วิธีโยกย้ายกล่องจดหมายจากผู้เช่า Office 365 ไปยังอีกผู้เช่าหนึ่ง

บทความนี้อธิบายวิธีการโยกย้ายกล่องจดหมายและการตั้งค่าบริการจากผู้เช่า Office 365 หนึ่งไปยังผู้เช่า Office 365 อีกรายหนึ่งในสถานการณ์การควบรวมธุรกิจ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 500 รายที่จะต้องโยกย้าย หรือต้องโยกย้ายข้อมูล SharePoint จำนวนมาก การทำงานกับ คู่ค้าของ Office 365 ก็เป็นความคิดที่ดี

สถานการณ์ในบทความนี้จะกล่าวถึงบริษัทสมมุติสองบริษัทคือ Contoso.com และ Fabrikam.com โดยใช้ผู้เช่า Office 365 ที่แยกกันสองผู้เช่า Contoso ได้ซื้อกิจการ Fabrikam และกำลังย้ายผู้ใช้และข้อมูลของ Fabrikam ไปยังผู้เช่า Office 365 ของ contoso.com

ผู้เช่า 1 (ปลายทาง)

ผู้เช่า 2 (ต้นทาง)

โดเมนอีเมลแบบกำหนดเอง:   

contoso.com

fabrikam.com

โดเมนเริ่มต้นของ Office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

สถานการณ์: โยกย้ายโดยใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่น

สถานการณ์นี้จะถือว่า ผู้ใช้ กลุ่ม และวัตถุอื่นๆ จากบริษัท Fabrikam จะถูกสร้างขึ้นใน Office 365 นำเข้าสู่พอร์ทัลผ่านทางสคริปต์ หรือผสานเข้ากับ Active Directory ของ Contoso ผ่านการรวมข้อมูลของบริการระบบโดเมน Active Directory (AD DS) ด้วยตนเอง

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ บัญชี Fabrikam ทั้งหมดจะอยู่ในผู้เช่า Office 365 ของ Contoso.com และทุกบัญชีจะใช้ @fabrikam.com เป็น UPN แบบแผนที่อยู่ขั้นสุดท้ายจะเลือกเพื่อความเรียบง่ายและกระชับ แต่แน่นอนว่าสามารถปรับเปลี่ยนให้ตรงตามความต้องการของคุณได้

ข้อมูลกล่องจดหมายสามารถย้ายจากผู้เช่า Office 365 ไปยังผู้เช่าอื่นได้อย่างไร

การวางแผน: สองสัปดาห์ก่อนที่คุณจะโยกย้าย

ถ้าคุณใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นในการโยกย้ายผู้ใช้ ให้ซื้อสิทธิ์การใช้งานที่จำเป็นสำหรับการโยกย้าย

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับไคลเอ็นต์   

สำหรับ Outlook 2010 และ Outlook 2013 คุณเพียงต้องลบโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook ออกเท่านั้น

สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2010 เมื่อคุณรีสตาร์ต ระบบค้นหาอัตโนมัติจะกำหนดค่าไคลเอ็นต์และสร้างไฟล์ .OST ขึ้นมาใหม่

สำหรับไคลเอ็นต์ Lync คุณจะต้องเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อเมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์

การจัดเตรียมผู้เช่าและการให้สิทธิ์การใช้งาน   

ผู้เช่าต้นทางคือผู้เช่า Office 365 ของ Fabrikam ที่คุณกำลังโยกย้ายผู้ใช้และข้อมูลออกมา ผู้เช่าปลายทางคือผู้เช่า Office 365 ของ Contoso ที่คุณกำลังโยกย้ายผู้ใช้และข้อมูลเข้าไป

 1. เพิ่มสิทธิ์การใช้งานในผู้เช่า Office 365 ปลายทางเพื่อรองรับกล่องจดหมายทั้งหมดที่จะโยกย้ายมาจากผู้เช่าต้นทาง

