วิธีการโยกย้ายกล่องจดหมายจากผู้เช่า Office 365 หนึ่งไปยังอีก

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการโยกย้ายกล่องจดหมายและตั้งค่าบริการจากผู้เช่าOffice 365 หนึ่งไปยังผู้เช่าOffice 365 อื่นในสถานการณ์สมมติ business วิเศษ ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 500 โยกย้ายหรือข้อมูล SharePoint การโยกย้ายจำนวนมาก ได้ควรทำงานกับคู่ค้าของ Office 365การ

สถานการณ์นี้ในบทความนี้จะขึ้นอยู่กับสอง fictional บริษัท - Contoso.com และ Fabrikam.com - ใช้สองผู้เช่า Office 365 ที่แยกต่างหาก Contoso ซื้อ Fabrikam และถูกย้าย Fabrikam ผู้ใช้และข้อมูลไปยังผู้เช่า contoso.com Office 365

ผู้เช่า 1 (เป้าหมาย)

ผู้เช่า 2 (แหล่งข้อมูล)

โดเมนแบบกำหนดเองอีเมล:   

contoso.com

fabrikam.com

โดเมนเริ่มต้นของ office 365:   

contoso.onmicrosoft.com

fabrikam.onmicrosoft.com

สถานการณ์สมมติ: โยกย้ายการใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่น

สถานการณ์นี้ถือว่า ผู้ใช้ กลุ่ม และวัตถุอื่นจาก บริษัท Fabrikam จะไม่ได้ด้วยตนเองถูกสร้างขึ้นใน Office 365 นำเข้าลงในพอร์ทัลผ่านสคริปต์ หรือผสานเข้าไปใน Active Directory Contoso ผ่านรวม Active Directory Domain Services (AD DS)

เมื่อเสร็จสมบูรณ์ Fabrikam บัญชีทั้งหมดจะมีอยู่ในผู้เช่าOffice 365 Contoso.com และทั้งหมดจะใช้ @fabrikam.com สำหรับนั้น(upn) แบบแผนการกำหนดที่อยู่ขั้นสุดท้ายถูกเลือกสำหรับความเรียบง่ายและกระชับ แต่แน่นอนว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนไปตามข้อกำหนดของคุณ

ข้อมูลกล่องจดหมายสามารถย้ายจากผู้เช่า Office 365 ไปยังผู้เช่าอื่นได้อย่างไร

วางแผน: สองสัปดาห์ก่อนคุณโยกย้าย

ถ้าใช้สามงานปาร์ตี้เครื่องมือการโยกย้ายการโยกย้ายผู้ใช้ของคุณ ซื้อสิทธิ์การใช้งานจำเป็นสำหรับการโยกย้ายของคุณ

ข้อควรพิจารณาไคลเอ็นต์   

สำหรับ Outlook 2010 และ Outlook 2013 คุณเท่านั้นจำเป็นต้องลบโปรไฟล์ผู้ใช้ Outlook

สำหรับ Outlook 2007 และ Outlook 2010 เมื่อคุณเริ่มระบบใหม่ -ค้นหาอัตโนมัติจะกำหนดค่าไคลเอ็นต์ และสร้างใหม่ ไฟล์ OST

สำหรับไคลเอ็นต์ Lync คุณจะต้องเพิ่มติดต่อเมื่อโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์

การเตรียมผู้เช่าและอนุญาตให้ใช้งาน   

แหล่งข้อมูลผู้เช่าคือ ผู้เช่าOffice 365 Fabrikam จากที่คุณกำลังย้ายผู้ใช้และข้อมูล เป้าหมายผู้เช่าคือ ผู้เช่าOffice 365 Contoso ที่คุณกำลังย้าย

 1. เพิ่มสิทธิ์การใช้งานในผู้เช่าOffice 365 เป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับกล่องจดหมายทั้งหมดที่จะถูกโยกย้ายจากแหล่งข้อมูลผู้เช่า

 2. สร้างบัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบในแหล่งข้อมูลและเป้าหมายผู้เช่าสำหรับใช้ในการโยกย้ายจากOffice 365 ไปยังอีกOffice 365 เครื่องมือการโยกย้ายบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้บัญชีผู้ใช้ผู้ดูแลระบบมากกว่าหนึ่งในผู้เช่าแหล่งข้อมูลสูงที่ปรับให้เหมาะสม

