชีผู้ใช้

 1. บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก กฎ

 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกฎ กล่อง ภายใต้เซิร์ฟเวอร์ EXCHANGE คลิกชื่อบัญชีผู้ใช้ (ตัวเลือกนี้จะเท่านั้นพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีจัดการ ด้วย Microsoft Exchange Server 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า)

 3. ภายใต้เมื่อได้รับข้อความใหม่ คลิกลูกศรในกล่องแรกเพื่อเปิดรายการ นั้นแล้ว เลือกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการระบุ เช่นจากชื่อผู้รับ หรือชื่อเรื่อง

 4. ภายใต้เมื่อได้รับข้อความใหม่ ต่อไปเพื่อย้ายจากซ้ายไปขวา คลิกลูกศร และเลือกเงื่อนไขของกฎของคุณ

 5. คลิก เพิ่มคำค้นหา จากนั้นในรายการค้นหา ให้คลิก เพิ่ม เพิ่ม สำหรับคำแต่ละคำที่คุณต้องการเพิ่ม

ถ้าคุณพยายามสร้างกฎในOutlook 2016 for Mac และคุณไม่ทราบว่าชนิดของบัญชีอีเมลอื่นได้ นี่ของวิธีการค้นหา:

 1. ในกล่อง กฏ ให้คลิกแสดงทั้งหมด

 2. ในกล่อง การกำหนดลักษณะของ Outlook ภายใต้ การตั้งค่าส่วนบุคคล คลิก บัญชี

 3. ในบานหน้าต่างด้านซ้ายของกล่องบัญชีผู้ใช้ คลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการสร้างกฎ

  ในบานหน้าต่างด้านบนขวาของกล่อง บัญชี คุณจะเห็นประเภทบัญชี เช่น บัญชี IMAP บัญชี Exchange หรือบัญชี POP

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังกล่องกฎ คลิกแสดงทั้งหมด ภายใต้อีเมล คลิ กกฎ

  ภายใต้อีเมล ให้คลิก กฎ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

ส่งโดยอัตโนมัติออกจาก office ตอบกลับจาก Outlook

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×