วิธีการใช้งานแม่แบบฟอร์มร่วมกัน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

InfoPath Forms Services เป็นเทคโนโลยีเซิร์ฟเวอร์ พร้อมใช้งานในMicrosoft Office Forms Server 2007 และMicrosoft Office SharePoint Server 2007 ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มMicrosoft Office InfoPath 2007 โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์แทน หรือนอก โปรแกรมไคลเอ็นต์Office InfoPath 2007 เทคโนโลยีนี้ช่วยให้กว้างขึ้นในการเข้าถึงฟอร์มกว่าสามารถใช้ได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office InfoPath

บทความนี้อธิบายวิธีการต่าง ๆ ที่คุณสามารถแชร์เทมเพลตฟอร์มที่Office InfoPath 2007 บนเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services

ในบทความนี้

บทนำสู่เทมเพลตฟอร์ม InfoPath

การปรับใช้และเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์ม

วิธีที่ผู้ใช้สามารถทำงานกับรูปแบบที่คุณปรับใช้

บทนำสู่เทมเพลตฟอร์ม InfoPath

InfoPath เป็นโปรแกรมว่า มาตรฐาน XML การเปิดใช้งานเพื่อให้ผู้ใช้ที่มีความยืดหยุ่นได้กำหนดโครงสร้างวิธีในการรวบรวมข้อมูล เนื่องจาก InfoPath ขึ้นอยู่กับมาตรฐาน XML ข้อมูลที่รวบรวม โดยใช้ฟอร์ม InfoPath ที่สามารถนำมาตลอดทั่วทั้งองค์กร ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในฟอร์มรายงานที่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าถึง และแสดงบนเว็บเพจที่เน้นแนวโน้มงบประมาณสำหรับแผนก

เมื่อตัวออกแบบฟอร์มสร้างฟอร์ม InfoPath ใหม่ ตัวออกแบบจริงสร้างสิ่งที่เรียกว่าเทมเพลตฟอร์ม เทมเพลตฟอร์มกำหนดโครงสร้างข้อมูล ลักษณะที่ปรากฏ และลักษณะการทำงานของฟอร์มที่สามารถกรอกข้อมูลผู้ใช้ คิดของเทมเพลตฟอร์มเป็นแบบพิมพ์เขียวนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ช่วยให้ผู้ใช้เพื่อสร้างฟอร์มใหม่ที่ใช้ และเก็บข้อมูลในแบบเดียวกัน เนื่องจากเทมเพลตฟอร์มต้องมีก่อนที่คุณสามารถกรอกฟอร์ม เทมเพลตฟอร์มที่ต้องถูกปรับใช้ไปยังตำแหน่งที่พวกเขาสามารถเข้าถึง โดยผู้ใช้ โดยทั่วไปมีการปรับใช้เทมเพลตฟอร์มไปยังตำแหน่งบนเครือข่ายบริษัทเช่นโฟลเดอร์ที่แชร์ เว็บเซิร์ฟเวอร์ หรือไลบรารี SharePoint

ถ้าผู้ใช้มีสิทธิ์ในการเข้าถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เก็บเทมเพลตฟอร์ม พวกเขาสามารถกรอกฟอร์มที่ยึดตามเทมเพล โดยใช้ InfoPath เว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์มือถือ หรือMicrosoft Office Outlook 2007 ว่าฟอร์มที่สามารถเติม โดยใช้ InfoPath หรือหนึ่งวิธีอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงวิธีเทมเพลตฟอร์ถูกออกแบบ และปรับใช้ ตัวอย่างเช่น การกรอกในเบราว์เซอร์ ฟอร์มต้องถูกออกแบบมาเพื่อทำงานในเบราว์เซอร์ และต้องถูกปรับใช้เทมเพลตฟอร์สำหรับฟอร์มนี้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้ InfoPath Forms Services

ด้านบนของหน้า

การปรับใช้และเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์ม

InfoPath Forms Services ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์มOffice InfoPath 2007 โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์แทน หรือ เป็น โปรแกรมไคลเอ็นต์Office InfoPath 2007 นี้ช่วยให้กว้างขึ้นในการเข้าถึงฟอร์มกว่าสามารถใช้ได้กับเวอร์ชันก่อนหน้าของ Microsoft Office InfoPath

นอกจากนี้InfoPath Forms Services ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรอกฟอร์ม โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ชุดของตัวควบคุมที่พร้อมใช้งานสำหรับใช้ในฟอร์มที่เปิดใช้งาน mobile จะจำกัดมากกว่ากว่าที่พร้อมใช้งานสำหรับฟอร์มที่เปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์

