วิธีกำหนดปุ่มเอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากคุณแทรกปุ่มบนแม่แบบฟอร์ม คุณสามารถกำหนดปุ่มเองได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติและการตั้งค่าในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติปุ่ม เมื่อต้องการเปิดกล่องโต้ตอบ บนแม่แบบฟอร์ม ให้คลิกสองครั้งที่ปุ่มที่มีคุณสมบัติที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายบางวิธีที่คุณสามารถกำหนดปุ่มเอง และให้เหตุผลว่าทำไมคุณต้องทำเช่นนั้น ถึงแม้ว่าตารางจะไม่ได้ให้รายละเอียดข้อมูลทางกระบวนงานเกี่ยวกับตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ คุณสมบัติปุ่ม ตารางจะให้แนวคิดของช่วงตัวเลือกที่มีอยู่แก่คุณ

แท็บ

งาน

รายละเอียด

ทั่วไป

กำหนดการกระทำในปุ่ม

ในรายการของแอคชัน กำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้ทำเมื่อผู้ใช้คลิกที่ปุ่ม ถ้าคุณต้องการให้ปุ่มส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลหนึ่ง คลิกส่ง ถ้าคุณต้องการกฎหรือโค้ดแบบกำหนดเองเพื่อเรียกใช้เมื่อมีคลิกปุ่ม คลิกกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง

การกระทำที่มีอยู่

ดำเนินการส่ง และกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง จะพร้อมใช้งานหมุนเสมอ ความพร้อมใช้งานของการดำเนินการปุ่มอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับว่าเทมเพลตฟอร์ถูกออกแบบและว่าเทมเพลตฟอร์มีการเชื่อมต่อข้อมูลที่แบบสอบถาม หรือส่งข้อมูลไปยังแหล่งข้อมูลภายนอก เช่นฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ

การกระทำ

คำอธิบาย

ส่ง

การกระทำนี้เริ่มมาตรฐานส่งหน้าที่การใช้งานสำหรับฟอร์ม — นี้จะเหมือนกับผู้ใช้คลิกส่ง บนเมนูไฟล์ เริ่มเองส่งกระทำ เลือกกฎและโค้ดแบบกำหนดเอง และจากนั้น สร้างกฎสำหรับการส่งข้อมูล

กฎและโค้ดแบบกำหนดเอง

การกระทำนี้เรียกใช้กฎอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อปุ่มถูกคลิกแล้ว หรือเรียกใช้โค้ดแบบกำหนดเอง ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างกฎที่ส่งข้อมูลจากฟอร์มริการเว็บโดยอัตโนมัติ หรือส่งข้อมูลเป็นข้อความอีเมล ในการตอบสนองผู้ใช้คลิกปุ่ม การกำหนดกฎ คลิกกฎ การกำหนดรหัส คลิกแก้ไขโค้ดฟอร์ม

เรียกใช้แบบสอบถาม

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้แบบสอบถามฐานข้อมูลหรือบริการเว็บโดยยึดตามค่าที่ใส่ในเขตข้อมูลที่ใช้แบบสอบถามข้อมูล

ระเบียนใหม่

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้ล้างค่าบนฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใส่ข้อมูลใหม่

ลบ และส่ง

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้ลบระเบียนจากฐานข้อมูลที่มีการส่งคืนในแบบสอบถาม

รีเฟรช

ถ้าฟอร์มมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลหรือบริการเว็บ การกระทำนี้รีเฟรชข้อมูลจากฐานข้อมูลหรือบริการเว็บที่มีการส่งคืนในแบบสอบถาม

ฟอร์มการปรับปรุง

ในฟอร์มที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกรอกในเว็บเบราว์เซอร์ การกระทำนี้ปรับปรุงข้อมูลฟอร์มในลักษณะที่ไม่มีค่าครั้งละ ตัวอย่าง สมมติกล่องรวม ที่เปลี่ยนแปลงโดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ในตัวควบคุมบนฟอร์มอื่น เพื่อหลีกเลี่ยงการรีเฟรชแบบฟอร์มเมื่อค่าในตัวควบคุมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลง คุณสามารถป้องกันข้อมูลกำลังถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์สำหรับตัวควบคุมเหล่านั้นเฉพาะเจาะจง จากนั้นคุณสามารถเพิ่มปุ่มผลรวมการปรับปรุง ตัวถัดจากผลรวม กล่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิผลรวมการรีเฟรชด้วยตนเอง ปุ่มที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอัปเดตฟอร์ม จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อผู้ใช้แสดง และกรอกฟอร์มในเบราว์เซอร์

ทั่วไป

เปลี่ยนป้ายชื่อปุ่ม

ในกล่อง ป้ายชื่อ ให้พิมพ์ข้อความที่คุณต้องการแสดงบนหน้าของปุ่ม ถ้าคุณต้องการให้ข้อความบนปุ่มเปลี่ยนแปลงตามค่าบนฟอร์ม ให้คลิก แทรกสูตร รูปปุ่ม แล้วเลือกเขตข้อมูลที่เก็บค่าที่คุณต้องการใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างปุ่มที่มีป้ายชื่อ ส่งไปยัง ผู้จัดการ ซึ่ง ผู้จัดการ เป็นชื่อที่ผู้ใช้พิมพ์ในกล่องข้อความ ผู้จัดการ ที่อื่นบนฟอร์ม

