วิธีใช้ OneNote สำหรับ Windows 10

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อวิธีใช้ต่อไปนี้เกี่ยวกับ OneNote สำหรับ Windows 10


เริ่มต้นใช้งาน

มีอะไรใหม่ใน OneNote สำหรับ Windows 10

เริ่มต้นใช้งาน OneNote ใหม่

แนะนำ OneNote

งานพื้นฐาน

การสนับสนุนสำหรับการเข้าถึงสำหรับ OneNote

ข้อมูลเพิ่มเติม...


จดบันทึกย่อ

แปลง และแก้สมการทางคณิตศาสตร์

ส่งเอกสารและไฟล์ไปยัง OneNote

ฝังเนื้อหา

ข้อมูลเพิ่มเติม...


จัดรูปแบบบันทึกย่อ

จัดรูปแบบข้อความ

ตรวจสอบการสะกด

แทรกตาราง

ข้อมูลเพิ่มเติม...


วาดและร่าง

เขียนบันทึกย่อและวาด

เปลี่ยนสีและความหนาของลายเส้น

เลือกกลุ่มลายเส้นในรูปวาด

ข้อมูลเพิ่มเติม...


แชร์และซิงค์

ซิงค์สมุดบันทึก

แชร์หน้าของบันทึกย่อหรือทั้งสมุดบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติม...


จัดระเบียบอยู่เสมอ

การทำงานกับหน้าและส่วน

ค้นหาบันทึกย่อ

เคล็ดลับสำหรับการค้นหาบันทึกย่อ


แก้ไขปัญหา

แก้ไขข้อผิดพลาด

แก้ไขข้อผิดพลาด 0xE0000007 (“เราพบปัญหาในการซิงค์สมุดบันทึกของคุณ”)

OneNote 2016 ใน Microsoft Store อยู่ที่ไหน

ยังคงมีคำถามอยู่ใช่ไหม

คุณสามารถถามศูนย์ข้อมูลชุมชน Microsoft สำหรับ OneNoteหรือรับวิธีใช้แบบสดจากโต๊ะตอบของเรา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×