วิธีใช้ Office ระยะไกล สำหรับ Windows Phone 8 และโทรศัพท์ Android

นำเสนองานนำเสนอถัดไปของคุณได้อย่างง่ายดาย Office ระยะไกล จะเปลี่ยนโทรศัพท์ของคุณเป็นตัวควบคุมระยะไกลบนพีซีของคุณ เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณโดยใช้บลูทูธ และตัวคุณเองสามารถเคลื่อนที่ไปรอบๆ และให้ความสนใจกับผู้ชมของคุณ

วิธีใช้ Office ระยะไกล

ในงานนำเสนอ PowerPoint

ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อ:

 • ไปที่สไลด์แรกและสไลด์สุดท้ายในงานนำเสนอ

 • ดูรูปขนาดย่อของสไลด์และย้ายไปมาระหว่างสไลด์

 • บันทึกย่ออ้างอิงของผู้บรรยาย

 • ดูตัวจับเวลาและนับสไลด์ในงานนำเสนอ

 • ใช้ตัวชี้เลเซอร์เพื่อดึงความสนใจไปยังส่วนสำคัญของงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

ในเวิร์กชีต Excel

ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อ:

 • ปัดเพื่อสลับระหว่างเวิร์กชีต

 • โต้ตอบกับข้อมูลใน PivotTable, ตัวกรอง และตัวแบ่งส่วนข้อมูล

 • ขยายและย่อ

 • เลื่อนขึ้นหรือลง

ด้านบนของหน้า

ในเอกสาร Word

ใช้โทรศัพท์ของคุณเพื่อ:

 • ข้ามไปยังหัวเรื่องในเอกสาร

 • ดูข้อคิดเห็น

 • เลื่อนขึ้นและลงตามหน้า

 • เลื่อนขึ้นและลงทีละบรรทัด

ด้านบนของหน้า

ความต้องการของระบบ

เมื่อต้องการใช้ Office ระยะไกล คุณจำเป็นต้องมีพีซีที่เปิดใช้งานบลูทูธซึ่งจับคู่กับโทรศัพท์ของคุณแล้ว นอกจากนี้ คุณอาจจำเป็นต้องมี:

 • Office 2013 บนพีซีของคุณ Office ระยะไกล สามารถใช้งานได้กับ Office เวอร์ชันล่าสุด

 • Add-in Office ระยะไกล สำหรับ Office 2013 ถ้าคุณยังไม่ได้ติดตั้ง ให้ส่งอีเมลลิงก์นี้ถึงตัวคุณเอง แล้วเปิดบนพีซีของคุณ: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=321985

 • Windows Phone OS 8 หรือโทรศัพท์ Android 4.0 เวอร์ชัน Ice Cream Sandwich

ด้านบนของหน้า

จับคู่พีซีของคุณและโทรศัพท์

Windows 8

 1. ไปที่ การตั้งค่าบลูทูธ > บลูทูธ > เปิด

 2. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > บลูทูธ > เปิด

 3. เมื่อชื่อคอมพิวเตอร์ของคุณปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ ให้แตะ แตะเพื่อจับคู่

  หมายเหตุ: บนโทรศัพท์ Android โปรดแตะตัวเลือก บลูทูธ ภายใต้ การตั้งค่า เพื่อดูรายการของอุปกรณ์ที่มีอยู่สำหรับการจับคู่

 4. บนพีซีของคุณให้เลือก พร้อมที่จะจับคู่ > จับคู่

 5. ในระหว่างขั้นตอนการจับคู่ PIN เดียวกันจะปรากฏบนอุปกรณ์ทั้งคู่ เมื่อคุณยืนยัน PIN นี้ อุปกรณ์จะระบุว่าเชื่อมต่อแล้ว

เคล็ดลับ:  ถ้าสถานะนี้เปลี่ยนเป็น "ไม่ได้เชื่อมต่อ" ในภายหลัง ไม่ต้องกังวล เมื่ออุปกรณ์สองชนิดมีการจับคู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่ออีกครั้ง

Windows 7

เมื่อต้องการเปิดบลูทูธบนพีซี Windows 7 ให้ไปที่ การตั้งค่า Bluetoothเลือก ตัวเลือก แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้อุปกรณ์ Bluetooth ค้นหาคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ ถ้าคุณไม่พบกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า Bluetooth คอมพิวเตอร์ของคุณอาจไม่มีฮาร์ดแวร์ Bluetooth

