วิธีเลือกรายการแผนภูมิ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  • เมื่อต้องการเลือกรายการแผนภูมิโดยใช้เมาส์ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างต่อไปนี้

    • คลิกรายการแผนภูมิที่คุณต้องการ ชุดข้อมูล ป้ายชื่อข้อมูล และคำอธิบายแผนภูมิ มีองค์ประกอบแต่ละรายการที่คุณสามารถเลือกหลังจากที่คุณเลือกกลุ่ม ตัวอย่างเช่น เลือกTE000126910 แบบเดียวในชุดข้อมูล คลิกชุดข้อมูล จากนั้น คลิกตัวทำเครื่องหมายข้อมูล Microsoft Graph แสดงชื่อขององค์ประกอบแผนภูมิในเคล็ดลับเมื่อคุณวางตัวชี้เหนือรายการถ้าคุณมีชื่อที่แสดง กล่องกาเครื่องหมายที่เลือก (เมนูเครื่องมือตัวเลือก คำสั่งแผนภูมิ แท็บ)

    • คลิกที่แผนภูมิ คลิกลูกศรอยู่ถัดจากกล่องวัตถุแผนภูมิ button image นั้นแล้ว คลิกรายการคุณต้องการ

  • เมื่อต้องการเลือกรายการแผนภูมิโดยใช้แป้นพิมพ์ ให้ใช้แป้นลูกศร

  • เมื่อต้องการยกเลิกการเลือก ให้กด ESC

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×