ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ภาพรวมของกราฟิก SmartArt

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครง

เกี่ยวกับบานหน้าต่างข้อความ

ลักษณะ สี และลักษณะพิเศษสำหรับกราฟิก SmartArt

ภาพเคลื่อนไหวสำหรับกราฟิก SmartArt

วิธีการสร้างกราฟิก SmartArt

ภาพรวมของกราฟิก SmartArt

กราฟิก SmartArt คือการแสดงข้อมูลและความคิดของคุณแบบเป็นภาพ คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt โดยเลือกจากเค้าโครงต่างๆ เพื่อให้การสื่อสารของคุณเป็นไปอย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ

คนส่วนใหญ่สร้างเนื้อหาที่ประกอบด้วยข้อความเดียว แม้ว่าภาพประกอบและกราฟิกช่วยให้ผู้ชมทำความเข้าใจ และเรียกคืนข้อมูลที่ดีกว่าข้อความ สร้างภาพประกอบ designer คุณภาพสามารถถูก challenging โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณไม่ใช่ตัวออกแบบมืออาชีพ หรือคุณไม่สามารถจะจ้างคู่ตัวออกแบบมืออาชีพ ถ้าคุณใช้ Microsoft Office รุ่นก่อนหน้า คุณสามารถใช้หลายครั้งทำให้รูปร่างขนาดเดียวกัน และจัดเรียงอย่างเหมาะสม ได้รับการให้ข้อความเหมาะสม และจัดรูปแบบรูปร่างให้ตรงกับของเอกสารโดยรวมลักษณะ แทนที่จะเน้นไปบนเนื้อหาของคุณด้วยตนเอง ใช้กราฟิก SmartArt และฟีเจอร์ใหม่อื่น ๆ เช่นธีม คุณสามารถสร้างภาพประกอบคุณภาพ designer เท่านั้นอย่างรวดเร็วของเมาส์ของคุณ

คุณสามารถสร้างกราฟิก SmartArt ได้ใน Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 หรือในข้อความอีเมลใน Microsoft Office Outlook 2007 ถึงแม้ว่าคุณไม่สามารถสร้างกราฟิก SmartArt ได้ในโปรแกรมอื่นๆของ ระบบ Microsoft Office 2007 คุณสามารถคัดลอกและวางกราฟิก SmartArt เป็นรูปในโปรแกรมเหล่านั้นได้

เนื่องจากงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007 มักมีภาพนิ่งที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย คุณสามารถแปลงข้อความของภาพนิ่งเป็นกราฟิก SmartArt ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในกราฟิก SmartArt ของคุณในงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt คุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เลือกชนิด เช่น กระบวนการ, ลำดับชั้น, วงกลม หรือ ความสัมพันธ์ ชนิดจะคล้ายกับประเภทของกราฟิก SmartArt และแต่ละชนิดจะมีเค้าโครงที่แตกต่างกันหลายเค้าโครง

ให้อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างกราฟิก SmartArt

ด้านบนของเพจ

สิ่งที่ต้องพิจารณาเมื่อคุณเลือกเค้าโครง

เมื่อคุณเลือกเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ ขอให้ตัวคุณเองสิ่งที่คุณต้องการสื่อและว่าคุณต้องการให้ข้อมูลของคุณปรากฏ แบบใดแบบหนึ่งครั้ง เนื่องจากคุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายสลับเค้าโครงลองเค้าโครงอื่น (ข้ามชนิด) จนกว่าคุณค้นหา รายการที่ดีที่สุดที่แสดงให้เห็นข้อความของคุณ ทดลองใช้ชนิดต่าง ๆ และเค้าโครง โดยการใช้ตารางด้านล่างเป็นจุดเริ่มต้น

เมื่อคุณสลับเค้าโครง ข้อความส่วนใหญ่และเนื้อหาอื่นๆ สี ลักษณะ ลักษณะพิเศษ และการจัดรูปแบบข้อความจะถูกนำไปใช้ในเค้าโครงใหม่โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: ตารางด้านล่างนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นและไม่ใช่รายการที่ครอบคลุมทั้งหมด

