Office

วิธีใช้ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

Power Query มีค้นพบข้อมูล การแปลงข้อมูล และการเพิ่มความสมบูรณ์สำหรับเดสก์ท็อปไปยัง cloud

ฟีเจอร์ Power Query มาตรฐาน

ค้นหา รวม และปรับปรุงข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างง่ายดายใน Excel

* หมายเลขเวอร์ชันการวางจำหน่ายทั่วไป (General Availability - GA) คือ Power Query 1.5.3296.2082 และ Power Query 2.10.3547.461

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Query สำหรับ Excel

การเริ่มต้นใช้งาน

Microsoft Power Query สำหรับ Excel มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการค้นพบข้อมูล การแปลงข้อมูล และการเพิ่มความสมบูรณ์

เริ่มต้นใช้งาน

คุณสามารถแชร์ และจัดการแบบสอบถาม รวมถึงการค้นหาข้อมูลภายในองค์กรของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแชร์แบบสอบถาม ดูแบบสอบถามที่แชร์

บทนำสู่ Microsoft Power Query สำหรับ Excel

Microsoft Power Query สำหรับ Excel มีส่วนติดต่อผู้ใช้ที่ใช้งานง่ายสำหรับการค้นพบข้อมูล การแปลงข้อมูล และการเพิ่มความสมบูรณ์

นำเข้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภายนอก

ด้วย Power Query คุณสามารถนำเข้าข้อมูลลงใน Excel จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายได้ หลังจากที่คุณเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลแล้ว คุณสามารถจัดรูปแบบข้อมูลให้ตรงกับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณได้

จัดรูปแบบข้อมูล

จัดรูปแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยการแก้ไขขั้นตอนคิวรีให้ตรงกับความต้องการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เพิ่มคิวรีลงในเวิร์กชีต Excel

แทรกข้อมูลจากคิวรีลงในเวิร์กชีต Excel ได้ เมื่อคุณแทรกข้อมูลจากคิวรี คุณสามารถเลือกที่จะโหลดคิวรีลงในตัวแบบข้อมูล Excel ได้

บทช่วยสอน

Power Query 101

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเรียกใช้และแปลงตารางของข้อมูลจากเว็บเพจ

รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

ในบทช่วยสอนนี้ คุณจะนำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel ภายในเครื่องซึ่งมีข้อมูลผลิตภัณฑ์ และจากตัวดึงข้อมูล OData ที่มีข้อมูลการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ คุณทำขั้นตอนการแปลงและการรวม และรวมข้อมูลจากแหล่งที่มาทั้งสองเพื่อสร้างรายงาน ยอดขายรวมต่อผลิตภัณฑ์และปี

การใช้ตัวแก้ไขคิวรี

บทนำสู่ตัวแก้ไขคิวรี

ด้วยตัวแก้ไขคิวรี คุณสามารถนำทาง กำหนด และแปลงข้อมูลบนแหล่งข้อมูลได้

ปรับเปลี่ยนสูตร

คุณสามารถปรับเปลี่ยนสูตรอื่นที่ไม่ใช่สูตรที่เกี่ยวข้องกับตัวสร้าง หรือคุณสามารถเปลี่ยนแปลงสูตรที่มีอยู่ได้

แก้ไขการตั้งค่าขั้นตอนคิวรี

ด้วยบานหน้าต่าง ขั้นตอน คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข จัดลำดับใหม่ หรือลบขั้นตอนคิวรีเพื่อเปลี่ยนวิธีการแปลงข้อมูลของคุณ

รีเฟรชคิวรี

รีเฟรชคิวรีเพื่อนำเข้าข้อมูลล่าสุดลงในตารางโดยไม่ต้องสร้างคิวรีอีกครั้ง

กรอง เรียงลำดับ และจัดกลุ่มข้อมูล

กรองตาราง

กรองตารางเพื่อลดขนาดของผลลัพธ์คิวรีของคุณโดยไม่รวมแถวหรือคอลัมน์ตามขนาด ค่า หรือเงื่อนไข

เรียงลำดับตาราง

เรียงลำดับแถวของตารางในผลลัพธ์คิวรีของคุณตามเกณฑ์ เช่น ตามลำดับตัวอักษรหรือค่าที่เป็นตัวเลขของคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ และตามลำดับจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

จัดกลุ่มแถวในตาราง

จัดกลุ่มค่าในแถวหลายแถวเป็นค่าเดียว ด้วยการจัดกลุ่มแถวโดยยึดตามค่าในคอลัมน์อย่างน้อยหนึ่งคอลัมน์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจัดกลุ่มแถว ให้ดูที่บทช่วยสอน รวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

