สมัครใช้งานเนื้อหาสรุป RSS

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

จริง ๆ Simple Syndication (RSS) ให้เป็นวิธีง่าย ๆ เพื่อให้คุณสามารถอ่านเนื้อหาล่าสุดไปยังเว็บไซต์รายการโปรดของคุณ เว็บไซต์จำนวนมากเสนอการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS เพื่อที่ว่าเมื่อใดก็ ตามเนื้อหาใหม่มีการเผยแพร่ เช่นการปรับปรุงข่าว คุณโดยอัตโนมัติได้รับข้อมูลสรุปของบทความหรือบทความเต็มในMicrosoft Outlook 2010

เมื่อต้องการใส่การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS ด้วยตนเอง คุณกำลังจำเป็นต้องใส่อยู่เว็บ

 1. คลิกแท็บไฟล์ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ >การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บตัวดึงข้อมูล RSS คลิกใหม่

 3. ในกล่องโต้ตอบใหม่ตัวดึงข้อมูล RSSพิมพ์ URL ของตัวดึงข้อมูล RSS ตัวอย่างเช่นhttp://www.example.com/feed/main.xml

  เคล็ดลับ: ในเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ บนเว็บเพจ คุณสามารถคลิกขวาไอคอน RSS รูปปุ่ม นั้นแล้ว คัดลอกทางลัดไปยังคลิปบอร์ด กด CTRL + V เพื่อวางข้อมูลจากคลิปบอร์ดลงในกล่องตำแหน่งที่ตั้งตัวดึงข้อมูล RSS ได้อีกด้วย

 4. คลิก เพิ่ม > ตกลง

การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS จาก Windows Internet Explorer คือวิธีเร็วที่สุด และที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSSOutlook

Windows Internet Explorer 9

 1. เรียกดูเว็บเพจที่ประกอบด้วยข้อมูล RSS

 2. กด Alt และบนเมนูเครื่องมือ ชี้ไปที่ตัวดึงข้อมูลการค้นหา แล้ว เลือกตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการเพิ่ม

  หมายเหตุ: ในเวอร์ชันก่อนหน้าของInternet Explorer แถบคำสั่ง ซึ่งเป็นคำสั่ง RSS อยู่ ถูกปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น เมื่อต้องการดูแถบคำสั่ง คลิกขวาที่ด้านขวาของปุ่มหน้าแท็บใหม่ แล้ว คลิ กแถบคำสั่ง

Windows Internet Explorer 7 และWindows Internet Explorer 8

ไม่สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เมื่อคุณเรียกดูเว็บเพจที่ประกอบด้วยข้อมูล RSS, รูปปุ่ม ปรากฏถัดจาก รูปภาพปุ่ม Home ปุ่ม

  ตัวบ่งชี้ตัวดึงข้อมูล RSS (RSS Feed)

 2. คลิก รูปปุ่ม และจะแสดงรายการของตัวดึงข้อมูล RSS พร้อมใช้งานทั้งหมดบนเว็บเพจ...

 3. คลิกตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการเพิ่ม

 4. เมื่อตัวดึงข้อมูล RSS เปิดขึ้นในInternet Explorer คลิกสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูลนี้

เคล็ดลับ: 

 • การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS จะถูกเพิ่มลงรายการตัวดึงข้อมูลร่วม ใน Windows การสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS จะพร้อมใช้งานในInternet Explorer, Outlook และโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้รายการตัวดึงข้อมูลร่วม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูรายการเพิ่มหรือเอาออกจากรายการตัวดึงข้อมูลร่วม

 • บนเว็บเพจ คุณอาจเห็น รูปปุ่ม , ปุ่ม RSS หรือ ปุ่ม XML ได้ เมื่อคุณคลิกที่ไอคอนเหล่านี้ คุณมักจะสามารถดู และการสมัครใช้งานตัวดึงข้อมูล RSS

 1. เมื่อคุณได้รับการแชร์แอตัวดึงข้อมูล RSS เชิญ คลิกเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS นี้ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกปุ่มที่ด้านบนสุดบานหน้าต่างการอ่าน

  • เปิดข้อความ และบนแท็บแชร์ ในกลุ่มเปิด คลิกAdd ตัวดึงข้อมูล RSS นี้

 2. คลิกตกลง เพื่อยืนยันการเพิ่มตัวดึงข้อมูล RSS

Outlook 2010 สนับสนุนรูปแบบไฟล์.opml เพื่อแลกเปลี่ยนคอลเลกชันของตัวดึงข้อมูล RSS และแชร์ข้อมูลการกำหนดค่าระหว่างโปรแกรมที่สามารถจัดระเบียบ และแสดงตัวดึงข้อมูล RSS

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. บนแท็บเปิด คลิกนำเข้า

 3. เลือกตัวดึงข้อมูล RSS การนำเข้าจากไฟล์ OPML

 4. คลิก ถัดไป

 5. คลิกเรียกดู เพื่อระบุตำแหน่งที่คุณต้องการนำเข้าไฟล์อยู่ แล้ว คลิ กเปิด

 6. คลิก ถัดไป

 7. เลือกกล่องกาเครื่องหมายชื่อตัวดึงข้อมูล สำหรับแต่ละการสมัครใช้งานที่คุณต้องการนำเข้า

  กล่องโต้ตอบ การเลือกตัวดึงข้อมูล RSS

  เคล็ดลับ: 

  • คลิกเลือกทั้งหมด หรือล้างทั้ง หมดเพื่อเลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว

  • คุณกำลังนำเข้าเฉพาะการสมัครใช้งานข้อมูล ไม่กับข้อมูลจริงจากการสมัครใช้งาน

 8. คลิก ถัดไป

เมื่อคุณยกเลิก หรือยกเลิกการสมัครสมาชิกจากการตัวดึงข้อมูล RSS ไม่มีเนื้อหาใหม่จะถูกดาวน์โหลด คุณสามารถเลือกว่าจะลบ หรือเก็บเนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากตัวดึงข้อมูล RSS ทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูยกเลิกจากตัวดึงข้อมูล RSS

ถ้าคุณบังเอิญรายการลงในโฟลเดอร์การสมัครใช้งาน RSS คุณสามารถเรียกมา หรือลบออก คุณเพียงแค่ต้องลากออก จากโฟลเดอร์ และกลับไป ยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้รายการนั้น ถ้า อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถดูรายการในโฟลเดอร์ ปิด RSS "โฮมเพ" เพื่อให้คุณสามารถดูรายการข้อมูล

 1. คลิกขวาที่โฟลเดอร์การสมัครใช้งาน RSS และเลือกคำสั่งคุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติการสมัครใช้งาน RSS คลิกแท็บหน้าแรก

 3. ล้างกล่องกาเครื่องหมายแสดงโฮมเพจของตามค่าเริ่มต้นสำหรับโฟลเดอร์นี้

 4. คลิก ตกลง

"โฮมเพ" ควรเดี๋ยวนี้ไปจากมุมมอง และถูกแทนที่ ด้วยรายการของข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์การสมัครใช้งาน RSS คุณสามารถลากรายการออกจากโฟลเดอร์ หรือดำเนินการใด ๆ อื่น ๆ ทั่วไป รวมถึงการลบ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×