สมการสำหรับการคำนวณเส้นแนวโน้ม

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เชิงเส้น

คำนวณกำลังสองน้อยที่สุดสำหรับเส้นที่แทนด้วยสมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ m คือความชัน b คือจุดตัด

โพลิโนเมียล

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

โดยที่bและ ตัวแปร เป็นค่าคง

ลอการิทึม

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ c และ b เป็นค่าคงที่ และ ln คือฟังก์ชันลอการิทึมธรรมชาติ

เอ็กซ์โพเนนเชียล

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ c และ b เป็นค่าคงที่ และ e คือฐานของลอการิทึมธรรมชาติ

Power

คำนวณหาเส้นที่ประมาณจุดด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุดโดยใช้สมการต่อไปนี้

สมการ

เมื่อ c และ b เป็นค่าคงที่

ค่า R-squared

สมการ

หมายเหตุ: ค่า R-squared ที่คุณสามารถแสดงด้วยเส้นแนวโน้ม ไม่ใช่ค่า R-squared ที่ปรับ สำหรับเส้นแนวโน้มลอการิทึม เส้นแนวโน้มเลขยกกำลัง และเส้นแนวโน้มเอ็กซ์โพเนนเชียล โดยที่ Microsoft Graph จะใช้ตัวแบบการถดถอยที่ถูกแปลง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

สมการ

หมายเหตุ: จำนวนจุดในเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเท่ากับจำนวนรวมของจุดในชุดข้อมูล น้อยกว่าจำนวนที่คุณระบุสำหรับช่วงเวลา

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×