ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดรูปแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในฐานะผู้ดูแลระบบคอลเลกชันไซต์ คุณเริ่มต้นกระบวนการสร้างไซต์ชุดรูปแบบตามกำหนดการไซต์ระดับบนสุดสำหรับลำดับชั้นชุดรูปแบบของคุณ และการตั้งค่าวิธีฟีเจอร์ชุดรูปแบบจะทำงานและควบคุมจำนวนบุคคลที่ใช้งานจะได้ผ่านการปรับปรุง หรือการจัดการเนื้อหาบนไซต์เป้าหมาย

คุณสามารถระบุการตั้งค่าเหล่านี้บนหน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบ

หมายเหตุ: เฉพาะคอลเลกชันผู้ดูแลไซต์สามารถกำหนดค่าฟีเจอร์ชุดรูปแบบเพื่อให้เจ้าของไซต์ย่อยและผู้ใช้สามารถใช้

ในบทความนี้

เปิดหน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ระบุ URL สำหรับไซต์ระดับบนสุดในลำดับชั้นชุดรูปแบบของคุณ

เลือกว่าจะสร้างสำเนาของไซต์และหน้าทั้งหมดจากต้นฉบับบนไซต์ชุดรูปแบบ

เลือกว่าจะสร้างหน้าที่ถูกลบบนไซต์เป้าหมาย

เลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนของไซต์ใหม่ หรืออัปเดตแล้วหรือหน้า

เลือกทรัพยากรที่จะใช้สำหรับชุดรูปแบบหน้าของเป้าหมาย

เปิดหน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบ

หมายเหตุ: คุณต้องการดูตัวเลือกการดูแลไซต์คอลเลกชันบนหน้าการตั้งค่าไซต์เพื่อทำขั้นตอนในหัวข้อนี้ ซึ่งนั่นคือ คุณต้องเป็นเจ้าของไซต์คอลเลกชัน

  1. ที่ไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิกการกระทำในไซต์ แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

  2. บนหน้าการตั้งค่าไซต์ ภายใต้การดูแลไซต์คอลเลกชัน คลิกชุดรูปแบบ

หน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบเปิดขึ้น

ระบุ URL สำหรับไซต์ระดับบนสุดในลำดับชั้นชุดรูปแบบของคุณ

  • บนหน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบ ในส่วนหน้าแรกของชุดรูปแบบ พิมพ์/เพื่อระบุไซต์ระดับบนสุดของไซต์คอลเลกชันของคุณ หรือ ถ้าคุณกำลังสร้างชุดรูปแบบสำหรับไซต์ย่อยเพียงแค่ คลิกเรียกดู แล้ว ไปที่ไซต์ย่อยที่คุณต้องการใช้เป็นรากของลำดับชั้นชุดรูปแบบได้อีกด้วย

เลือกว่าจะสร้างสำเนาของไซต์และหน้าทั้งหมดจากต้นฉบับบนไซต์ชุดรูปแบบ

บนหน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบ ในส่วนสร้างโดยอัตโนมัติ ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการสร้างสำเนาของไซต์ใหม่และหน้าทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คลิกหน้าและไซต์ชุดรูปแบบที่สร้างโดยอัตโนมัติ

  • ถ้าคุณต้องเป็นเจ้า ของไซต์หรือหน้าเพื่อกำหนดเมื่อสร้างไซต์หรือหน้า และไซต์ชุดรูปแบบใดเป้าหมาย คลิกสร้างชุดรูปแบบหน้าและไซต์ไม่ได้โดยอัตโนมัติ (ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ แล้วในอนาคตคุณต้องกำหนดป้ายชื่อใดเป้าหมายเพื่อสร้างหน้าเป้าหมายใหม่บนหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละป้ายผนึกเป้าหมาย นั่นคือ ถ้าคุณมีป้ายชื่อเป้าหมายห้า และคุณต้องการสร้างหน้าบนทั้งสี่รายการ คุณต้องใช้สร้างชุดรูปแบบ สี่ครั้ง

เลือกว่าจะสร้างหน้าที่ถูกลบบนไซต์เป้าหมาย

ในหน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบ ในส่วนการสร้างหน้าเป้าหมายถูกลบ เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณไม่ต้องการให้สร้างเพจเป้ัาหมายเพจใหม่เมื่อเพจต้นฉบับถูกประกาศใหม่ ให้คลิก อย่าสร้างเพจเป้าหมายเพจใหม่ขึ้นใหม่เมื่อเพจต้นฉบับถูกประกาศใหม่

  • เมื่อต้องการสร้างหน้าเป้าหมายใหม่อีกครั้งเมื่อหน้าแหล่งข้อมูลถูกประกาศถ้าเป้าหมายหน้าที่ถูกลบ คลิกสร้างหน้าเป้าหมายใหม่เมื่อมีประกาศหน้าแหล่งข้อมูล

เลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนของไซต์ใหม่ หรืออัปเดตแล้วหรือหน้า

ในหน้าการตั้งค่าความแตกต่าง ในส่วนการแจ้งให้ทราบ ระบุว่า การส่งอีเมลแจ้ง ไซต์ย่อยใหม่หรือหน้าของไซต์เป้าหมายนั้นจะถูกสร้างขึ้น หรือเมื่อหน้าเป้าหมายจะอัปเดตด้วยตรวจทานแก้ไขจากชุดรูปแบบต้นฉบับ

ถ้าจะสร้างไซต์ย่อย ข้อความอีเมลถูกส่งไปยังเจ้าของไซต์ย่อยแม่ที่สร้างไซต์ย่อยใหม่ ถ้าหน้าเป้าหมายจะปรับปรุงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับชุดรูปแบบต้นฉบับของ ข้อความถูกส่งไปยังเจ้าของไซต์ที่มีอยู่ในรายการหน้า

เลือกทรัพยากรที่จะใช้สำหรับชุดรูปแบบหน้าของเป้าหมาย

ในหน้าการตั้งค่าความแตกต่าง ในส่วนทรัพยากร ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้คลิก อ้างอิงทรัพยากรที่มีอยู่

  • เมื่อต้องการคัดลอกทรัพยากร ให้คลิก คัดลอกทรัพยากร

คลิกตกลง เพื่อปิดหน้าการตั้งค่าชุดรูปแบบ

ขั้นตอนถัดไปคือการ สร้างลำดับชั้นชุดรูปแบบ และเพิ่มไซต์เป้าหมาย โดยการเพิ่มป้ายชุดรูปแบบใหม่ การดำเนินดังกล่าว คุณกลับไปยังการตั้งค่าการดูแลไซต์คอลเลกชัน ดูที่การสร้างไซต์ชุดรูปแบบ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×