จัดรูปแบบข้อมูลในคิวรี

จัดรูปแบบหรือแปลงคิวรี

จัดรูปแบบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยการเพิ่ม เอาออก หรือแก้ไขขั้นตอนคิวรีให้ตรงกับความต้องการของระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ

เอารายการที่ซ้ำกันออก

เอาแถวทั้งหมดออกจากตารางที่มีค่าในคอลัมน์ที่เลือกซ้ำกับค่าก่อนหน้า แถวที่มีชุดของค่าปรากฏเป็นครั้งแรกจะไม่ถูกเอาออกไป

เอาแถวที่มีข้อผิดพลาดออก

เอาแถวจากคิวรีที่มีข้อผิดพลาดของข้อมูลออก

ระดับความเป็นส่วนตัว

ระดับความเป็นส่วนตัวจะระบุระดับการแยกออก ซึ่งกำหนดระดับที่แหล่งข้อมูลหนึ่งถูกแยกออกจากแหล่งข้อมูลอื่น

การทำงานกับคอลัมน์

แทรกคอลัมน์ที่กำหนดเองลงในตาราง

แทรกคอลัมน์ดัชนีหรือคอลัมน์ที่กำหนดเอง (คุณกำหนดสูตร) ลงในคิวรีปัจจุบันของคุณ

รวมข้อมูลจากคอลัมน์

รวมข้อมูลจากคอลัมน์ใดๆ ที่มีตารางที่สัมพันธ์กัน เพื่อแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินการกลุ่ม รวมถึง Sum, Count, Average, Min และ Max

ผสานคอลัมน์

ผสานค่าในคอลัมน์อย่างน้อยสองคอลัมน์ให้เป็นคอลัมน์เดียวในคิวรี

เลื่อนระดับแถวเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

เลื่อนระดับแถวเป็นส่วนหัวของคอลัมน์

เอาคอลัมน์ออก

ลบคอลัมน์ที่เลือกหรือ เอาคอลัมน์อื่นๆ ออก จากคิวรี

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

เปลี่ยนชื่อคอลัมน์แหล่งข้อมูล ชื่อคอลัมน์ใหม่ถูกใช้ในคิวรี

แทนที่ค่า

แทนที่ค่าหนึ่งด้วยอีกค่าหนึ่งในคอลัมน์ที่เลือก

แบ่งคอลัมน์ของข้อความ

คอลัมน์ของข้อความสามารถแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์ได้สองวิธี ได้แก่ ด้วยตัวคั่น หรือด้วยจำนวนอักขระ

ยกเลิกการทำ Pivot คอลัมน์

แปลงคอลัมน์ที่เลือกลงในคู่ของค่าแอตทริบิวต์

รวมข้อมูลจากคิวรีที่เกี่ยวข้อง

รวมคิวรีหลายรายการ

ด้วย Power Query คุณสามารถรวมคิวรีหลายคิวรีได้อย่างราบรื่นโดยการผสานหรือการผนวก การดำเนินการ จดหมายเวียน และ ผนวก จะเกิดบนคิวรีใดๆ ที่มีการจัดรูปแบบตาราง โดยไม่ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของข้อมูลนั้นๆ

ผสานคิวรี

การดำเนินการ ผสาน จะสร้างคิวรีขึ้นมาใหม่จากคิวรีสองรายการที่มีอยู่แล้ว

ผนวกคิวรี

การดำเนินการ ผนวก จะสร้างคิวรีใหม่ที่มีแถวทั้งหมดจากคิวรีแรกตามด้วยแถวทั้งหมดจากคิวรีที่สอง

ดูรายละเอียดแนวลึกในตารางที่เกี่ยวข้อง

ใน Power Query คอลัมน์ที่มีลิงก์ไปยังตารางที่เกี่ยวข้องจะมีลิงก์ รายการ หรือลิงก์ ตาราง ลิงก์ รายการ จะนำทางไปยังระเบียนเดี่ยวที่เกี่ยวข้อง ลิงก์ ตาราง จะนำทางไปยังตารางที่เกี่ยวข้อง

ขยายคอลัมน์ที่มีตารางที่เกี่ยวข้อง

ขยายคอลัมน์ที่มีตารางที่สัมพันธ์กันเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถแยกค่าคอลัมน์ทั้งหมดหรือค่าคอลัมน์ที่เจาะจงภายในตารางที่เกี่ยวข้องได้

แชร์คิวรี [Power Query เวอร์ชัน 2.10]

