วิธีปรับปรุงประเภทและป้ายปฏิทินจากรุ่นก่อนหน้าสำหรับ Office Outlook 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในMicrosoft Office Outlook 2007 ประเภทมีสีที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา และเปลี่ยนตามไปด้วยเป็นประเภทสี ด้วยสีการเชื่อมโยงกับรายการที่จัดประเภท และวางสีโดดเด่น ใน รายการที่เปิด เช่นติดต่อ และ ในมุม มองตาราง เช่นกล่องจดหมายเข้าของคุณ คุณได้อย่างง่ายดายสามารถระบุ และติดตามรายการจัดประเภท

เมื่อคุณปรับรุ่นจาก Outlook รุ่นก่อนหน้าเป็น Office Outlook 2007 ประเภทและรายการที่มีการกำหนดประเภทจะยังคงพร้อมใช้งาน ป้ายปฏิทินจะถูกแทนที่ด้วยประเภทสี

ในบทความนี้

เกิดอะไรขึ้นกับประเภทของฉันที่มีอยู่หลังจากที่ฉันอัปเกรดเป็น Office Outlook 2007 ได้อย่างไร

วิธีทำรายการจัดประเภทดู และทำงานเมื่อฉันสลับระหว่างเวอร์ชันของ Outlook ได้อย่างไร

หลังจากฉันปรับรุ่นเป็น Office Outlook 2007 จะเกิดอะไรขึ้นกับประเภทที่มีอยู่ของฉัน

 • ประเภทจาก Outlook รุ่นก่อนหน้านี้ยังคงทำงานเช่นเดิม ตัวอย่างเช่น คุณยังคงสามารถจัดกลุ่มและค้นหาระหว่างรายการที่ถูกจัดประเภทได้ ใน Office Outlook 2007 คอลัมน์ ประเภท จะมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น และคุณสามารถเรียงลำดับรายการที่ถูกจัดประเภทได้อย่างง่ายดาย

 • ป้ายปฏิทินจากรุ่นก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่โดยประเภทสีใน Office Outlook 2007 ประเภทสีจะมีฟังก์ชันเช่นเดียวกับป้ายปฏิทิน รายการปฏิทินที่สัมพันธ์กับป้ายปฏิทินจะใช้สีเดียวกันหรือสีที่ใกล้เคียงสีเดิมที่สุดใน Office Outlook 2007

 • การสร้างประเภท เมนู Button image ในOffice Outlook 2007 แสดงหกใหม่เริ่มต้นประเภทสี ซึ่งมีชื่อสำหรับสีของพวกเขา เช่นประเภทสีแดง เมนูจะแสดงประเภทที่ถูกกำหนดให้กับที่ติดต่อและบันทึกย่อ หรือป้ายชื่อที่กำหนดไว้ใน Outlook เวอร์ชันก่อนหน้าของปฏิทิน เมนูแสดงประเภทสีได้ถึง 15 ในแต่ละครั้ง เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดของประเภทสีที่พร้อมใช้งาน ซึ่งรวมถึงสีเริ่มต้นใหม่ ประเภท ประเภทก่อนหน้าทั้งหมดของคุณ และก่อนหน้าปฏิทินป้าย ผนึก (เดี๋ยวนี้แทนที่ ด้วยประเภทสี), คลิกทุกประเภท บนเมนู

 • เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเพิ่มประเภทสีที่ได้รับจากผู้อื่นลงในรายการประเภทสีผู้รับโดยไม่ได้ตั้งใจ ประเภทสีที่ถูกกำหนดให้กับรายการอีเมลโดยเฉพาะจะไม่ถูกเพิ่มลงในรายการ Office Outlook 2007 โดยอัตโนมัติ

 • ประเภทที่ถูกกำหนดทั้งใน Office Outlook 2007 และใน Outlook รุ่นก่อนหน้าจะปรากฏในรายการที่เปิด เช่น ส่วนหัวของข้อความ ที่ติดต่อที่เปิด และรายการปฏิทินที่เปิด คุณจะเห็นสีที่กำหนดและชื่อของประเภทสีที่ด้านบนของรายการดังกล่าว ถ้ามีการกำหนดประเภทหลายประเภทให้กับรายการหนึ่ง จะเห็นได้ทุกประเภท

 • ในมุมมองแบบหลายบรรทัดของกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถ้ามีการกำหนดประเภทหลายประเภทให้กับรายการจดหมายหนึ่ง จำนวนสีที่จะแสดงพร้อมกันได้มากที่สุดในคอลัมน์ ประเภท คือสามสี แต่ชื่อและสีประเภทที่ถูกกำหนดทั้งหมดจะปรากฏใกล้กับด้านบนในรายการที่เปิดนั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดูประเภทที่กำหนดให้ทั้งหมดได้ในคอลัมน์นั้น

