วิธีเพิ่ม เอาออก หรือดูผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้จะอธิบายถึงความหมายของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ วิธีการเปิดใช้งานเนื้อหาจากผู้ประกาศ และเหตุผลว่าเหตุใดการใช้โครงการโค้ดที่สร้างโดยผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จึงมีความปลอดภัยมากกว่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเรียนรู้วิธีการเพิ่ม ดู หรือเอาผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ออกจากรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ในศูนย์ความเชื่อถือ

คุณต้องการทำสิ่งใด

เรียนรู้เกี่ยวกับผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

ผู้ประกาศที่บุคคล หรือบริษัท ปกตินัก พัฒนาซอฟต์แวร์ ว่าใครมีรหัส เช่นแมโคร ตัวควบคุม ActiveX หรือ add-in ที่มี อยู่ ก่อนที่คุณตัดสินใจว่า ผู้ประกาศที่จะเชื่อถือได้ คุณจำเป็นต้องทราบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้เผยแพร่ หรือไม่ และข้อมูลประจำตัวของผู้ประกาศที่ไม่ถูกต้อง ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้จะมีชื่อเสียง และตรงตามเกณฑ์ต่อไปนี้:

 • โค้ดของพวกเขามีการเซ็นชื่อด้วยลายเซ็นดิจิทัล

 • ลายเซ็นดิจิทัลคือถูกต้อง

 • ลายเซ็นดิจิทัลเป็นปัจจุบัน (ยังไม่หมดอายุ)

 • ใบรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นดิจิทัลถูกออก โดยการเชื่อถือรับรอง (CA)

ถ้าคุณพยายามเรียกใช้โค้ดที่ตรงกับเกณฑ์เหล่านี้ทั้งหมด Office ปิดใช้งานโค้ด และแสดงแถบข้อความเพื่อแจ้งให้ทราบของโค้ดที่อาจไม่ปลอดภัย

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเปิดไฟล์จากผู้ประกาศที่คุณได้รับข้อความเตือนว่า มีลายเซ็นไม่นำเสนอ หรือที่ ไม่ถูกต้องของลายเซ็น คุณไม่ควรเปิดใช้งานเนื้อหา หรือผู้ประกาศที่เชื่อถือเว้นแต่ว่าคุณจะแน่ใจว่า โค้ดมาจากแหล่งเชื่อถือ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองของพวกเขาในรู้ว่า ลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้อย่างไร

ด้านบนของหน้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนด้านความปลอดภัยและการประกาศ

เมื่อแถบข้อความเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับโค้ดที่อาจไม่ปลอดภัยในไฟล์ Office คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัส และ publisher ก่อนที่จะตัดสินใจว่า จะเชื่อถือรหัส หรือผู้เผยแพร่

สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณได้รับคำ เตือนว่า มีลายเซ็นไม่นำเสนอ ว่า ลายเซ็นไม่ถูกต้อง คุณไม่ควรเปิดใช้งานเนื้อหา หรือผู้ประกาศที่เชื่อถือเว้นแต่ว่าคุณจะแน่ใจว่า โค้ดมาจากแหล่งเชื่อถือ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับลายเซ็นดิจิทัลและใบรับรองของพวกเขาในรู้ว่า ลายเซ็นดิจิทัลเชื่อถือได้อย่างไร

เมื่อต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสและ publisher หลังคำเตือนด้านความปลอดภัย

 1. คลิกแท็บไฟล์

 2. ในพื้นที่คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คลิกเปิดใช้งานเนื้อหา >ตัวเลือกขั้นสูง

  ในตัวเลือก Microsoft Office ความปลอดภัย Office แสดงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุของคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกาศที่มาพร้อมกับรหัสของ publisher

  กล่องโต้ตอบ ตัวเลือกความปลอดภัย เชื่อถือผู้ประกาศ

ด้านบนของหน้า

การเปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีฟจากผู้ประกาศเมื่อแถบข้อความปรากฏ

เมื่อเนื้อหาแบบแอกทีใหม่ (เช่นการเซ็นชื่อแมโครหรือ add-in ของ) อยู่ในไฟล์จากผู้ประกาศที่ แถบข้อความปรากฏขึ้นพร้อมเป็นไอคอนโล่ห์ ข้อความเตือน และใช้ปุ่มเปิดใช้งานเนื้อหา ถ้าคุณทราบผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ คุณสามารถเปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกที โดยทำดังกล่าว แฟ้มกลายเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้แต่ไม่ได้ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ เมื่อต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดผู้ประกาศที่เป็นที่เชื่อถือได้ ดูที่เพิ่มผู้ประกาศที่เชื่อถือได้เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้นในภายหลังในหัวข้อนี้

แถบข้อความที่มีข้อความ เนื้อหาแบบแอ็กทิฟบางเนื้อหาถูกปิดใช้งานไว้
แถบข้อความที่แสดงคำเตือนด้านความปลอดภัยและใช้ปุ่มเพื่อเปิดใช้งานเนื้อหา

เมื่อต้องการเปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีในไฟล์

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มผู้ประกาศที่เชื่อถือได้เมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏ

ถ้าผู้ประกาศที่ระบุรหัสที่ถูกบล็อก Office และคุณแน่ใจว่า คุณเชื่อถือผู้เผยแพร่ คุณสามารถเพิ่มผู้ประกาศที่ลงในรายการของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้เมื่อคุณดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ประกาศที่ลงในรายการของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้หลังจากคำเตือนด้านความปลอดภัย