ห้อง ทรัพยากร กลุ่มการแจกจ่าย และผู้ใช้สร้างวัตถุในเป้าหมายผู้เช่า   

เมื่อต้องการสร้างแหล่งข้อมูลในผู้เช่าเป้าหมาย (Contoso):

 1. ถ้าจะใช้เครื่องมือการเชื่อมต่อ AD Azureเพื่อซิงค์วัตถุทั้งหมดจากแบบ Contoso Active Directory Domain Services (AD DS), วัตถุจากแหล่งข้อมูล (Fabrikam) ผู้เช่าต้องสร้าง AD DS ในเป้าหมายผู้เช่า AD DS (Contoso) ผ่านทางการรวมข้อมูล

  1. AD DS รวมสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ AD DS ต่าง ๆ ได้ รวมข้อมูลอาจใช้เวลาเพิ่มเติมและวางแผนโดยขึ้นอยู่กับจะย้ายวัตถุกี่ เพื่อให้สามารถทำให้เสร็จสมบูรณ์ล่วงหน้าโครงการโยกย้าย

  2. ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ใหม่และกลุ่มทั้งหมดจะทำซิงค์กับผู้เช่าเป้าหมาย Contoso.com ผ่านทางการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี วัตถุควรปรากฏเป็น user@contoso.onmicrosoft.com ในผู้เช่าใหม่เนื่องจากไม่ได้ถูกย้ายไปไว้เหนือ Fabrikam โดเมนในขณะนี้ อยู่อีเมลหลักของผู้ใช้และกลุ่มสามารถปรับปรุงการ @fabrikam.com หลังจากย้ายโดเมนเสร็จสมบูรณ์

 2. ถ้าจะไม่สามารถใช้การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี หรือมีจัดการใด ๆ ห้อง ทรัพยากร กลุ่ม หรือผู้ใช้ในศูนย์การจัดการ Office 365 ของผู้เช่าแหล่ง วัตถุเหล่านี้ต้องถูกสร้างขึ้นในผู้เช่าเป้าหมาย วัตถุสามารถถูกสร้างขึ้นด้วยตนเองในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือตัวเลขที่มีขนาดใหญ่สำหรับการนำเข้าไฟล์ CSV โดยใช้คุณลักษณะเพิ่มจำนวนมากในศูนย์การจัดการ Office 365 หรือ โดยใช้ Windows PowerShell

การติดต่อสื่อสารสำหรับผู้ใช้   

เมื่อต้องการสื่อสารการโยกย้ายไปยังผู้ใช้ในองค์กรของคุณ:

 1. สร้างแผนการติดต่อสื่อสาร และเริ่มการแจ้งเตือนผู้ใช้ของการโยกย้ายที่กำลังมาถึงและบริการการเปลี่ยนแปลง

 2. หลังจากการโยกย้าย ชื่อเล่นที่ถูกแคจะต้องถูกล้างข้อมูลบนไคลเอ็นต์ของ Outlook ทั้งหมด ดูวิธีการตั้งค่าการเล่นและทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเก็บใน Outlookสำหรับอัตโนมัติแก้ไข-it-เครื่องมือที่สามารถเรียกใช้ โดยผู้ใช้

 3. ทำให้ผู้ใช้ทราบวิธีการเชื่อมต่อกับ Outlook Web App ด้วยเครื่องหมายใหม่บนข้อมูลในกรณีที่พวกเขามีปัญหาหลังจากการโยกย้าย

กิจกรรมการจัดเตรียมและก่อนโยกย้าย: สามวันก่อนที่คุณโยกย้าย

การเตรียมโดเมน   

เมื่อต้องการเตรียมโดเมนสำหรับโยกย้าย ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เริ่มกระบวนการตรวจสอบโดเมนในผู้เช่าเป้าหมาย (Contoso) สำหรับอีเมล Fabrikam.com โดเมน

 2. ในศูนย์การจัดการ Office 365 contoso.com เพิ่มโดเมน Fabrikam.com และสร้างระเบียน TXT ในระบบการชื่อโดเมน (DNS) สำหรับการตรวจสอบ

  หมายเหตุ: ตรวจสอบที่จะล้มเหลวเนื่องจากโดเมนถูกใช้ในผู้เช่าอื่น ๆ

  ปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ในขณะนี้จะอนุญาตให้มีเวลาระเบียน DNS เพื่อเผยแพร่เป็นซึ่งอาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง ตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นในกระบวนการนี้ในภายหลัง