เมื่อต้องการทำเช่นนี้

ใช้ชนิดนี้

แสดงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ

รายการ

แสดงขั้นตอนในกระบวนการหรือเส้นเวลา

กระบวนการ

แสดงกระบวนการที่ต่อเนื่อง

วงกลม

สร้างแผนผังองค์กร

ลำดับชั้น

แสดงโครงสร้างการตัดสินใจ

ลำดับชั้น

แสดงภาพการเชื่อมต่อ

ความสัมพันธ์

แสดงให้เห็นว่าส่วนต่างๆ สัมพันธ์กับทั้งหมดอย่างไร

เมทริกซ์

แสดงความสัมพันธ์ตามสัดส่วนกับด้วยองค์ประกอบที่ใหญ่ที่สุดที่ด้านบนหรือด้านล่าง

พีระมิด

นอกจากนี้ ให้พิจารณาปริมาณข้อความที่คุณมีด้วย เนื่องจากปริมาณข้อความและจำนวนรูปร่างที่คุณต้องการมักจะกำหนดเค้าโครงที่จะดูดีที่สุด รายละเอียดมีน้ำหนักมากกว่าประเด็นสรุปหรือไม่ หรือในทางกลับกัน โดยทั่วไป กราฟิก SmartArt จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด เมื่อจำนวนรูปร่างและปริมาณข้อความจำกัดอยู่ที่ประเด็นหลัก ข้อความจำนวนมากอาจดึงความสนใจไปจากกราฟิก SmartArt และทำให้การนำเสนอเนื้อหาด้วยภาพเป็นเรื่องยากขึ้น อย่างไรก็ตาม เค้าโครงบางอย่าง เช่น รายการสี่เหลี่ยมคางหมู ในชนิด รายการ ใช้ได้ดีกับข้อความจำนวนมาก

เค้าโครงบางอย่างสำหรับกราฟิก SmartArt ประกอบด้วยตัวเลขที่จำกัดของรูปร่าง ตัวอย่างเช่นลูกศร Counterbalance เค้าโครงในชนิดความสัมพันธ์ ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงสองฝ่ายความคิดหรือแนวคิด รูปร่างที่สองเท่านั้นที่สามารถประกอบด้วยข้อความ และไม่สามารถเปลี่ยนเค้าโครงเพื่อแสดงความคิดหรือแนวคิดเพิ่มเติม ถ้าคุณได้เลือกเค้าโครงที่ มีจำนวนจำกัดหนึ่งรูปร่าง เครื่องหมาย X สีแดงปรากฏในบานหน้าต่างข้อความที่อยู่ถัดจากเนื้อหาที่จะไม่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เค้าโครง ลูกศรถ่วงดุล

ถ้าคุณจำเป็นเพื่อแสดงความคิดมากกว่าสองสลับไปยังเค้าโครงอื่นที่มีมากกว่าสองรูปร่างสำหรับข้อความ เช่นเค้าโครงพีระมิดพื้นฐาน ในชนิดพีระมิด โปรดจำไว้ว่า การเปลี่ยนเค้าโครงหรือชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายของข้อมูลของคุณ ตัวอย่างเช่น เค้าโครงที่ มีลูกศรชี้ไปที่ด้านขวา เช่นกระบวนการพื้นฐาน ในชนิดกระบวนการ มีหมายแตกต่างจากกราฟิก SmartArt มีลูกศรในวงกลม เช่นวงกลมแบบต่อเนื่อง ในชนิดวงกลม ลูกศรมีแนวโน้มเพื่อ แสดงให้เห็นการไหลเวียนหรือความคืบหน้าในบางทิศทาง ในขณะที่เค้าโครงเหมือนกับการเชื่อมโยงเส้นแทนที่เป็นลูกศรบ่งชี้การเชื่อมต่อแต่ไม่จำเป็นลำดับ

