วิธีการโยกย้ายบัญชีผู้ใช้อีเมลหลายบัญชีไปยัง Office 365

องค์กรของคุณสามารถโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365 จากระบบอื่น ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถ โยกย้ายกล่องจดหมายจาก Exchange Server หรือ โยกย้ายอีเมลจากระบบอีเมลอื่น และผู้ใช้ของคุณสามารถ นำเข้า อีเมล ที่ติดต่อ และข้อมูลกล่องจดหมายอื่นๆ ของพวกเขาไปยังกล่องจดหมาย Office 365 ที่สร้างขึ้นสำหรับผู้ใช้ดังกล่าว องค์กรของคุณยังสามารถ ทำงานกับคู่ค้า เพื่อโยกย้ายอีเมล

ก่อนที่คุณจะเริ่มการโยกย้ายอีเมล ให้ทบทวนข้อจำกัดและหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับ Exchange Online เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสิทธิภาพและลักษณะการทำงานตามที่คุณคาดหวังไว้หลังการโยกย้าย

ดู กำหนดเส้นทางการโยกย้าย หรือที่ปรึกษาการโยกย้าย Exchangeสำหรับความช่วยเหลือในการเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูวิดีโอภาพรวมได้ด้วย

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

โยกย้ายกล่องจดหมายจาก Exchange Server

สำหรับการโยกย้ายจากสภาพแวดล้อม Exchange Server ภายในองค์กรที่มีอยู่แล้ว ผู้ดูแลระบบสามารถโยกย้ายอีเมล ปฏิทิน และที่ติดต่อทั้งหมดจากกล่องจดหมายของผู้ใช้ไปยัง Office 365 ได้

ผู้ดูแลระบบทำตามขั้นตอนการโยกย้ายแบบกำหนดลำดับขั้นหรือแบบเคลื่อนย้ายไปยัง Office 365 ข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทินทั้งหมดจะถูกโยกย้ายสำหรับกล่องจดหมายแต่ละรายการ

มีการโยกย้ายอีเมลสามชนิดที่สามารถทำได้จาก Exchange Server ดังนี้

 • โยกย้ายกล่องจดหมายทั้งหมดในครั้งเดียว (การโอนแบบเคลื่อนย้าย) หรือ การโยกย้ายด่วน   

  ใช้การโยกย้ายชนิดนี้ถ้าคุณกำลังใช้ Exchange 2003, Exchange 2007, Exchange 2010 หรือ Exchange 2013 และใช้ถ้ามีกล่องจดหมายน้อยกว่า 2,000 กล่อง คุณสามารถดำเนินการโอนแบบเคลื่อนย้ายโดยเริ่มจาก ศูนย์การจัดการ Exchange (EAC) โปรดดู ดำเนินการโอนแบบเคลื่อนย้ายไปยัง Office 365 และโปรดดู ใช้การโยกย้ายด่วนเพื่อโยกย้ายกล่องจดหมาย Exchange ไปยัง Office 365 เพื่อใช้การโยกย้ายด่วน

  สิ่งสำคัญ: ด้วยการโอนแบบเคลื่อนย้าย คุณสามารถโยกย้ายกล่องจดหมายได้มากถึง 2000 กล่อง แต่เนื่องจากจะใช้เวลานานในการสร้างและโยกย้ายผู้ใช้ 2000 ราย คุณจึงควรโยกย้ายผู้ใช้แค่ 150 รายหรือน้อยกว่านั้น

 • โยกย้ายกล่องจดหมายเป็นชุด (การโยกย้ายแบบเป็นระยะ)   

  ใช้การโยกย้ายชนิดนี้ ถ้าคุณใช้ Exchange 2003 หรือ Exchange 2007 และถ้ามีกล่องจดหมายมากกว่า 2,000 กล่อง สำหรับภาพรวมของการโยกย้ายแบบเป็นระยะ ให้ดูที่ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับการโยกย้ายอีเมลแบบเป็นระยะไปยัง Office 365 เมื่อต้องการดำเนินการโยกย้าย ให้ดูที่ ดำเนินการโยกย้ายแบบเป็นระยะของ Exchange Server 2003 และ Exchange 2007 ไปยัง Office 365

 • โยกย้ายโดยใช้สภาพแวดล้อม Exchange Server และ Office 365 ที่รวมเข้าด้วยกัน (ไฮบริด)   

  ใช้การโยกย้ายชนิดนี้เพื่อรักษาทั้งกล่องจดหมายภายในองค์กรและกล่องจดหมายออนไลน์สำหรับองค์กรของคุณ และเพื่อทยอยโยกย้ายผู้ใช้และอีเมลไปยัง Office 365 ใช้การโยกย้ายชนิดนี้ถ้า:

  • คุณมี Exchange 2010 และมีกล่องจดหมายมากกว่า 150-2,000 กล่อง

  • คุณมี Exchange 2010 และต้องการโยกย้ายกล่องจดหมายแบบชุดเล็กๆ ตลอดเวลา

  • คุณมี Exchange 2013.