จัดกำหนดการการโยกย้าย   

เมื่อต้องการจัดกำหนดการการโยกย้าย:

 1. สร้างรายการหลักของกล่องจดหมายของผู้ใช้ที่คุณต้องการโยกย้าย

 2. สร้างการแมปกล่องจดหมายออก ไฟล์ CSV สำหรับเครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่นที่คุณกำลังใช้ ไฟล์นี้แมปจะถูกใช้ โดยเครื่องมือการโยกย้ายให้ตรงกับกล่องจดหมายของแหล่งข้อมูลกับกล่องจดหมายของผู้เช่าเป้าหมายเมื่อโยกย้ายเกิดขึ้น เราขอแนะนำให้ คุณใช้ * โดเมน onmicrosoft.com 'เริ่มต้น' สำหรับแมปบัญชีแหล่งเนื่องจากโดเมนแบบกำหนดเองอีเมลที่จะสามารถเปลี่ยนตฟี

ไฟล์ CSV ถูกใช้เพื่อโยกย้ายข้อมูลในกล่องจดหมายจากผู้เช่า Office 365 ไปยังตำแหน่งอื่น

Mail exchanger ระเบียน (ระเบียน MX) เวลา (TTL) ทดสอบแบบสด   

ถัดไป คุณจะจัดกำหนดการการทดสอบ TTL

 1. ใน DNS เปลี่ยนค่า TTL บนระเบียน MX สำหรับอีเมลหลักโดเมนที่คุณต้องการถ่ายโอนไปยังหมายเลข small (เช่น 5 นาที) ถ้า TTL ไม่สามารถต่ำลงเป็น 5 นาที ทำบันทึกย่อของค่าต่ำสุด ตัวอย่าง ถ้าค่าต่ำสุด ชั่วโมง 4 ระเบียน MX ที่จะต้องมีการเปลี่ยนก่อนที่เริ่มต้นของคุณโยกย้าย 4 ชั่วโมง

 2. สามารถใช้ค้นหา Mxเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง MX และ DNS

การปิดใช้งานการซิงค์ไดเรกทอรีในผู้เช่าต้นฉบับ   

ในศูนย์การจัดการผู้เช่าที่ Office 365 แหล่ง ปิดใช้งานการซิงค์ไดเรกทอรี กระบวนการนี้สามารถใช้ 24 ชั่วโมงอย่างน้อยต้องเสร็จแล้วให้อยู่ก่อนหน้าการโยกย้าย เมื่อถูกปิดใช้งานในพอร์ทัล เปลี่ยนแปลงใด ๆ กับผู้เช่าแหล่ง AD DS จะไม่ซิงค์ไปยังผู้เช่าของ Office 365 ปรับเปลี่ยนผู้ใช้ที่มีอยู่และกระบวนการเตรียมใช้งานตามกลุ่มของคุณ

โยกย้าย: วันคุณโยกย้าย

ต่อไปนี้คือขั้นตอนคุณจำเป็นวันคุณดำเนินการโยกย้าย

การเปลี่ยนแปลงระเบียน MX – หยุดการรับส่งจดหมายขาเข้า   

เปลี่ยนแปลงระเบียน MX หลักจากOffice 365 ยังโดเมนที่ไม่สามารถเข้าถึง เช่น "unreachable.example.com" เซิร์ฟเวอร์จดหมายอินเทอร์เน็ตพยายามส่งอีเมลใหม่จะคิวจดหมาย และพยายาม redelivery 24 ชั่วโมง ใช้วิธีนี้ อีเมลบางอย่างอาจกลับรายงานไม่มีการส่ง (NDR) โดยขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์พยายามนำส่งอีเมล ถ้านี่คือ ปัญหาในการใช้บริการสำรองระเบียน MX มีบริการของบริษัทอื่นจำนวนมากที่จะคิวอีเมลของคุณสำหรับวันหรือสัปดาห์ เมื่อคุณโยกย้ายเสร็จสมบูรณ์ บริการเหล่านี้จะส่งจดหมายคิวไปยังผู้เช่าOffice 365 ใหม่ของคุณ