ถ้าคุณไม่สามารถค้นหาเค้าโครงที่คุณต้องแน่นอน คุณสามารถเพิ่มและเอารูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของเค้าโครง ตัวอย่าง เค้าโครงกระบวนการพื้นฐาน ในชนิดกระบวนการ ปรากฏขึ้นพร้อมกับรูปร่างสาม แต่กระบวนการของคุณอาจต้องการเฉพาะสองรูปร่าง หรือนั้นอาจจำเป็นทั้งหมดห้ารูปร่าง ขณะที่คุณเพิ่มหรือเอารูปร่าง และแก้ไขข้อความของคุณ การจัดเรียงของรูปร่างและขนาดของข้อความภายในรูปร่างเหล่านั้นปรับปรุงโดยอัตโนมัติซึ่งคงออกแบบเดิมและเส้นขอบของเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ

เมื่อคุณเลือกเค้าโครง ข้อความตัวยึด (เช่น [ข้อความ]) จะปรากฏ ข้อความตัวยึดจะไม่ถูกพิมพ์และไม่ปรากฏระหว่างงานนำเสนอของ Office PowerPoint 2007 คุณสามารถแทนที่ข้อความตัวยึดด้วยเนื้อหาของคุณเอง ให้สังเกตว่ารูปร่างที่มีข้อความตัวยึดจะถูกแสดงและพิมพ์เสมอ ถ้าคุณไม่ได้ลบออก

เคล็ดลับ: ถ้าคุณคิดว่ากราฟิก SmartArt ของคุณดูธรรมดา ให้สลับไปยังเค้าโครงที่แตกต่างกันที่มีรูปร่างย่อย หรือนำลักษณะ SmartArt ที่แตกต่างไปใช้ หรือ การแปลงสีไปใช้

ด้านบนของเพจ

เกี่ยวกับบานหน้าต่างข้อความ

บานหน้าต่างข้อความคือ บานหน้าต่างที่คุณสามารถใช้เพื่อใส่และแก้ไขข้อความที่ปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ บานหน้าต่างข้อความจะปรากฏทางด้านซ้ายของกราฟิก SmartArt ของคุณ ขณะที่คุณเพิ่มและแก้ไขเนื้อหาในบานหน้าต่างข้อความ กราฟิก SmartArt ของคุณจะได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ โดยคุณสามารถเพิ่มหรือเอารูปร่างออกได้ตามต้องการ

เมื่อคุณสร้างกราฟิก SmartArt จะมีการใส่ตัวแทนข้อความในกราฟิก SmartArt และบานหน้าต่างข้อความของกราฟิกนั้น ซึ่งคุณสามารถแทนที่ด้วยข้อมูลของคุณได้ ที่ด้านบนของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถแก้ไขข้อความที่จะปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ ที่ด้านล่างของบานหน้าต่างข้อความ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกราฟิก SmartArt ได้

รูปของบานหน้าต่างข้อความที่แสดงข้อความระดับ 1 และข้อความระดับ 2

ในกราฟิก SmartArt ที่ประกอบด้วยจำนวนคงที่ของรูปร่าง เฉพาะบางอย่างของข้อความในบานหน้าต่างข้อความปรากฏในกราฟิก SmartArt ของคุณ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ไม่ได้แสดงอยู่ไม่ระบุในบานหน้าต่างข้อความกับเนื้อหา X. สีแดงที่ไม่ได้แสดงอยู่จะยังคงพร้อมใช้งานถ้าคุณสลับไปยังเค้าโครงอื่นแต่ถ้าคุณเก็บ และปิดเดียวกันกับเค้าโครงนี้ ข้อมูลจะไม่ถูกบันทึก การปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

บานหน้าต่างข้อความที่มีเครื่องหมาย x สีแดง

บานหน้าต่างข้อความทำงานเหมือนเค้าร่างหรือรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แมปข้อมูลกับกราฟิก SmartArt ของคุณโดยตรง แต่ละกราฟิก SmartArt กำหนดการแมปของกราฟิกเองระหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความและชุดของรูปร่างในกราฟิก SmartArt นั้น