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ วางแผนการปรับใช้ Exchange Online แบบไฮบริดใน Office 365

ใช้บริการการนำเข้าของ Office 365 เพื่อโยกย้ายไฟล์ PST

ถ้าองค์กรของคุณมีไฟล์ PST ขนาดใหญ่จำนวนมาก คุณสามารถใช้บริการการนำเข้าของ Office 365 เพื่อโยกย้ายข้อมูลอีเมลไปยัง Office 365 ได้

ผู้ดูแลระบบโยกย้ายไฟล์ PST ไปยัง Office 365

คุณสามารถใช้บริการการนำเข้าของ Office 365 เพื่ออัปโหลดไฟล์ PST ผ่านทางเครือข่าย หรือส่งอีเมลไฟล์ PST ในไดรฟ์ที่คุณจัดเตรียมไว้

สำหรับคำแนะนำ ให้ดูที่ บริการการนำเข้าของ Office 365

โยกย้ายอีเมลจากระบบอีเมลอื่นที่เปิดใช้งาน IMAP

คุณสามารถใช้ Internet Message Access Protocol (IMAP) เพื่อโยกย้ายอีเมลของผู้ใช้จาก Gmail, Exchange, Outlook.com และระบบอีเมลอื่นๆ ที่สนับสนุนการโยกย้าย IMAP เมื่อคุณโยกย้ายอีเมลของผู้ใช้โดยการใช้การโยกย้าย IMAP เฉพาะรายการในกล่องจดหมายเข้าหรือโฟลเดอร์จดหมายอื่นๆ ของผู้ใช้เท่านั้นที่จะถูกโยกย้าย ไม่สามารถโยกย้ายที่ติดต่อ รายการปฏิทิน และงานด้วย IMAP ได้ แต่จะสามารถโยกย้ายได้โดยผู้ใช้

การโยกย้าย IMAP จะไม่สร้างกล่องจดหมายใน Office 365 คุณจะต้องสร้างกล่องจดหมายสำหรับผู้ใช้แต่ละรายก่อนที่จะโยกย้ายอีเมลของพวกเขา

ผู้ดูแลระบบดำเนินการการโยกย้าย IMAP ไปยัง Office 365 เฉพาะอีเมลทั้งหมดเท่านั้นที่จะถูกโยกย้ายสำหรับกล่องจดหมายแต่ละรายการ

เมื่อต้องการโยกย้ายอีเมลจากระบบจดหมายอื่นๆ ให้ดูที่ โยกย้ายกล่องจดหมาย IMAP ของคุณไปยัง Office 365 หลังจากการโยกย้ายอีเมลเสร็จสิ้นแล้ว จดหมายใหม่ที่ส่งไปยังอีเมลต้นทางจะไม่ถูกโยกย้าย

ให้ผู้ใช้นำเข้าอีเมลของพวกเขาเอง

ผู้ใช้สามารถนำเข้าอีเมล ที่ติดต่อ และข้อมูลกล่องจดหมายอื่นๆ ของพวกเขาไปยัง Office 365 ดูที่ โยกย้ายอีเมลและที่ติดต่อไปยัง Office 365 for Businessเพื่อเรียนรู้วิธีการ

ผู้ใช้สามารถนำเข้าข้อมูลอีเมล ที่ติดต่อ และปฏิทิน ลงใน Office 365

ทำงานร่วมกับคู่ค้าในการโยกย้ายอีเมล

ถ้าไม่มีการโยกย้ายที่ใช้ได้กับองค์กรของคุณ ให้พิจารณาการทำงานร่วมกับคู่ค้าเพื่อโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365

วิธีการ

คำอธิบาย

ใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นเพื่อโยกย้ายกล่องจดหมายไปยัง Office 365

ใช้เครื่องมือการโยกย้ายอีเมลของบริษัทอื่น

เครื่องมือการโยกย้ายสามารถช่วยเพิ่มความเร็วและลดความซับซ้อนของการโยกย้ายอีเมลได้ คุณสามารถค้นหารายการเครื่องมือใน Office 365 Marketplace

จ้างคู่ค้าเพื่อช่วยในการปรับใช้

จ้างคู่ค้าเพื่อช่วยในการโยกย้ายอีเมลของคุณ

คุณสามารถค้นหารายชื่อคู่ค้าใน Office 365 Marketplace

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ใช้ PowerShell สำหรับการโยกย้ายอีเมลไปยัง Office 365

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×