วิธีกำหนดส่วนการทำซ้ำเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากคุณแทรกส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดส่วนการทำซ้ำนั้นเองด้วยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของส่วนการทำซ้ำ เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่ส่วนการทำซ้ำที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายบางวิธีที่คุณสามารถกำหนดส่วนการทำซ้ำเอง และให้เหตุผลว่าทำไมคุณต้องทำเช่นนั้น ถึงแม้ว่าตารางจะไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลทางกระบวนงานเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของส่วนการทำซ้ำ ตารางจะให้แนวคิดของช่วงตัวเลือกที่มีอยู่แก่คุณ

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ คุณลักษณะบางอย่างในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติของส่วนการทำซ้ำ จะไม่มี ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแทรกส่วนตามแนวนอนในข้อมูลที่เคียงข้างกัน

  • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล schema หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีอยู่ คุณอาจไม่สามารถกำหนดลักษณะของตัวควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมแต่ไม่จัดกลุ่ม หรือเขตข้อมูลชื่อ ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

แท็บ

งาน

รายละเอียด

ข้อมูล

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเริ่มต้น หรือชื่อตัวควบคุมเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ง่ายต่อการระบุเมื่อคุณทำงานกับแหล่งข้อมูล ที่จัดกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มประกัน กลุ่มมีชื่อว่า "ขึ้นอยู่กับ" ง่ายกว่าเพื่อทำความเข้าใจกว่ากลุ่มมีชื่อว่า "group1"

หมายเหตุ: การเปลี่ยนชื่อกลุ่มไม่ได้เปลี่ยนการผูกข้อมูลระหว่างส่วนการทำซ้ำบนแม่แบบฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการผูกส่วนการทำซ้ำไว้กับกลุ่มการทำซ้ำที่แตกต่างกัน ให้คลิกขวาที่ส่วนการทำซ้ำ แล้วคลิก เปลี่ยนการผูกข้อมูล บนเมนูทางลัด

ข้อมูล

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แทรกหรือลบส่วน

ตามค่าเริ่มต้น กล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกและลบส่วน จะถูกเลือกไว้ ถ้าคุณล้างกล่องกาเครื่องหมาย ผู้ใช้จะไม่สามารถแทรกหรือลบส่วนในส่วนการทำซ้ำ การกระทำนี้มีประโยชน์ในการรายงานสถานการณ์สมมติที่คุณต้องการแสดงข้อมูลการทำซ้ำ แต่ไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นหรือเพิ่มส่วนต่างๆ เพิ่มเติม

ข้อมูล

กำหนดคำสั่งเมนูเอง

คลิก ปรับเปลี่ยน เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของส่วนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบ กำหนดคำสั่งเอง ที่คุณสามารถกำหนดชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเมนูที่ใช้เพื่อแทรกหรือเอาส่วนบนฟอร์มของผู้ใช้ออกได้เอง การกำหนดเองชนิดนี้ทำให้ใช้แม่แบบฟอร์มของคุณได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองในเมนู แก้ไข ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเอาส่วนการทำซ้ำออกจากฟอร์มได้

ข้อมูล

แสดงหรือกำหนดข้อความแนะนำเอง

กล่องกาเครื่องหมาย แสดงปุ่มแทรกและข้อความแนะนำ จะถูกเลือกตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถล้างกล่องกาเครื่องหมายนี้ ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เห็นข้อความแนะนำวิธีใช้บนฟอร์ม หรือคุณสามารถกำหนดข้อความแนะนำวิธีใช้เอง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีแม่แบบฟอร์มการประกันที่ผู้ใช้จำเป็นต้องใส่ผู้อยู่ในความอุปถัมภ์ในส่วนการทำซ้ำ คุณอาจเปลี่ยนแปลงข้อความ "แทรกรายการ" ที่ปรากฏใต้ส่วนการทำซ้ำเป็น "แทรกผู้อยู่ในความอุปถัมภ์เพิ่มเติม"

ข้อมูล

นำกฎไปใช้

คลิก กฎ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กฎ ที่คุณสามารถใช้กฎเพื่อนำไปใช้กับการกระทำเมื่อผู้ใช้แทรกหรือทำงานกับตัวควบคุมภายในส่วนการทำซ้ำ

แสดง

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเปิดจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมถึงการมองเห็นได้ โดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนส่วนที่มีการทำซ้ำเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้ล้างกล่องกาเครื่องหมายคำนั้น ๆ บนฟอร์ม

แสดง

อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกส่วนในข้อมูลที่เคียงข้างกันแทนที่จะแทรกตามลำดับ

เลือกตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวตั้ง ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อผู้ใช้เพิ่มส่วนที่ซ้ำกัน ส่วนเหล่านั้นปรากฏในรูปแบบแนวตั้งลงความยาวของฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะทำให้เกิดซ้ำส่วนขยายตามแนวนอนแทน นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเค้าโครงอื่นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกับปฏิทิน ตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวนอน ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

กรองข้อมูล

คลิก กรองข้อมูล เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ กรองข้อมูล ที่คุณสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถกรองข้อมูลในส่วนการทำซ้ำที่ยึดตามค่าที่ผู้ใช้ป้อนหรือเลือกจากที่อื่นบนฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้ส่วนการทำซ้ำเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปัจจุบัน คุณสามารถออกแบบกล่องรายการที่อนุญาตให้ผู้ใช้กรองโครงการของพวกเขาตามสถานะ การกรองข้อมูลจะไม่ได้รับการสนับสนุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ข้อมูลหลัก/รายละเอียด

ตั้งค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียด

บนแท็บ ข้อมูลหลัก/รายละเอียด คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก/รายละเอียดระหว่างตารางเสริมแถว (ตัวควบคุมข้อมูลหลัก) และส่วนการทำซ้ำ (ตัวควบคุมรายละเอียด) ถ้าคุณตั้งค่าความสัมพันธ์ชนิดนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในส่วนการทำซ้ำที่ยึดตามรายการที่ผู้ใช้เลือกในตารางเสริมแถว ตัวควบคุมข้อมูลหลัก/รายละเอียดจะไม่ได้รับการสนับสุนในแม่แบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ขนาด

ปรับขนาด ช่องว่างภายใน และระยะขอบ

คุณสามารถระบุขนาดของตัวควบคุมด้วยตนเอง โดยการใส่ค่าในกล่องความสูง และความกว้าง คุณยังสามารถปรับระยะห่างทั้งภายใน และภาย นอกตัวควบคุมได้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบ ๆ ตัวควบคุมเนื้อหา หรือระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของตัวควบคุม และล้อมรอบข้อความ หรือตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์

ขั้นสูง

เปลี่ยนลำดับของดัชนีแท็บ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมในลำดับแท็บโดยรวมของเทมเพลตฟอร์ม ลำดับแท็บคือ ลำดับที่โฟกัสย้ายในฟอร์มจากเขตข้อมูลหรือวัตถุหนึ่งไปยังอีกในขณะที่ผู้ใช้กด TAB หรือ SHIFT + TAB การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ตัวควบคุมใด ๆ กับ 1 ในกล่องแท็บดัชนี จะถูกก่อนเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB เยี่ยมชมมาแล้ว ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี จะสามารถเยี่ยมชม second และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุมใด ๆ กับ 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ ถ้าคุณต้องการข้ามตัวควบคุมในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

ขั้นสูง

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการทำบันทึกย่ออธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุม ใส่ข้อความที่คุณต้องการในกล่องคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เช่นหน้าจอตรวจทานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้บนหน้าจอข้อมูลพร้อมใช้งานเป็นคำพูดสังเคราะห์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลล์ฟื้นฟู มักจะอาศัยคำแนะนำเหล่านี้ในการตีความข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

ขั้นสูง

ระบุและกำหนดการตั้งค่าการผสานเอง

คลิกผสานการตั้งค่า เพื่อระบุว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมที่ปรากฏเมื่อฟอร์มหลายจะถูกรวม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่ส่วนซ้ำจะถูกแทรกในรูปแบบเป้าหมาย

ขั้นสูง

ใช้ตัวระบุ ViewContext หรือ xmlToEdit สำหรับส่วนการทำซ้ำ

คุณสามารถใช้ค่า ViewContext หรือ XmlToEdit เพื่อระบุตัวควบคุมเป็นโค้ด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบค่า ViewContext คุณสามารถใช้ค่านั้นกับเมธอด ExecuteAction ของวัตถุ มุมมอง เพื่อดำเนินการการแก้ไขบนข้อมูล XML ที่ผูกไว้กับตัวควบคุมทางโปรแกรม ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณทราบค่า XmlToEdit คุณสามารถใช้ค่านั้นกับเมธอด ExecuteAction ของวัตถุ มุมมอง เพื่อแทรกหรือเอาอินสแตนซ์ของตัวควบคุมการทำซ้ำออกทางโปรแกรม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุการกระทำ xCollection เช่น xCollection::insert หรือ xCollection::removeAll และชื่อ XmlToEdit ที่ระบุ xCollection ที่เฉพาะเจาะจงในการทำงานด้วย

ฟอร์มในเบราว์เซอร์

กำหนดการตั้งค่าเองสำหรับการประกาศข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

แท็บฟอร์มเบราว์เซอร์ ปรากฏขึ้น เฉพาะ เมื่อคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะให้คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้แทรก หรือลบส่วนบนฟอร์ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×