สถานการณ์สมมติหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Office 365 PowerShell

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้สถานการณ์สมมติ PowerShell เหล่านี้เพื่อตั้ง Skype สำหรับนโยบาย Business แบบออนไลน์ และจัดการไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online

กำหนดค่า Skype สำหรับนโยบาย Business แบบออนไลน์

Skype สำหรับธุรกิจ Online นโยบายควบคุมการตั้งค่าส่วนกลาง และคือ ตัวอย่างของการตั้งค่า Office 365 ที่ถูกกำหนดค่าได้ ด้วย PowerShell เท่านั้น

ถ้าองค์กรของคุณเป็นประจำเชิญให้ผู้ใช้ภายนอกการประชุม (หรือเรียกว่าการประชุมได้), คุณสามารถปรับเปลี่ยนการประชุมการตั้งค่าเพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกองค์กรของคุณ (แบบไม่ระบุชื่อผู้ใช้) เข้าร่วมเซสชันการประชุมได้

เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณต้องการเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ โดยใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน หรือ มีการตรวจสอบ multifactor (MFA) สำหรับคำแนะนำ ดูเชื่อมต่อกับ Skype สำหรับธุรกิจ Online

คำสั่งต่อไปนี้อัปเด Skype สำหรับนโยบาย Business แบบออนไลน์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ภายนอกองค์กรของคุณเพื่อเข้าร่วมเซสชันการประชุมขององค์กรของคุณ:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $True

คำสั่งต่อไปนี้อัปเด Skype สำหรับนโยบาย Business แบบออนไลน์เพื่อปฏิเสธผู้ใช้ภายนอกองค์กรของคุณจากเข้าร่วมเซสชันการประชุมขององค์กรของคุณ:

Set-CsMeetingConfiguration -AdmitAnonymousUsersByDefault $False

Skype สำหรับธุรกิจแบบออนไลน์ให้หน้าที่การใช้งานการบันทึกการประชุมเสียง และเนื้อหาเพื่อให้สามารถเก็บไว้สำหรับใช้งานในอนาคต หรือแชร์กับผู้ใช้ไม่ได้เข้าร่วมการประชุม คุณสามารถกำหนดค่า Skype สำหรับธุรกิจ Online นโยบายการป้องกัน หรืออนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนจากองค์กรของคุณเพื่อบันทึก Skype สำหรับการประชุมทางธุรกิจ ตามค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะได้รับความสามารถในการประชุมระเบียน

นี้คำสั่ง ALLOWS ผู้เข้าร่วมประชุมระเบียน Skype สำหรับการประชุมแบบออนไลน์ Business:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $True

คำสั่งนี้จะความสามารถของผู้เข้าร่วมประชุมระเบียน Skype สำหรับการประชุมแบบออนไลน์ Business:

Set-CsMeetingConfiguration -AllowConferenceRecording $False

มีสิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาว่าใครสามารถเป็นผู้นำเสนอในระหว่าง Skype ของคุณสำหรับการประชุมแบบออนไลน์ธุรกิจ อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อแชร์เนื้อหาของพวกเขาทำให้การทำงานร่วมกันในระหว่างการประชุมได้ง่ายขึ้น ในสถานการณ์นี้ คุณสามารถกำหนดค่า Skype สำหรับนโยบาย Business แบบออนไลน์เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้ทุกคนจากองค์กรของคุณถูกกำหนดให้เป็นผู้นำเสนอเมื่อผู้เข้าร่วมการประชุม

คำสั่งนี้กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นผู้นำเสนอ:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Everyone"

คำสั่งนี้กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมองค์กรเท่านั้นเป็นผู้นำเสนอ:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "Company"

คำสั่งนี้ปิดใช้งานการกำหนดผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้นำเสนอโดยอัตโนมัติ:

Set-CsMeetingConfiguration  -DesignateAsPresenter "None"

ลบไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online และไซต์ย่อย

ในศูนย์การจัดการ Office 365 เมื่อคุณลบ SharePoint Online ไซต์คอลเลกชัน จะถูกย้ายไปยัง SharePoint ไซต์คอลเลกชันถังรีไซเคิลซึ่งนั้นจะยังคงอยู่ และสามารถคืนค่าสำหรับ 30 วันถัดไป เมื่อต้องการลบไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online และไซต์ย่อยของโดยไม่ต้องการใช้ถังรีไซเคิลทั้งหมด คุณจำเป็นต้องใช้ PowerShell สถานการณ์นี้แสดงวิธีการอย่างถาวร และทันทีลบไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online

เมื่อต้องการเริ่มต้น คุณต้องเชื่อมต่อกับ SharePoint Online ดูเชื่อมต่อกับ SharePoint Online PowerShellสำหรับคำแนะนำ

เมื่อต้องการอย่างถาวร และทันทีลบไซต์คอลเลกชัน กรอก URL ของไซต์คอลเลกชันของระหว่างอัญประกาศ เอาข้อความคำแนะนำและ < > อักขระ และ

$siteCollURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
Remove-SPOSite -Identity $siteCollURL -NoWait
Start-Sleep -s 20
Remove-SPODeletedSite -Identity $siteCollURL