 2. สร้างบัญชีผู้ดูแลระบบในผู้เช่าต้นทางและปลายทางสำหรับใช้ในการโยกย้ายจาก Office 365 ไปยังอีก Office 365 หนึ่ง เครื่องมือในการโยกย้ายบางอย่างอาจต้องใช้บัญชีผู้ดูแลระบบมากกว่าหนึ่งบัญชีในผู้เช่าต้นทาง เพื่อปรับปริมาณข้อมูลให้เหมาะสม

ห้อง ทรัพยากร กลุ่มการแจกจ่าย และการสร้างวัตถุข้อมูลผู้ใช้ในผู้เช่าปลายทาง   

เมื่อต้องการสร้างทรัพยากรในผู้เช่าปลายทาง (Contoso):

 1. ถ้าจะใช้เครื่องมือ Azure AD Connect ในการซิงค์วัตถุทั้งหมดจากบริการระบบโดเมนของ Active Directory (AD DS) ของ Contoso จะต้องสร้างวัตถุจาก AD DS ผู้เช่าต้นทาง (Fabrikam) ใน AD DS ผู้เช่าปลายทาง (Contoso) ผ่านการรวม

  1. การรวม AD DS สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ AD DS ต่างๆ การรวมอาจใช้เวลานานและการวางแผนเป็นพิเศษ โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวัตถุที่จะย้าย ดังนั้นจึงสามารถทำให้เสร็จก่อนเริ่มโครงการโยกย้าย

  2. ตรวจสอบว่าผู้ใช้และกลุ่มใหม่ทั้งหมดซิงค์กับผู้เช่าปลายทาง Contoso.com ผ่านการทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกัน วัตถุเหล่านั้นควรปรากฏเป็น user@contoso.onmicrosoft.com ในผู้เช่าใหม่เนื่องจากโดเมน Fabrikam ยังไม่ได้ถูกย้ายในตอนนี้ ที่อยู่อีเมลหลักสำหรับผู้ใช้และกลุ่มสามารถอัปเดตเป็น @fabrikam.com หลังจากย้ายโดเมนเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 2. ถ้าไม่ใช้การทำข้อมูลไดเรกทอรีให้ตรงกัน หรือถ้าห้อง ทรัพยากร กลุ่ม หรือผู้ใช้ได้รับการจัดการในศูนย์การจัดการ Office 365 ของผู้เช่าต้นทาง จะต้องสร้างวัตถุเหล่านี้ขึ้นในผู้เช่าปลายทาง สามารถสร้างวัตถุขึ้นด้วยตนเองในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือสำหรับการสร้างวัตถุจำนวนมาก ให้นำเข้าไฟล์ CSV โดยใช้ฟีเจอร์การเพิ่มเป็นกลุ่มในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือโดยใช้ Windows PowerShell

การสื่อสารกับผู้ใช้   

เมื่อต้องสื่อสารเกี่ยวกับการโยกย้ายถึงผู้ใช้ในองค์กรของคุณ:

 1. สร้างแผนการสื่อสารและเริ่มต้นแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการโยกย้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงบริการ

 2. หลังการโยกย้าย แคชชื่อเล่นจะถูกล้างข้อมูลออกจากไคลเอ็นต์ Outlook ทั้งหมด โปรดดู วิธีตั้งค่าแคชชื่อเล่นและแคชการเติมค่าให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติใหม่ใน Outlook สำหรับเครื่องมือแก้ไขอัตโนมัติที่ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ได้

 3. ช่วยให้ผู้ใช้ทราบวิธีเชื่อมต่อกับ Outlook Web App ด้วยข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ใหม่ของผู้ใช้ ในกรณีที่ผู้ใช้มีปัญหาภายหลังการโยกย้าย

กิจกรรมการจัดเตรียมและกิจกรรมก่อนการโยกย้าย: สามวันก่อนที่คุณจะโยกย้าย

การจัดเตรียมโดเมน   

เมื่อต้องการจัดเตรียมโดเมนสำหรับโยกย้าย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่มกระบวนการตรวจสอบโดเมนบนผู้เช่าปลายทาง (Contoso) สำหรับโดเมนอีเมล Fabrikam.com

