สนทนา

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้อย่างไร ดูสนทนาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

การสนทนาข้อความเป็นวิธีดีเพื่อเชื่อมต่อ และทำให้ประวัติของการสนทนา ได้ชัดเจนขึ้นเพื่อใช้ emoji สติกเกอร์ และ Gif เพื่อทำให้เข้าใจที่ดีเยี่ยม

ในหัวข้อนี้

ทั่วไป

เขียนและการแก้ไข

สนุกสิ่งต่าง ๆ

ใช้เธรดสนทนา

การค้นหา และการกรองข้อความ

ทั่วไป

เมื่อต้องการส่งข้อความเป็นส่วนตัว คลิกการสนทนาใหม่ ปุ่มสนทนาใหม่ ถัดจากแถบค้นหาของคุณเพื่อเริ่มการสนทนาใหม่ พิมพ์ชื่อของบุคคลคุณต้องการสนทนากับผู้อื่น แล้ว เรียบเรียงข้อความของคุณ และกด Enter

เขตข้อมูลถึงสำหรับข้อความ

ในช่องทางต่าง ๆ ทุกคนในทีมสามารถเห็นข้อความของคุณ (อยู่ทั้งหมดเกี่ยวกับการทำงานในเปิด) ในแผนภูมิส่วนตัว และจัดกลุ่ม เฉพาะบุคคลในการสนทนาสามารถดูข้อความของคุณ

ต้องการแท็บการสนทนาที่มีความสำคัญได้อย่างไร เพิ่งเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณ คลิกขวาชื่อของการสนทนาที่คุณต้องเป็นรายการโปรด จากนั้น คลิชื่นชอบ ปุ่มรายการโปรด ให้แน่ใจว่า การสนทนาที่อยู่ที่ด้านบนสุดของรายการของคุณ ถ้าคุณต้องเป็นรายการโปรดการสนทนาที่คุณกำลังอยู่ในปัจจุบันใน คลิก ปุ่มรายการโปรด ชื่นชอบ ในหัวข้อการสนทนา

เมื่อต้องการเอาการสนทนาจากรายการโปรดของคุณ เพียงคลิกขวา แล้วเลือกเอาออกจากรายการโปรด

ในรายการของคุณสนทนา สนทนาคลิกขวา แล้วเลือกเอาออกจากรายการโปรด เสมอคุณสามารถเพิ่มการสนทนากลับไปยังรายการโปรดของคุณถ้าสิ่งความร้อนขึ้นอีกครั้ง

ช่องทางต่าง ๆ ของทีมคือการ สนทนาที่ทุกคนในทีมสามารถมองเห็น ปรึกษาข้อมูลส่วนตัวจะมองเห็นบุคคลเหล่านั้นในการสนทนาเท่านั้น

วิดีโอนี้การสนทนาส่วนตัวและการโทรแสดงวิธีที่คุณสามารถใช้การสนทนาสำหรับการสนทนาที่เป็นส่วนตัว การบันทึกของคำบรรยายวิดีโอและข้อมูลขั้นตอนพร้อมกับวิดีโอ

เมื่อต้องการวนรอบบางคนลงในการสนทนาส่วนตัว คลิกเพิ่มบุคคล (ในมุมบนขวา), และพิมพ์ชื่อ

เพิ่มบุคคลลงในการสนทนากลุ่ม

การตั้งชื่อการสนทนากลุ่มใหม่ คลิกการสนทนาใหม่ ปุ่มสนทนาใหม่ คลิกลูกศรถัดจากเขตข้อมูลเพื่อ และใส่ชื่อสนทนาในเขตข้อมูลชื่อกลุ่ม ซึ่งสร้างการสนทนากลุ่มใหม่ทั้งหมดแม้ว่าคุณมีการสนทนาไปกับผู้เข้าร่วมเดียวกัน

เมื่อต้องการการสนทนากลุ่มที่มีอยู่แล้วตั้งชื่อ คลิกการสนทนากลุ่มชื่อ ปุ่ม แก้ไข รายชื่อของทุกคนในการสนทนาอยู่ถัดจาก