เคล็ดลับ: ถ้าคุณ TTL ถูกย่อ ตัวอย่าง 5 นาที ขั้นตอนนี้สามารถทำได้เมื่อสิ้นสุดวันทำงานทำให้เกิดขัดข้องน้อยลง ถ้าคุณมี TTL มีขนาดใหญ่ คุณต้องเปลี่ยนระเบียน MX ล่วงหน้าเพื่ออนุญาตให้ TTL มีวันหมดอายุ ตัวอย่าง ชั่วโมงแบบสี่ TTL ต้องเปลี่ยนก่อน 2 PM ถ้าคุณวางแผนที่จะเริ่ม migrations ที่ 6 ค่ำ

ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง MX และ DNS ของคุณถ้าจำเป็นหรือไม่ สามารถใช้ Nslookup หรือบริการเช่นMxToolboxเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง MX และ DNS

การเตรียมผู้เช่าแหล่งข้อมูล   

โดเมนของอีเมลหลัก fabrikam.com ต้องถูกเอาออกจากวัตถุทั้งหมดในผู้เช่าของต้นฉบับก่อนที่โดเมนสามารถถูกย้ายไปยังผู้เช่าเป้าหมาย

 1. ถ้าคุณได้ตั้งค่าโดเมนของคุณกับเว็บไซต์สาธารณะSharePoint Online แล้วก่อนที่คุณสามารถเอาโดเมน ก่อนได้ตั้งค่า URL ของเว็บไซต์กลับไปยังโดเมนเริ่มต้น

 2. เอาสิทธิ์การใช้งาน Lync ทั้งหมดจากผู้ใช้ในผู้เช่าแหล่งข้อมูลโดยใช้พอร์ทัลการจัดการ Lync ซึ่งจะเอาอยู่ Lync Sip ที่เชื่อมต่อกับ Fabrikam.com

 3. ตั้งค่าเริ่มต้นที่อยู่อีเมบนกล่องจดหมายของแหล่งข้อมูลOffice 365 ไปโดเมนเริ่มต้น (fabrikam.onmicrosoft.com)

 4. ตั้งค่าเริ่มต้นที่อยู่อีเมบนทั้งหมดแจกจ่าย ห้อง และทรัพยากรไปโดเมนเริ่มต้น (fabrikam.onmicrosoft.com) ในผู้เช่าแหล่งข้อมูล

 5. เอาอีเมลรองทั้งหมด (ที่อยู่พร็อกซี) จากวัตถุผู้ใช้ที่จะยังคงใช้ @fabrikam.com

 6. ตั้งค่าโดเมนเริ่มต้นในผู้เช่าแหล่งที่มากับโดเมนที่กำหนดเส้นทาง fabrikam.onmicrosoft.com (ในพอร์ทัลการดูแล คลิกชื่อบริษัทของคุณในมุมบนขวา)

 7. ใช้คำสั่ง Windows PowerShell Get-MsolUser -DomainName Fabrikam.comเพื่อเรียกดูรายการของวัตถุทั้งหมดที่ใช้โดเมนยังคง และบล็อกเอาออก

 8. สำหรับปัญหาเอาโดเมนทั่วไป ดูคุณได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเอาโดเมนจาก Office 365

การเตรียมผู้เช่าเป้าหมาย   

ตรวจสอบโดเมน Fabrikam.com ในผู้เช่า contoso.com ให้เสร็จสมบูรณ์ คุณอาจต้องรอหนึ่งชั่วโมงหลังจากการเอาโดเมนออกจากผู้เช่าเก่า

 1. กำหนดค่าค้นหาอัตโนมัติ CNAME (ภายใน/ภายนอก) เพิ่มเติม

 2. ถ้าคุณกำลังใช้ AD FS กำหนดค่าโดเมนใหม่ในผู้เช่าเป้าหมายสำหรับ AD FS

 3. เปิดใช้กล่องจดหมายในผู้เช่า contoso.com เริ่มต้น > มอบหมายสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดในบัญชีผู้ใช้ใหม่

 4. ตั้งค่าโดเมนอีเม Fabrikam.com เป็นอยู่หลักผู้ใช้ใหม่ นี้สามารถทำได้ โดยการเลือก/การแก้ไขผู้ใช้สิทธิ์หลายคนในพอร์ทัล หรือใช้ Windows PowerShell

 5. ถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์การซิงค์รหัสผ่านหรือ AD FS ตั้งค่ารหัสผ่านในกล่องจดหมายทั้งหมดในผู้เช่าเป้าหมาย (Contoso) ถ้าคุณไม่ได้ใช้รหัสผ่านทั่วไป แจ้งเตือนผู้ใช้ของรหัสผ่านใหม่

