สร้างกฎโดยยึดตามผู้ส่งข้อความอีเมล

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการคลิกเพียงสี่ครั้ง คุณสามารถสร้างกฎที่ย้ายข้อความอีเมลโดยยึดตามผู้ส่งหรือผู้รับของข้อความอีเมลได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังอ่านข้อความอีเมลจาก Anne Weiler คุณสามารถสร้างกฎที่จะช่วยย้ายข้อความอีเมลทั้งหมดจาก Anne Weiler นี้ไปที่โฟลเดอร์ที่คุณระบุได้

  1. คลิก หน้าแรก

  2. ในกลุ่ม ย้าย ให้คลิก กฎ แล้วคลิก ทุกครั้งให้ย้ายข้อความจาก

  3. คลิกโฟลเดอร์หนึ่งที่ต้องการ แล้วคลิก ตกลง

กฎใหม่นี้จะย้ายข้อความอีเมลทั้งหมดที่จะเข้ามาที่ตรงกับผู้ส่งที่ได้เลือกไว้ กฎยังจะย้ายข้อความอีเมลใดๆ ที่ตรงกันกับกฎทันทีในโฟลเดอร์ที่คุณกำลังอ่าน

เมื่อต้อง การสร้างกฎขั้นสูงที่ มีตัวเลือกเพิ่มเติม หรือเมื่อต้อง การลบกฎ ดูจัดการข้อความอีเมลโดยใช้กฎ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×