วิเคราะห์แนวโน้มในข้อมูลโดยใช้เส้นแบบประกายไฟ

เส้นแบบประกายไฟเป็นแผนภูมิขนาดเล็กภายในเซลล์เวิร์กชีตเซลล์เดียวเพื่อแสดงข้อมูลเป็นภาพและแสดงแนวโน้มในข้อมูลของคุณ เส้นแบบประกายไฟสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับรายการสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลหรือวงจรเศรษฐกิจ และจะเน้นค่าที่มากสุดและค่าที่น้อยสุดด้วยสีที่แตกต่างกัน การแสดงแนวโน้มในข้อมูลบนเวิร์กชีตของคุณมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะเมื่อคุณกำลังแชร์ข้อมูลของคุณกับผู้อื่น

เวิร์กชีตพร้อมกับเส้นแบบประกายไฟ

 1. เลือกเซลล์ว่างใกล้กับข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในเส้นแบบประกายไฟ

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม เส้นแบบประกายไฟ ให้คลิก เส้น, คอลัมน์ หรือ ชนะ/แพ้

  คำสั่ง เส้นแบบประกายไฟ บนแท็บ แทรก

 3. ในกล่อง ช่วงข้อมูล ให้ใส่ช่วงของเซลล์ที่มีข้อมูลที่คุณต้องการแสดงในเส้นแบบประกายไฟ

  ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลของคุณอยู่ในเซลล์ A, B, C และ D ของแถว 2 ให้ใส่ A2:D2

  กล่องโต้ตอบ สร้างเส้นแบบประกายไฟ

  ถ้าคุณต้องการเลือกช่วงของเซลล์บนเวิร์กชีต ให้คลิก รูปปุ่ม เพื่อยุบกล่องโต้ตอบนี้ชั่วคราว แล้วเลือกเซลล์ในเวิร์กชีต จากนั้นคลิก รูปปุ่ม เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบทั้งหมด

 4. คลิก ตกลง

  เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ จะปรากฏบน Ribbon ให้ใช้คำสั่งบนแท็บ ออกแบบ เพื่อกำหนดเส้นแบบประกายไฟของคุณเอง

  เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ บน Ribbon

เคล็ดลับ

 • เนื่องจากเส้นแบบประกายไฟจะฝังอยู่ในเซลล์ ข้อความใดๆ ที่คุณใส่ในเซลล์จะใช้เส้นแบบประกายไฟเป็นพื้นหลัง ตามที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

  เซลล์ที่มีเส้นแบบประกายไฟและข้อความ

 • ถ้าคุณเลือกเซลล์เดียว คุณจะสามารถคัดลอกเส้นแบบประกายไฟไปยังเซลล์อื่นในคอลัมน์หรือแถวในภายหลังได้เสมอด้วยการลากหรือใช้ เติมด้านล่าง (Ctrl+D)

กำหนดเส้นแบบประกายไฟของคุณเอง

หลังจากที่คุณสร้างเส้นแบบประกายไฟ คุณสามารถเปลี่ยนชนิด สไตล์ และรูปแบบได้ตลอดเวลา

 1. เลือกเส้นแบบประกายไฟที่คุณต้องการกำหนดเองเพื่อแสดง เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ บน Ribbon

  เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ บน Ribbon

 2. บนแท็บ ออกแบบ ให้เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้

  • แสดงเครื่องหมายเพื่อเน้นค่าแต่ละค่าในเส้นแบบประกายไฟแบบเส้น

   กลุ่ม แสดง บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ

  • เปลี่ยนสไตล์หรือรูปแบบของเส้นแบบประกายไฟ

   สไตล์ บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ

  • แสดงและเปลี่ยนการตั้งค่าแกน

   ปุ่ม แกน บนแท็บ ออกแบบ ของ เครื่องมือเส้นแบบประกายไฟ

  • เปลี่ยนวิธีแสดงข้อมูล

   ปุ่ม แก้ไขข้อมูล ในกลุ่ม เส้นแบบประกายไฟ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×