วิธีกำหนดปุ่มเอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หลังจากที่คุณแทรกปุ่มบนเทมเพลตฟอร์ม คุณสามารถกำหนดเอง โดยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของปุ่ม เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บนเทมเพลตฟอร์ ดับเบิลคลิกที่ปุ่มคุณต้องการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ

ตารางต่อไปนี้อธิบายถึงการบางวิธีคุณสามารถกำหนดปุ่ม และมีเหตุผลที่เหตุใดคุณอาจทำเช่นนั้น แม้ว่าตารางไม่มีขั้นตอนโดยละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติของปุ่ม นั้นคุณให้เป็นแนวทางของช่วงของตัวเลือกที่พร้อมใช้งาน

แท็บ

งาน

รายละเอียด

ทั่วไป

กำหนดการกระทำให้กับปุ่ม

ในรายการของแอคชัน กำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้ทำเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ถ้าคุณต้องการให้ปุ่มส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลเดียว คลิกส่ง ถ้าคุณต้องการกฎหรือโค้ดแบบกำหนดเองเพื่อเรียกใช้เมื่อมีคลิกปุ่ม คลิกกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง

การกระทำที่พร้อมใช้งาน

ดำเนินการส่ง และกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง จะพร้อมใช้งานหมุนเสมอ ความพร้อมใช้งานของการดำเนินการปุ่มอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับว่าเทมเพลตฟอร์ถูกออกแบบและว่าเทมเพลตฟอร์มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่แบบสอบถาม หรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ

การดำเนินการ

คำอธิบาย

ส่ง

การกระทำนี้เริ่มมาตรฐานส่งหน้าที่การใช้งานสำหรับฟอร์ม — นี้จะเหมือนกับผู้ใช้คลิกส่ง บนเมนูไฟล์ เมื่อต้องการเริ่มต้นเองส่งการดำเนินการ เลือกกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง และสร้างกฎสำหรับการส่งข้อมูลนั้น

กฎและโค้ดแบบกำหนดเอง

การกระทำนี้เรียกใช้กฎอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อปุ่มถูกคลิกแล้ว หรือเรียกใช้โค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่ส่งข้อมูลจากฟอร์มริการเว็บโดยอัตโนมัติ หรือส่งข้อมูลเป็นข้อความอีเมล ในการตอบสนองผู้ใช้คลิกปุ่ม เมื่อต้องการกำหนดกฎ คลิกกฎ เมื่อต้องการกำหนดรหัส คลิกแก้ไขโค้ดฟอร์ม

เรียกใช้คิวรี

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้แบบสอบถามฐานข้อมูลหรือบริการเว็บโดยยึดตามค่าที่ใส่ในเขตข้อมูลที่ใช้แบบสอบถามข้อมูล

ระเบียนใหม่

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้ล้างค่าบนฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลใหม่

ลบ และส่ง

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้ลบระเบียนจากฐานข้อมูลที่มีการส่งคืนในแบบสอบถาม

รีเฟรช

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้รีเฟรชข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือบริการเว็บที่มีการส่งคืนในแบบสอบถาม

ฟอร์มการปรับปรุง

ในฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกรอกในเว็บเบราว์เซอร์ การกระทำนี้ปรับปรุงข้อมูลฟอร์มในลักษณะที่ไม่มีค่าครั้งละ ตัวอย่างเช่น สมมติกล่องทั้งหมด ที่เปลี่ยนแปลงโดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในตัวควบคุมอื่น ๆ บนฟอร์ม เพื่อหลีกเลี่ยงการรีเฟรชฟอร์มทุกครั้งที่ค่าในตัวควบคุมเหล่านั้นเปลี่ยน คุณสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลกำลังถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับตัวควบคุมที่เฉพาะเจาะจง จากนั้นคุณสามารถเพิ่มปุ่มผลรวมการปรับปรุง ตัวถัดจากผลรวม กล่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิผลรวมการรีเฟรชด้วยตนเอง ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอัปเดฟอร์ม จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้แสดง และกรอกฟอร์มในเบราว์เซอร์