เมื่อต้องการสร้างบรรทัดใหม่ของข้อความที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความ ให้กด ENTER เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดในบานหน้าต่างข้อความ ให้เลือกบรรทัดที่คุณต้องการเยื้อง จากนั้นภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม สร้างกราฟิก ให้คลิก ลดระดับ เมื่อต้องการเยื้องบรรทัดไปทางซ้าย ให้คลิก เลื่อนระดับ คุณยังสามารถกด TAB เพื่อทำการเยื้อง หรือกด SHIFT+TAB เพื่อเยื้องไปทางซ้ายจากภายในบานหน้าต่างข้อความได้ด้วย การดำเนินการใดๆ เหล่านี้จะปรับปรุงการแมประหว่างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความกับรูปร่างในเค้าโครงสำหรับกราฟิก SmartArt คุณไม่สามารถลดระดับข้อความได้มากกว่าหนึ่งระดับจากข้อความในบรรทัดด้านบน และคุณไม่สามารถลดระดับรูปร่างระดับบนสุดได้

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ เครื่องมือ SmartArt หรือ ออกแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกกราฟิก SmartArt แล้ว

หมายเหตุ: แต่ละสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความจะแสดงอยู่ในกราฟิก SmartArt เป็นรูปร่างใหม่หรือสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยภายในรูปร่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเค้าโครงที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น ให้สังเกตว่าข้อความเดียวกันถูกแมปแตกต่างกันอย่างไรในกราฟิก SmartArt สองรูปด้านล่าง ในตัวอย่างแรก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไปจะแสดงเป็นรูปร่างที่แยกกัน ในตัวอย่างที่สอง สัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่ย่อยลงไปจะแสดงเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรูปร่าง

กราฟิก SmartArt ของรายการลำดับชั้นแสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่อยู่ในบานหน้าต่างข้อความแต่ไม่อยู่ในรูปร่าง

กราฟิก SmartArt ของกระบวนการพื้นฐานที่แสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในบานหน้าต่างข้อความเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในรูปร่าง

ถ้าคุณใช้เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีรูปร่างผู้ช่วย สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีเส้นที่แนบมาด้วยจะระบุถึงรูปร่างผู้ช่วย

บานหน้าต่างข้อความที่แสดงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสำหรับรูปร่างผู้จัดการ ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ช่วย

เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่ต้องทั้งหมดของข้อความของคุณในรูปร่างที่แยกกันสลับไปยังเค้าโครงอื่นที่แสดงข้อความทั้งหมดเป็นสัญลักษณ์แสดงหัวข้อความ

ถึงแม้ว่าจะสามารถนำการจัดรูปแบบอักขระ เช่น แบบอักษร ขนาดแบบอักษร ตัวหนา ตัวเอียง และการขีดเส้นใต้ ไปใช้ได้ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ตาม การจัดรูปแบบอักขระจะไม่แสดงอยู่ในบานหน้าต่างข้อความ อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดจะปรากฏให้เห็นในกราฟิก SmartArt ของคุณ

เมื่อขนาดแบบอักษรในหนึ่งรูปร่างลดลงเนื่องจากคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมลงในรูปร่าง ข้อความอื่นทั้งหมดในรูปร่างที่เหลืออยู่ของกราฟิก SmartArt จะลดลงเป็นขนาดเดียวกันเช่นกันเพื่อให้กราฟิก SmartArt มีลักษณะที่สอดคล้องกันและเป็นมืออาชีพ หลังจากคุณเลือกเค้าโครงแล้ว คุณสามารถย้ายตัวชี้เมาส์ของคุณให้อยู่เหนือเค้าโครงอื่นที่แสดงบน Ribbon ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent เพื่อดูว่าเนื้อหาของคุณจะมีลักษณะเช่นไรเมื่อมีการนำเค้าโครงนั้นไปใช้