แชร์แบบสอบถาม

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลที่จำเป็นและปรับปรุง (กรอง จัดรูปแบบ และแปลง) ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของคุณแล้ว คุณสามารถแชร์ Metadata ของชุดข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์ให้เป็นคิวรีใน Power Query กับชุดผู้ใช้ทั้งหมดหรือที่ระบุภายในองค์กรได้

จัดการคิวรีที่แชร์

ดูและอัปเดตคิวรีที่แชร์

ดูและอัปเดตคิวรีที่แชร์ของคุณเพื่อแก้ไขข้อกำหนดคิวรีหรือ Metadata

ดูและจัดการคิวรีในเวิร์กบุ๊ก

จัดการคิวรีของคุณในเวิร์กบุ๊ก Excel ได้จากที่เดียว

ค้นหาและใช้คิวรีที่แชร์

ค้นหาและใช้คิวรีที่แชร์

คุณสามารถค้นหาและใช้คิวรีที่แชร์เพื่อใช้ข้อมูลที่ใช้อยู่ในคิวรีสำหรับการวิเคราะห์และการรายงานข้อมูล

ร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายใน

สำหรับคิวรีที่แชร์ คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายในได้ ดังนั้นคุณจึงสามารถนำเข้าข้อมูลจากคิวรีที่แชร์ได้

ดูการวิเคราะห์การใช้งานสำหรับคิวรีที่แชร์ของคุณ

การจัดการ Power BI คืออะไร?

ดูการวิเคราะห์การใช้งานคิวรีที่แชร์ในขณะที่จัดการคิวรีที่แชร์ของคุณใน Power Query

คิวรีขั้นสูง

สร้างคิวรีขั้นสูง

สร้างคิวรีขั้นสูงโดยใช้ภาษาสูตร Power Query

ประเภทของสูตร Power Query

อ้างอิง

ข้อกำหนดเบื้องต้นของแหล่งข้อมูล

Microsoft Power Query สำหรับ Excel สนับสนุนผู้ให้บริการแหล่งข้อมูลจำนวนมาก สำหรับผู้ให้บริการแต่ละราย Power Query จะสนับสนุนเวอร์ชันและวัตถุของผู้ให้บริการที่เฉพาะเจาะจง

การตั้งค่าแหล่งข้อมูล

Microsoft Power Query สำหรับ Excel จะบันทึกข้อมูลประจำตัวแหล่งข้อมูล หรือข้อมูลเฉพาะของการลงชื่อเข้าใช้ สำหรับการเชื่อมต่อแหล่งข้อมูลในแต่ละครั้งที่คุณมีการใช้งานและระดับความเป็นส่วนตัวของแหล่งข้อมูล

คู่มือเมนูบริบทของ Power Query

คู่มือแท็บ Ribbon ของ Power Query

เรียนรู้เกี่ยวกับสูตร Power Query

สูตรใน Power Query จะใช้ในการดำเนินการต่างๆ เช่น การรับหรือการแปลงข้อมูล

ประเภทของสูตร Power Query

ฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงใน Microsoft Power Query สำหรับ Excel

Power Query มุ่งเน้นให้แน่ใจว่าหน้าที่การใช้งานต่างๆ จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ทุพพลภาพ นอกจากการรวมฟีเจอร์การช่วยสำหรับการเข้าถึงซึ่งสอดคล้องกับ Microsoft Excel 2013 แล้ว Power Query ยังรวมการสนับสนุนในการช่วยสำหรับการเข้าถึงสำหรับสถานการณ์ทั่วไปและให้การแก้ไขปัญหาที่สามารถทำได้

อภิธานศัพท์

ข้อกำหนดและข้อจำกัดของ Power Query

การแก้ไขปัญหา

การทำให้เป็นสากล

Power Query มีความสามารถที่เป็นสากลมากมายในการแสดงข้อมูลเป็นภาพสำหรับตำแหน่งกระทำการของคุณ ในระบบปฏิบัติการ Windows ตำแหน่งกระทำการคือชุดของข้อมูลการกำหนดลักษณะของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับภาษา สภาพแวดล้อม และ/หรือวัฒนธรรมของผู้ใช้

Crypto Mobility

หมายเหตุด้านความปลอดภัย: Power Query สอดคล้องกับแนวทาง Crypto Mobility ตามMicrosoft SDL Processด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลประจำตัวภายในโดยใช้ DPAPI

เงื่อนไขการใช้บริการ Microsoft Power Query

ฟีเจอร์ Power Query และ Privacy Impacting

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×