ทั่วไป

เปลี่ยนป้ายชื่อปุ่ม

ในกล่องป้ายชื่อ พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดง on the face of ปุ่ม ถ้าคุณต้องการให้ข้อความบนปุ่มการเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นอยู่กับค่าบนฟอร์ม คลิกแทรกสูตร รูปปุ่ม นั้นแล้ว เลือกเขตข้อมูลที่เก็บค่าที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปุ่มที่ มีป้ายชื่อส่งไปยัง Manager ชื่อที่ผู้ใช้พิมพ์ในกล่องตัวจัดการ ข้อความบนฟอร์มอื่น ซึ่งคือผู้จัดการ

ทั่วไป

รับรหัสปุ่ม

คุณสามารถใช้หมายเลขที่แสดงอยู่บนแท็บนี้เพื่อระบุปุ่มในโค้ด คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อเริ่มต้นของ ID ปุ่มเพื่อให้คุณจดจำได้ง่ายขึ้น

ทั่วไป

เขียนโค้ดแบบกำหนดเอง

คลิกแก้ไขโค้ดฟอร์ม เพื่อเปิด Microsoft Visual Studio 2005 มือสำหรับแอปพลิเคชัน (VSTA), ตำแหน่งที่คุณสามารถเขียนโค้ดแบบกำหนดเองไปแบบอัตโนมัติลักษณะการทำงานของปุ่ม

ทั่วไป

มอบหมายให้กฎดำเนินการของปุ่มลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติ

คลิกที่กฎ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกฎ ซึ่งคุณสามารถสร้างกฎที่ทำงานเมื่อคลิกปุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากฎที่เปิดฟอร์มใหม่ หรือสลับมุมมองเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม

แสดง

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเปิดจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมถึงการมองเห็นได้ โดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนปุ่มอย่าง น้อยหนึ่งถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายระบุ โดยผู้ใช้

ขนาด

ปรับขนาด ช่องว่าง และระยะขอบ

คุณสามารถระบุขนาดของตัวควบคุมด้วยตนเอง โดยการใส่ค่าในกล่องความสูง และความกว้าง นอกจากนี้คุณสามารถปรับระยะห่างทั้งภายใน และภาย นอกตัวควบคุมโดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบ ๆ ตัวควบคุมเนื้อหา หรือระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของตัวควบคุมและข้อความรอบข้าง หรือ ตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์ม

ขั้นสูง

ระบุคำแนะนำ

เมื่อต้องการทำบันทึกย่ออธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุม ใส่ข้อความที่คุณต้องการในกล่องคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เช่นหน้าจอตรวจทานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้บนหน้าจอข้อมูลพร้อมใช้งานเป็นคำพูดสังเคราะห์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลล์ฟื้นฟู มักจะอาศัยคำแนะนำเหล่านี้ในการตีความข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

ขั้นสูง

เปลี่ยนลำดับแท็บดัชนี

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมในลำดับแท็บโดยรวมของเทมเพลตฟอร์ม ลำดับแท็บคือ ลำดับที่โฟกัสย้ายในฟอร์มจากเขตข้อมูลหรือวัตถุหนึ่งไปยังอีกในขณะที่ผู้ใช้กด TAB หรือ SHIFT + TAB การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ควบคุมใด ๆ กับ 1 ในกล่องแท็บดัชนี จะเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB เยี่ยมชมมาแล้ว ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี จะสามารถเยี่ยมชม second และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ ถ้าคุณต้องการข้ามตัวควบคุมในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

ขั้นสูง

กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขในกล่องคีย์ Access เพื่อระบุคีย์ลัด คีย์ลัดให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังตัวควบคุม ด้วยการกดผสมแป้น แทนที่ ดู ด้วยการย้ายเมาส์ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คีย์ลัดในแม่แบบของฟอร์ม คุณต้องการสื่อสารกับผู้ใช้ทางลัดมี ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์(ALT + S)หลังจากป้ายชื่อกล่องข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า ไม่มีคีย์ลัดสำหรับกล่องข้อความพนักงานขาย

ฟอร์มของเบราว์เซอร์

กำหนดการตั้งค่าสำหรับโพสต์ข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

แท็บฟอร์มของเบราว์เซอร์ ปรากฏ ก็ต่อ เมื่อคุณกำลังออกแบบเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะให้คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มบนฟอร์ม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×