สถานการณ์สมมติสำหรับการใช้ชุดแม่แบบ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

บทความนี้มีสถานการณ์สมมติสำหรับการใช้เทมเพลส่วนในแม่แบบฟอร์มของคุณเอง แม้ว่าคุณอาจมีความต้องการทางธุรกิจที่แตกต่างกันมากกว่าทรัพยากรบุคคลและยอดขายตามความต้องการอธิบายไว้ในบทความนี้ คุณสามารถหลักสถานการณ์สมมติอยู่ภายใต้นำไปใช้กับสถานการณ์ของคุณเอง

หมายเหตุ: บทความนี้อธิบายวิธีการออกแบบ และเผยแพร่ส่วนเทมเพลต ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและการแจกจ่ายส่วนเทมเพลตในส่วนดูเพิ่มเติม

ในบทความนี้

ประโยชน์ของการใช้ส่วนเทมเพลต

สถานการณ์ที่ 1: ทรัพยากรบุคคล

สถานการณ์ที่ 2: ยอดขาย

ประโยชน์ของการใช้ส่วนเทมเพลต

เทมเพลส่วนจะสามารถบางส่วนของเทมเพลตฟอร์ม พวกเขาโดยทั่วไปรวมถึงตัวควบคุม ในแหล่งข้อมูล และฟีเจอร์ต่าง ๆ เช่นการเชื่อมต่อข้อมูลหรือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เทมเพลส่วนสามารถมีประโยชน์ในหลายสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม จะมีประโยชน์เมื่อคุณมีเทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยตัวควบคุมทั่วไป และการออกแบบคอมโพเนนต์จำนวนมาก แทนที่เป็น redesigning ส่วนมาตรฐานในเทมเพลตฟอร์มที่แต่ละ คุณสามารถออกแบบเทมเพลตเพียงหนึ่งส่วน และนำมาใช้ใหม่ในเทมเพลตฟอร์มที่หลาย

รูปต่อไปนี้แสดงเดียวข้อมูลพนักงานส่วนประกอบแม่แบบ ซึ่งจะนำมาใช้ใหม่ในฟอร์มธุรกิจที่แตกต่างกันตลอดทั่วทั้งองค์กร

ส่วนของแม่แบบที่ปรากฏในฟอร์มต่างๆ

ไม่มีส่วนใหญ่จะได้รับ โดย standardizing ส่วนของฟอร์ม เพื่อให้นักออกแบบฟอร์มทั้งหมดจะใช้เทมเพลตเหมือนส่วน โดยใช้เทมเพลส่วน คุณสามารถทำให้ง่ายต่อการ:

  • เทมเพลตฟอร์มที่ออกแบบ    ถ้าคุณมีนักออกแบบฟอร์มไลบรารีของส่วนเทมเพลต พวกเขาสามารถนำมาใช้ใหม่องค์ประกอบการออกแบบทั่วไปในเทมเพลตฟอร์มที่ที่หลากหลาย โดยใช้ไลบรารีของส่วนเทมเพลต นักออกแบบฟอร์มสามารถช่วยประหยัดเวลาได้เนื่องจากไม่มีในการออกแบบส่วนเดียวกันสำหรับแต่ละฟอร์มแต่ละรายการ ตัวอย่างเช่น หลายแบบฟอร์มธุรกิจประกอบด้วยชุดของกล่องข้อความสำหรับชื่อของพนักงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่อีเมล และข้อมูลที่ติดต่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน คุณสามารถออกส่วนนี้หนึ่งครั้ง ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเทมเพลต เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลหรือฟีเจอร์อื่น ๆ ตรรกะทางธุรกิจไปยังตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจง เท่า นั้นในส่วนเทมเพลนักออกแบบฟอร์ม หลังจากที่ตัวออกแบบฟอร์มเพิ่มส่วนประกอบแม่แบบไปยังบานหน้าต่างงานตัวควบคุม พวกเขาสามารถนำมาใช้ใหม่ในส่วนข้อมูลที่ติดต่อที่ใดก็ ตามที่จำเป็นเพื่อ และพวกเขาไม่จำเป็นต้องออกแบบใหม่ทุกครั้งที่พวกเขาจำเป็นต้องใช้ส่วนของข้อมูลที่ติดต่อ

