วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #NAME?

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คำถามยอดฮิตว่าทำไมข้อผิดพลาด #NAME? ปรากฏขึ้นในสูตรของคุณเนื่องจากมีการพิมพ์ชื่อสูตรผิด ดูตัวอย่างต่อไปนี้:

ข้อผิดพลาด #NAME? เกิดจากการพิมพ์ไวยากรณ์ผิด

สิ่งสำคัญ: ข้อผิดพลาด #NAME? ระบุว่าจำเป็นต้องแก้ไขบางสิ่งในไวยากรณ์ ดังนั้น เมื่อคุณเห็นข้อผิดพลาดในสูตรของคุณ ให้แก้ไขสูตร ห้ามใช้ฟังก์ชันการจัดการข้อผิดพลาดใดๆ เช่น IFERROR เพื่อซ่อนข้อผิดพลาดดังกล่าว

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการพิมพ์ผิดในชื่อสูตร ให้ใช้ตัวช่วยสร้างสูตรใน Excel เมื่อคุณเริ่มพิมพ์ชื่อสูตรในเซลล์หรือแถบสูตร รายการสูตรที่ตรงกับคำที่คุณใส่จะแสดงในรายการดรอปดาวน์ เมื่อคุณใส่ชื่อสูตรและเครื่องหมายวงเล็บเปิด ตัวช่วยสร้างสูตรจะแสดงไวยากรณ์เป็นข้อความโฮเวอร์

ไวยกรณ์สูตรเป็นข้อความโฮเวอร์

คุณยังสามารถใช้ตัวช่วยสร้างสูตรเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ เลือกเซลล์ที่มีสูตร และบนแท็บ สูตร ให้กด แทรกฟังก์ชัน

Excel จะโหลดตัวช่วยสร้างให้คุณโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างของกล่องโต้ตอบตัวช่วยสร้างสูตร

ขณะที่คุณคลิกแต่ละอาร์กิวเมนต์ Excel จะให้ข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับแต่ละอาร์กิวเมนต์

ข้อผิดพลาดที่ให้ด้านล่างเป็นสาเหตุอื่นของข้อผิดพลาด #NAME?

เมื่อสูตรของคุณมีการอ้างอิงไปยังชื่อที่ไม่ได้กำหนดใน Excel คุณจะเห็นข้อผิดพลาด #NAME?

ดูตัวอย่างต่อไปนี้ของฟังก์ชัน SUM ที่อ้างอิงไปยัง กำไร ที่เป็นชื่อที่ไม่ได้กำหนดในเวิร์กบุ๊ก

ข้อผิดพลาด #NAME? เกิดจากการอ้างอิงชื่อที่ไม่ถูกต้องในไวยากรณ์

วิธีแก้ไข: กำหนดชื่อใน ตัวจัดการชื่อ จากนั้น เพิ่มชื่อให้กับสูตร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อดำเนินการดังกล่าว:

 1. ถ้าคุณมีข้อมูลอยู่ในสเปรดชีตเรียบร้อยแล้ว และต้องการกำหนดชื่อให้กับเซลล์เฉพาะหรือช่วงเซลล์ ให้เลือกเซลล์ในสเปรดชีตก่อน ถ้าคุณต้องการสร้างช่วงใหม่ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้

 2. บนแท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก กำหนดชื่อ จากนั้น คลิก กำหนดชื่อ

 3. ใช่ชื่อที่ไม่ซ้ำกัน

 4. สำหรับ ขอบเขต ให้เลือกว่าคุณต้องการให้ชื่อพร้อมใช้งานภายในแผ่นงานนี้เท่านั้น หรือทั้งเวิร์กบุ๊ก

 5. ใส่ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

 6. คลิก ตกลง

  ส่วนถัดไปคือการใส่ชื่อในสูตร

 7. วางเคอร์เซอร์ในไวยากรณ์สูตรที่จุดที่คุณต้องการเพิ่มชื่อที่คุณเพิ่งสร้าง

 8. ไปที่แท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ใช้ในสูตร จากนั้น เลือกชื่อที่กำหนดที่คุณต้องการเพิ่ม

  คลิก "ใช้ในสูตร" เพื่อเพิ่มชื่อที่กำหนดลงในไวยากรณ์สูตร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ชื่อที่กำหนด ให้ดู กำหนดและใช้ชื่อสูตร

ถ้าไวยากรณ์อ้างอิงไปยังชื่อที่กำหนดไม่ถูกต้อง คุณจะเห็นข้อผิดพลาด #NAME?