 1. เปิดไฟล์จากผู้ประกาศใหม่

 2. คลิก ไฟล์

 3. ในพื้นที่คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัย คลิกเปิดใช้งานเนื้อหา >ตัวเลือกขั้นสูง

 4. ในตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office คลิกเชื่อถือเอกสารทั้งหมดจากผู้ประกาศนี้

เปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีฟของผู้ประกาศครั้งเดียวเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น

เมื่อต้องการเปิดใช้งานเนื้อหาแบบแอกทีฟของผู้ประกาศครั้งเดียวเมื่อคำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยปรากฏขึ้น ใช้คำแนะนำก่อนหน้าเพื่อเข้าถึงกล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยของ Microsoft Office ในกล่องโต้ตอบ คลิกเปิดใช้งานเนื้อหาสำหรับเซสชันนี้ สำหรับแต่ละส่วนของเนื้อหาแบบแอกทีในรายการ

กล่องโต้ตอบตัวเลือกความปลอดภัยสำหรับเชื่อถือเนื้อหาแบบแอกทีฟ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มผู้ประกาศที่เชื่อถือผ่านศูนย์ความเชื่อถือ

ถ้าคุณรู้ว่า เนื้อหาแบบแอกที (แมโคร ActiveX ตัวควบคุม การเชื่อมต่อข้อมูล และอื่น ๆ) จากผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ คุณสามารถเพิ่มผู้ประกาศลงในรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ในศูนย์ความเชื่อถือ

เมื่อต้องการเพิ่มผู้ประกาศที่ลงในรายการของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ในศูนย์ความเชื่อถือ

 1. เปิดไฟล์จากผู้ประกาศใหม่

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 4. ในรายการ ให้เลือกใบรับรองของผู้ประกาศ แล้วคลิก ตกลง

  พื้นที่ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ของศูนย์ความเชื่อถือ

ด้านบนของหน้า

ดูหรือเอาผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ออก

คุณสามารถตรวจทานผู้ประกาศที่มี Office บนรายการของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ และ หรือเอาผู้ประกาศ โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

เมื่อต้องการดูรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ และคุณอาจเอาผู้ประกาศ

 1. เปิดไฟล์ที่สร้างโดยผู้ประกาศ

 2. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

 3. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ > การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ > ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้

 4. ในรายการ ผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ให้เลือกผู้ประกาศที่ต้องการเอาออก แล้วคลิก เอาออก

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นปุ่มเอาผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ใน โปรแกรม Office ไม่ทำงานอยู่กับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ

ถ้า Office ไม่ช่วยให้คุณเลือกการเอาผู้ประกาศที่ โปรแกรม Office ไม่ทำงานอยู่กับสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ เมื่อต้องการเอาผู้ประกาศที่ คุณต้องเริ่มโปรแกรม Office ของคุณ และใส่ข้อมูลประจำตัวในการดูแล ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7 ใช้ขั้นตอนสำหรับ Windows 7 ในส่วนนี้ในภายหลัง

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรม Office กับผู้ดูแลระบบ

 1. ปัดนิ้วจากขอบด้านขวาของหน้าจอ แล้วแตะที่ค้นหา หรือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปมุมบนขวาบนของหน้าจอ รอแถบชุดทางลัดปรากฏ แล้ว คลิกค้นหา

 2. พิมพ์ชื่อของโปรแกรม Office เช่น Word ในผลลัพธ์ ค้นหาโปรแกรม Office จากนั้น แตะ และค้างไว้ชั่วขณะ หรือคลิกขวา ด้วยเมาส์ ปล่อยเพื่อแสดงเมนู แล้ว คลิ กเรียกใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบ

  ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่มีบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ Windows จะพร้อมท์ให้คุณระบุชื่อและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้

 3. ทำตามคำแนะนำในการดูรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ และคุณอาจเอาผู้ประกาศที่

 4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนรายการของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ออกจากโปรแกรม Office

  เรียกใช้โปรแกรม Office ที่ มีสิทธิ์ของผู้ดูแลมีความปลอดภัยน้อยกว่าการทำงานอยู่เป็นผู้ใช้ทั่วไป

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ Windows 7 ใช้กระบวนงานต่อไปนี้

เมื่อต้องการเรียกใช้โปรแกรม Office กับผู้ดูแลระบบบน Windows 7

 1. คลิก เริ่ม > โปรแกรมทั้งหมด > Microsoft Office

 2. คลิกขวาที่โปรแกรม Office เช่น Word

 3. คลิก เรียกใช้ในฐานะผู้ดูแล

  ถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้เข้าสู่ระบบบนคอมพิวเตอร์ที่มีบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบ Windows จะพร้อมท์ให้คุณระบุชื่อและรหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการควบคุมบัญชีผู้ใช้

 4. ทำตามคำแนะนำในการดูรายการผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ และคุณอาจเอาผู้ประกาศที่

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการปรับเปลี่ยนรายการของผู้ประกาศที่เชื่อถือได้ ออกจากโปรแกรม Office

  เรียกใช้โปรแกรม Office ที่ มีสิทธิ์ของผู้ดูแลมีความปลอดภัยน้อยกว่าการทำงานอยู่เป็นผู้ใช้ทั่วไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×