สิ่งที่คุณตั้งชื่อสนทนาของคุณทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่คุณนั่นคือเพียงโปรดอย่าลืม ชื่อสนทนาใหม่ของคุณจะมองเห็นได้ และแก้ไข โดยทุกคนในการสนทนา นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มของคุณได้ตลอดเวลา โดยคลิกที่ชื่อการสนทนากลุ่ม ปุ่ม แก้ไข อีกครั้ง คุณสามารถใช้ชื่อกลุ่มใหม่เพื่อค้นหาการสนทนาของคุณในภายหลัง

หมายเหตุ: ในขณะที่คุณไม่สามารถตั้งชื่อการสนทนากลุ่มบนโทรศัพท์มือถือ สนทนาการชื่อกลุ่มแบบกำหนดเองของคุณทั้งหมดจะปรากฏอยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ขออภัย ไม่มีวิธีในการ @mention บางคนในการสนทนากลุ่ม

เมื่อต้องการดูว่าใครคือบนการสนทนากลุ่ม โฮเวอร์เหนือจำนวนของผู้เข้าร่วมเพื่อแสดงรายการของชื่อของทุกคน

รายการผู้เข้าร่วมในหัวข้อการสนทนา

เมื่อคุณเพิ่มบุคคลใหม่ลงในการสนทนา คุณมีตัวเลือกในการรวมถึง หรือออกจากออกจากสิ่งที่พูดก่อนที่ผู้เข้าร่วม

เมื่อต้องการเพิ่มบุคคลลงในการสนทนา คลิกเพิ่มบุคคล (ในมุมบนขวา), และพิมพ์ชื่อ

เพิ่มบุคคลลงในการสนทนากลุ่ม

ในรายการของคุณสนทนา ค้นหาการสนทนาคุณต้องการปล่อยให้ คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม แล้ว คลิ กออกจาก

ปล่อยให้เลือกเมนูตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการสนทนาด้วย

ในปัจจุบัน จะไม่มีวิธีการเอาผู้อื่นจากการสนทนากลุ่ม คุณสามารถสร้างเสมอการสนทนาใหม่กับกลุ่มบุคคล แตกต่างกันก็

การเอารายชื่อของกองข้อความคือ admirable ในขณะที่คุณไม่สามารถลบการสนทนาการสนทนาในขณะนี้ เรากำลังทำงานกับเอกสาร ดังนั้น อยู่เสมอ tuned

คุณสามารถใช้ Microsoft ทีมเพื่อสนทนากับผู้ที่ใช้ Skype สำหรับธุรกิจ เพียงแค่เริ่มการสนทนา one-on-one กับบุคคลคุณต้องการให้ข้อความ และพวกเขาจะได้รับข้อความของคุณใน Skype สำหรับธุรกิจ ในการสนทนา คุณจะมีโอกาสในการเชิญให้เข้าร่วมคุณและส่วนเหลือของโลกในทีม Microsoft

โปรดจำไว้: ถ้าบุคคลคุณกำลังส่งข้อความมีคุณเคยใช้ทีม Microsoft ข้อความของคุณเสมอถูกส่งมี มิฉะนั้น ถ้าข้อความที่ไม่ได้ไปยัง หรือ จาก Skype สำหรับธุรกิจ ตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบ IT ของคุณ ผู้ใช้ Microsoft ทีม และยัง มี Skype ในสถานที่สำหรับบัญชีผู้ใช้ Business ในขณะนี้ไม่สามารถส่งข้อความไป หรือได้รับจาก Skype สำหรับผู้ใช้ Business

เป็นที่น่าเสียดาย กลุ่มข้อความไม่ถูกส่งไปยังผู้ใช้ Skype สำหรับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม เมื่อใดก็ ตามบุคคลชวนคุณการสนทนากลุ่มจาก Skype สำหรับธุรกิจ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบในทีม Microsoft นั้น แล้ว คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาย้อนกลับใน Skype สำหรับธุรกิจ

