สมัครใช้งานเนื้อหาสรุป RSS

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Really Simple Syndication (RSS) มอบวิธีการที่รวดเร็วเพื่ออ่านการอัปเดตล่าสุดจากเว็บไซต์โปรดของคุณ เว็บไซต์มากมายมี ตัวดึงข้อมูล RSS ดังนั้น เมื่อมีการโพสต์บทความข่าวหรือสรุปบทความแล้ว บทความดังกล่าวก็จะส่งไปยังตัวดึงข้อมูล RSSโฟลเดอร์ใน Outlook ด้วย ถ้าคุณได้เพิ่ม ตัวดึงข้อมูล RSS ลงใน Outlook และต้องการยกเลิกการสมัครสมาชิกจาก ตัวดึงข้อมูล RSS ให้ดู นำตัวดึงข้อมูล RSS ออกจาก Outlook

ครั้งแรกที่คุณเพิ่ม ตัวดึงข้อมูล RSS ไปยัง Outlook ระบบจะพร้อมท์ให้เลือกว่าคุณต้องการให้รายการการสมัครใช้งาน ตัวดึงข้อมูล RSS ซิงโครไนซ์ระหว่าง Outlook กับ รายการตัวดึงข้อมูลร่วม (CFL) ต่อไปหรือไม่ ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใดก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเลือกได้ในภายหลัง

 1. บนแท็บ ไฟล์ ให้เลือก ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ในกล่องโต้ตอบตัวเลือกOutlookภายใต้ตัวดึงข้อมูล RSSเลือก หรือล้างกล่องกาเครื่องหมายซิงโครไนซ์ตัวดึงข้อมูล RSS ไปยังตัวดึงข้อมูลรายการร่วม (CFL) ใน Windows

  ซิงโครไนซ์ตัวดึงข้อมูล RSS
  ซิงโครไนซ์ตัวดึงข้อมูล RSS

  ซิงโครไนซ์ตัวดึงข้อมูล RSS

 1. บนเว็บเพจ ให้เลือกไอคอนตัวดึงข้อมูล RSS เช่น รูปปุ่ม , ปุ่ม RSS หรือ ปุ่ม XML สำหรับเนื้อหาคุณต้องการรับ

 2. เมื่อเปิด ตัวดึงข้อมูล RSS ใน Internet Explorer ให้เลือก สมัครใช้งานฟีดนี้

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้เลือกซิงโครไนซ์เนื้อหาสรุป RSS เป็นรายการเนื้อหาสรุปทั่วไป (CFL) ใน Windows คุณจะไม่เห็นเนื้อหาสรุป RSS ในนั้นOutlook

 1. ใน Outlook คลิกขวาที่โฟลเดอร์ ตัวดึงข้อมูล RSS และเลือก เพิ่มใหม่ ตัวดึงข้อมูล RSS

 2. ในกล่องโต้ตอบ ใหม่ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้ป้อน URL ของ ตัวดึงข้อมูล RSS

  ใส่ URL สำหรับตัวดึงข้อมูล RSS

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือในการค้นหา URL ตัวดึงข้อมูล RSS ที่บนเว็บไซต์ มองหาไอคอน RSS รูปปุ่ม คลิกขวาที่ไอคอน แล้ว คัดลอกทางลัดไปยังคลิปบอร์ด กด Ctrl + V เพื่อวางข้อมูลจากคลิปบอร์ดลงในกล่องตำแหน่งที่ตั้งตัวดึงข้อมูล RSSได้อีกด้วย

 3. เลือก เพิ่ม > ตกลง

ถ้าต้องการอ่านข้อมูลที่สมัครใช้งานแล้ว ตัวดึงข้อมูล RSS ให้ดูที่ อ่านเนื้อหาสรุป RSS

เมื่อต้องการนำ ตัวดึงข้อมูล RSS ออกจาก Outlook ให้คลิกขวาบนโฟลเดอร์ที่มี ตัวดึงข้อมูล RSS และเลือก ลบโฟลเดอร์ การดำเนินการนี้จะยกเลิกการสมัครสมาชิกของคุณจาก ตัวดึงข้อมูล RSS ใน Outlook

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เนื้อหาสรุป RSS เริ่มต้นจาก Outlook ได้ แต่สามารถลบโฟลเดอร์ย่อยใดก็ตามที่มีเนื้อหาสรุป RSS ที่คุณเพิ่มไปแล้ว

คุณยังสามารถนำ ตัวดึงข้อมูล RSS ออกผ่านกล่องโต้ตอบ การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ได้ด้วย

 1. เลือก ไฟล์ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ > การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้

 2. บนแท็บ ตัวดึงข้อมูล RSS ให้เลือก ตัวดึงข้อมูล RSS ที่คุณต้องการให้ยกเลิกการสมัครใช้งาน จากนั้นเลือก นำออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถเอาแอตัวดึงข้อมูล RSS ในOutlook และคุณซิงโครไนซ์Outlook กับตัว CFL ดูเอาตัวดึงข้อมูล RSS ที่ที่ปรากฏขึ้นอีกใน Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×