  ใช้มุมมองบรรทัดเดียวในกล่องจดหมายเข้าของคุณเพื่อดูคอลัมน์

  คุณสามารถเปลี่ยนระหว่างมุมมองแบบบรรทัดเีดียวและมุมมองแบบหลายบรรทัดได้อย่างรวดเร้วด้วยการลากหน้าต่างกล่องจดหมายเข้าของคุณให้กว้างขึ้นหรือแคบลง ส่วนหัวของคอลัมน์ เช่น จัดประเภท จะมองเห็นได้เฉพาะในมุมมองแบบบรรทัดเดียว

 • บันทึกย่อและรายการปฏิทินที่ถูกจัดประเภทไว้ก่อนหน้านี้จะปรากฏเป็นสีเดิม หรือสีที่ใกล้เคียงที่สุดใน Office Outlook 2007

 • รายการประเภทหลักจาก Outlook รุ่นก่อนหน้านี้จะไม่รวมอยู่ใน Office Outlook 2007 ประเภทใดก็ตามที่ไม่ถูกกำหนดให้กับรายการที่อยู่ในการปรับรุ่นจะไม่ถูกรวมไว้ใน Office Outlook 2007

 • โฟลเดอร์การค้นหา จดหมายแยกประเภท ใหม่ถูกเพิ่มใน โฟลเดอร์การค้นหา ในบานหน้าต่างนำทาง และจัดเตรียมมุมมองของรายการจดหมายแยกประเภทของคุณทั้งหมด ภายในโฟลเดอร์นี้ คุณสามารถเรียงลำดับและจัดกลุ่มรายการแยกประเภทได้

 • คุณสามารถอัปเกรดรายการในร้านอื่น ๆ Outlook เช่นโฟลเดอร์เก็บถาวร การOffice Outlook 2007 ด้วยตนเอง คลิกขวาที่โฟลเดอร์สำหรับเก็บ คลิกคุณสมบัติสำหรับชื่อของโฟลเดอร์ แล้ว คลิ กอัปเกรดเป็นประเภทสี

ด้านบนของหน้า

เมื่อฉันสลับระหว่างรุ่นต่างๆ ของ Outlook ลักษณะหน้าตาและการทำงานของรายการที่ถูกจัดประเภทจะเป็นอย่างไร

 • ประเภทจากทุกรุ่นยังคงทำงานเช่นเดิม ตัวอย่างเช่น คุณยังคงสามารถจัดกลุ่มและค้นหาระหว่างรายการที่ถูกจัดประเภทได้

 • ถ้าคุณกำหนดประเภทสีให้กับรายการใน Office Outlook 2007 และดูรายการนั้นใน Outlook รุ่นก่อนหน้า ชื่อของประเภทสีที่กำหนดไว้จะมองเห็นได้เฉพาะในคอลัมน์ ประเภท ในมุมมองตาราง ในบางกรณีคุณอาจต้องเลื่อนเพื่อดูคอลัมน์ ประเภท ถ้าคุณกำหนดประเภทให้กับรายการในรุ่นก่อนหน้า แล้วดูรายการนั้นใน Office Outlook 2007 คุณจะมองเห็นชื่อประเภทและสีที่ใกล้เคียงที่สุด

  หมายเหตุ: ถ้าคุณวางแผนที่จะทำงานกับ Outlook ในรุ่นต่างๆ คุณสามารถใช้ชื่อและสีของประเภทสีร่วมกันเพื่อให้มีความสอดคล้องในรุ่นที่ต่างกัน

 • เมื่อรายการถูกจัดประเภทในรุ่นก่อนหน้าและรายการนั้นถูกแสดงใน Office Outlook 2007 บล็อกสีในคอลัมน์ ประเภท จะปรากฏต่างกันในมุมมองตาราง แม้ว่าสีจะใกล้เคียงที่สุดกับสีใน Office Outlook 2007 ก็ตาม แต่สีที่ปรากฏจะเป็นบล็อกสีเรียบเพื่อให้แตกต่างจากรายการที่มีการจัดประเภทใน Office Outlook 2007 ซึ่งมีบล็อกสีขนาดเล็กกว่าและมีมุมมน

 • ถ้าคุณกำหนดประเภทสีให้กับที่ติดต่อหรือรายการปฏิทินใน Office Outlook 2007 แล้วเปิดรายการนั้นในรุ่นก่อนหน้า คุณจะเห็นชื่อของประเภทสีที่กำหนดไว้อยู่ที่ด้านล่างของรายการที่เปิดอยู่ในกล่อง ประเภท สำหรับรายการปฏิทิน คุณจะเห็นสีที่สัมพันธ์กับประเภทสีในกล่อง ป้ายปฏิทิน ด้วยเช่นกัน สีจะเป็นสีเดียวกันกับสีใน Office Outlook 2007 หรือเป็นสีที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่มี

 • ถ้าคุณกำหนดประเภทสีให้กับบันทึกย่อใน Office Outlook 2007 แล้วแสดงบันทึกย่อนั้นใน Outlook รุ่นก่อนหน้า ประเภทสีจะมีสีเดียวกันหรือสีที่ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่มี

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×