ทั่วไป

ใช้ตัวระบุปุ่ม

คุณสามารถใช้ ID ที่แสดงรายการบนแท็บนี้เพื่อระบุปุ่มเป็นโค้ด คุณยังสามารถเปลี่ยนชื่อเริ่มต้นของ ID ของปุ่มเพื่อให้คุณจำได้ง่ายขึ้น

ทั่วไป

เขียนโค้ดแบบกำหนดเอง

คลิแก้ไขโค้ดฟอร์ม เพื่อเปิด Microsoft Visual Studio 2005 มือสำหรับแอปพลิเคชัน (VSTA), ซึ่งคุณสามารถเขียนโค้ดแบบกำหนดเองกับปุ่มลักษณะการทำงานโดยอัตโนมัติ

ทั่วไป

กำหนดกฎเพื่อทำให้ลักษณะการทำงานของปุ่มทำงานอัตโนมัติ

คลิกที่กฎ เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบกฎ ซึ่งคุณสามารถสร้างกฎที่ทำงานเมื่อคลิกปุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่ากฎที่เปิดฟอร์มใหม่ หรือสลับมุมมองเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่ม

แสดง

เพิ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

เลือกการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข เพื่อเปิดจัดรูปแบบตามเงื่อนไข กล่องโต้ตอบ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุม รวมถึงการมองเห็นได้ โดยยึดตามค่าที่ผู้ใช้ใส่ลงในฟอร์ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเพื่อซ่อนปุ่มอย่าง น้อยหนึ่งถ้าไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายระบุ โดยผู้ใช้

ขนาด

ปรับขนาด ช่องว่างภายใน และระยะขอบ

คุณสามารถระบุขนาดของตัวควบคุมด้วยตนเอง โดยการใส่ค่าในกล่องความสูง และความกว้าง คุณยังสามารถปรับระยะห่างทั้งภายใน และภาย นอกตัวควบคุมได้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่ช่องว่าง ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างบัฟเฟอร์รอบ ๆ ตัวควบคุมเนื้อหา หรือระยะขอบ ซึ่งเป็นขนาดระยะห่างระหว่างเส้นขอบของตัวควบคุม และล้อมรอบข้อความ หรือตัวควบคุมบนเทมเพลตฟอร์

ขั้นสูง

ระบุคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อต้องการทำบันทึกย่ออธิบายที่ปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้ย้ายตัวชี้ไว้เหนือตัวควบคุม ใส่ข้อความที่คุณต้องการในกล่องคำแนะนำ ความช่วยเหลือ เช่นหน้าจอตรวจทานโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ทำให้บนหน้าจอข้อมูลพร้อมใช้งานเป็นคำพูดสังเคราะห์หรือจอแสดงผลอักษรเบรลล์ฟื้นฟู บ่อยอาศัยคำแนะนำเหล่านี้ในการตีความข้อมูลสำหรับผู้ใช้ของพวกเขา

ขั้นสูง

เปลี่ยนลำดับของดัชนีแท็บ

คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของตัวควบคุมในลำดับแท็บโดยรวมของเทมเพลตฟอร์ม ลำดับแท็บคือ ลำดับที่โฟกัสย้ายในฟอร์มจากเขตข้อมูลหรือวัตถุหนึ่งไปยังอีกในขณะที่ผู้ใช้กด TAB หรือ SHIFT + TAB การตั้งค่าดัชนีแท็บเริ่มต้นสำหรับตัวควบคุมทั้งหมดในเทมเพลตฟอร์มเป็น 0 แต่ลำดับแท็บเริ่มต้น ด้วย 1 นั่นคือ ควบคุมใด ๆ กับ 1 ในกล่องแท็บดัชนี จะเป็นครั้งแรกเมื่อผู้ใช้กดแป้น TAB เยี่ยมชมมาแล้ว ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 2 ในกล่องแท็บดัชนี จะสามารถเยี่ยมชม second และต่อไปเรื่อย ๆ ตัวควบคุมใด ๆ ด้วย 0 ในกล่องแท็บดัชนี จะมาสุดท้ายในลำดับแท็บ ถ้าคุณต้องการข้ามตัวควบคุมในลำดับแท็บ ใส่-1ในกล่องแท็บดัชนี

ขั้นสูง

กำหนดแป้นพิมพ์ลัด

คุณสามารถพิมพ์ตัวอักษรหรือตัวเลขในกล่องแป้น Access เพื่อระบุคีย์ลัด คีย์ลัดให้ผู้ใช้สามารถนำทางไปยังตัวควบคุม ด้วยการกดผสมแป้น แทนที่ ดู ด้วยการย้ายเมาส์ ถ้าคุณเลือกที่จะใช้คีย์ลัดในแม่แบบของฟอร์ม คุณต้องการสื่อสารกับผู้ใช้ทางลัดมี ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิมพ์(ALT + S)หลังจากป้ายชื่อกล่องข้อความเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่า ไม่มีคีย์ลัดสำหรับกล่องข้อความพนักงานขาย

ฟอร์มในเบราว์เซอร์

กำหนดการตั้งค่าเองสำหรับการติดประกาศข้อมูลกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์

แท็บฟอร์มเบราว์เซอร์ ปรากฏขึ้น เฉพาะ เมื่อคุณกำลังออกแบบฟอร์มที่เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ จะให้คุณสามารถควบคุมว่าข้อมูลจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มบนฟอร์ม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×