ด้านบนของเพจ

ลักษณะ สี และลักษณะพิเศษสำหรับกราฟิก SmartArt

ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ ออกแบบ จะมีแกลเลอรีอยู่สองแกลเลอรีสำหรับการเปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างรวดเร็ว คือ ลักษณะ SmartArt และ เปลี่ยนสี เมื่อคุณวางตัวชี้ไว้เหนือรูปขนาดย่อในแกลเลอรีใดแกลเลอรีหนึ่งดังกล่าว คุณสามารถดูว่าลักษณะ SmartArt หรือชุดรูปแบบสีจะมีผลกระทบต่อกราฟิก SmartArt ของคุณอย่างไรโดยไม่ต้องนำไปใช้จริง

วิธีง่าย และรวดเร็วในการเพิ่มการรวมแบบอย่างมืออาชีพของเอฟเฟ็กต์ของกราฟิก SmartArt ของคุณคือการนำสไตล์ SmartArt สไตล์ SmartArt มีสีเติมรูปร่าง ขอบ เงา สไตล์เส้น ไล่ระดับสี และเปอร์สเปคทีฟ (สามมิติ) แบบสามมิติ และถูกนำไปใช้กับกราฟิก SmartArt ทั้งหมด คุณยังสามารถนำสไตล์รูปร่างแต่ละรายการเป็นอย่าง น้อยหนึ่งรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณ

แกลเลอรีที่สองคือ เปลี่ยนสี จัดเตรียมช่วงตัวเลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับกราฟิก SmartArt แต่ละช่วงนำสีของธีมอย่างน้อยหนึ่งสีไปใช้กับรูปร่างในกราฟิก SmartArt ของคุณในลักษณะที่แตกต่างกัน

ลักษณะ SmartArt และการผสมสีได้รับการออกแบบเพื่อเน้นเนื้อหาของคุณ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ลักษณะ SmartArt แบบสามมิติที่มีเปอร์สเปคทีฟ คุณจะสามารถมองเห็นทุกคนในระดับเดียวกัน

เค้าโครงแผนผังองค์กรที่มีเค้าโครงสีขาว

คุณยังสามารถใช้ลักษณะ SmartArt แบบสามมิติที่มีเปอร์สเปคทีฟเพื่อเน้นเส้นเวลาที่ไปยังอนาคต

ไทม์ไลน์พื้นฐานที่มีมุมมองจากด้านบน

เคล็ดลับ: ลักษณะ SmartArt สามมิติ โดยเฉพาะฉากที่สอดคล้องกันแบบสามมิติสามารถดึงความสนใจจากข้อความที่คุณต้องการสื่อสารถ้าคุณไม่ใช้ชนิดนี้อย่างจำกัด ลักษณะ SmartArt สามมิติจะทำงานได้ดีในหน้าแรกของเอกสารหรือภาพนิ่งแรกของงานนำเสนอ ลักษณะพิเศษสามมิติชนิดที่ง่ายกว่า เช่น ยกนูน ไม่ดึงดูดความสนใจมากนักแต่ก็ควรจะใช้อย่างจำกัดด้วย

เมื่อต้องการเน้นขั้นตอนที่แยกกันในกราฟิก SmartArt ของชนิด กระบวนการ คุณสามารถใช้การผสมแบบใดก็ได้ภายใต้ มีสีสัน

เค้าโครงกระบวนการพื้นฐาน ด้วยสีเน้นช่วงที่มีสีสัน 5 ถึง 6

ถ้าคุณมีกราฟิก SmartArt ชนิด วงกลม คุณสามารถใช้ตัวเลือก ช่วงที่ไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น n สี เพื่อเน้นการเคลื่อนที่แบบวงกลม สีเหล่านี้จะเคลื่อนที่ไปตามการไล่ระดับสีจนถึงรูปร่างตรงกลาง แล้วย้อนกลับมาที่รูปร่างแรก

เค้าโครงวงกลมแบบต่อเนื่อง มีช่วงการไล่ระดับสี - ส่วนที่ถูกเน้น 3

เมื่อเลือกสี คุณควรพิจารณาด้วยว่าคุณต้องการให้ผู้ชมพิมพ์กราฟิก SmartArt ของคุณหรือดูแบบออนไลน์ ตัวอย่างเช่น สี ชุดรูปแบบหลัก ใช้สำหรับการพิมพ์ขาวดำ

