สถานการณ์สมมติสำหรับการใช้ชุดแม่แบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้มีสถานการณ์สมมติสำหรับการใช้เทมเพลส่วนในแม่แบบฟอร์มของคุณเอง แม้ว่าคุณอาจมีความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันมากกว่าทรัพยากรบุคคลและยอดขายตามความต้องการอธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถหลักสถานการณ์สมมติอยู่ภายใต้นำไปใช้กับสถานการณ์ของคุณเอง

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบ และเผยแพร่ส่วนเทมเพลต ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและแจกจ่ายส่วนเทมเพลตในส่วนดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ประโยชน์ของการใช้ส่วนเทมเพลต

สถานการณ์ที่ 1: ทรัพยากรบุคคล

สถานการณ์ที่ 2: ยอดขาย

ประโยชน์ของการใช้ส่วนเทมเพลต

ส่วนแม่แบบจะสามารถบางส่วนของเทมเพลตฟอร์ม พวกเขาโดยปกติแล้วใช้ตัวควบคุม ในแหล่งข้อมูล และฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นข้อมูลการเชื่อมต่อหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ส่วนเทมเพลอาจมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม จะมีประโยชน์เมื่อคุณมีเทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมทั่วไป และการออกแบบคอมโพเนนต์จำนวนมาก แทนที่เป็น redesigning ส่วนมาตรฐานในเทมเพลตฟอร์มที่แต่ละ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตเพียงหนึ่งส่วน และนำมาใช้ใหม่ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย

รูปต่อไปนี้แสดงเดียวข้อมูลพนักงานส่วนประกอบแม่แบบ ที่นำมาใช้ใหม่ในฟอร์ม business แตกต่างกันตลอดทั่วทั้งองค์กร

ส่วนของแม่แบบที่ปรากฏในฟอร์มต่างๆ

ไม่มีส่วนใหญ่จะได้รับ โดย standardizing ส่วนของฟอร์ม เพื่อให้นักออกแบบฟอร์มทั้งหมดจะใช้เทมเพลตเหมือนส่วน โดยใช้เทมเพลส่วน คุณสามารถทำให้ง่ายต่อการ:

  • เทมเพลตฟอร์มที่ออกแบบ    ถ้าคุณมีนักออกแบบฟอร์มไลบรารีของส่วนเทมเพลต พวกเขาสามารถนำมาใช้ใหม่องค์ประกอบการออกแบบทั่วไปในเทมเพลตฟอร์มที่ที่หลากหลาย โดยใช้ไลบรารีของส่วนเทมเพลต นักออกแบบฟอร์มสามารถช่วยประหยัดเวลาได้เนื่องจากไม่มีการออกแบบส่วนเดียวกันสำหรับแต่ละฟอร์มแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น หลายแบบฟอร์มธุรกิจประกอบด้วยชุดของกล่องข้อความสำหรับชื่อของพนักงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่ติดต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน คุณสามารถออกแบบส่วนนี้กัน ใช้เทมเพล part เพิ่มข้อมูลตรวจสอบหรือฟีเจอร์อื่น ๆ ตรรกะทางธุรกิจไปยังตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจง เท่า นั้นในส่วนเทมเพลนักออกแบบฟอร์ม หลังจากที่ตัวออกแบบฟอร์มเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบไปยังบานหน้าต่างงานตัวควบคุม พวกเขาสามารถนำมาใช้ใหม่ในส่วนข้อมูลที่ติดต่อทุกที่พวกเขาจำเป็นต้อง และจะไม่จำเป็นต้องออกแบบใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ส่วนของข้อมูลที่ติดต่อ

  • กรอกฟอร์ม    ความสอดคล้องกันได้ดีสำหรับผู้ที่กรอกฟอร์ม เกินไป จะช่วยให้พวกเขาทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์มเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว เพราะว่าฟอร์มใดผู้ใช้ที่กำลังทำงานกับ เขตข้อมูลทั่วไปใช้ป้ายชื่อเดียวกัน การจัดระเบียบต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกัน และตอบกลับการใส่ข้อมูลในแบบที่คาดไว้

  • ฟอร์มข้อมูลที่นำมาใช้ใหม่    มาตรฐานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าฟอร์มข้อมูลถูกส่งไประบบทั้งบริษัท เช่นฐานข้อมูลจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ซึ่งจำเป็นต้องมีชนิดข้อมูลและชื่อเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน โดยใช้เทมเพลส่วน คุณสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลในส่วนที่เหมือนกันของฟอร์มสอดคล้องแบบทั่วไปสำหรับข้อมูล exchange

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์ที่ 1: ทรัพยากรบุคคล

แผนกทรัพยากรบุคคล (HR) สำหรับสำนักงานประกันขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบออก และการรักษาชุดเทมเพลตฟอร์มที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงาน และบรรจุพนักงาน ให้ประโยชน์ พนักงานชำระเงิน และปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเมื่อต้องการมั่นใจว่า เนื่องจากส่วนทั่วไป เช่นข้อมูลพนักงานและส่วนลายเซ็นของพนักงาน แชร์จำนวนมากเทมเพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีความหมายบุคลากรแผนก HR เพื่อทำงานกับนักพัฒนาแผนกเทคโนโลยี (IT) ข้อมูลในการพัฒนาไลบรารีของส่วนแม่แบบที่ใช้กันทั่วไป นักออกแบบฟอร์มในบริษัทสามารถเข้าถึงไลบรารีนี้ส่วนแม่จากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ชุดแม่แบบที่ปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

