สถานการณ์ของ DAX ใน Power Pivot

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ส่วนนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังตัวอย่างต่างๆ ที่สาธิตการใช้สูตร DAX ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • การทำการคำนวณที่ซับซ้อน

 • การทำงานกับข้อความและวันที่

 • ค่าตามเงื่อนไขและการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด

 • การใช้ตัวแสดงเวลา

 • การจัดอันดับและการเปรียบเทียบค่า

ในบทความนี้

เริ่มต้นใช้งาน

ข้อมูลตัวอย่าง

ทรัพยากรเพิ่มเติม

สถานการณ์สมมติ: การทำการคำนวณที่ซับซ้อน

สร้างการคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับ PivotTable

นำตัวกรองไปใช้กับสูตร

เอาตัวกรองตามที่เลือกเพื่อสร้างอัตราส่วนแบบไดนามิก

การใช้ค่าจากการวนรอบชั้นนอก

สถานการณ์สมมติ: การทำงานกับข้อความและวัน

สร้างคอลัมน์หลัก โดยการเรียงต่อกัน

เรียบเรียงวันที่ตามส่วนของวันที่แยกออกจากวันแบบข้อความ

กำหนดวันแบบกำหนดเองหรือจัดรูปแบบตัวเลข

การเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลโดยใช้สูตร

สถานการณ์สมมติ: ค่าตามเงื่อนไขและการทดสอบหาข้อผิดพลาด

สร้างค่าตามเงื่อนไข

ทดสอบหาข้อผิดพลาดภายในสูตร

สถานการณ์สมมติ: การใช้ตัวแสดงเวลา

คำนวณยอดขายสะสม

เปรียบเทียบค่าตลอดช่วงเวลา

คำนวณค่าตามช่วงวันแบบกำหนดเอง

สถานการณ์สมมติ: การจัดอันดับ และการเปรียบเทียบค่า

แสดงเฉพาะ 10 รายการสูงสุดใน PivotTable

การเรียงลำดับรายการแบบไดนามิก โดยใช้สูตร

เริ่มต้นใช้งาน

ข้อมูลตัวอย่าง

ถ้าคุณไม่เคยใช้สูตรของ DAX คุณอาจต้องการเริ่มต้น ด้วยการรีวิวตัวอย่างในข้อมูลตัวอย่างสำหรับPower Pivot สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่รับข้อมูลตัวอย่างสำหรับบทช่วยสอนตัวแบบข้อมูลและ DAX

ทรัพยากรเพิ่มเติม

นอกจากนี้คุณอาจต้องDAX Resource Center Wikiที่คุณสามารถค้นหาทุกประเภทของข้อมูลเกี่ยวกับ DAX รวมถึงบล็อก ตัวอย่าง เอกสารอธิบาย และวิดีโอที่ให้ไว้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่นำหน้าอุตสาหกรรมและ Microsoft เยี่ยมชม

สถานการณ์สมมติ: การทำการคำนวณที่ซับซ้อน

สูตรของ DAX สามารถทำการคำนวณแบบซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการรวมที่กำหนดเอง การกรอง และการใช้ค่าตามเงื่อนไข ส่วนนี้จะมีตัวอย่างของวิธีเริ่มต้นใช้งานการคำนวณแบบกำหนดเอง

การสร้างการคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับ PivotTable

CALCULATE และ CALCULATETABLE เป็นฟังก์ชันที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดเขตข้อมูลจากการคำนวณ ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบริบทในการทำการคำนวณ คุณยังสามารถกำหนดชนิดของการรวมหรือการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่จะใช้งานด้วยตนเองได้อีกด้วย สำหรับตัวอย่าง โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้

การนำตัวกรองไปใช้กับสูตร

ในสถานที่ส่วนใหญ่ที่ฟังก์ชัน DAX รับตารางเป็นอาร์กิวเมนต์ คุณสามารถมักจะผ่านในตารางถูกกรองแทน โดยใช้ฟังก์ชัน FILTER แทนที่เป็นชื่อตาราง หรือ โดยการระบุนิพจน์ตัวกรองเป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชันหนึ่ง หัวข้อต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของวิธีการสร้างตัวกรองและวิธีที่ตัวกรองที่มีผลต่อผลลัพธ์ของสูตร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การกรองข้อมูลในสูตรของ DAX

ฟังก์ชัน FILTER ช่วยให้คุณสามารถระบุเกณฑ์ตัวกรองได้โดยการใช้นิพจน์ ในขณะที่ฟังก์ชันอื่นๆ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะให้กรองค่าว่างออก

