สมุดงานมีฟอร์มผู้ใช้หรือคลาสโมดูลอยู่

สมุดงานที่คุณกำลังเปิดอยู่มีฟอร์มผู้ใช้หรือคลาสโมดูลในโครงการ VBA ที่สัมพันธ์กับสมุดงาน การเปิดสมุดงานนี้อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัย เนื่องจากฟอร์มผู้ใช้และคลาสโมดูลอาจมีแมโครที่ไม่ปลอดภัยอยู่

ถ้าระดับความปลอดภัยของแมโครถูกตั้งค่าเป็น ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ หรือ ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดยกเว้นแมโครที่มีลายเซ็นดิจิทัล คุณจะมีตัวเลือกในการเอาโครงการ VBA ออกจากสมุดงาน คุณควรเลือกเก็บโครงการ VBA ไว้ก็ต่อเมื่อคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของสมุดงานนี้เท่านั้น ถ้าคุณเลือกเอาโครงการ VBA ออกจากสมุดงานของคุณ โครงการ VBA จะไม่เพียงถูกปิดใช้งานเท่านั้น แต่จะถูกลบออกจากสมุดงานด้วย

ถ้าระดับความปลอดภัยของแมโครถูกตั้งค่าเป็น ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ Microsoft Office Excel จะเอาโครงการ VBA ออกจากสมุดงานโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของสมุดงานนี้และต้องการเก็บโครงการ VBA ไว้ คุณสามารถปิดสมุดงานได้โดยไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงใดๆ จากนั้นคุณจะต้องตั้งค่าระดับความปลอดภัยของแมโครเป็น ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยมีการแจ้งให้ทราบ เพื่อให้คุณถูกพร้อมท์ว่าจะเก็บหรือเอาโครงการ VBA ออกเมื่อคุณเปิดสมุดงานอีกครั้ง

คุณควรหลีกเลี่ยงการตั้งค่าระดับความปลอดภัยไว้ที่ เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้)

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าระดับความปลอดภัยของแมโครใน Excel ให้ทำดังต่อไปนี้

  1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม โค้ด ให้คลิก ความปลอดภัยของแมโคร

    กลุ่ม โค้ด บนแท็บ นักพัฒนา

  2. ในประเภท การตั้งค่าแมโคร ภายใต้ การตั้งค่าแมโคร ให้คลิก เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) แล้วคลิก ตกลง

หมายเหตุ: เพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โค้ดที่อาจเป็นอันตรายทำงาน เราแนะนำให้คุณกลับไปยังการตั้งค่าใดๆ ที่ปิดใช้งานแมโครทั้งหมดหลังจากคุณทำงานกับแมโครเสร็จแล้ว

หมายเหตุ: คุณจะเห็นการแจ้งเตือนนี้ก็ต่อเมื่อระดับความปลอดภัยของแมโครถูกตั้งค่าเป็นตัวเลือกใดๆ ที่ปิดใช้งานแมโครทั้งหมด ถ้าระดับความปลอดภัยคือ เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำให้ใช้ โค้ดที่อาจเป็นอันตรายจะสามารถทำงานได้) หรือกล่องกาเครื่องหมาย เชื่อถือการเข้าถึงรูปแบบวัตถุของโครงการ VBA ถูกเลือกอยู่ Excel จะเก็บรักษาโครงการ VBA ไว้ และจะโหลดโครงการ VBA เมื่อเปิดสมุดงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×