ตัวออกแบบฟอร์มเทมเพลยังสามารถเปิดใช้งานเพิ่มระดับคุณสมบัติสำหรับเทมเพลตฟอร์ม ตัวเลือกนี้ช่วยให้ข้อมูลจากฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลฟอร์มที่จะแสดงเป็นค่าในคอลัมน์ในไลบรารี SharePoint เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำงานอย่างง่ายดายกับข้อมูลฟอร์มโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มเองจริง

เมื่อต้องการแชร์เทมเพลตฟอร์มบนไซต์ของคุณ ตัวออกแบบฟอร์มเทมเพลตหรือผู้ดูแลระบบต้องก่อนปรับใช้เทมเพลตฟอร์นั้น การปรับใช้เทมเพลตฟอร์ม ตัวออกแบบฟอร์มแม่แบบต้องประกาศเทมเพลตฟอร์เป็นแบบเทมเพลตฟอร์มของผู้ใช้ หรือผู้ดูแลระบบต้องอัปโหลดเทมเพลตฟอร์เป็นแอเทมเพลตฟอร์มที่ผู้ดูแลระบบอนุมัติ การตัดสินใจที่จะใช้ทั้งสองชนิดของเทมเพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับฟีเจอร์ที่เพิ่มตัวออกแบบเทมเพลตฟอร์ม

การปรับใช้เทมเพลตฟอร์ม

ชนิดของแม่แบบฟอร์มที่คุณใช้กำหนดผู้ที่รับผิดชอบสำหรับการปรับใช้ได้

แม่แบบฟอร์มผู้ใช้    เทมเพลตฟอร์มผู้ใช้สามารถปรับใช้ โดยตัวออกแบบเทมเพลฟอร์มที่มีสิทธิ์ออกแบบบนไซต์ ถ้าผู้ใช้สามารถสร้างไลบรารีเอกสาร เขาหรือเธอสามารถประกาศฟอร์มมี การปรับใช้ชนิดนี้สำหรับเทมเพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดที่มีการจัดการได้

เทมเพลตฟอร์มผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติ    การปรับใช้แบบเทมเพลตฟอร์ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติจำเป็นต้องใช้ระดับสิทธิ์เพิ่มเติม และอาจใช้ร่วมกันระหว่างบทบาทต่อไปนี้:

  • นักออกแบบในแม่แบบฟอร์ม บุคคลที่สร้างเทมเพลตฟอร์ม

  • ผู้ดูแลฟาร์ม บุคคลที่อัปโหลดเทมเพลตฟอร์มที่หลังจากการตรวจสอบว่า พวกเขาไม่ประกอบด้วยข้อผิดพลาด

  • ผู้ดูแลไซต์คอลเลกชัน บุคคลที่เปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์มที่ ทำให้พร้อมใช้งานเป็น เนื้อหาชนิดในไลบรารีเอกสาร

เปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์ม

หลังจากที่มีการปรับใช้แบบเทมเพลตฟอร์ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติ จะต้องเรียกใช้ เปิดใช้งานเป็นกระบวนการที่จะใช้ในการเปิด หรือปิดฟีเจอร์ในไซต์หรือไซต์คอลเลกชัน เนื่องจากเทมเพลตฟอร์มของผู้ดูแลที่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าฟีเจอร์ของไซต์คอลเลกชันในInfoPath Forms Services พวกเขาต้องเรียกใช้ก่อนที่จะสามารถใช้ เมื่อคุณเปิดใช้งานแบบเทมเพลตฟอร์ผู้ดูแลระบบที่ได้รับการอนุมัติ คุณเผยแพร่ เพื่อใช้ในการไซต์คอลเลกชัน เป็นแบบชนิดเนื้อหา สำหรับไลบรารีเอกสาร หรือสามารถเปิดได้โดยตรงจากไลบรารีฟอร์มเทมเพลตสำหรับไซต์คอลเลกชัน

หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณต้องการปรับใช้แม่แบบฟอร์มที่ประกอบด้วยโค้ดที่มีการจัดการ แต่คุณไม่มีสิทธิ์ในการทำเช่นนั้น ติดต่อผู้ดูแลฟาร์มสำหรับความช่วยเหลือ ก่อนที่คุณติดต่อผู้ดูแลระบบฟาร์มการปรับใช้เทมเพลตฟอร์ม คุณต้องประกาศไปยังตำแหน่งที่ผู้ดูแลที่สามารถเข้าถึงได้

