ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

วิธีใช้ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

Power Query มีการค้นพบข้อมูลการแปลงข้อมูลและการเพิ่มความสมบูรณ์สำหรับเดสก์ท็อปไปยังระบบคลาวด์

ฟีเจอร์ Power Query มาตรฐาน

ค้นหา รวม และปรับปรุงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างง่ายดายใน Excel

* หมายเลขเวอร์ชันการวางจำหน่ายทั่วไป (General Availability - GA) คือ Power Query 1.5.3296.2082 และ Power Query 2.10.3547.461

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Query สำหรับ Excel

การเริ่มต้นใช้งาน

Microsoft Power Query สำหรับ Excel มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการค้นพบข้อมูล การแปลงข้อมูล และการเพิ่มความสมบูรณ์

เริ่มต้นใช้งาน

คุณสามารถแชร์และจัดการแบบสอบถามรวมถึงค้นหาข้อมูลภายในองค์กรของคุณได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแชร์แบบสอบถามให้ดูที่แชร์แบบสอบถาม

บทนำสู่ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

Microsoft Power Query สำหรับ Excel มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการค้นพบข้อมูล การแปลงข้อมูล และการเพิ่มความสมบูรณ์

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ด้วย Power Query คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงใน Excel จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแล้ว คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้

จัดรูปแบบข้อมูล

จัดรูปแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยการแก้ไขขั้นตอนคิวรีให้ตรงกับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เพิ่มคิวรีลงในเวิร์กชีต Excel

แทรกข้อมูลจากคิวรีลงในเวิร์กชีต Excel ได้ เมื่อคุณแทรกข้อมูลจากคิวรี คุณสามารถเลือกที่จะโหลดคิวรีลงในตัวแบบข้อมูล Excel ได้

บทช่วยสอน

Power Query 101

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเรียกใช้และแปลงตารางของข้อมูลจากเว็บเพจ

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ภายในเครื่องซึ่งมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ และจากตัวดึงข้อมูล OData ที่มีข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คุณทำขั้นตอนการแปลงและการรวม และรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาทั้งสองเพื่อสร้างรายงาน ยอดขายรวมต่อผลิตภัณฑ์และปี

การใช้ตัวแก้ไขคิวรี

บทนำสู่ตัวแก้ไขคิวรี

ด้วยตัวแก้ไขคิวรี คุณสามารถนำทาง กำหนด และแปลงข้อมูลบนแหล่งข้อมูลได้

ปรับเปลี่ยนสูตร

คุณสามารถปรับเปลี่ยนสูตรอื่นที่ไม่ใช่สูตรที่เกี่ยวข้องกับตัวสร้าง หรือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรที่มีอยู่ได้

แก้ไขการตั้งค่าขั้นตอนคิวรี

ด้วยบานหน้าต่าง ขั้นตอน คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข จัดลำดับใหม่ หรือลบขั้นตอนคิวรีเพื่อเปลี่ยนวิธีการแปลงข้อมูลของคุณ

รีเฟรชคิวรี

รีเฟรชคิวรีเพื่อนำเข้าข้อมูลล่าสุดลงในตารางโดยไม่ต้องสร้างคิวรีอีกครั้ง

กรอง เรียงลำดับ และจัดกลุ่มข้อมูล

กรองตาราง

กรองตารางเพื่อลดขนาดของผลลัพธ์คิวรีของคุณโดยไม่รวมแถวหรือคอลัมน์ตามขนาด ค่า หรือเงื่อนไข

เรียงลำดับตาราง

เรียงลำดับแถวของตารางในผลลัพธ์คิวรีของคุณตามเกณฑ์ เช่น ตามลำดับตัวอักษรหรือค่าที่เป็นตัวเลขของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ และตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

จัดกลุ่มแถวในตาราง

จัดกลุ่มค่าในแถวหลายแถวเป็นค่าเดียว ด้วยการจัดกลุ่มแถวโดยยึดตามค่าในคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดกลุ่มแถว ให้ดูที่บทช่วยสอน รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

จัดรูปแบบข้อมูลในคิวรี

จัดรูปแบบหรือแปลงคิวรี

จัดรูปแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยการเพิ่ม เอาออก หรือแก้ไขขั้นตอนคิวรีให้ตรงกับความต้องการของระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เอารายการที่ซ้ำกันออก

เอาแถวทั้งหมดออกจากตารางที่มีค่าในคอลัมน์ที่เลือกซ้ำกับค่าก่อนหน้า แถวที่มีชุดของค่าปรากฏเป็นครั้งแรกจะไม่ถูกเอาออกไป

เอาแถวที่มีข้อผิดพลาดออก

เอาแถวจากคิวรีที่มีข้อผิดพลาดของข้อมูลออก

ระดับความเป็นส่วนตัว

ระดับความเป็นส่วนตัวจะระบุระดับการแยกออก ซึ่งกำหนดระดับที่แหล่งข้อมูลหนึ่งถูกแยกออกจากแหล่งข้อมูลอื่น

การทำงานกับคอลัมน์

แทรกคอลัมน์ที่กำหนดเองลงในตาราง

แทรกคอลัมน์ดัชนีหรือคอลัมน์ที่กำหนดเอง (คุณกำหนดสูตร) ลงในคิวรีปัจจุบันของคุณ

รวมข้อมูลจากคอลัมน์

รวมข้อมูลจากคอลัมน์ใดๆ ที่มีตารางที่สัมพันธ์กัน เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการกลุ่ม รวมถึง Sum, Count, Average, Min และ Max

