วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน INDEX/MATCH

หัวข้อนี้อธิบายสถานการณ์ทั่วไปที่คุณพบข้อผิดพลาด #VALUE! เมื่อใช้ฟังก์ชัน INDEX และ MATCH พร้อมกันในสูตร หนึ่งในสาเหตุทั่วไปในการใช้การผสม INDEX และ MATCH คือเมื่อคุณต้องการค้นหาค่าในสถานการณ์ที่ VLOOKUP ไม่ทำงาน เช่น ถ้าค่าค้นหาของคุณมากกว่า 255 อักขระ

ปัญหา: สูตรยังไม่ได้ถูกใส่เป็นอาร์เรย์

ถ้าคุณใช้ INDEX เป็นสูตรอาร์เรย์พร้อมกับ MATCH เพื่อให้สามารถรับค่าได้ คุณจะต้องแปลงสูตรของคุณเป็นสูตรอาร์เรย์ มิฉะนั้น คุณจะเห็นข้อผิดพลาด #VALUE!

วิธีแก้ไข: ควรใช้ INDEX และ MATCH เป็นสูตรอาร์เรย์ ซึ่งหมายความว่าคุณต้องกด CTRL+SHIFT+ENTER ซึ่งจะล้อมรอบสูตรในวงเล็บ {} โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณพยายามใส่ด้วยตัวเอง Excel จะแสดงสูตรเป็นข้อความ

ถ้าคุณใช้ INDEX/MATCH เมื่อคุณมีค่าค้นหาที่มากกว่า 255 อักขระ จะต้องใส่เป็นสูตรอาร์เรย์  สูตรในเซลล์ F3 คือ =INDEX(B2:B4,MATCH(TRUE,A2:A4=F2,0),0), and is entered by pressing Ctrl+Shift+Enter
ควรใช้ INDEX และ MATCH เป็นสูตรอาร์เรย์

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

ฟังก์ชัน INDEX

ฟังก์ชัน MATCH

ค้นหาค่าด้วย VLOOKUP, INDEX หรือ MATCH

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสู๖รที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามลำดับตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×