วิธีใช้เทคโนโลยี XML InfoPath

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Microsoft Office InfoPath เป็นแอปพลิเคชันที่ระบบ Microsoft Office ที่ใช้ในการสร้างเทมเพลตฟอร์มที่โดยยึดตาม Extensible Markup Language (XML) และเทคโนโลยีเกี่ยวข้อง XML ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมภาษาอธิบาย การจัดระเบียบ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ใน InfoPath เทมเพลตฟอร์มที่จะยึดตาม XML เทคโนโลยี และฟอร์มข้อมูลจะถูกบันทึก หรือส่งในรูปแบบ XML InfoPath จะใช้ XML ต่อไปนี้เทคโนโลยี:

  • การแปลง XSL (XSLT)

  • เค้าร่าง XML

  • Extensible Hypertext Markup Language (XHTML)

  • XML Path Language (XPath)

  • รูปแบบวัตถุของเอกสาร (DOM)

  • ลายเซ็น XML

    หมายเหตุ: คุณสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านี้ โดยไปที่เว็บไซต์ World Wide Web Consortium (W3C)และค้นหาเทคโนโลยีแต่ละรายการ

เทคโนโลยีเหล่านี้จะได้รับการดูแล โดย World Wide Web Consortium (W3C), ที่แนะนำชุดเฉพาะของกฎ แนวทาง และข้อตกลงสำหรับการผลิตไฟล์ที่สร้าง และการประมวลผล โดยคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นและแอปพลิเคชันได้ง่าย นอกเหนือจากเทคโนโลยี XML InfoPath ที่สนับสนุน InfoPath ทำให้ใช้พิเศษคำสั่งการประมวลผล และ namespaces และมีตัวเลขของวิธีการสำหรับการเข้าถึง DOM ถึงรูปแบบวัตถุ InfoPath เท่านั้น

แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำความเข้าใจรายละเอียดของ XML เทคโนโลยีเหล่านี้ทั้งหมด ตารางต่อไปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ใน InfoPath

ชื่อ

คำอธิบาย

XML

XML เป็นรูปแบบผลลัพธ์ที่ผลิต ด้วยฟอร์ม InfoPath ยังมีใช้ XML เพื่อให้ประกอบด้วยข้อมูลตัวอย่างที่แสดงในเขตข้อมูลของฟอร์มก่อนที่ผู้ใช้กรอก InfoPath ใช้เวอร์ชัน 1.0 มาตรฐาน XML

XSLT

XSLT เป็นรูปแบบของไฟล์มุมมองที่ผลิตเมื่อถูกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ไม่สนับสนุนการใช้ XSL จัดรูปแบบวัตถุ (แบบ XSL) สำหรับงานนำเสนอของข้อมูลแบบ XML และ ไม่ได้สนับสนุนการนำเข้าไฟล์.xsl ที่กำหนดไว้ InfoPath ใช้ XSLT เวอร์ชัน 1.0 มาตรฐาน

XML Schema

ใช้เค้าร่าง XML เป็นตัวหลักในการการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ในฟอร์ม และมีโครงสร้างพื้นฐานของเอกสาร XML ที่สร้างขึ้น โดยเทมเพลตฟอร์ นอกจากนี้ XML Schema ถูกใช้เพื่อกำหนดโครงสร้างของไฟล์ (.xsf) ข้อกำหนดฟอร์มที่สร้างขึ้น โดย InfoPath เมื่อถูกออกแบบเทมเพลตฟอร์ม InfoPath ไม่สนับสนุนเค้าร่างที่สอดคล้องกับข้อกำหนดลดข้อมูลแบบ XML (XDR) หรือกำหนดชนิดเอกสาร (DTD) InfoPath ใช้เวอร์ชัน 1.0 มาตรฐาน XML Schema

XHTML

มีรูปแบบ XHTML HTML และส่วนใหญ่จะถูกใช้เมื่อการพัฒนาพื้นที่ข้อความ rich text InfoPath ใช้ XHTML เวอร์ชัน 1.0 มาตรฐาน

XPath

ใช้นิพจน์ XPath เมื่อผูกตัวควบคุมกับเขตข้อมูลและกลุ่มในแม่แบบฟอร์มแหล่งข้อมูล นิพจน์ XPath จะถูกใช้สำหรับนิพจน์การจัดรูปแบบตามเงื่อนไข และตรวจสอบข้อมูลด้วย InfoPath ใช้ XPath เวอร์ชัน 1.0 มาตรฐาน

DOM

DOM ถูกใช้ในการเข้าถึงเนื้อหาของเอกสาร XML ต้นฉบับที่สร้างเทมเพลตฟอร์มด้วยการเขียนโปรแกรม นอกจากนี้ยังใช้การเข้าถึงแบบอ่านอย่างเดียวกับเนื้อหาของไฟล์.xsf InfoPath ใช้ DOM เวอร์ชัน 1.0 มาตรฐาน

ลายเซ็น XML

ลายเซ็น XML จะใช้สำหรับการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลในฟอร์ม InfoPath ถ้าเปิดใช้งาน แต่ละฟอร์ม InfoPath ที่สามารถประกอบด้วยอย่าง น้อยหนึ่งลายเซ็นดิจิทัล InfoPath สนับสนุนการเซ็นชื่อแบบดิจิทัลสำหรับส่วนใด ๆ ของฟอร์ม ตลอดจนฟอร์มโดยรวมทั้งหมด

ตัวประมวลผล XML

ตัวประมวลผล XML จะใช้ในการโหลด XML ของเอกสารต้นฉบับลงในหน่วยความจำแบบไดนามิกของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบโดยใช้ XML Schema และสร้างมุมมองของเอกสารได้ โดยการใช้ XSLT ตัวประมวลผล XML ที่ได้รับการสนับสนุน โดย InfoPath เป็น Microsoft XML Core Services (MSXML) เวอร์ชัน 5.0 เวอร์ชันก่อนหน้าของตัวประมวลผลนี้ไม่ได้รับการสนับสนุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×