  • กรอกฟอร์ม    ความสอดคล้องกันจะเหมาะสำหรับบุคคลที่กรอกฟอร์ม เกินไป จะช่วยให้พวกเขาทำให้เสร็จสมบูรณ์ฟอร์มเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากว่าฟอร์มใดผู้ใช้ที่กำลังทำงานกับ เขตข้อมูลทั่วไปใช้ป้ายชื่อเดียวกัน การจัดระเบียบต่าง ๆ อย่างสอดคล้องกัน และตอบกลับการใส่ข้อมูลในแบบที่คาดไว้

  • ฟอร์มข้อมูลที่นำมาใช้ใหม่    มาตรฐานนั้นจำเป็นอย่างยิ่งถ้าฟอร์มข้อมูลถูกส่งไประบบทั้งบริษัท เช่นฐานข้อมูลจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ซึ่งจำเป็นต้องมีชนิดข้อมูลและชื่อเขตข้อมูลที่สอดคล้องกัน โดยใช้เทมเพลส่วน คุณสามารถช่วยให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลในส่วนที่เหมือนกันของฟอร์มสอดคล้องแบบทั่วไปสำหรับข้อมูล exchange

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์ที่ 1: ทรัพยากรบุคคล

แผนกทรัพยากรบุคคล (HR) สำหรับสำนักงานประกันขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบสำหรับการออกแบบ และการรักษาชุดของเทมเพลตฟอร์มที่ที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงาน และบรรจุพนักงาน ให้ประโยชน์ การชำระเงินพนักงาน และมั่นใจว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับเมื่อต้องการ เนื่องจากเทมเพลตฟอร์มเหล่านี้จำนวนมากแชร์ส่วนทั่วไป เช่นข้อมูลพนักงานและส่วนลายเซ็นของพนักงาน นั้นมีความหมายบุคลากรแผนก HR เพื่อทำงานกับนักพัฒนาแผนกเทคโนโลยี (IT) ข้อมูลในการพัฒนาไลบรารีของ โดยทั่วไปส่วนเทมเพลต นักออกแบบฟอร์มในบริษัทสามารถเข้าถึงไลบรารีนี้ส่วนเทมเพลจากบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

ชุดแม่แบบที่ปรากฏในบานหน้าต่างงานตัวควบคุม

เป็นตัวอย่างสำหรับฟอร์มชำระคืนเงินวิชาชีพ พนักงานในแผนกทรัพยากรบุคคลอาจกำหนดว่า เทมเพลส่วนต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็น

ส่วนประกอบแม่แบบ

เขตข้อมูลที่เป็นไปได้

ใช้ใน

หัวกระดาษโลโก้

ไม่มี

ฟอร์มส่วนใหญ่

ส่วนของข้อมูลพนักงาน

พนักงานชื่อ กลาง และนามสกุล วันเกิด รายชื่อผู้รับจดหมาย หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน ตำแหน่งงาน ชื่อแผนก

ฟอร์มส่วนใหญ่

ส่วนของข้อมูลพนักงาน

พนักงานชื่อ กลาง และนามสกุล รายชื่อผู้รับจดหมาย หมายเลข ID แผน จำนวนของกลุ่ม

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ข้อมูลผู้ป่วยส่วน

ชื่อผู้ป่วย กลาง และนามสกุล วันเกิด รายชื่อผู้รับจดหมาย เพศ ความสัมพันธ์กับพนักงาน

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ผู้ให้บริการข้อมูลส่วน

ผู้ให้บริการชื่อ กลาง และนามสกุล รายชื่อผู้รับจดหมาย หมายเลขโทรศัพท์

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

การอ้างสิทธิ์ส่วนข้อมูล

วันที่ของบริการ ส่งการชำระเงินรวม

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ส่วนลายเซ็นของพนักงาน

ลายเซ็นของพนักงาน วัน

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ส่วนของ ID ของพนักงาน

ID ของพนักงาน พนักงานชื่อ กลาง และนามสกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันของการจ้างงาน ID งาน เงินเดือน คณะกรรมการ ตัวจัดการ แผนก