การเอาตัวกรองตามที่เลือกออกเพื่อสร้างอัตราส่วนแบบไดนามิก

การสร้างตัวกรองแบบไดนามิกในสูตรจะทำให้คุณสามารถตอบคำถามดังต่อไปนี้ได้อย่างง่ายดาย:

 • ยอดขายผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันมีส่วนสนับสนุนยอดขายรวมของปีอย่างไร

 • ค่าในส่วนนี้มีส่วนสนับสนุนให้เกิดกำไรทั้งหมดสำหรับทุกปีการดำเนินงานเป็นจำนวนเท่าใด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าอีกส่วน

สูตรที่คุณใช้ใน PivotTable สามารถได้รับผลกระทบตามบริบท PivotTable แต่คุณสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนบริบท โดยการเพิ่ม หรือเอาตัวกรอง ตัวอย่างในหัวข้อทั้งหมดแสดงวิธีการทำเช่นนี้ เมื่อต้องการค้นหาอัตราส่วนระหว่างยอดขายสำหรับผู้จัดจำหน่ายที่เฉพาะเจาะจงเหนือยอดขายสำหรับแทนจำหน่ายทั้งหมด คุณสร้างการวัดที่คำนวณค่าสำหรับบริบทปัจจุบันถูกหาร ด้วยค่าสำหรับบริบททั้งหมด

หัวข้อ ALLEXCEPT จะมีตัวอย่างของวิธีการเลือกล้างตัวกรองในสูตร ตัวอย่างทั้งสองจะให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ตามการออกแบบ PivotTable

สำหรับตัวอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีคำนวณอัตราส่วนและเปอร์เซ็นต์ โปรดดูที่หัวข้อต่อไปนี้:

การใช้ค่าจากการวนรอบชั้นนอก

นอกเหนือจากการใช้ค่าจากบริบทปัจจุบันในการคำนวณแล้ว DAX สามารถใช้ค่าจากการวนรอบก่อนหน้านั้นในการสร้างชุดการคำนวณที่เกี่ยวข้องได้ หัวข้อต่อไปนี้จะมีคำแนะนำวิธีใช้งานเกี่ยวกับการสร้างสูตรที่อ้างอิงค่าจากการวนรอบชั้นนอก ฟังก์ชัน EARLIER จะสนับสนุนการวนรอบที่ซ้อนกันได้ถึงสองระดับ

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริบทแถวตารางที่เกี่ยวข้อง และวิธีการใช้แนวคิดนี้ในสูตร ดูบริบทในสูตรของ DAX

สถานการณ์สมมติ: การทำงานกับข้อความและวันที่

ส่วนนี้ประกอบด้วยการเชื่อมโยงไปยังหัวข้ออ้างอิงของ DAX ที่มีตัวอย่างของสถานการณ์โดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องในการทำงานกับข้อความ การแยกและเรียบเรียงค่าวันที่และเวลา หรือการสร้างค่าตามเงื่อนไข

การสร้างคอลัมน์หลักโดยการเรียงต่อกัน

Power Pivot ไม่อนุญาตให้ใช้คีย์ผสม ดังนั้น ถ้าคุณมีคีย์ผสมอยู่ในแหล่งข้อมูล คุณอาจต้องรวมคีย์ดังกล่าวลงในคอลัมน์คีย์เดียว หัวข้อต่อไปนี้จะมีตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวิธีสร้างคอลัมน์จากการคำนวณตามคีย์ผสม

การเรียบเรียงวันที่ตามส่วนของวันที่ที่แยกออกจากวันที่แบบข้อความ

Power Pivot ใช้ชนิดข้อมูลวันที่/เวลาของ SQL Server ในการทำงานกับวันที่ ดังนั้น ถ้าข้อมูลภายนอกของคุณมีวันที่ที่ได้รับการจัดรูปแบบแตกต่างออกไป เช่น ถ้าวันที่ของคุณเขียนในรูปแบบวันที่ตามภูมิภาคที่กลไกข้อมูลของ Power Pivot ไม่รู้จัก หรือถ้าข้อมูลของคุณใช้คีย์ตัวแทนแบบจำนวนเต็ม คุณอาจต้องใช้สูตร DAX เพื่อแยกส่วนของวันที่แล้วเรียบเรียงส่วนต่างๆ ให้เป็นการแสดงวันที่/เวลาที่ถูกต้อง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีคอลัมน์วันที่ที่แสดงเป็นจำนวนเต็มแล้วนำเข้าเป็นสตริงข้อความ คุณสามารถแปลงสตริงนั้นให้เป็นค่าวันที่/เวลาได้โดยใช้สูตรต่อไปนี้:

