วิธีใช้แบบออนไลน์ของ OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หัวข้อวิธีใช้ต่อไปนี้มีไว้สำหรับ OneNote Online เวอร์ชันบนเว็บของ OneNote


เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นใช้งาน OneNote ใหม่

แนะนำ OneNote

งานพื้นฐานใน OneNote Online

ทำสิ่งต่าง ๆ กับบอกฉันได้อย่างรวดเร็ว

การสนับสนุนสำหรับการเข้าถึงสำหรับ OneNote

ข้อมูลเพิ่มเติม...


จดบันทึกย่อ

ใช้อีเมลในการส่งบันทึกย่อไปยังสมุดบันทึก OneNote

แทรกฟอร์มหรือแบบทดสอบลงใน OneNote Online

ฝังเนื้อหาใน OneNote

ข้อมูลเพิ่มเติม...


จัดรูปแบบบันทึกย่อ

เปลี่ยน หรือเอาที่สร้างวันหรือเวลาของหน้า

เน้นข้อความ

จัดรูปแบบตาราง

ค้นหา และแทนข้อความในบันทึกย่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม...


แชร์และซิงค์

ซิงค์สมุดบันทึกที่แชร์

ใช้ OneNote Online เพื่อแชร์บันทึกย่อกับบุคคลอื่น

ปลดล็อกส่วนที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ส่งออกบันทึกย่อเป็น PDF

ใช้ OneNote Online เพื่อแชร์บันทึกย่อระหว่างการประชุม


จัดระเบียบอยู่เสมอ

สร้างหน้าใหม่

เปลี่ยนชื่อสมุดบันทึก

ลบสมุดบันทึก

ข้อมูลเพิ่มเติม...


แก้ไขปัญหา

ถ้าการสั่งเปิดใน OneNote ไม่ทำงาน เปิดใช้งาน add-on

ทำไมเครื่องมือการคลิปหน้าจอจึงไม่ทำงานอีกต่อไป

ปิดการแจ้งเตือนทางอีเมล

สำรองและคืนค่าบันทึกย่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×