ด้านบนของหน้า

ใช้ Office ระยะไกล เพื่อการนำเสนอ

หลังจากที่คุณได้จับคู่โทรศัพท์ของคุณกับพีซีแล้ว ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้ง Add-in Office ระยะไกล สำหรับ Office 2013 บนพีซีของคุณแล้ว (ลิงก์นี้มีอยู่ภายในแอปโทรศัพท์

 2. บนพีซีของคุณ ให้เปิดไฟล์ที่คุณต้องการนำเสนอ และบนแท็บ Office ระยะไกล ให้เลือก Office ระยะไกล แล้วเลือก เปิด

 3. บนโทรศัพท์ของคุณ ให้เปิด Office ระยะไกล ไฟล์ที่คุณเปิดในขั้นตอนที่ 2 และไฟล์อื่นๆ ที่เปิดอยู่บนพีซีของคุณควรปรากฏเป็นรายการ

 4. แตะเพื่อเปิดไฟล์ใดไฟล์หนึ่ง แล้วเริ่มการนำเสนอ

เดสก์ท็อปแสดงเอกสารต่างๆ บน Windows Phone เมื่อการเข้าถึง Office ระยะไกลกำลังทำงาน

ด้านบนของหน้า

ใช้ตัวชี้เลเซอร์ใน PowerPoint

 1. ต่อไปนี้คือวิธีใช้งานตัวชี้เลเซอร์บน Windows และโทรศัพท์ Android:

  • Window Phone: ไปที่สไลด์ที่คุณต้องการ แล้วแตะ ตัวชี้แบบเลเซอร์สำหรับงานนำเสนอ PowerPoint

  • โทรศัพท์ Android : แตะการแสดงตัวอย่างสไลด์ค้างไว้

 2. แพนไปรอบๆ หน้าจอที่คุณต้องการให้ตัวชี้เลเซอร์ปรากฏขึ้น จุดสีแดงจะปรากฏบนหน้าจอการนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับไฟล์แบบอ่านอย่างเดียวและไฟล์ที่มีการป้องกัน

ฟีเจอร์บางอย่างอาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้เมื่อคุณนำเสนอไฟล์แบบอ่านอย่างเดียว หรือไฟล์ที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์และเปิดในมุมมองที่ได้รับการป้องกัน ในตัวอย่างจะรวมถึงตัวชี้เลเซอร์และมุมมองรูปขนาดย่อใน PowerPoint ถ้าคุณเชื่อถือแหล่งที่มาของเอกสาร เป็นความคิดที่ดีที่จะเปิดใช้งานการแก้ไขก่อนเริ่มต้นงานนำเสนอ

ด้านบนของหน้า

เปิดฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึง

คุณสามารถเปิดแว่นขยายหน้าจอเพื่อขยายหน้าจอของคุณ และเปิด ความคมชัดสูง เพื่อเปิดใช้งานความคมชัดสูง

 • เปิดใช้งานแว่นขยายเพื่อขยายหน้าจอของคุณ

  บน Windows Phone ให้แตะ การตั้งค่า แตะ ความง่ายในการเข้าถึง แล้วเปิดใช้งาน ขยายหน้าจอ เมื่อต้องการขยาย ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนระดับการขยาย ให้ใช้สองนิ้วแตะสองครั้งค้างไว้ จากนั้นแพนขึ้นหรือลงเพื่อเพิ่มหรือลดการขยาย

  บน การตั้งค่า ของโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะ การช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วเปิดใช้งาน รูปแบบการสัมผัสเพื่อขยาย คุณสามารถย่อและขยายได้ด้วยการแตะสามครั้งที่หน้าจอ

 • เปิดใช้งานความคมชัดสูงสำหรับการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น

  บน การตั้งค่า ของ Windows Phone ให้แตะ ความง่ายในการเข้าถึง แล้วเปิดใช้งาน ความคมชัดสูง

  บน การตั้งค่า ของโทรศัพท์ Android ของคุณ ให้แตะ การช่วยสำหรับการเข้าถึง แล้วเปิดใช้งาน ข้อความที่มีความคมชัดสูง

ด้านบนของหน้า

ช่วยเราปรับปรุง

คุณสามารถส่งข้อมูลเพื่อช่วยเราปรับปรุง Office ระยะไกล ข้อมูลนี้จะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือส่งโฆษณาถึงคุณ อ่านข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าของไมโครซอฟท์ (CEIP)

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×