สร้างกฎการดำเนินการแบบกำหนดเองใน Outlook สำหรับ Windows

กฎคือการดำเนินการที่ Outlook กระทำในข้อความอีเมลที่ส่งหรือรับโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณระบุ เช่น การย้ายข้อความทั้งหมดจากบุคคลที่ระบุลงในโฟลเดอร์อื่นที่ไม่ใช่ กล่องจดหมายเข้า ของคุณ

มีนักพัฒนาของบริษัทอื่นที่เขียน Add-in กฎการดำเนินการแบบกำหนดเองในรูปแบบ dynamic link library (ไฟล์ .dll) ที่คุณต้องติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Outlook ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานได้ ไมโครซอฟท์ ไม่มี Add-in การดำเนินการแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: กฎที่มีการดำเนินการแบบกำหนดเองจะทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งกฎนั้นอยู่ และต่อเมื่อ Outlook กำลังทำงานอยู่เท่านั้น

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก จัดการกฎและการแจ้งเตือน

 3. ในกล่อง กฎและการแจ้งเตือน บนแท็บ กฎสำหรับอีเมล ให้คลิก กฎใหม่

 4. ภายใต้ เริ่มจากกฎที่ว่างเปล่า ให้คลิก นำกฎไปใช้กับข้อความที่ฉันได้รับ หรือ นำกฎไปใช้กับข้อความที่ฉันส่ง แล้วคลิก ถัดไป

 5. ภายใต้ ขั้นที่ 1: เลือกเงื่อนไข ให้เลือกเงื่อนไขที่คุณต้องการให้ตรงกับข้อความเพื่อนำกฎไปใช้

 6. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ ให้คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้สำหรับเงื่อนไขที่คุณได้เพิ่ม ระบุค่า แล้วคลิก ถัดไป

 7. ภายใต้ ขั้นที่ 1: เลือกการดำเนินการ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย กระทำการแบบกำหนดเอง

 8. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎคลิกที่การดำเนินการแบบกำหนดเอง

 9. ในกล่อง เลือกการดำเนินการแบบกำหนดเอง ภายใต้ เลือกการดำเนินการที่จะดำเนินการ ให้คลิกการดำเนินการ

  หมายเหตุ: ถ้า Add-in ไม่ปรากฏ แสดงว่าได้ติดตั้ง Add-in สำหรับใช้งานโดย Outlook 2013 หรือ Outlook 2016 สำหรับ Windows อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องติดต่อนักพัฒนา Add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 10. เมื่อต้องการเปลี่ยนการดำเนินการเริ่มต้น ให้คลิก เปลี่ยน

 11. คลิก ตกลง เพื่อกลับไปยัง ตัวช่วยสร้างกฎ แล้วคลิก ถัดไป

 12. ภายใต้ ขั้นที่ 1: เลือกข้อยกเว้น ให้เลือกข้อยกเว้นสำหรับกฎนั้น แล้วคลิก ถัดไป

 13. ภายใต้ ขั้นที่ 2: แก้ไขคำอธิบายกฎ ให้คลิกค่าที่ขีดเส้นใต้สำหรับข้อยกเว้นที่คุณได้เพิ่ม ระบุค่า แล้วคลิก ถัดไป

 14. ภายใต้ ขั้นที่ 1: ระบุชื่อสำหรับกฎนี้ ให้ใส่ชื่อ

 15. ภายใต้ ขั้นที่ 2: ตั้งค่าตัวเลือกกฎ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับตัวเลือกที่คุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเรียกใช้กฎนี้กับข้อความที่มีอยู่แล้วใน กล่องจดหมายเข้า ให้เลือกกล่อง เรียกใช้กฎนี้ทันทีกับข้อความที่อยู่แล้วใน "กล่องจดหมายเข้า"

  • กฎใหม่จะถูกเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการปิดกฎ ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เปิดใช้งานกฎนี้

  • เมื่อต้องการนำกฎนี้ไปใช้กับบัญชีอีเมลทั้งหมดที่ตั้งค่าใน Outlook ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย สร้างกฎนี้สำหรับบัญชีทั้งหมด

 16. คลิก เสร็จสิ้น

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×