 2. ในศูนย์การจัดการ Office 365 ของ contoso.com ให้เพิ่มโดเมน Fabrikam.com และสร้างระเบียน TXT ใน Domain Name System (DNS) สำหรับการตรวจสอบ

  หมายเหตุ: การตรวจสอบจะล้มเหลวเนื่องจากโดเมนยังคงถูกใช้ในผู้เช่าอื่น

  การปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในตอนนี้จะช่วยให้ระเบียน DNS มีเวลาในการเผยแพร่ เนื่องจากอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง การตรวจสอบความถูกต้องขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นภายหลัง

การจัดกำหนดการการโยกย้าย   

เมื่อต้องการจัดกำหนดการการโยกย้าย:

 1. สร้างรายการหลักของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่คุณต้องการโยกย้าย

 2. สร้างไฟล์ .CSV การแมปกล่องจดหมายสำหรับเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นที่คุณใช้ ไฟล์การแมปนี้จะถูกใช้โดยใช้เครื่องมือการโยกย้ายเพื่อจับคู่กล่องจดหมายต้นทางกับกล่องจดหมายของผู้เช่าปลายทางในขณะโยกย้าย เราขอแนะนำให้คุณใช้ * โดเมน onmicrosoft.com ‘เริ่มต้น’ สำหรับการแมปบัญชีต้นทางเนื่องจากโดเมนอีเมลแบบกำหนดเองจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

ไฟล์ CSV ถูกใช้เพื่อโยกย้ายข้อมูลในกล่องจดหมายจากผู้เช่า Office 365 ไปยังอีกผู้เช่าหนึ่ง

การทดสอบ Time to Live (TTL) ของระเบียนตัวแลกเปลี่ยนจดหมาย (ระเบียน MX)   

ถัดไป คุณจะจัดกำหนดการการทดสอบ TTL

 1. ใน DNS ให้เปลี่ยนค่า TTL บนระเบียน MX สำหรับโดเมนอีเมลหลักที่คุณต้องการถ่ายโอนไปเป็นจำนวนน้อย (เช่น 5 นาที) ถ้า TTL ไม่สามารถลดให้เหลือ 5 นาที ให้บันทึกค่าต่ำสุดเอาไว้ ตัวอย่างเช่น ถ้าค่าต่ำสุดคือ 4 ชั่วโมง ระเบียน MX จะต้องเปลี่ยนเป็น 4 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะเริ่มโยกย้าย

 2. การค้นหา MX สามารถใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง MX และ DNS

ปิดใช้งานการซิงค์ไดเรกทอรีในผู้เช่าต้นทาง   

ในศูนย์การจัดการ Office 365 ของผู้เช่าต้นทาง ให้ปิดใช้งานการซิงค์ไดเรกทอรี ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลา 24 ชั่วโมงหรือมากกว่า ดังนั้นต้องทำก่อนการโยกย้าย เมื่อปิดใช้งานในพอร์ทัลแล้ว การเปลี่ยนแปลงใดๆ กับ AD DS ผู้เช่าต้นทางจะไม่ซิงค์กับผู้เช่า Office 365 อีกต่อไป ปรับกระบวนการการกำหนดสิทธิ์แก่ผู้ใช้และกลุ่มที่มีอยู่โดยสอดคล้องกัน

การโยกย้าย: วันที่คุณดำเนินการโยกย้าย

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่จำเป็นในวันที่คุณดำเนินการโยกย้าย

การเปลี่ยนแปลงระเบียน MX – หยุดโฟลว์จดหมายขาเข้า   

เปลี่ยนระเบียน MX หลักของคุณจาก Office 365 ให้เป็นโดเมนที่ไม่สามารถติดต่อได้ ตัวอย่างเช่น “unreachable.example.com” เซิร์ฟเวอร์จดหมายทางอินเทอร์เน็ตที่พยายามส่งอีเมลใหม่จะจัดคิวจดหมายและพยายามส่งใหม่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง การใช้วิธีนี้อาจทำให้อีเมลบางฉบับส่งรายงานแจ้งการนำส่งไม่สำเร็จ (NDR) กลับมา โดยขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ที่พยายามส่งอีเมล ถ้าพบปัญหานี้ ให้ใช้บริการสำรองระเบียน MX มีบริการของบริษัทอื่นมากมายที่จะจัดคิวอีเมลของคุณให้เป็นหลายวันหรือหลายสัปดาห์ เมื่อการโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ บริการเหล่านี้จะส่งจดหมายที่จัดคิวของคุณไปยังผู้เช่า Office 365 ใหม่