เคล็ดลับ: การผสมสีด้วย โปร่งใส ในชื่อทำงานได้ดีสุดถ้าคุณมีภาพนิ่งพื้นหลังที่มีรูปหรือลักษณะพิเศษที่สะดุดตาเพื่อแสดงถึงการออกแบบที่ปราณีตมากขึ้นในเอกสารของคุณ

เมื่อคุณแทรกกราฟิก SmartArt ลงในเอกสารของคุณ กราฟิกจะเข้ากับเนื้อหาที่เหลือในเอกสารของคุณ ถ้าคุณเปลี่ยนธีมของเอกสาร ลักษณะของกราฟิก SmartArt จะได้รับการปรับปรุงอัตโนมัติ

ถ้าแกลเลอรีที่มีอยู่แล้วภายในไม่เพียงพอสำหรับลักษณะที่คุณต้องการ เกือบทุกส่วนของกราฟิก SmartArt สามารถกำหนดเองได้ ถ้าแกลเลอรีลักษณะ SmartArt ไม่มีการผสมของการเติมสี เส้น และลักษณะพิเศษที่ตรงกับที่ต้องการ คุณสามารถนำแต่ละลักษณะรูปร่างไปใช้ หรือกำหนดรูปแบบทั้งหมดด้วยตนเอง ถ้าขนาดและตำแหน่งของรูปร่างไม่ใช่ลักษณะที่คุณต้องการ คุณสามารถย้ายรูปร่างไปมาหรือปรับขนาด คุณสามารถค้นหาตัวเลือกการกำหนดเองส่วนมากภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ การจัดรูปแบบ

แม้จะหลังจากที่คุณกำหนดกราฟิก SmartArt ของคุณเอง คุณยังสามารถเปลี่ยนเป็นเค้าโครงที่แตกต่างกัน และการกำหนดเองส่วนใหญ่ของคุณจะถูกเก็บไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถคลิกปุ่ม ตั้งค่ากราฟิกใหม่ บนแท็บ ออกแบบ เพื่อเอาการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบทั้งหมดของคุณออกและเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

ปุ่มตั้งค่ากราฟิกใหม่

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะของกราฟิก SmartArt ของคุณโดยการเปลี่ยนสีเติมของรูปร่างหรือข้อความของ ด้วยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เช่นเงา สะท้อน เรืองแสง หรือ ขอบนุ่ม หรือโดยการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ (สามมิติ) แบบสามมิติเช่นยกนูนหรือหมุน

ด้านบนของเพจ

ภาพเคลื่อนไหวสำหรับกราฟิก SmartArt

หมายเหตุ: ภาพเคลื่อนไหวพร้อมใช้งานเฉพาะกราฟิก SmartArt ที่สร้างโดยใช้ Office PowerPoint 2007

เมื่อต้องการให้มีตัวเน้นเพิ่มเติมหรือแสดงข้อมูลของคุณเป็นขั้นๆ คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในกราฟิก SmartArt ของคุณหรือลงในรูปร่างเฉพาะในกราฟิก SmartArt ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้รูปร่างเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วจากหน้าจอด้านหนึ่งหรือจางหายไปช้าๆ

ภาพเคลื่อนไหวที่พร้อมใช้งานจะขึ้นกับเค้าโครงที่คุณเลือกสำหรับกราฟิก SmartArt ของคุณ แต่คุณสามารถทำให้รูปร่างทั้งหมดเคลื่อนไหวในครั้งเดียวหรือให้เคลื่อนไหวครั้งละรูปร่างได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวให้กับกราฟิก SmartArt ในงานนำเสนอ Office PowerPoint 2007 ให้ดูที่ ทำกราฟิก SmartArt ให้เคลื่อนไหว

ด้านบนของเพจ

วิธีการสร้างกราฟิก SmartArt

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างกราฟิก SmartArt ให้ดูบทความต่อไปนี้

ด้านบนของเพจ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ยอดเยี่ยม! มีคำติชมอื่นๆ อีกหรือไม่

เราควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×