ฟอร์มการเรียกร้องทางการแพทย์

ด้านบนของหน้า

สถานการณ์ที่ 2: ยอดขาย

ฝ่ายขายสำหรับบริษัทเภสัชกรรมแผนในการออกแบบเป็นชุดของเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ที่จะถูกใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใบสั่งซื้อและลูกค้า บริษัทแอXML Schema ที่ใช้ในขณะนี้เพื่อช่วยในการกำหนดมาตรฐานในคอลเลกชันของข้อมูลธุรกิจ เค้าร่างนี้จะใช้เป็นหลัก โดยการตลาด ยอดขาย และแผนกการบริการลูกค้า นั้นจะกำหนดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และใบสั่งซื้อ

นักออกแบบฟอร์มใน InfoPath สามารถสร้างแม่แบบส่วนที่ยึดตามเค้าร่างที่มีอยู่ โดยการเลือกตัวเลือกXML หรือเค้าร่าง ในกล่องโต้ตอบการออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

การออกแบบชุดแม่แบบที่ยึดตาม XML Schema ที่มีอยู่

เมื่อตัวออกแบบฟอร์มได้สร้างส่วนเทมเพลต พวกเขาสามารถแทรกตัวควบคุมบนส่วนประกอบแม่แบบที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เหมาะสมจากเค้าร่าง นักออกแบบสามารถระบุการตั้งค่าการตรวจสอบข้อมูล กฎ ค่าเริ่มต้นจากการคำนวณ และเชื่อมต่อข้อมูลสำหรับตัวควบคุมในส่วนเทมเพลต เมื่อพวกเขาเรียบร้อยแล้วออกส่วนเทมเพลต พวกเขาสามารถบันทึก และประกาศความพร้อมใช้งานของการอื่น ๆ ฟอร์มนักออกแบบในองค์กร ซึ่งสามารถใช้ส่วนเทมเพลตในเทมเพลตฟอร์มที่ของตนเอง

ตัวอย่าง พนักงานในแผนกขายอาจกำหนดว่า เทมเพลส่วนต่อไปนี้เป็นสิ่งจำเป็น

ส่วนประกอบแม่แบบ

เขตข้อมูลที่เป็นไปได้

ใช้ใน

ส่วนของลูกค้า

ID ลูกค้า ชื่อลูกค้า ชนิดของลูกค้า รายชื่อผู้รับจดหมาย เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ/ภูมิภาค ที่อยู่อีเม หมายเลขโทรศัพท์

ฟอร์มโต้ตอบลูกค้า ฟอร์มการร้องขอข้อมูล ฟอร์มใบสั่งซื้อ การติดตามฟอร์ม สายเรียกเข้า ร้องขอการสาธิต คำขอบริการ

หัวข้อการสั่งซื้อ

กระทรวง ศูนย์การแจกแจง องค์กรที่ขาย

ฟอร์มโต้ตอบลูกค้า ฟอร์มการร้องขอข้อมูล ฟอร์มใบสั่งซื้อ การติดตามฟอร์ม สายเรียกเข้า ร้องขอการสาธิต คำขอบริการ

ส่วนสถานะของใบสั่งซื้อ

วันสั่งซื้อ วันจัดส่ง ที่อยู่อีเมล

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนสถานะการส่ง

ชื่อผู้ป่วย ความสัมพันธ์กับพนักงาน วันเกิด

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนรายละเอียดการชำระเงิน

ชนิดของการชำระเงิน วันชำระเงิน บันทึกย่อการชำระเงิน

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนรายละเอียดใบสั่งซื้อ

ID ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ ต้นทุนต่อหน่วย วันที่ได้รับ ส่วนลด ราคารวม สถานะ

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนที่อยู่จัดส่ง

ชื่อที่จัดส่ง ที่อยู่ จัดส่ง เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ/ภูมิภาค

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนที่อยู่การเรียกเก็บเงิน

ชื่อของการเรียกเก็บเงิน ที่อยู่การเรียกเก็บเงิน เมือง รัฐ/จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ/ภูมิภาค

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนแทนการขาย

ชื่อตัวแทน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด กระทรวงงาน

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ส่วนของค่านายหน้า

องค์กรขาย พนักงานขาย คณะกรรมการปริมาณ จำนวนค่านายหน้า จำนวนใบสั่ง ปริมาณการสั่งซื้อ ปริมาณที่เป็นเปอร์เซ็นต์

ฟอร์มใบสั่งซื้อ ฟอร์มใบแจ้งหนี้

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×