อาศัยความสามารถในการสนทนากับผู้อื่นบน Skype Business จากภายในทีม Microsoft คือน่าสนใจมาก แต่คุณจะสามารถหายไปออกบนแสนสนุกสิ่งต่าง ๆ เช่น emoji ไฟล์ที่แนบมา และแท็บ นอกจากนี้ยัง ประวัติการสนทนาของคุณจะไม่ได้รับการ บันทึก ดังนั้นถ้าคุณอัปเด รีเฟรช หรือเปิด Microsoft ทีมบนแพลตฟอร์มแบบอื่น (เช่นโทรศัพท์มือถือ) คุณจะไม่สามารถดูข้อความเก่าของคุณ

คุณไม่สามารถทั้งหมดปิดการทำงานร่วมกับ Skype สำหรับธุรกิจใหม่ ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปิดใช้งานตัวเลือกการสนทนา ก็ คลิกรูปภาพโปรไฟล์ของคุณในมุมล่างของแอป เลือกการตั้งค่า >ทั่วไป ภายใต้การโทรและการสนทนาแอปพลิเคชัน เลือกทีม Microsoft

คุณจะยังคงเห็น Skype ของคุณทั้งหมดสำหรับการประชุมทางธุรกิจ แต่คุณไม่สามารถสนทนากับ Skype สำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ

เขียนและการแก้ไข

ใช้คำสั่งคีย์บอร์ดมาตรฐานเพื่อคัดลอก และวางแบบอินไลน์

Windows

  • Ctrl + C (คัดลอก)

  • Ctrl + V (วาง)

Mac

  • คำสั่ง + C (คัดลอก)

  • คำสั่ง + V (วาง)

เมื่อต้องการขยายกล่องของคุณเรียบเรียง เพียงแค่คลิขยาย ปุ่มขยาย ซึ่งเปิดมุมมองแบบขยาย ด้วยตัวเลือกการจัดรูปแบบเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่ม หรือลดขนาดฟอนต์ของข้อความ ก่อนขยายกล่องเรียบเรียง โดยการคลิกขยาย ปุ่มขยาย คุณจะเห็นแถบเครื่องมือที่ด้านบนของกล่องของคุณเรียบเรียงซึ่งมีตัวเลือกสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่นออกรหัสขนาดของข้อความ italicizing เน้น และฟอนต์ คุณมีสามตัวเลือกสำหรับขนาดฟอนต์: small ปานกลาง และขนาดใหญ่ เลือกขนาดคุณต้องการ แล้วเริ่มเขียน

แตะเช่นทำการจัดรูปแบบบางอย่างได้อย่างไร คลิกขยาย ปุ่มขยาย ในกล่องของคุณเรียบเรียงเพื่อเปิดตัวแก้ไขข้อความ ตัวแก้ไขช่วยให้คุณเป็นตัวหนา เป็นตัวเอียง ขีดเส้นใต้ ขีดทับ และเน้นข้อความ สร้างรายการที่ มีสัญลักษณ์และตัวเลข เปลี่ยนขนาดฟอนต์หรือสีของคุณ และทำเครื่องหมายข้อความของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

คุณสามารถสร้างย่อหน้าใหม่โดยไม่ต้องการส่งข้อความของคุณโดยไม่ตั้งใจ แม้แต่คุณสามารถเพิ่มบรรทัดเรื่อง

ในช่อง คลิกเลือกไฟล์ เลือกปุ่มไฟล์ ในกล่องของคุณเรียบเรียง แล้ว คุณสามารถอัปโหลดรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือ OneDrive หรือค้นหาจากแท็บไฟล์ สำหรับช่องทางนั้น

ถ้าคุณต้องการส่งรูปในการสนทนา คลิกเลือกไฟล์ เลือกปุ่มไฟล์ และเลือกรูปภาพคุณต้องการจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือ OneDrive

เมื่อต้องการแนบไฟล์ไปกับข้อความในช่องทางการสนทนา คลิกเลือกไฟล์ เลือกปุ่มไฟล์ ล่างกล่องของคุณเรียบเรียง จากที่นั่น คุณสามารถแนบไฟล์จาก OneDrive for Business บัญชีผู้ใช้หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ

เพียงแค่ใส่ หรือวางลิงก์ลงในกล่องของคุณเรียบเรียง เมื่อคุณส่ง ข้อความประกอบด้วยการเชื่อมโยงของคุณมีรูปขนาดย่อและแสดงตัวอย่าง ซึ่งคุณสามารถปิดถ้าคุณไม่ต้องการเห็นได้

ถ้าคุณต้องการให้แน่ใจว่า ผู้จ่ายความสนใจไปยังโพสต์ของคุณในช่องทางการสนทนา เครื่องหมายเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อต้องการดำเนินดังกล่าว คลิ ปุ่มขยาย ขยาย เพื่อขยายกล่องเรียบเรียงแล้ว คลิกทำเครื่องหมายเป็นสิ่งสำคัญ ทำเครื่องหมายเป็นปุ่มที่สำคัญ ที่เพิ่มอัศเจรีย์สีแดงที่อยู่ถัดจากข้อความของคุณ และ prefixes ด้วยคำว่า "สิ่งสำคัญ"

คุณสามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ที่คุณได้ส่งไปยังการสนทนาหรือแชนเนล เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ในข้อความ แล้วเลือกแก้ไข ทำการเปลี่ยนแปลงข้อความของคุณ แล้วกด Enter เพื่อบันทึกการปรับปรุง ขณะนี้คำว่า "Edited" เป็นส่วนหนึ่งของส่วนหัวของข้อความเพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นทราบว่า มีการเปลี่ยนแปลง

ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อต้องการส่งข้อความได้ เพียงคลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ในข้อความ แล้วเลือกแก้ไข

ขวาเดี๋ยวนี้ ทีมไม่ให้ข้อความด้วยตัวคุณเอง การสนทนาข้อความที่จำเป็นต้องถูกส่งไปยังสมาชิกรายอื่นของทีม

ไม่มีวิธีในการเรียกใช้การตรวจการสะกดและไวยากรณ์ที่แยกต่างหากในทีม (เว้นแต่ว่าคุณกำลังทำงานในแท็บWiki ของคุณ) อย่างไรก็ตาม ทีมขีดเส้นใต้การสะกดผิดสีแดงขณะที่คุณพิมพ์ ถ้าคุณคลิกขวาที่ข้อผิดพลาด คุณจะเห็นรายการของการแก้ไขการแนะนำ

เมื่อต้องการดูรายละเอียดแบบเต็มสำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งของคุณส่งข้อความ เพียงโฮเวอร์เหนือการประทับเวลาที่ด้านบนสุดของข้อความ

ถ้าคุณยังไม่ได้ส่งข้อความ คลิกขยาย ปุ่มขยาย เพื่อขยายกล่องเรียบเรียงแล้ว คลิกลบ ปุ่ม ลบ

ถ้าคุณจำเป็นต้อง backtrack และลบสิ่งที่คุณส่ง คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ในข้อความ แล้วคลิกลบ

ลบตัวเลือกสำหรับข้อความ

ทีมสนับสนุนรวมยอด ด้วยรวมยอด คุณต้องได้รับตัวอย่างการจัดรูปแบบข้อความของคุณภายในกล่องของคุณเรียบเรียง ตามที่คุณพิมพ์ และคุณจะสามารถยกเลิกการจัดรูปแบบ ด้วยการกด Ctrl + Z นอกจากนี้ มากที่สุดของการกระทำเหล่านี้จะยังคงพร้อมใช้งานถ้าคุณขยายกล่องของคุณเรียบเรียง (ทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นช่องใบเสนอราคาและขีดทับจะยังคงมีปุ่มแยกต่างหาก)

สำหรับรายการทั้งหมดของคุณสามารถทำอะไรกับรวมยอด ดูทั้งหมดที่พร้อมใช้งานรวมยอดกระทำในทีมคืออะไร?

นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับรวมยอดในทีม:

ชื่อ

การดำเนินการ

ตัวอย่าง

ข้อความเป็นตัวหนา

* ข้อความตัวหนา *

ข้อความเป็นตัวหนา

ข้อความตัวเอียง

_italic text_

ข้อความเป็นตัวเอียง

ขีดทับ

~ ขีดทับ ~

ข้อความขีดทับรวมยอด

รายการลำดับเลข

<ตัวเลข > รายการหนึ่ง

1. รายการหนึ่ง
2 รายการที่สอง

โดยปกติ

* รายการหนึ่ง
หรือ
-รายการหนึ่ง

· รายการหนึ่ง
ขาด รายการที่สอง

ไฮเปอร์ลิงก์

[ข้อความ] (URL)

นี่คือลิงก์

บล็อกโค้ดมีหลายบรรทัด

'''[โค้ดบล็อก]

บล็อกแบบอินไลน์ของโค้ด

'[รหัสข้อความ]'

ส่วนหัว

ข้อความ ##Header

ข้อความหัวกระดาษ

คุณสามารถจัดรูปแบบ และแชร์โค้ดทีมของคุณ

  • เมื่อต้องการเพิ่มการบล็อกแบบอินไลน์ของโค้ด เริ่มต้น และสิ้นสุดข้อความที่ มีใบเสนอราคาเดี่ยว (')

  • เมื่อต้องการเพิ่มบล็อกมีหลายบรรทัดของโค้ด นำข้อความของคุณด้วย ''' แล้ว วางลงในกล่องของคุณเรียบเรียง

คุณจะได้รับรหัสของคุณตัวอย่าง และคุณสามารถยกเลิกการจัดรูปแบบใด ๆ โดยพิชิต Ctrl + Z

ในขณะนี้ คุณสามารถดู แต่ไม่ได้สร้างข้อความที่ถูกจัดรูปแบบรวมยอดบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ดังนั้น ถ้าคุณต้องการทำงานร่วมกันบนรหัส ตลอดแอปเว็บและเดสก์ท็อป

สนุกสิ่งต่าง ๆ

Emoji เป็นวิธียอดเยี่ยมเมื่อต้องการเพิ่มสนุกบางอย่างลงในการติดต่อสื่อสารของคุณ เมื่อต้องการส่งการ emoji ในข้อความ คลิEmoji ไอคอน Emoji ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง จากแกลเลอรี emoji เลือก emoji คุณต้องการ หรือทำคำสำคัญค้นหาเพื่อค้นหาบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เมื่อคุณได้เลือกขยิบสมบูรณ์ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือคลิกส่ง ปุ่ม ส่ง

Emoji ปุ่มที่เลือกไว้ด้านล่างของกล่องการเขียน

ถ้าคุณต้องการค้นหา emoji ของคุณทั้งหมด คลิกEmoji ไอคอน Emoji ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง ใส่คำค้นหาที่ด้านบนของแกลเลอรีของคุณ emoji และคุณจะเห็นทุก emoji ที่ตรงกับการค้นหา

เมื่อต้องการส่งการ meme ในข้อความ หรือโพสต์ลงในช่อง คลิกสติกเกอร์ ปุ่มสติกเกอร์ ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง ถ้าคุณคลิกเป็นที่นิยม คุณจะเห็นชุดของ memes ที่ใช้บ่อยมากที่สุดและสติกเกอร์ Memes แสดงไลบรารี meme ทั้งหมด หลังจากที่คุณค้นหาคุณต้อง เพิ่มคำอธิบาย คลิกเสร็จสิ้น จากนั้นส่ง ปุ่ม ส่ง

เมื่อต้องการค้นหาแบบ meme คลิสติกเกอร์ ปุ่มสติกเกอร์ ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง เมื่อคุณอยู่ภายในคอลเลกชัน memes และสติกเกอร์ คลิกเป็นที่นิยม จากที่นั่น คุณสามารถใส่คำค้นหา (เช่น "แมว Grumpy" หรือ "Arthur แล้วเป็นเรื่องน่า clenched fist") ลงในกล่องที่ด้านบนเพื่อค้นหา memes ที่ตรงกับคำอธิบาย

คลิกสติกเกอร์ ปุ่มสติกเกอร์ ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง และเลือกแบบ meme พิมพ์ข้อความคุณต้องลงในกล่องคำอธิบายภาพ แล้วคลิกเสร็จสิ้น คำอธิบาย (hilarious) ของคุณใหม่ปรากฏใน meme และสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำคือการคลิกส่ง ปุ่ม ส่ง

