วิธีแก้ไขข้อผิดพลาด #DIV/0!

Microsoft Excel จะแสดงข้อผิดพลาด #DIV/0! เมื่อตัวเลขถูกหารด้วยศูนย์ (0) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณใส่สูตรอย่างง่าย เช่น =5/0 หรือเมื่อสูตรอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มี 0 หรือว่างอยู่ ดังที่แสดงในรูปภาพนี้

ตัวอย่างสูตรที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด #DIV/0!

เมื่อต้องการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ดูให้แน่ใจว่าตัวหารในฟังก์ชันหรือสูตรไม่เป็นศูนย์หรือเซลล์ว่าง

  • เปลี่ยนการอ้างอิงเซลล์ในสูตรเป็นเซลล์อื่นที่ไม่มีศูนย์ (0) หรือค่าว่าง

  • ใส่ #N/A ในเซลล์ที่ถูกอ้างอิงเป็นตัวหารในสูตร ซึ่งจะเปลี่ยนผลลัพธ์ของสูตรเป็น #N/A เพื่อระบุว่าค่าตัวหารไม่พร้อมใช้งาน

หลายครั้งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด #DIV/0! ได้เนื่องจากสูตรกำลังรอการป้อนข้อมูลจากคุณหรือบุคคลอื่น ในกรณีดังกล่าว คุณไม่ต้องการให้แสดงข้อผิดพลาดเลย ซึ่งมีวิธีการจัดการกับข้อผิดพลาดบางวิธีที่คุณสามารถใช้เพื่อระงับข้อผิดพลาดในระหว่างที่คุณกำลังรอป้อนข้อมูล

ประเมินตัวหารเพื่อหา 0 หรือไม่มีค่า

วิธีง่ายที่สุดในการระงับข้อผิดพลาด #DIV/0 คือการใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อประเมินว่ามีตัวหารอยู่หรือไม่ หากเป็น 0 หรือไม่มีค่า ให้แสดง 0 หรือไม่มีค่าเป็นผลลัพธ์ของสูตรแทนค่าผิดพลาด #DIV/0 และให้คำนวณสูตรหากไม่ใช่

ตัวอย่างเช่น ถ้าสูตรที่ส่งกลับข้อผิดพลาดคือ = A2/A3 ให้ใช้ =IF(A3,A2/A3,0) เพื่อส่งกลับ 0 หรือ =IF(A3,A2/A3,"") เพื่อส่งกลับสตริงว่าง คุณยังสามารถแสดงข้อความกำหนดเองในลักษณะต่อไปนี้ได้อีกด้วย: =IF(A3,A2/A3,”จำเป็นต้องป้อนข้อมูล”) ด้วยฟังก์ชัน QUOTIENT จากตัวอย่างแรก คุณจะใช้ =IF(A3,QUOTIENT(A2,A3),0) ซึ่งจะบอก Excel ว่า IF(มี A3, ให้คืนค่าผลลัพธ์ของสูตร, หากไม่ใช่ให้ละเว้น)

ตัวอย่างการแก้ไขข้อผิดพลาด #DIV/0

ใช้ IFERROR เพื่อระงับข้อผิดพลาด #DIV/0!

คุณสามารถระงับข้อผิดพลาดนี้ได้โดยการซ้อนการดำเนินการการหารภายใน ฟังก์ชัน IFERROR ได้ด้วยเช่นกัน โดยหากใช้ A2/A3 เหมือนเดิม คุณสามารถใช้ =IFERROR(A2/A3,0) ซึ่งจะบอก Excel ว่าถ้าสูตรของคุณประเมินเป็นข้อผิดพลาด ให้ส่งกลับ 0 หากไม่ใช่ให้ส่งกลับผลลัพธ์ของสูตร

สำหรับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Excel 2007 คุณสามารถใช้วิธีการแบบ IF(ISERROR()) ได้: =IF(ISERROR(A2/A3),0,A2/A3) (ดูฟังก์ชัน IS)

หมายเหตุ: ทั้งวิธีการแบบ IFERROR และ IF(ISERROR()) จะเป็นตัวจัดการข้อผิดพลาดแบบครอบคลุม เนื่องจากจะระงับข้อผิดพลาดทั้งหมด ไม่ได้ระงับเพียง #DIV/0! คุณจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสูตรของคุณใช้ได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะใช้จัดการข้อผิดพลาดใดๆ มิฉะนั้นคุณอาจไม่ทราบว่าสูตรของคุณไม่ได้ทำงานตามที่คุณคาดไว้

เคล็ดลับ: ถ้ามีการเปิดการตรวจสอบข้อผิดพลาดใน Excel คุณจะสามารถคลิก รูปปุ่ม ถัดจากเซลล์ที่แสดงข้อผิดพลาดได้ คลิก แสดงขั้นตอนการคำนวณ ถ้าพร้อมใช้งาน และเลือกการแก้ไขปัญหาที่ใช้ได้สำหรับข้อมูลของคุณ

คุณมีคำถามที่เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยเฉพาะหรือไม่

โพสต์คำถามในฟอรั่มชุมชน Excel

ช่วยเราปรับปรุง Excel

คุณมีคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถปรับปรุง Excel เวอร์ชันถัดไปหรือไม่ ถ้ามี โปรดดูหัวข้อต่างๆ ที่ Excel User Voice

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน IF

ฟังก์ชัน IFERROR

ฟังก์ชัน IS

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้ไม่ได้

ใช้การตรวจสอบข้อผิดพลาดเพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชัน Excel (ตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×