การเริ่มต้นใช้งานด่วนของ Excel

วิเคราะห์และจัดรูปแบบ

วิเคราะห์และจัดรูปแบบใน Excel 2016

เติมข้อมูลลงในคอลัมน์ด้วยการเติมแบบรวดเร็ว

ใช้การเติมแบบรวดเร็ว เพื่อเติมข้อความลงในคอลัมน์โดยอัตโนมัติ เช่น ชื่อ หรืออนุพัทธ์จากคอลัมน์อื่น เช่น ชื่อเต็ม

 1. ในเซลล์ที่อยู่ใต้ชื่อ ให้พิมพ์ Molly แล้วกด Enter

 2. ในเซลล์ถัดไป ให้พิมพ์ตัวอักษรแรก 2-3 ตัวของ Garret

 3. เมื่อรายการค่าที่แนะนำปรากฏขึ้น ให้กด Return

 4. เลือก ตัวเลือกการเติมแบบรวดเร็ว ไอคอนตัวเลือกการเติมแบบรวดเร็ว เพื่อดำเนินการเพิ่มเติม

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ เติม

Flash เติมคอลัมน์ของข้อมูล

คำนวณได้อย่างรวดเร็วด้วย AutoSum

 1. เลือกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างตัวเลขที่คุณต้องการเพิ่ม

 2. เลือก หน้าแรก > AutoSum ปุ่ม AutoSum (ในกลุ่ม การแก้ไข)

 3. ในเซลล์ที่เลือก ให้กด Return เพื่อดูผลลัพธ์

 4. เมื่อต้องการทำการคำนวณอื่นๆ ให้เลือก หน้าแรก แล้วเลือกลูกศรลงข้างๆ AutoSum จากนั้นเลือกการคำนวณ

เคล็ดลับ    คุณยังสามารถเลือกช่วงของตัวเลขเพื่อดูการคำนวณทั่วไปในแถบสถานะ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ดูข้อมูลสรุปบนแถบสถานะ

การใช้ AutoSum

ใช้การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เน้นข้อมูลที่สำคัญหรือแสดงแนวโน้มของข้อมูลด้วยเครื่องมือ การวิเคราะห์ด่วน

 1. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 2. เลือกที่ปุ่ม การวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว รูปปุ่ม ที่มุมขวาล่างของส่วนที่เลือก

 3. เลือก การจัดรูปแบบ วางเมาส์เหนือจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เช่น ชุดไอคอน จากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

ลองทำดู!    เลือก ไฟล์ > ใหม่ เลือก ชมการแนะนำ แล้วเลือกแท็บ วิเคราะห์

ใช้การวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเพื่อเน้นข้อมูล

ตรึงแถวหัวเรื่องด้านบนสุด

เมื่อคุณมีแถวจำนวนมาก คุณสามารถตรึงแถวหัวเรื่องของคอลัมน์ไว้ด้านบนสุดเพื่อเลื่อนเฉพาะข้อมูลได้

 1. เปิด Excel

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำการแก้ไขภายในเซลล์เรียบร้อยแล้ว เมื่อต้องการยกเลิกโหมดการแก้ไขเซลล์ ให้กด Enter หรือ Esc

 3. เลือก มุมมอง > ตรึงแถวบนสุด (ในกลุ่ม หน้าต่าง)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู ตรึงบานหน้าต่าง

แถวแรกจะถูกล็อกเมื่อคุณคลิก ตรึงแถวบนสุด
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×