เมื่อต้องการส่งสติกเกอร์ในการสนทนาหรือแชนเนล เพียงแค่คลิสติกเกอร์ ปุ่มสติกเกอร์ ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง จากที่นั่น คุณสามารถเรียกดูประเภทต่าง ๆ เพื่อเลือกจากสติกเกอร์สมบูรณ์ เมื่อคุณค้นหาสิ่งที่คุณกำลังค้นหา คลิกส่ง ปุ่ม ส่ง

คุณสามารถสร้างคำอธิบายภาพของคุณเองสำหรับสติกเกอร์ (แค่เหมือนกับ memes) คลิกสติกเกอร์ ปุ่มสติกเกอร์ ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง และเลือกออกจากสติกเกอร์ที่คุณต้องการ ใส่ข้อความคุณต้องการดูลงในกล่องด้านล่างแสดงตัวอย่างสติกเกอร์ของคุณ และคลิกเสร็จสิ้น ตอนนี้คุณจำเป็นต้องทำเพียง คลิกส่ง ปุ่ม ส่ง

เมื่อต้องการส่ง GIF แบบเคลื่อนไหวในข้อความหรือการสนทนาแชนเนล เพียงแค่คลิGIF ปุ่ม GIF ด้านล่างของกล่องของคุณเรียบเรียง ใช้แถบค้นหาที่ด้านบนของหน้าต่างการค้นหาสิ่งที่เฉพาะเจาะจง (เช่น "แมวเล่นเปียโน") หรือเรียกดูคอลเลกชันของ Gif ยอดนิยม

หน้าจอ Giphy สำหรับการส่ง GIF

ใช้เธรดสนทนา

เธรดช่วยให้แน่ใจว่า การตอบกลับโพสต์ของคุณยังคงมีการจัดกลุ่มกับข้อความติดประกาศเดิมและข้อคิดเห็นตามมา ด้วยการคลิก ปุ่มตอบกลับ ตอบกลับที่ ด้านล่างลงในการสนทนาเธรดข้อคิดเห็นสุดท้าย คุณแน่ใจว่า คำตอบของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเธรดนั้น

คุณอาจสังเกตว่า ปุ่มตอบกลับ ตอบกลับ เฉพาะแสดงขึ้นในช่องทางต่าง ๆ ได้ นั่นคือโดยตั้งใจ ในขณะนี้ เธรดมีเฉพาะในช่องทางต่าง ๆ และไม่มีวิธีการปิดใช้งาน ถ้าใช่เธรดไม่สไตล์ของคุณ คุณสามารถมีผลในการใช้กล่องเรียบเรียงหลักที่ด้านล่างของแอปเสมอ

เมื่อคุณกำลังตอบกลับเธรด ของคุณได้ทั้งหมดเหมือนกับตัวเลือกการจัดรูปแบบที่คุณทำได้ในกล่องของคุณเรียบเรียงปกติ

เมื่อต้องการตอบกลับข้อความในเธรด คลิ ปุ่มตอบกลับ ข้อความตอบกลับ ใต้โพสต์ล่าสุด ซึ่งเปิดกล่องข้อความด้านล่างสุดท้ายข้อคิดเห็นที่คุณสามารถเพิ่มของคุณสำหรับการป้อนค่า นอกจากนี้หมาย ตอบกลับของคุณจะถูกรวมไว้ในการสนทนาเธรด ถ้าคุณต้องการตัดเศษ และเริ่มการสนทนาใหม่ในช่อง เพียงโพสต์ข้อความไปยังช่องทางตัวจากกล่องเรียบเรียงปกติของคุณที่ด้านล่างของแอป

ถ้าคุณเริ่มการสนทนาใหม่แทนที่เป็นการตอบกลับเธรด กสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อทำเป็นเพียงลบข้อความแบบสแตนด์อโลนของคุณและตอบกลับไปยังเธรด (ว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น)