 6. เมื่อกล่องจดหมายจะมีสิทธิ์การใช้ และการใช้งานอยู่ เปลี่ยนเส้นทางจดหมาย ชี้ระเบียน Fabrikam MX ไปที่ผู้เช่าเป้าหมาย (Contoso) Office 365 เมื่อมีการหมดอายุ MX TTL, mail จะเริ่มการไหลลงในกล่องจดหมายที่ว่างเปล่าใหม่ ถ้าคุณกำลังใช้บริการความสำรอง MX คุณสามารถปล่อยอีเมลไปถึงกล่องจดหมายใหม่

 7. ดำเนินการตรวจสอบทดสอบลำดับจดหมายไปยัง/จากกล่องจดหมายใหม่ในผู้เช่าเป้าหมาย

 8. ถ้าคุณกำลังใช้ Exchange Online Protection (EOP): ในเป้าหมายผู้เช่าสร้างกฎการส่งข้อมูล ตัวเชื่อมต่อ ขาว/สีดำรายอื่น ๆ จากผู้เช่าของแหล่งข้อมูล

เริ่มการโยกย้าย   

เมื่อต้องการลดความไม่สะดวกหยุดทำงานและผู้ใช้ กำหนดวิธีดีที่สุดสำหรับการโยกย้าย

 • โยกย้าย สำหรับผู้ใช้ 500 หรือน้อย: โยกย้ายจดหมายปฏิทินและข้อมูลที่ติดต่อเพื่อกำหนดเป้าหมายกล่องจดหมายของผู้เช่า จำกัดโยกย้ายจดหมายตามวันถ้าเป็นไปได้ ตัวอย่างเช่น 6 เดือนของข้อมูล

 • โยกย้ายสำหรับผู้ใช้มากกว่า 500: ใช้รหัสผ่านที่มีหลายวิธีที่คุณโยกย้ายติดต่อ ปฏิทิน และเฉพาะ 1 สัปดาห์ของอีเมล สำหรับผู้ใช้ทั้งหมด จาก นั้น บนวันที่ทั่วไป หรือสัปดาห์ ทำหลายครั้งเมื่อต้องการกรอกข้อมูลในกล่องจดหมายด้วยข้อมูลอีเมลที่เก่ากว่า

เริ่มการโยกย้ายจดหมายของคุณ โดยใช้เครื่องมือการโยกย้ายของบริษัทอื่น

 1. ตรวจสอบความคืบหน้าโยกย้าย มีเครื่องมือให้ไว้ โดยผู้จัดจำหน่าย ส่งออกจากรายงานความคืบหน้าเป็นงวดในระหว่างการโยกย้ายไปยังทีมจัดการและการโยกย้าย

 2. ที่สอง หรือสาม ผ่าน migrations เลือกได้หลังจาก migrations ทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์

ที่ส่วนท้ายของการโยกย้าย Outlook 2007 และ 2010 จะซิงค์กล่องจดหมายทั้งหมดสำหรับผู้ใช้แต่ละ ใช้งานแบนด์วิดท์จำนวนมากโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลเท่าใดคุณโยกย้ายลงในกล่องจดหมายของแต่ละรายการ Outlook 2013 จะแคชกาเฉพาะข้อมูล 12 เดือนหลังตามค่าเริ่มต้น สามารถกำหนดค่าการตั้งค่านี้ไปยังมากกว่าหรือน้อยกว่าข้อมูล ตัวอย่างเช่น ข้อมูล ซึ่งสามารถทำจางลงและใช้แบนด์วิดท์เฉพาะ 3 เดือน

โพสต์โยกย้าย: การล้างข้อมูล   

ผู้ใช้อาจได้รับ NDRs เมื่อตอบกลับเพื่อย้ายข้อความอีเมล Outlook เล่นแคต้องว่างเปล่า ดูวิธีการตั้งค่าการเล่นและทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติเก็บใน Outlook อีกวิธีหนึ่งคือ เพิ่ม DN ดั้งเดิมเก่าที่เป็นอยู่พร็อกซี x.500 ไปยังผู้ใช้ทั้งหมด

ตัวอย่างของ Windows PowerShell สคริปต์

ใช้ Windows PowerShell สคริปต์ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการสร้างสคริปต์ของคุณเอง

ตั้งค่ารหัสผ่านจำนวนมาก office 365
 1. สร้างไฟล์ CSV password.csv ที่มีชื่อ

 2. แทรกคอลัมน์ "upn" และ "newpassword" ในไฟล์นี้ (ตัวอย่าง: johnsmith@contoso.com, Password1)

