วิธีกำหนดส่วนการทำซ้ำเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณแทรกส่วนซ้ำบนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถกำหนดเอง โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของและตั้งค่าในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วนที่ซ้ำกัน เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บนเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่ส่วนเกิดซ้ำคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการบางวิธีคุณสามารถกำหนดส่วนการทำซ้ำ และมีเหตุผลที่เหตุใดคุณอาจทำเช่นนั้น แม้ว่าตารางไม่มีขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วนที่ซ้ำกัน นั้นคุณให้เป็นแนวทางของช่วงของตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะไม่พร้อมใช้งานฟีเจอร์บางอย่างในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติส่วนที่ซ้ำกัน ตัวอย่าง คุณไม่สามารถเปิดใช้งานการตั้งค่าที่อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกส่วนตามแนวนอน ในรูปแบบแบบเคียงข้างกัน

  • ถ้าเทมเพลตของคุณฟอร์มจะขึ้นอยู่กับฐานข้อมูล schema หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีอยู่ คุณอาจไม่สามารถกำหนดลักษณะของตัวควบคุมทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณอาจสามารถเมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดของตัวควบคุมแต่ไม่จัดกลุ่ม หรือเขตข้อมูลชื่อ ที่ได้รับมาจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่

แท็บ

งาน

รายละเอียด

ข้อมูล

เปลี่ยนชื่อกลุ่ม

เมื่อคุณออกแบบเทมเพลตฟอร์มใหม่ เปล่า คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเขตข้อมูลเริ่มต้น หรือชื่อตัวควบคุมเพื่อบางสิ่งบางอย่างที่ง่ายต่อการระบุเมื่อคุณทำงานกับแหล่งข้อมูล ที่จัดกลุ่ม ตัวอย่างเช่น ในแม่แบบฟอร์มประกัน กลุ่มมีชื่อว่า "ขึ้นอยู่กับ" ง่ายกว่าเพื่อทำความเข้าใจกว่ากลุ่มมีชื่อว่า "group1"

หมายเหตุ: เปลี่ยนชื่อกลุ่มเปลี่ยนผูกระหว่างส่วนซ้ำบนเทมเพลตฟอร์มและกลุ่มการทำซ้ำในแหล่งข้อมูล ถ้าคุณต้องการผูกส่วนการทำซ้ำให้กับกลุ่มเกิดซ้ำที่แตกต่างกัน คลิกขวาส่วนที่ซ้ำกัน แล้ว คลิ กเปลี่ยนผูก บนเมนูทางลัด

ข้อมูล

ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ออกจากการแทรก หรือลบส่วน

ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมายอนุญาตให้ผู้ใช้แทรก และลบส่วน ถ้าคุณยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถแทรก หรือลบส่วนต่าง ๆ ในส่วนการทำซ้ำ นี่คือเป็นประโยชน์มากมายในรายงานสถานการณ์สมมติที่คุณต้องการแสดงข้อมูลที่ซ้ำกัน แต่คุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้น หรือเพิ่มส่วนเพิ่มเติม

ข้อมูล

กำหนดคำสั่งเมนู

คลิกปรับเปลี่ยน การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติส่วนเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปิดกล่องโต้ตอบคำสั่งที่กำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถกำหนดชื่อและตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งเมนูที่ใช้ในการแทรก หรือลบส่วนบนฟอร์มของผู้ใช้ กำหนดเองชนิดนี้ทำให้เทมเพลฟอร์มของคุณง่ายต่อการใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มคำสั่งแบบกำหนดเองไปยังแก้ไข เมนูที่ทำให้ผู้ใช้เมื่อต้องการเอาส่วนที่ซ้ำกันออกจากฟอร์มของพวกเขา

ข้อมูล

แสดง หรือปรับแต่งข้อความแนะนำ

กล่องกาเครื่องหมายแสดงปุ่มและคำแนะนำข้อความที่แทรก ไว้ตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ถ้าคุณไม่ต้องการให้ผู้ใช้เห็นข้อความแนะนำบนฟอร์ม หรือคุณสามารถกำหนดข้อความแนะนำ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีเทมเพลตฟอร์มประกันตัวที่ผู้ใช้จะต้องใส่เซลล์ที่อ้างถึงในส่วนการทำซ้ำ คุณอาจเปลี่ยนแปลงข้อความ "แทรกรายการ" ที่ปรากฏภายใต้ส่วนการทำซ้ำการ "แทรกเพิ่มเติมขึ้น"

ข้อมูล

นำกฎไปใช้

คลิกกฎ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกฎ ซึ่งคุณสามารถใช้กฎการนำไปใช้การกระทำเมื่อผู้ใช้แทรก หรือทำงานกับตัวควบคุมที่อยู่ภายในส่วนการทำซ้ำ

แสดง

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเปิดจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมถึงการมองเห็นได้ โดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนส่วนที่มีการทำซ้ำเมื่อใดก็ ตามที่ผู้ใช้ล้างกล่องกาเครื่องหมายคำนั้น ๆ บนฟอร์ม

แสดง

อนุญาตให้ผู้ใช้แทรกส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบแบบเคียงข้างแทนทีละ

เลือกตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวตั้ง ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความ ว่า เมื่อผู้ใช้เพิ่มส่วนที่ซ้ำกัน ส่วนเหล่านั้นปรากฏในรูปแบบแนวตั้งลงความยาวของฟอร์ม คุณสามารถเลือกที่จะทำให้เกิดซ้ำส่วนขยายตามแนวนอนแทน นี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างเค้าโครงอื่นทั้งหมด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มที่คล้ายคลึงกับปฏิทิน ตัวเลือกการทำซ้ำตามแนวนอน ไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

แสดง

กรองข้อมูล

คลิกกรองข้อมูล เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวกรองข้อมูล ซึ่งคุณสามารถทำให้ผู้ใช้เพื่อกรองข้อมูลในส่วนการทำซ้ำโดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ที่ใส่ หรือเลือกอื่น ๆ บนฟอร์ม ตัวอย่าง ถ้าคุณใช้ส่วนซ้ำเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการปัจจุบัน คุณสามารถออกแบบในกล่องรายการที่อนุญาตให้ผู้ใช้ในการกรองของโครงการตามสถานะ กรองข้อมูลไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

หลัก/รายละเอียด

ตั้งค่าความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียด

บนแท็บต้นแบบ/รายละเอียด คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์หลัก/รายละเอียดระหว่างแบบตารางเสริมแถว (ตัวควบคุมหลัก) และส่วนซ้ำกัน (ตัวควบคุมรายละเอียด) ถ้าคุณตั้งค่าชนิดนี้ของความสัมพันธ์ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะปรากฏในส่วนการทำซ้ำโดยยึดตามรายการที่เลือกผู้ใช้ในตารางซ้ำ ตัวควบคุมหลัก/รายละเอียดไม่ได้รับการสนับสนุนในเทมเพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์

ขนาด

ปรับขนาด ช่องว่าง และระยะขอบ

คุณสามารถระบุขนาดของตัวควบคุมด้วยตนเอง โดยการใส่ค่าในกล่องความสูง และความกว้าง นอกจากนี้คุณสามารถปรับระยะห่างทั้งภายใน และภาย นอกตัวควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบ ๆ ตัวควบคุมเนื้อหา หรือระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของตัวควบคุมและข้อความรอบข้าง หรือ ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม

ขั้นสูง

เปลี่ยนลำดับแท็บดัชนี

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมในลำดับแท็บโดยรวมของเทมเพลตฟอร์ม ลำดับแท็บคือ ลำดับที่โฟกัสย้ายในฟอร์มจากเขตข้อมูลหรือวัตถุหนึ่งไปยังอีกในขณะที่ผู้ใช้กด TAB หรือ SHIFT + TAB การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ควบคุมใด ๆ กับ 1 ในกล่องแท็บดัชนี จะเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB เยี่ยมชมมาแล้ว ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี จะสามารถเยี่ยมชม second และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ ถ้าคุณต้องการข้ามตัวควบคุมในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

ขั้นสูง

ระบุคำแนะนำ

เมื่อต้องการทำบันทึกย่ออธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุม ใส่ข้อความที่คุณต้องการในกล่องคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เช่นหน้าจอตรวจทานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้บนหน้าจอข้อมูลพร้อมใช้งานเป็นคำพูดสังเคราะห์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลล์ฟื้นฟู มักจะอาศัยคำแนะนำเหล่านี้ในการตีความข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

ขั้นสูง

ระบุ และปรับแต่งการตั้งค่าการผสาน

คลิกผสานการตั้งค่า เพื่อระบุว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมที่ปรากฏเมื่อฟอร์มหลายจะถูกรวม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่ส่วนซ้ำจะถูกแทรกในรูปแบบเป้าหมาย

ขั้นสูง

รับตัวระบุ ViewContext หรือ xmlToEdit สำหรับส่วนที่ซ้ำกัน

คุณสามารถใช้ค่าViewContextหรือXmlToEditเพื่อระบุตัวควบคุมในโค้ด ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบว่าค่าViewContextคุณสามารถใช้ค่านั้น ด้วยวิธีExecuteActionของวัตถุมุมมองเพื่อดำเนินการแก้ไขบนข้อมูลแบบ XML ที่ถูกผูกไว้กับตัวควบคุมด้วยการเขียนโปรแกรม ในทำนองเดียวกัน ถ้าคุณทราบว่าค่าXmlToEditคุณสามารถใช้ค่านั้น ด้วยวิธีExecuteActionของวัตถุมุมมองการแทรก หรือเอาอินสแตนซ์ของตัวควบคุมทำซ้ำด้วยการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถระบุการกระทำ xCollection เช่น xCollection::insert หรือ xCollection::removeAll และXmlToEditชื่อ ซึ่งระบุ xCollection เฉพาะเพื่อทำงานกับ

ฟอร์มของเบราว์เซอร์

กำหนดการตั้งค่าสำหรับโพสต์ข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

แท็บฟอร์มของเบราว์เซอร์ ปรากฏ ก็ต่อ เมื่อคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะให้คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้แทรก หรือลบส่วนบนฟอร์ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×