สมุดงาน Excel 2007 ของฉันไม่สามารถใช้เป็นแหล่งการนำเข้าได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

อาการ

เมื่อคุณพยายามนำเข้าข้อมูลจากเวิร์กชีตMicrosoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007 ล้มเหลวจดจำไฟล์

สาเหตุ

ตามค่าเริ่มต้นOffice Excel 2007 ใช้รูปแบบไฟล์ใหม่ที่มีนามสกุลของไฟล์ การ.xlsx, .xlsm, .xlsb Office Outlook 2007 ไม่สนับสนุนการเปิดไฟล์ในรูปแบบไฟล์เหล่านี้

การแก้ไขปัญหา

Office Outlook 2007 สนับสนุนก่อนหน้า Excel รูปแบบไฟล์ ซึ่งใช้.xls นามสกุลไฟล์ คุณสามารถบันทึกแผ่นงานOffice Excel 2007 ของคุณในรูปแบบไฟล์ที่ใช้ โดย Excel รุ่นก่อนหน้า นั้นแล้ว นำเข้าข้อมูลจากไฟล์นั้นลงใน Outlook

บันทึกเวิร์กบุ๊ก Excel ในรูปแบบ Excel 97-2003 Workbook (*.xls)

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณบันทึกเวิร์กบุ๊กในรูปแบบไฟล์อื่นนอกเหนือจากรูปแบบไฟล์Microsoft Office Excel 2007 จัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ซ้ำกันได้กับ Excel 2007 จะไม่ถูกรักษาไว้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การจัดรูปแบบและฟีเจอร์ที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนในการแปลงรูปแบบไฟล์ Excel

  1. เปิดเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการนำเข้าลงในOffice Outlook 2007

  2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว ชี้ไปที่ลูกศรถัดจากบันทึกเป็น

  3. ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ชื่อใหม่สำหรับเวิร์กบุ๊ก

    เคล็ดลับ: นอกจากนี้คุณยังสามารถยอมรับชื่อแนะนำ

  4. ในรายการบันทึกเป็นชนิด คลิกเวิร์กบุ๊ก Excel 97-2003 (*.xls)

  5. คลิก บันทึก

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×