เคล็ดลับ: ถ้า TTL ของคุณสั้น เช่น ห้านาที ขั้นตอนนี้สามารถทำได้ในเวลาเลิกงานเพื่อให้เกิดการหยุดชะงักน้อยลง ถ้าคุณมี TTL ที่นาน คุณต้องเปลี่ยนระเบียน MX ล่วงหน้าเพื่อให้ TTL หมดอายุ ตัวอย่างเช่น TTL ที่มีระยะเวลาสี่ชั่วโมงจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อนเวลา 14.00 นาฬิกาถ้าคุณวางแผนที่จะเริ่มต้นการโยกย้ายในเวลา 18.00 นาฬิกา

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง MX และ DNS ของคุณเมื่อจำเป็น Nslookup หรือบริการเช่นMxToolboxสามารถใช้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง MX และ DNS ได้

การจัดเตรียมผู้เช่าต้นทาง   

ต้องเอาโดเมนอีเมลหลัก fabrikam.com ออกจากวัตถุทั้งหมดในผู้เช่าต้นทางก่อนที่จะย้ายโดเมนไปยังผู้เช่าปลายทาง

 1. ถ้าคุณได้ตั้งค่าโดเมนของคุณด้วยเว็บไซต์สาธารณะของ SharePoint Onlineแล้ว ก่อนที่คุณจะเอาโดเมนออกได้คุณจะต้องตั้งค่า URL ของเว็บไซต์กลับเป็นโดเมนเริ่มต้นก่อน

 2. เอาสิทธิ์การใช้งาน Lync ทั้งหมดออกจากผู้ใช้ในผู้เช่าต้นทางโดยใช้พอร์ทัลผู้ดูแลระบบของ Lync ซึ่งจะเป็นการเอาที่อยู่ SIP ของ Lync ที่เชื่อมต่อกับ Fabrikam.com ออก

 3. ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในกล่องจดหมายต้นทางของ Office 365 ใหม่ให้เป็นโดเมนเริ่มต้น (fabrikam.onmicrosoft.com)

 4. ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเริ่มต้นในรายชื่อการแจกจ่าย ห้อง และทรัพยากรทั้งหมดให้เป็นโดเมนเริ่มต้น (fabrikam.onmicrosoft.com) ในผู้เช่าต้นทาง

 5. เอาอีเมลรอง (ที่อยู่พร็อกซี) ทั้งหมดออกจากวัตถข้อมูลผู้ใช้ที่ยังคงใช้ @fabrikam.com อยู่

 6. ตั้งค่าโดเมนเริ่มต้นในผู้เช่าต้นทางเป็นโดเมนการกำหนดเส้นทาง fabrikam.onmicrosoft.com (ในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ ให้คลิกที่ชื่อบริษัทของคุณในมุมบนขวา)

 7. ใช้คำสั่ง Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.com ของ Windows PowerShell เรียกใช้รายการของวัตถุทั้งหมดที่ยังคงใช้โดเมนดังกล่าวและบล็อกการเอาออก

 8. สำหรับปัญหาในการนำโดเมนออกทั่วไป โปรดดู คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามนำโดเมนออกจาก Office 365

การจัดเตรียมผู้เช่าปลายทาง   

ตรวจสอบโดเมน Fabrikam.com ในผู้เช่า contoso.com ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องรอหนึ่งชั่วโมงหลังจากนำโดเมนออกจากผู้เช่าเก่าแล้ว

