สมการสำหรับการคำนวณเส้นแนวโน้ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เชิงเส้น

คำนวณกำลังสองน้อยที่สุดสำหรับเส้นที่แทนด้วยสมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ m คือความชัน b คือจุดตัด

โพลิโนเมียล

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

โดยที่bและ ตัวแปร เป็นค่าคง

ลอการิทึม

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ c และ b เป็นค่าคงที่ และ ln คือฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

เอ็กซ์โพเนนเชียล

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ c และ b เป็นค่าคงที่ และ e คือฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

Power

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ c และ b เป็นค่าคงที่

ค่า R-squared

สมการ

หมายเหตุ: ค่า R-squared ที่คุณสามารถแสดงด้วยเส้นแนวโน้ม ไม่ใช่ค่า R-squared ที่ปรับ สำหรับเส้นแนวโน้มลอการิทึม เส้นแนวโน้มเลขยกกำลัง และเส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยที่ Microsoft Graph จะใช้ตัวแบบการถดถอยที่ถูกแปลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สมการ

หมายเหตุ: จำนวนจุดในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเท่ากับจำนวนรวมของจุดในชุดข้อมูล น้อยกว่าจำนวนที่คุณระบุสำหรับช่วงเวลา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×