วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE! ในฟังก์ชัน DAYS

หัวข้อนี้แสดงสาเหตุที่พบได้ทั่วไปของข้อผิดพลาด #VALUE! เมื่อทำงานกับ DAYS

ปัญหา: อาร์กิวเมนต์ไม่ได้อ้างอิงถึงวันที่ที่ถูกต้อง

ถ้าอาร์กิวเมนต์มีวันที่ที่เป็นรูปแบบข้อความ เช่น 22 มิถุนายน 2000Excel จะไม่สามารถแปลค่าเป็นวันที่ที่ถูกต้องและจะส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

หมายเหตุ: ฟังก์ชันจะยอมรับวันที่รูปแบบข้อความ เช่น 21 ต.ค. 2006 และจะไม่ส่งกลับข้อผิดพลาด #VALUE!

วิธีแก้ไข เปลี่ยนค่าเป็นวันที่ที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น 06/22/2000 และทดสอบสูตรอีกครั้ง

ปัญหา: การตั้งค่าวันที่และเวลาของระบบของคุณจะไม่ซิงค์กับวันที่ในเซลล์

ถ้าระบบของคุณทำตามการตั้งค่าวันที่ mm/dd/yy และสูตรของคุณทำตามการตั้งค่าอื่น ตัวอย่างเช่น dd/mm/yyyy คุณจะได้รับข้อผิดพลาด #VALUE!

วิธีแก้ไข ตรวจสอบการตั้งค่าวันที่และเวลาของระบบของคุณเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงกับรูปแบบของวัตที่ที่อ้างอิงในสูตร ถ้าจำเป็น ให้อัปเดตสูตรเป็นรูปแบบที่ถูกต้อง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงตัวแปรต่างๆ ของ DAYS ซึ่ง A2 และ A7 เป็นวันที่ที่ไม่ถูกต้อง

ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน DAYS ต่างๆ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

แก้ไขข้อผิดพลาด #VALUE!

ฟังก์ชัน DAYS

คำนวณความแตกต่างระหว่างสองวันที่

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×