 1. กำหนดค่า CNAME (ภายใน/ภายนอก) ค้นหาอัตโนมัติ โดยจะทำหรือไม่ก็ได้

 2. ถ้าคุณใช้ AD FS ให้กำหนดค่าโดเมนใหม่ในผู้เช่าปลายทางสำหรับ AD FS

 3. เริ่มเปิดใช้งานกล่องจดหมายในผู้เช่า contoso.com > มอบหมายสิทธิ์การใช้งานกับบัญชีผู้ใช้ใหม่ทั้งหมด

 4. ตั้งค่าโดเมนอีเมล Fabrikam.com เป็นที่อยู่หลักสำหรับผู้ใช้ใหม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยการเลือก/แก้ไขผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์การใช้งานหลายรายในพอร์ทัล หรือโดยใช้ Windows PowerShell

 5. ถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การซิงค์แฮชของรหัสผ่าน การรับรองความถูกต้องแบบพาสทรู หรือ AD FS ให้ตั้งค่ารหัสผ่านบนกล่องจดหมายทั้งหมดในผู้เช่าปลายทาง (Contoso) ถ้าคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านทั่วไปอยู่ ให้แจ้งรหัสผ่านใหม่กับผู้ใช้

 6. เมื่อมีสิทธิ์ใช้งานและเปิดใช้งานกล่องจดหมายแล้ว ให้เปลี่ยนเส้นทางของจดหมาย ระบุทะเบียน MX ของ Fabrikam ไปที่ผู้เช่าปลายทาง (Contoso) ของ Office 365 เมื่อ MX TTL หมดอายุ จดหมายจะเริ่มไหลเข้ากล่องจดหมายใหม่ที่ว่างเปล่า ถ้าคุณใช้บริการการสำรองข้อมูล MX คุณสามารถปล่อยอีเมลไปยังกล่องจดหมายใหม่ได้

 7. ดำเนินการทดสอบการยืนยันการส่งผ่านของจดหมายไปยังและออกจากกล่องจดหมายใหม่ในผู้เช่าปลายทาง

 8. ถ้าคุณใช้ Exchange Online Protection (EOP): ในผู้เช่าปลายทาง ให้สร้างกฎการส่งผ่าน ตัวเชื่อมต่อ รายการที่ปลอดภัย/รายชื่อบัญชีดำ และอื่นๆ จากผู้เช่าต้นทาง

เริ่มต้นการโยกย้าย   

เมื่อต้องการลดระยะเวลาหยุดทำงานและความไม่สะดวกของผู้ใช้ ให้กำหนดวิธีดีที่สุดในการโยกย้าย

 • การโยกย้ายสำหรับผู้ใช้ 500 รายหรือน้อยกว่า: โยกย้ายจดหมาย ปฏิทิน และข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อไปยังกล่องจดหมายของผู้เช่าปลายทาง จำกัดการโยกย้ายจดหมายตามวันที่ถ้าเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น ข้อมูล 6 เดือนล่าสุด

 • การโยกย้ายสำหรับผู้ใช้มากกว่า 500 ราย: ใช้วิธีส่งผ่านหลายแบบที่คุณย้ายรายชื่อผู้ติดต่อ ปฏิทิน และอีเมลสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดเฉพาะ 1 สัปดาห์ย้อนหลัง แล้วในวันหรือสัปดาห์ถัดไปให้ดำเนินการส่งผ่านหลายครั้งเพื่อเติมข้อมูลอีเมลที่เก่ากว่าลงในกล่องจดหมาย

เริ่มต้นการโยกย้ายจดหมายของคุณผ่านทางเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่น

 1. ตรวจสอบความคืบหน้าในการโยกย้ายด้วยเครื่องมือที่ผู้ขายมีให้ ส่งออกรายงานความคืบหน้าไปยังทีมจัดการและการโยกย้ายเป็นระยะๆ ในระหว่างการโยกย้าย

 2. ทำการโยกย้ายส่งผ่านครั้งที่สองหรือสามหลังจากการโยกย้ายทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ โดยจะทำหรือไม่ก็ได์