ผสานคอลัมน์

ผสานค่าในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ให้เป็นคอลัมน์เดียวในคิวรี

เลื่อนระดับแถวเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

เลื่อนระดับแถวเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

เอาคอลัมน์ออก

ลบคอลัมน์ที่เลือกหรือ เอาคอลัมน์อื่นๆ ออก จากคิวรี

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์แหล่งข้อมูล ชื่อคอลัมน์ใหม่ถูกใช้ในคิวรี

แทนที่ค่า

แทนที่ค่าหนึ่งด้วยอีกค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่เลือก

แบ่งคอลัมน์ของข้อความ

คอลัมน์ของข้อความสามารถแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์ได้สองวิธี ได้แก่ ด้วยตัวคั่น หรือด้วยจำนวนอักขระ

ยกเลิกการทำ Pivot คอลัมน์

แปลงคอลัมน์ที่เลือกลงในคู่ของค่าแอตทริบิวต์

รวมข้อมูลจากคิวรีที่เกี่ยวข้อง

รวมคิวรีหลายรายการ

ด้วย Power Query คุณสามารถรวมคิวรีหลายคิวรีได้อย่างราบรื่นโดยการผสานหรือการผนวก การดำเนินการ จดหมายเวียน และ ผนวก จะเกิดบนคิวรีใดๆ ที่มีการจัดรูปแบบตาราง โดยไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของข้อมูลนั้นๆ

ผสานคิวรี

การดำเนินการ ผสาน จะสร้างคิวรีขึ้นมาใหม่จากคิวรีสองรายการที่มีอยู่แล้ว

ผนวกคิวรี

การดำเนินการ ผนวก จะสร้างคิวรีใหม่ที่มีแถวทั้งหมดจากคิวรีแรกตามด้วยแถวทั้งหมดจากคิวรีที่สอง

ขยายคอลัมน์ที่มีตารางที่เกี่ยวข้อง

ขยายคอลัมน์ที่มีตารางที่สัมพันธ์กันเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแยกค่าคอลัมน์ทั้งหมดหรือค่าคอลัมน์ที่เจาะจงภายในตารางที่เกี่ยวข้องได้

แชร์คิวรี [Power Query เวอร์ชัน 2.10]

แบบสอบถามที่แชร์

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่จำเป็นและปรับปรุง (กรอง จัดรูปแบบ และแปลง) ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์ Metadata ของชุดข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ให้เป็นคิวรีใน Power Query กับชุดผู้ใช้ทั้งหมดหรือที่ระบุภายในองค์กรได้

จัดการคิวรีที่แชร์

ดูและอัปเดตคิวรีที่แชร์

ดูและอัปเดตคิวรีที่แชร์ของคุณเพื่อแก้ไขข้อกำหนดคิวรีหรือ Metadata

ดูและจัดการคิวรีในเวิร์กบุ๊ก

จัดการคิวรีของคุณในเวิร์กบุ๊ก Excel ได้จากที่เดียว

ค้นหาและใช้คิวรีที่แชร์

ค้นหาและใช้คิวรีที่แชร์

คุณสามารถค้นหาและใช้คิวรีที่แชร์เพื่อใช้ข้อมูลที่ใช้อยู่ในคิวรีสำหรับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล

ดูการวิเคราะห์การใช้งานสำหรับคิวรีที่แชร์ของคุณ

ดูแลระบบ POWER BI คืออะไร

ดูการวิเคราะห์การใช้งานคิวรีที่แชร์ในขณะที่จัดการคิวรีที่แชร์ของคุณใน Power Query

คิวรีขั้นสูง

สร้างคิวรีขั้นสูง

สร้างคิวรีขั้นสูงโดยใช้ภาษาสูตร Power Query

ประเภทของสูตร Power Query

อ้างอิง

การตั้งค่าแหล่งข้อมูล

Microsoft Power Query สำหรับ Excel จะบันทึกข้อมูลประจำตัวแหล่งข้อมูล หรือข้อมูลเฉพาะของการลงชื่อเข้าใช้ สำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลในแต่ละครั้งที่คุณมีการใช้งานและระดับความเป็นส่วนตัวของแหล่งข้อมูล

คู่มือแท็บ Ribbon ของ Power Query

เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Query

สูตรใน Power Query จะใช้ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การรับหรือการแปลงข้อมูล

ประเภทของสูตร Power Query

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของ Power Query

การแก้ไขปัญหา

การทำให้เป็นสากล

Power Query มีความสามารถที่เป็นสากลมากมายในการแสดงข้อมูลเป็นภาพสำหรับตำแหน่งกระทำการของคุณ ในระบบปฏิบัติการ Windows ตำแหน่งกระทำการคือชุดของข้อมูลการกำหนดลักษณะของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับภาษา สภาพแวดล้อม และ/หรือวัฒนธรรมของผู้ใช้

Crypto Mobility

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: Power Query ที่สอดคล้องกับแนวทางการเคลื่อนไหวของการเข้ารหัสลับตามกระบวนการของMICROSOFT SDLโดยการเข้ารหัสข้อมูลประจำตัวภายในเครื่องโดยใช้ DPAPI

เงื่อนไขของบริการ Microsoft Power Query

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×