กลับมาที่ตัวอย่างก่อนหน้า ชื่อที่กำหนดสำหรับ กำไร ถูกสร้างในสเปรดชีต ในตัวอย่างต่อไปนี้ สะกดชื่อผิด ฟังก์ชันจึงยังคงแสดงข้อผิดพลาด #NAME?

ข้อผิดพลาด #NAME? เกิดจากพิมพ์ชื่อที่กำหนดในไวยากรณ์ผิด

วิธีแก้ไข: แก้ไขจุดที่พิมพ์ผิดในไวยากรณ์และลองใช้สูตรอีกครั้ง

เคล็ดลับ: ให้ใส่ชื่อที่กำหนดด้วยตนเองในสูตรแทน คุณสามารถให้ Excel ดำเนินการให้คุณได้โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าว ให้ไปที่แท็บ สูตร ในกลุ่ม ชื่อที่กำหนด ให้คลิก ใช้ในสูตร จากนั้น เลือกชื่อที่กำหนดที่คุณต้องการเพิ่ม Excel จะเพิ่มชื่อไปยังสูตรนั้น

เมื่อคุณใส่ข้อความอ้างอิงในสูตร คุณจำเป็นต้องล้อมรอบด้วยข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศ แม้ว่าคุณกำลังใช้ช่องว่างออก ถ้าไวยากรณ์ละเว้นอัญประกาศ "" สำหรับค่าข้อความ คุณจะเห็นข้อผิดพลาด #NAME ดูตัวอย่างต่อไปนี้

ข้อผิดพลาด #NAME? เกิดจากไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศคู่ในค่าที่เป็นข้อความ

ไวยากรณ์ในตัวอย่างนี้ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศคู่สำหรับ มี ซึ่งเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาด

วิธีแก้ไข: กลับไปที่ไวยากรณ์ของคุณและตรวจสอบด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าค่าข้อความใดๆ มีเครื่องหมายอัญประกาศรอบค่า

ถ้าคุณลืมใส่เครื่องหมายจุดคู่ในการอ้างอิงช่วง สูตรดังกล่าวจะแสดงข้อผิดพลาด #NAME?

ในตัวอย่างต่อไปนี้ สูตร INDEX จะแสดงข้อผิดพลาด #NAME? เนื่องจากช่วง B2 ถึง B12 ไม่มีเครื่องหมายจุดคู่

ข้อผิดพลาด #NAME? เกิดจากไม่มีเครื่องหมายทวิภาคในการอ้างอิงช่วง

วิธีแก้ไข: ตรวจสอบไวยากรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าการอ้างอิงช่วงทั้งหมดมีเครื่องหมายจุดคู่

มีบางฟังก์ชันของ Excel ที่ทำงานเมื่อเปิดใช้งาน Add-in บางรายการเท่านั้น มิฉะนั้น การใช้ฟังก์ชันเหล่านี้จะสร้างข้อผิดพลาด #NAME? ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน EUROCONVERT ต้องเปิดใช้งาน Add-in เครื่องมือสกุลเงินยูโร ถ้าคุณใช้ฟังก์ชันหรือแมโครแบบกำหนดเองที่ต้องใช้ Analysis ToolPak ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Add-in Analysis ToolPak แล้ว

เมื่อต้องการเปิดใช้งาน Add-in ใน Excel:

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 2. คลิก Add-in

 3. ในกล่อง จัดการรายการ ให้เลือก Add-in ของ Excel แล้วคลิก ไป

 4. ตรวจสอบกล่องที่เกี่ยวข้องแล้วคลิก ตกลง

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชันของ Excel (เรียงตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×