=DATE(RIGHT([Value1],4),LEFT([Value1],2),MID([Value1],2))

Value1

ผลลัพธ์

01032009

1/3/2009

12132008

12/13/2008

06252007

6/25/2007

หัวข้อต่อไปนี้จะแสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันที่ใช้ในการแยกและเรียบเรียงวันที่

การระบุวันที่หรือรูปแบบตัวเลขที่กำหนดเอง

ถ้าข้อมูลของคุณมีวันที่หรือตัวเลขที่ไม่ได้แสดงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของข้อความ Windows มาตรฐาน คุณสามารถกำหนดรูปแบบเองได้เพื่อให้แน่ใจว่าค่านั้นจะได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง รูปแบบเหล่านี้จะถูกใช้เมื่อแปลงค่าเป็นสตริงหรือแปลงจากสตริง หัวข้อต่อไปนี้ประกอบด้วยรายการแบบละเอียดของรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่พร้อมใช้งานสำหรับการทำงานกับวันที่และตัวเลข

การเปลี่ยนแปลงชนิดข้อมูลโดยใช้สูตร

ในPower Pivot ชนิดข้อมูลของผลลัพธ์ถูกกำหนด โดยคอลัมน์ต้นฉบับ และคุณไม่สามารถระบุชนิดข้อมูลของผลลัพธ์ อย่างชัดเจนเนื่องจากชนิดข้อมูลที่ดีที่สุดที่ถูกกำหนดโดยPower Pivot อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้การแปลงชนิดข้อมูลโดยนัยที่กระทำโดยPower Pivot เพื่อจัดการชนิดข้อมูลของผลลัพธ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงชนิด ดูที่รับข้อมูลตัวอย่างสำหรับบทช่วยสอนตัวแบบข้อมูลและ DAX

 • เมื่อต้องการแปลงสตริงวันที่หรือตัวเลขให้เป็นตัวเลข ให้คูณด้วย 1.0 ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะคำนวณวันที่ปัจจุบันลบด้วย 3 วัน แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นค่าจำนวนเต็มที่สอดคล้องกัน

  = (TODAY ()-3) * 1.0

 • เมื่อต้องการแปลงวันที่ ตัวเลข หรือค่าสกุลเงินให้เป็นสตริง ให้เรียงต่อค่านั้นด้วยสตริงว่าง ตัวอย่างเช่น สูตรต่อไปนี้จะส่งกลับวันที่ปัจจุบันเป็นสตริง

  = "" & today ()

นอกจากนี้ ฟังก์ชันต่อไปนี้สามารถใช้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการส่งกลับชนิดข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ:

แปลงจำนวนจริงให้เป็นจำนวนเต็ม

สถานการณ์สมมติ: ค่าตามเงื่อนไขและการทดสอบเพื่อหาข้อผิดพลาด

เช่นเดียวกับ Excel, DAX มีฟังก์ชันที่ทำให้คุณทดสอบค่าในข้อมูล และส่งกลับค่าแตกต่างกันตามเงื่อนไข ตัวอย่าง คุณสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่ป้ายชื่อแทนจำหน่ายที่ เป็นค่าหรือต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับยอดขายรายปี ฟังก์ชันที่ทดสอบค่าจะมีประโยชน์สำหรับช่วงหรือชนิดของค่า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ไม่คาดคิดจากการคำนวณต่อการแตกหักตรวจสอบ

การสร้างค่าตามเงื่อนไข

คุณสามารถใช้คอลัมน์ IF แบบซ้อนในการทดสอบค่าและสร้างค่าใหม่ตามเงื่อนไขได้ หัวข้อต่อไปนี้จะมีตัวอย่างแบบง่ายของการประมวลผลตามเงื่อนไขและค่าตามเงื่อนไข:

การทดสอบหาข้อผิดพลาดภายในสูตร

สูตร DAX แตกต่างจาก Excel ตรงที่คุณจะมีค่าที่ถูกต้องในแถวหนึ่งของคอลัมน์จากการคำนวณกับค่าที่ไม่ถูกต้องในอีกแถวหนึ่งไม่ได้ กล่าวคือ ถ้ามีข้อผิดพลาดในส่วนใดส่วนหนึ่งของคอลัมน์ Power Pivot คอลัมน์ทั้งหมดจะถูกตั้งค่าสถานะว่ามีข้อผิดพลาด เพื่อให้คุณต้องแก้ไขข้อผิดพลาดของสูตรที่ส่งผลให้เกิดค่าที่ไม่ถูกต้องทุกครั้ง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้างสูตรที่หารด้วยศูนย์ คุณอาจได้ผลลัพธ์ที่ไม่มีค่าสิ้นสุด หรือพบข้อผิดพลาด นอกจากนี้ บางสูตรจะไม่ทำงาน ถ้าฟังก์ชันนั้นมีค่าว่างในขณะที่ต้องการค่าตัวเลข ขณะที่คุณพัฒนาแบบจำลองข้อมูล คุณควรปล่อยให้ข้อผิดพลาดแสดงขึ้น เพื่อที่คุณจะสามารถคลิกที่ข้อความ และแก้ไขปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเผยแพร่สมุดงาน คุณควรรวมการจัดการข้อผิดพลาดไว้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ค่าที่ไม่คาดคิดเป็นสาเหตุให้การคำนวณล้มเหลว