  • เมื่อผู้ดูแลฟาร์มปรับใช้เทมเพลตฟอร์ม จะถูกเพิ่มไปยังตำแหน่งศูนย์กลางบนเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้มีสิทธิ์ของผู้ดูแลไซต์คอลเลกชันสามารถเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์มไปไซต์คอลเลกชันของพวกเขา วิธีการปรับใช้นี้จะแนะนำสำหรับเทมเพลตฟอร์มที่เท่านั้นที่ คุณต้องการทำให้เป็นอย่าง น้อยหนึ่งไซต์คอลเลกชัน

ด้านบนของหน้า

วิธีที่ผู้ใช้สามารถทำงานกับรูปแบบที่คุณปรับใช้

หลังจากที่คุณปรับใช้ และเปิดใช้งานเทมเพลตฟอร์มไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services ผู้ใช้สามารถทำงานกับฟอร์มที่ยึดตามเทมเพลตฟอร์มได้หลากหลายวิธี

ใช้ฟอร์มในเบราว์เซอร์

ด้วยOffice InfoPath 2007 ตัวออกแบบฟอร์มเทมเพลตสามารถสร้างแบบเทมเพลตฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ และปรับใช้ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เรียกใช้InfoPath Forms Services หลังจากเทมเพลตฟอร์เข้ากันได้กับเบราว์เซอร์จะเปิดใช้งานสำหรับเบราว์เซอร์ ผู้ใช้ที่ไม่มี InfoPath ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขาสามารถกรอกฟอร์มในเว็บเบราว์เซอร์

ก่อนหน้านี้ ผู้ใช้จำเป็นต้องมีการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของพวกเขากรอกฟอร์ม InfoPath ด้วยInfoPath Forms Services ผู้ใช้สามารถกรอกOffice InfoPath 2007 ฟอร์ม เช่นฟอร์มรายงานค่าใช้จ่าย ในเบราว์เซอร์ ความสามารถนี้ทำให้สะดวกเมื่อต้องการกรอกฟอร์มบนคอมพิวเตอร์ที่ InfoPath จะไม่ได้ติดตั้ง ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้กำลังเดินทางอยู่ และไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของตนเอง พวกเขาสามารถกรอกรายงานค่าใช้จ่ายของพวกเขาในเบราว์เซอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

ใช้ฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

ตัวออกแบบเทมเพลฟอร์ม โดยใช้Office InfoPath 2007 ร่วมกับInfoPath Forms Services สามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่ทำงานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวออกแบบฟอร์มเทมเพลตสามารถสร้างเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ที่มีเฉพาะสำหรับการแสดงบนหน้าจอขนาดเล็ก หรืออีกวิธีหนึ่ง ตัวออกแบบสามารถสร้างมุมมองเฉพาะสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในเทมเพลตฟอร์มเข้ากันได้กับเบราว์เซอร์ และมุมมองอื่นสำหรับบุคคลที่กรอกฟอร์ม ใน InfoPath หรือ ในเว็บเบราว์เซอร์

ส่งออกฟอร์มข้อมูล

เมื่อตัวออกแบบฟอร์มแม่แบบเปิดใช้งานเพิ่มระดับคุณสมบัติสำหรับเทมเพลตฟอร์ม ข้อมูลจากฟอร์มโดยยึดตามแม่แบบฟอร์มที่สามารถแสดงเป็นค่าในคอลัมน์ในไลบรารี SharePoint จะทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้สามารถทำงานกับข้อมูลฟอร์มโดยไม่ต้องเปิดฟอร์มเองจริง

นี่ยังทำให้ง่ายสำหรับผู้ใช้ออกเพื่อส่งออกข้อมูลจากไลบรารีที่เก็บรูปแบบ ผู้ใช้สามารถส่งออกข้อมูลฟอร์มที่แสดงในมุมมองไลบรารีไปยังเวิร์กบุ๊ก Microsoft Office Excel ผู้ใช้สามารถแชร์เวิร์กบุ๊กแล้ว หรือทำงานอื่น เช่นการเรียงลำดับข้อมูลในเวิร์กบุ๊กหรือการจัดกลุ่มแถวและคอลัมน์

หมายเหตุ: ข้อมูลที่คุณส่งออกไปยังสเปรดชีตเป็น snapshot ของข้อมูลจากรายการ ข้อมูลในไลบรารีไม่ได้รับการเชื่อมโยงไปยังข้อมูลในกระดาษคำนวณ ถ้าฟอร์มในไลบรารีมีการปรับปรุงในภายหลัง จะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลในกระดาษคำนวณ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×