เมื่อสิ้นสุดการโยกย้าย Outlook 2007 และ 2010 จะซิงค์กล่องจดหมายทั้งหมดสำหรับผู้ใช้แต่ละราย โดยจะใช้แบนด์วิดท์จำนวนมากตามปริมาณข้อมูลที่คุณโยกย้ายลงในแต่ละกล่องจดหมายนั้น Outlook 2013 จะเก็บข้อมูลแคชเพียง 12 เดือนตามค่าเริ่มต้น สามารถกำหนดค่าการตั้งค่านี้ให้เก็บข้อมูลมากขึ้นหรือน้อยลงได้ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าให้เก็บข้อมูลเพียง 3 เดือน ซึ่งจะใช้แบนด์วิดท์น้อยลง

หลังการโยกย้าย: ล้างข้อมูล   

ผู้ใช้อาจได้รับ NDR เมื่อตอบกลับข้อความอีเมลแจ้งการโยกย้าย ต้องล้างแคชชื่อเล่น Outlook โปรดดูวิธีตั้งค่าแคชชื่อเล่นและแคชการเติมค่าให้สมบูรณ์โดยอัตโนมัติใหม่ใน Outlook อีกวิธีหนึ่งคือเพิ่ม DN เดิมเป็นที่อยู่พร็อกซี x.500 ให้กับผู้ใช้ทั้งหมด

สคริปต์ Windows PowerShell ตัวอย่าง

ใช้สคริปต์ Windows PowerShell ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสคริปต์ของคุณเอง

ตั้งค่ารหัสผ่าน Office 365 ใหม่จำนวนมาก

 1. สร้างไฟล์ CSV ชื่อ password.csv

 2. แทรกคอลัมน์ “upn” และ “newpassword” ในไฟล์นี้ (ตัวอย่าง: jettrinvijitwanitch@contoso.com, Password1)

 3. ใช้คำสั่ง Windows PowerShell

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}
  

คัดลอกบัญชี Office 365 ทั้งหมดที่มีที่อยู่พร็อกซีที่เฉพาะเจาะจงไปยังไฟล์ CSV

##########################################################################

# Script: showproxies.ps1

# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific 

# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv) 

# 

# Change the following variable to the proxy address string you want to find:

# $proxyaddr = "onmicrosoft.com" 

################################################################################


$proxyaddr = "onmicrosoft.com" 


# Create an object to hold the results 

$addresses = @() 

# Get every mailbox in the Exchange Organisation 

$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited 

# Loop through the mailboxes 

ForEach ($mbx in $Mailboxes) { 

  # Loop through every address assigned to the mailbox 

  Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) { 

    # If it contains XXX, Record it 

    if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) { 

      # This is an email address. Add it to the list 

      $obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress 

      $obj.Alias = $mbx.Alias 

      $obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10) 

      $addresses += $obj 

   } 

  } 

} 

# Export the final object to a csv in the working directory 
 
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation 

# Open the csv with the default handler 

Invoke-Item addresses.csv 
 

##### END OF SHOWPROXIES.PS1

สร้างกล่องจดหมายของห้องเป็นกลุ่มใน Office 365

################################################################################

# Script: create-rooms.ps1

# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script creates Room mailboxes in Office 365.

# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"

#

# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file

$csv = Import-CSV $inputfile


#Create Rooms contained in the CSV file

$csv | foreach-object{


New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity


}


##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

นำที่อยู่อีเมลออกจากกล่องจดหมายเป็นกลุ่ม

##########################################################################

#   Script: remove-proxy.ps1

#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***

#This script will remove a secondary email address from many users 

#

# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"

#

# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix 

#        Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com 

#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.

#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.

#

################################################################################


param( $inputFile )


Function Usage

{

$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany


("\") + 1).ToString()


@"


NAME:

$strScriptFileName


EXAMPLE:

C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"


"@

}


If (-not $inputFile) {Usage;Exit}#Get MSO creds and initialize session

If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}


#

If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")

{

Write-Host

Write-Host Connecting to Office 365...

Write-Host

$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri 


https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection

$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession

}


#Import the CSV file and change primary smtp address


$csv = Import-CSV $inputfile

$csv | foreach-object{# Set variable for email address to remove

$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix

Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)


Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr} 


}


##### END OF REMOVE-PROXY.PS1
ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×