เป็นตัวอย่างสำหรับฟอร์มชำระคืนเงินดูแลสุขภาพ พนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคลอาจกำหนดว่า เทมเพลส่วนต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็น

ส่วนประกอบแม่แบบ

เขตข้อมูลที่เป็นไปได้

ใช้ใน

หัวกระดาษโลโก้

ไม่มี

ฟอร์มส่วนใหญ่

ส่วนของข้อมูลพนักงาน

พนักงานชื่อ กลาง และนามสกุล วันเกิด รายชื่อผู้รับจดหมาย หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ตำแหน่งงาน ชื่อแผนก

ฟอร์มส่วนใหญ่

ส่วนข้อมูลพนักงาน

พนักงานชื่อ กลาง และนามสกุล รายชื่อผู้รับจดหมาย หมายเลข ID แผน จำนวนของกลุ่ม

ฟอร์มการอ้างสิทธิ์ทางการแพทย์

ข้อมูลผู้ป่วยส่วน

ชื่อผู้ป่วย กลาง และนามสกุล วันเกิด รายชื่อผู้รับจดหมาย เพศ ความสัมพันธ์กับพนักงาน

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ผู้ให้บริการข้อมูลส่วน

ผู้ให้บริการชื่อ กลาง และนามสกุล รายชื่อผู้รับจดหมาย หมายเลขโทรศัพท์

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ส่วนของข้อมูลอ้างสิทธิ์

วันที่ของบริการ ส่งการชำระเงินรวม

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ส่วนลายเซ็นของพนักงาน

ลายเซ็นของพนักงาน วัน

ฟอร์มการอ้างสิทธิ์ทางการแพทย์

ส่วน ID ของพนักงาน

ID พนักงาน พนักงานชื่อ กลาง และนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันของการจ้างงาน ID งาน เงินเดือน คณะกรรมการ ตัวจัดการ แผนก

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์ที่ 2: ยอดขาย

ฝ่ายขายสำหรับบริษัทเภสัชกรรมแผนในการออกแบบเป็นชุดของเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ที่จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับใบสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และลูกค้า บริษัทแอXML Schema ที่ใช้ในขณะนี้เพื่อช่วยในการกำหนดมาตรฐานในคอลเลกชันของข้อมูลธุรกิจ เค้าร่างนี้จะใช้เป็นหลัก โดยการตลาด ยอดขาย และแผนกการบริการลูกค้า นั้นจะกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และใบสั่งซื้อ

นักออกแบบฟอร์มใน InfoPath สามารถสร้างแม่แบบส่วนที่ยึดตามเค้าร่างที่มีอยู่ โดยการเลือกตัวเลือกXML หรือเค้าร่าง ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

การออกแบบชุดแม่แบบที่ยึดตาม XML Schema ที่มีอยู่

เมื่อตัวออกแบบฟอร์มได้สร้างส่วนเทมเพลต พวกเขาสามารถแทรกตัวควบคุมบนส่วนประกอบแม่แบบที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เหมาะสมจากเค้าร่าง นักออกแบบสามารถระบุการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูล กฎ ค่าเริ่มต้นจากการคำนวณ และเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับตัวควบคุมในส่วนเทมเพลต เมื่อพวกเขาเสร็จสิ้นการออกแบบส่วนเทมเพลต พวกเขาสามารถบันทึก แล้วประกาศความพร้อมใช้งานของการอื่นฟอร์มนักออกแบบในองค์กร ซึ่งสามารถใช้แม่แบบส่วนในเทมเพลตฟอร์มที่ของตนเอง

ตัวอย่าง พนักงานในแผนกขายอาจกำหนดว่า เทมเพลส่วนต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็น

ส่วนประกอบแม่แบบ

เขตข้อมูลที่เป็นไปได้

ใช้ในการ

ส่วนของลูกค้า

ID ลูกค้า ชื่อลูกค้า ชนิดของลูกค้า รายชื่อผู้รับจดหมาย เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ/ภูมิภาค ที่อยู่อีเม หมายเลขโทรศัพท์

ฟอร์มโต้ตอบลูกค้า ฟอร์มการร้องขอข้อมูล ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มการติดตาม สายเรียกเข้า ร้องขอการสาธิต คำขอบริการ

หัวข้อการสั่งซื้อ

หน่วยงาน ศูนย์แจกจ่าย ขายองค์กร

ฟอร์มโต้ตอบลูกค้า ฟอร์มการร้องขอข้อมูล ฟอร์มใบสั่งซื้อ การติดตามฟอร์ม สายเรียกเข้า ร้องขอการสาธิต คำขอบริการ

สั่งสถานะส่วน

วันสั่งซื้อ วันจัดส่ง ที่อยู่อีเมล

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนสถานะการส่ง

ชื่อผู้ป่วย ความสัมพันธ์กับพนักงาน วันเกิด

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ข้อมูลส่วนชำระเงิน

ชนิดของการชำระเงิน วันชำระเงิน บันทึกย่อการชำระเงิน

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ID ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย วันที่ได้รับ ส่วนลด ราคารวม สถานะ

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนที่อยู่การจัด

ชื่อที่จัดส่ง ที่อยู่ จัดส่ง เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ/ภูมิภาค

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนที่อยู่การเรียกเก็บเงิน

ชื่อของการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ/ภูมิภาค

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนแทนการขาย

ชื่อตัวแทน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด กระทรวงงาน

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนของค่านายหน้า

องค์กรขาย พนักงานขาย คณะกรรมการปริมาณ จำนวนค่านายหน้า จำนวนใบสั่ง ปริมาณการสั่งซื้อ ปริมาณที่เป็นเปอร์เซ็นต์

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×