ไม่มีวิธีการปิดเธรด แต่คุณสามารถเลือกไม่ต้องการใช้ในช่องทางต่าง ๆ

การค้นหา และการกรองข้อความ

คุณสามารถดำเนินการค้นหาบางอย่างได้ละเอียดมากใน Teams เริ่มด้วยการพิมพ์ชื่อ คำสำคัญ หรือวลีลงในแถบค้นหาที่ด้านบนสุดของแอป Teams จะสร้างคำแนะนำโดยยึดตามการสนทนาล่าสุด ช่องโปรด หรือบุคคลภายในองค์กรของคุณ

เมื่อใส่คำค้นหาแล้ว คุณสามารถกรองผลลัพธ์ของคุณเพื่อแสดงเฉพาะข้อความ บุคคล หรือไฟล์ได้ ถ้าคุณกำลังค้นหาภายในข้อความหรือไฟล์ของคุณ คุณสามารถทำให้การค้นหาเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้โดยการคลิกที่ ตัวกรอง ปุ่มตัวกรอง ที่ปรากฏเหนือผลลัพธ์การค้นหาครั้งแรกของคุณ

ตัวเลือกการค้นหา

คุณสามารถค้นหาเก่าข้อความ (บุคคล แผนภูมิ และไฟล์) โดยใช้กล่องค้นหาในมุมบนซ้ายของหน้าจอของคุณ

ค้นหาข้อความเดิมหรือสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการค้นหาสิ่งที่แนบมา ดูในแท็บแฟ้ม เหนือผลลัพธ์การค้นหาของคุณ คุณสามารถคลิกรอง ปุ่มตัวกรอง เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ของคุณ

พิมพ์คำสำคัญลงในแถบค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอของคุณแล้ว คลิ กตัวกรอง ปุ่มตัวกรอง เมื่อต้องการจำกัดผลลัพธ์ของคุณ คุณสามารถกรองข้อความตามวัน เรื่อง เขียน และอื่น ๆ

ถ้าคุณต้องการกรองสิ่งที่แสดงในตัวดึงข้อมูลของคุณ เพียงแค่คลิกตัวกรอง ปุ่มตัวกรอง ที่ด้านบนสุด เมื่อคุณทำได้ว่า คุณสามารถเลือกที่จะดูเฉพาะ @mentions ชอบ หรือตอบกลับ

นอกจากนี้ คลิกตัวเลือกเพิ่มเติม ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม ถัดจากการแจ้งให้ทราบเพื่อเริ่มการจัดการตัวดึงข้อมูลของคุณ จากเมนู คุณสามารถทำเครื่องหมายการแจ้งให้ทราบว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่าน คุณสามารถติดตาม หรือเลิกติดตามแชนเนลหรือทีมที่การแจ้งเตือนนั้นติดประกาศ

เมื่อต้องการบันทึกข้อความ คลิกบันทึกข้อความ บันทึกข้อความปุ่ม เพียงทางด้านขวาของข้อความ

บันทึกข้อความ

เมื่อต้องการดูรายการของข้อความของคุณถูกบันทึก คลิกรูปภาพโปรไฟล์ของคุณที่ด้านล่างซ้าย จาก นั้นเลือกบันทึก

เมนูรูปภาพโปรไฟล์ ด้วยการบันทึกที่เลือก

คลิกกิจกรรม ปุ่มกิจกรรม จากนั้น คลิกตัวดึงข้อมูล >กิจกรรมของฉัน คุณจะเห็นทั้งหมดข้อความคุณส่ง ช่องทางต่าง ๆ พวกเขาอยู่ แล้วเมื่อคุณส่งไป

ทีมบันทึกประวัติการสนทนาทั้งหมดของคุณ วิธีกลับไปยังข้อความแรกที่คุณส่ง และถ้าบุคคลออกจากองค์กรของคุณ ตอบกลับการสนทนาของพวกเขาจะยังคงอยู่ในประวัติการสนทนาของคุณ

คุณสามารถลบแต่ละข้อความคุณได้ส่ง แต่คุณไม่สามารถปิดประวัติการสนทนาทั้งหมดของคุณได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×