 3. ใช้คำสั่ง Windows PowerShell:

  Import-Csv password.csv|%{Set-MsolUserPassword –userPrincipalName $_.upn -NewPassword $_.newpassword -ForceChangePassword $false}

คัดลอกบัญชีผู้ใช้ Office 365 ทั้งหมด มีที่อยู่พร็อกซีที่เฉพาะเจาะจงลงในไฟล์ CSV

##########################################################################
# Script: showproxies.ps1
# Copies all accounts in Office 365 that contain/don't contain a specific
# proxyaddress to a .CSV file (addresses.csv)
#
# Change the following variable to the proxy address string you want to find:
# $proxyaddr = "onmicrosoft.com"
################################################################################
$proxyaddr = "onmicrosoft.com"
# Create an object to hold the results
$addresses = @()
# Get every mailbox in the Exchange Organisation
$Mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited
# Loop through the mailboxes
ForEach ($mbx in $Mailboxes) {
# Loop through every address assigned to the mailbox
Foreach ($address in $mbx.EmailAddresses) {
# If it contains XXX, Record it
if ($address.ToString().ToLower().contains("onmicrosoft.com")) {
# This is an email address. Add it to the list
$obj = "" | Select-Object Alias,EmailAddress
$obj.Alias = $mbx.Alias
$obj.EmailAddress = $address.ToString() #.SubString(10)
$addresses += $obj
}
}
}
# Export the final object to a csv in the working directory
$addresses | Export-Csv addresses.csv -NoTypeInformation
# Open the csv with the default handler
Invoke-Item addresses.csv
##### END OF SHOWPROXIES.PS1

จำนวนมากสร้างกล่องจดหมายของห้องใน Office 365

################################################################################
# Script: create-rooms.ps1
# Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script creates Room mailboxes in Office 365.
# Syntax:Create-Rooms.ps1 -inputfile "file name.csv"
#
# Dependencies: Input file should contain 3 columns: RoomName, RoomSMTPAddress, RoomCapacity
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file
$csv = Import-CSV $inputfile
#Create Rooms contained in the CSV file
$csv | foreach-object{
New-mailbox -Name $_.RoomName -room -primarysmtpaddress $_.RoomSMTPAddress -resourcecapacity $_.RoomCapacity
}
##### END OF CREATE-ROOMS.PS1

จำนวนมากเอาที่อยู่อีเมลรองจากกล่องจดหมาย

##########################################################################
# Script: remove-proxy.ps1
#Description:*** RUN THIS SCRIPT FROM A WINDOWS POWERSHELL SESSION ***
#This script will remove a secondary email address from many users
#
# Syntax:remove-proxy.ps1 -inputfile "filename.csv"
#
# Dependencies:Input file should contain 2 columns: Username, Emailsuffix
# Example: Username=tim, Emailsuffix=fabrikam.com
#Script will remove the address tim@fabrikam.com from the mailbox for Tim.
#NOTE: Address must be secondary; it will not remove primary email address.
#
################################################################################
param( $inputFile )
Function Usage
{
$strScriptFileName = ($MyInvocation.ScriptName).substring(($MyInvocation.ScriptName).lastindexofany
("\") + 1).ToString()
@"
NAME:
$strScriptFileName
EXAMPLE:
C:\PS> .\$strScriptFileName -inputfile `"file name.csv`"
"@
}
If (-not $inputFile) {Usage;Exit}
#Get MSO creds and initialize session
If ($cred -eq $NULL) {$Global:cred = Get-Credential}
#
If ($ExchRemoteCmdlets.AccessMode -ne "ReadWrite")
{
Write-Host
Write-Host Connecting to Office 365...
Write-Host
$NewSession = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri
https://ps.outlook.com/powershell -Credential $cred -Authentication Basic -AllowRedirection
$Global:ExchRemoteCmdlets = Import-PSSession $NewSession
}
#Import the CSV file and change primary smtp address
$csv = Import-CSV $inputfile
$csv | foreach-object{
# Set variable for email address to remove
$removeaddr = $_.username + "@" + $_.emailsuffix
Write-Host ("Processing User: " + $_.UserName +" - Removing " + $removeaddr)
Set-Mailbox $_.Username -EmailAddresses @{Remove=$removeaddr}
}
##### END OF REMOVE-PROXY.PS1

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×