เรียกใช้บล็อกผลลัพธ์ของคำสั่งที่พร้อมท์ของ SharePoint Online Management Shell

สร้างไซต์คอลเลกชันของ SharePoint

PowerShell ช่วยให้คุณสามารถสร้างไซต์คอลเลกชันใน SharePoint Online อย่างรวดเร็ว คุณยังสามารถกำหนดสิทธิ์กับบัญชีผู้ใช้ไปตามค่าเริ่มต้นกลุ่ม SharePoint ที่สร้างขึ้นสำหรับ SharePoint Online ไซต์คอลเลกชัน ที่ทำให้กระบวนการทั้งหมดอย่างง่าย และมีประสิทธิภาพ

ในสถานการณ์นี้ คุณจะสร้างไซต์เดียวกับเจ้าของกำหนดหนึ่ง แล้ว คุณจะเพิ่มเป็นกลุ่ม SharePoint หลายไซต์โดยใช้ไฟล์ CSV สุดท้าย คุณแบบกลุ่มเพิ่มสิทธิ์ไปยังไซต์ SharePoint

เมื่อต้องการสร้างใหม่ไซต์คอลเลกชันโดยใช้จำเป็นต้องมีค่าน้อยที่สุด กรอกข้อมูลลงในไซต์คอลเลกชันของ URL แบบสากลหลักชื่อ (UPN) เจ้าของและโควตาเก็บข้อมูล แล้ว เรียกใช้คำสั่งผลลัพธ์:

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage for the site>
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage

เมื่อต้องการสร้างเดียวใหม่ไซต์คอลเลกชันที่ มีคุณสมบัติเพิ่มเติม กรอกข้อมูลในตัวแปร ทางแล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$newSiteURL="<URL of the new SharePoint Online site collection>"
$ownerUPN="<UPN of the site owner, example: belindan@contoso.com>"
$storage=<number of megabytes of storage>
$siteName="<title of the site collection>"
New-SPOSite -Url $newSiteURL -Owner $ownerUPN -StorageQuota $storage -Title $siteName -CompatibilityLevel 15 -LocaleID 1033 -ResourceQuota 300 -Template "STS#0" -NoWait

ถ้าคุณจำเป็นต้องสร้างไซต์คอลเลกชันหลาย คุณสามารถทำการสร้าง โดยใช้ไฟล์ CSV กับเขตข้อมูลต่อไปนี้:

  • ชื่อ URL เจ้าของ StorageQuota, ResourceQuota เทมเพลต

เมื่อไฟล์ CSV ของคุณเสร็จสมบูรณ์ ใส่เส้นทางและชื่อของไฟล์ CSV ของคุณ แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitecollections.csv>"
Import-Csv $fileName | % {New-SPOSite -Owner $_.Owner -StorageQuota $_.StorageQuota -Url $_.Url -NoWait -ResourceQuota $_.ResourceQuota -Template $_.Template -Title $_.Name}

ตามค่าเริ่มต้น แต่ละไซต์ที่สร้างจากเทมเพลมาตรฐาน เช่นสแควร์สำหรับไซต์ทีม (STS #0), ได้รับมอบหมายสิทธิ์การใช้กลุ่ม SharePoint สาม: เจ้าของ (ควบคุมทั้งหมด), สมาชิก (สนับสนุน), และผู้เยี่ยมชม (มุมมองเท่านั้น) เมื่อต้องการกำหนดสิทธิ์สำหรับบัญชีผู้ใช้ในการเข้าถึงไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online คุณเพิ่มลงในกลุ่ม SharePoint กับระดับการเข้าถึงเหมาะสม

ต้องการกำหนดผู้ใช้บัญชีผู้ใช้สิทธิ์ไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online ใส่ URL ของไซต์ ชื่อกลุ่ม SharePoint และข้อมูลนั้น(upn)ของบัญชีผู้ใช้ แล้ว เรียกใช้คำสั่งผลลัพธ์

$siteURL="<URL of the SharePoint Online site collection>"
$siteGroup="<name of the SharePoint Online group name>"
$accountUPN="<UPN of the account to add to the SharePoint group>"
Add-SPOUser -Site $siteURL -Group $siteGroup -LoginName $accountUPN

เมื่อต้องการทำ bulk-add สิทธิ์ของผู้ใช้บัญชีผู้ใช้ไซต์คอลเลกชัน SharePoint Online สร้างไฟล์ CSV กับเขตข้อมูลต่อไปนี้:

  • AccountUPN SiteURL, GroupName

เมื่อไฟล์ CSV ของคุณเสร็จสมบูรณ์ ใส่เส้นทางและชื่อของไฟล์ CSV ของคุณ แล้ว เรียกใช้คำสั่งที่เป็นผลลัพธ์

$fileName="<path and name of your CSV file, example: c:\O365scripts\sitepermissions.csv>"
Import-Csv $fileName | % {Add-SPOUser -Site $_.SiteURL -Group $_.GroupName -LoginName $_.AccountUPN}

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

PowerShell สำหรับผู้ดูแลระบบ Office 365

สถานการณ์สมมติของ office 365 PowerShell

สถานการณ์สมมติสำหรับ Office 365 PowerShell สำหรับการติดตั้ง

สถานการณ์สมมติการจัดการผู้ใช้สำหรับ Office 365 PowerShell

รายงานสถานการณ์สมมติสำหรับ Office 365 PowerShell

สถานการณ์สมมติหน้าที่การใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ Office 365 PowerShell

แหล่งข้อมูลชุมชน office 365 PowerShell

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×