ในการหลีกเลี่ยงการส่งกลับข้อผิดพลาดในคอลัมน์จากการคำนวณ คุณสามารถใช้การผสานฟังก์ชันข้อมูลกับฟังก์ชันทางตรรกะเพื่อทดสอบหาข้อผิดพลาดและเพื่อให้ส่งกลับค่าที่ถูกต้องได้เสมอ หัวข้อต่อไปนี้จะมีตัวอย่างง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีดำเนินการดังกล่าวใน DAX:

สถานการณ์สมมติ: การใช้ตัวแสดงเวลา

ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาของ DAX ประกอบด้วยฟังก์ชันต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลวันที่หรือช่วงวันที่ออกจากข้อมูลของคุณ จากนั้นคุณสามารถใช้วันที่หรือช่วงวันนี้เหล่านั้นเพื่อคำนวณค่าภายในช่วงเวลาต่างๆ ที่คล้ายคลึงกันได้ ฟังก์ชันตัวแสดงเวลายังมีฟังก์ชันที่ทำงานกับช่วงวันที่มาตรฐาน เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบค่าระหว่างเดือน ปี หรือไตรมาสได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถสร้างสูตรที่เปรียบเทียบค่าสำหรับวันที่แรกและวันที่สุดท้ายของช่วงเวลาที่ระบุได้อีกด้วย

สำหรับรายการฟังก์ชันตัวแสดงเวลาทั้งหมด ดูฟังก์ชันตัวแสดงเวลา (DAX) สำหรับเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการใช้วันและเวลาได้อย่างมีประสิทธิผลในการวิเคราะห์Power Pivot ดูวันที่ใน Power Pivot

การคำนวณยอดขายสะสม

หัวข้อต่อไปนี้จะมีตัวอย่างของวิธีการคำนวณยอดดุลปิดบัญชีและยอดดุลคงค้าง ตัวอย่างนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างยอดดุลที่มีความเคลื่อนไหวภายในช่วงเวลาต่างๆ เช่น วัน เดือน ไตรมาส หรือปี

การเปรียบเทียบค่าตลอดช่วงเวลาต่างๆ

หัวข้อต่อไปนี้จะมีตัวอย่างของวิธีการเปรียบเทียบผลรวมภายในช่วงเวลาต่างๆ ช่วงเวลาเริ่มต้นที่ DAX สนับสนุน ได้แก่ เดือน ไตรมาส และปี

การคำนวณค่าตามช่วงวันที่ที่กำหนดเอง

ดูหัวข้อต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างของวิธีการดึงข้อมูลช่วงวันที่แบบกำหนดเอง เช่น 15 วันแรกหลังจากเริ่มการส่งเสริมการขาย

ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาเพื่อดึงชุดข้อมูลแบบกำหนดเอง คุณสามารถใช้ชุดวันที่นั้นเป็นข้อมูลป้อนเข้าในฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งที่ทำการคำนวณ เพื่อสร้างการรวมแบบกำหนดเองภายในช่วงเวลาต่างๆ ดูที่หัวข้อต่อไปนี้สำหรับตัวอย่างวิธีดำเนินการนี้:

 • ฟังก์ชัน PARALLELPERIOD

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ต้องการระบุช่วงวันที่แบบกำหนดเอง แต่คุณกำลังใช้หน่วยมาตรฐานทางบัญชี เช่น เดือน ไตรมาส หรือปี เราขอแนะนำให้คุณทำการคำนวณโดยใช้ฟังก์ชันตัวแสดงเวลาที่ออกมาเพื่อจุดประสงค์นี้ เช่น TOTALQTD, TOTALMTD, TOTALQTD เป็นต้น

สถานการณ์สมมติ: การจัดอันดับและการเปรียบเทียบค่า

เมื่อต้องการแสดงเฉพาะตัวเลข n สูงสุดของรายการในคอลัมน์หรือใน PivotTable คุณสามารถใช้งานได้หลายตัวเลือก ดังนี้:

 • คุณสามารถใช้คุณลักษณะใน Excel 2010 เพื่อสร้างตัวกรองอันดับแรก (Top) คุณยังสามารถเลือกตัวเลขของค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดใน PivotTable ได้อีกด้วย ส่วนแรกของหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีกรองรายการ 10 อันดับแรกใน PivotTable สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารประกอบของ Excel

 • คุณสามารถสร้างสูตรที่จัดอันดับค่าแบบไดนามิก แล้วกรองด้วยค่าการจัดอันดับ หรือใช้ค่าการจัดอันดับเป็นตัวแบ่งส่วนข้อมูลได้ ส่วนที่สองของหัวข้อนี้จะอธิบายวิธีสร้างสูตรนี้แล้วใช้การจัดอันดับดังกล่าวในตัวแบ่งส่วนข้อมูล

แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย

 • ตัวกรองอันดับแรกใน Excel ใช้งานได้ง่าย แต่ตัวกรองจะมีไว้เพื่อการแสดงผลอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าข้อมูลที่อยู่ใน PivotTable เปลี่ยนแปลงไป คุณต้องรีเฟรช PivotTable ด้วยตนเองเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถ้าคุณต้องการทำงานกับการจัดอันดับในแบบไดนามิก คุณสามารถใช้ DAX เพื่อสร้างสูตรที่เปรียบเทียบค่าเหล่านั้นกับค่าอื่นๆ ภายในคอลัมน์

 • สูตร DAX มีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยการเพิ่มค่าการจัดอันดับไปยังตัวแบ่งส่วนข้อมูล คุณจึงเพียงแค่คลิกที่ตัวแบ่งส่วนข้อมูลเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลขของค่าสูงสุดที่จะแสดง อย่างไรก็ตาม การคำนวณเหล่านี้จะสิ้นเปลืองประสิทธิภาพทางการคำนวณ และวิธีนี้อาจไม่เหมาะกับตารางที่มีหลายแถว

การแสดงเฉพาะ 10 รายการสูงสุดใน PivotTable

เมื่อต้องการแสดงค่าสูงสุดหรือล่างใน PivotTable

 1. ใน PivotTable ให้คลิกลูกศรลงในส่วนหัวของ ป้ายชื่อแถว

 2. เลือก ตัวกรองค่า> 10 อันดับแรก

 3. ในกล่องโต้ตอบตัวกรอง 10 อันดับ <ชื่อคอลัมน์ > เลือกคอลัมน์ที่จะจัดอันดับ และจำนวนของค่า ดังนี้:

  1. เลือก อันดับแรก เพื่อดูเซลล์ที่มีค่าสูงสุดหรือ ล่าง เพื่อดูเซลล์ที่มีค่าต่ำสุด

  2. พิมพ์ตัวเลขค่าสูงสุดหรือต่ำสุดที่คุณต้องการดู ค่าเริ่มต้นคือ 10

  3. เลือกวิธีที่คุณต้องการแสดงค่าเหล่านั้น

ชื่อ

คำอธิบาย

Items

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกรอง PivotTable ให้แสดงเฉพาะข้อมูลในรายการสูงสุดหรือต่ำสุดตามค่าในรายการนั้น

Percent

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อกรอง PivotTable ให้แสดงเฉพาะรายการที่รวมกันเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ระบุ

Sum

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงผลรวมของค่าสำหรับรายการสูงสุดหรือต่ำสุด

 1. เลือกคอลัมน์ซึ่งมีค่าที่คุณต้องการจัดอันดับ

 2. คลิก ตกลง

การเรียงลำดับรายการแบบไดนามิกโดยใช้สูตร

หัวข้อต่อไปนี้จะมีตัวอย่างหนึ่งเกี่ยวกับวิธีใช้ DAX เพื่อสร้างการจัดอันดับที่จะจัดเก็บในคอลัมน์จากการคำนวณ เนื่องจากสูตร DAX มีการคำนวณแบบไดนามิก คุณจึงมั่นใจได้เสมอว่าการจัดอันดับนั้นถูกต้อง ถึงแม้ว่าข้อมูลพื้นฐานจะถูกเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ สูตรจะถูกใช้ในคอลัมน์จากการคำนวณ คุณจึงสามารถใช้การจัดอันดับนี้ในตัวแบ่งส่วนข้อมูล แล้วเลือกค่าที่เป็น 5 อันดับสูงสุด 10 อันดับสูงสุด หรือแม้แต่ 100 อันดับสูงสุดได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×